Bài 38: RÊU-CÂY RÊU

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Bài giảng của cô giáo Bùi Thị Hiền trường THCS Tà Long
Người gửi: Phạm Đức Toàn
Ngày gửi: 08h:26' 09-01-2011
Dung lượng: 3.7 MB
Số lượt tải: 168
Số lượt thích: 0 người
Bài 38: Rêu - Cây rêu
Mục tiêu bài học
1. Kiến thức
- Học sinh nêu rõ được đặc điểm cấu tạo của rêu, phân biệt rêu với tảo và cây có hoa.
- Hiểu được rêu sinh sản bằng gì và túi bào tử cũng là cơ quan sinh sản của rêu.
- Thấy được vai trò của rêu trong tự nhiên.
2. Kỹ năng
Rèn kĩ năng quan sát.
3. Thái độ
Giáo dục ý thức yêu thiên nhiên.
1. Môi trường sống của cây rêu
Quan sát và nhận xét môi trường sống của rêu
Có cần bảo vệ môi trường sống của rêu không? Tại sao?
2. Quan sát cây rêu
Quan sát hình dạng ngoài
của cây rêu và đối chiếu
với hình bên.
Hãy cho biết cây rêu
có những bộ phận nào?


Thử so sánh cây rêu với cây rong mơ và cây bàng.
Đặc điểm cây rêu:

- Thân ngắn, không phân cành
- Lá nhỏ, mỏng
- Chưa có rễ chính thức, rễ giả có khả năng hút nước, muối khoáng
- Chưa có mạc dẫn
3. Túi bào tử và sự phát triển của rêu
Quan sát hình và trả lời các câu hỏi sau:
Cơ quan sinh sản của rêu là bộ phận nào?
Rêu sinh sản bằng gì?
Quá trình phát triển của rêu diễn ra như thế nào?
Kết luận

- Cơ quan sinh sản cảu rêu là túi bào tử.
- Rêu sinh sản bằng bào tử.
- Cây rêu trưởng thành mang túi bào tử, khi túi bào tử chín giải phóng các bào tử, bào tử gặp điều kiện thuận lợi (đất ẩm, nhiệt độ thích hợp.) nảy mầm thành cây rêu mới.
4. Vai trò của rêu
Đọc mục 4 SGK và trả lời câu hỏi sau:
Rêu có lợi ích gì?
Quang hợp góp phần tạo chất hữu cơ,
tạo oxi điều hoà không khí.
Hình thành chất mùn.
Tạo than.
Có nên bảo vệ rêu không?
Kết luận:

Rêu là những thực vật đã có thân, lá, nhưng cấu tạo vẫn đơn giản: Thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức và chưa có hoa.
Rêu sinh sản bằng bào tử. Đó là những thực vật sống ở cạn đầu tiên.
Rêu cùng với thực vật có thân, rễ, lá phát triển hợp thành nhóm thực vật bậc cao.
Rêu chỉ phát triển được ở môi trường ẩm ướt.
Hãy điền vào chỗ trống những từ thích hợp:

Cơ quan sinh dưỡng của rêu gồm có.....,
chưa có........thật sự. Trong thân và lá rêu
chưa có.....Rêu sinh sản bằng.........
được chứa trong........., cơ quan này
nằm ở.......

Đáp án:
Thân, lá, rễ, mạch dẫn, bào tử, túi bào tử, ngọn.
Những điều kiện cần cho sự nảy mầm của hạt
Mục tiêu:
Thông qua bài học học sinh phải đạt được các mục tiêu sau:
Phát hiện các điều kiện cần cho hạt nảy mầm.
Giải thích được cơ sở khoa học của một số biện pháp kĩ thuật gieo trồng và bảo quản hạt giống.
Rèn luyện kĩ năng thiết kế thí nghiệm, thực hành.
ChuÈn bÞ
Yªu cÇu häc sinh lµm tr­íc ë nhµ thÝ nghiÖm 1, thÝ nghiÖm 2 (SGK)
Quan s¸t vµ ghi kÕt qu¶ thÝ nghiÖm vµo b¶ng
So s¸nh vµ gi¶i thÝch kÕt qu¶ 2 thÝ nghiÖm.
Thí nghiệm về những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Kết quả thí nghiệm 1
Quan sát kết quả ở bảng trên, thảo luận theo nhóm và trả lời các câu hỏi sau:

1. Hạt đỗ ở cốc nào đã nảy mầm?
2. ở cốc có hạt nảy mầm có những điều kiện bên ngoài nào?
3. ở những cốc hạt không nảy mầm thiếu những điều kiện nào so với cốc có hạt nảy mầm?
4. Từ đó hãy cho biết: hạt nảy mầm được cần những điều kiện gì?
Như vậy cây nảy mầm trước hết cần 2 điều kiện:
Độ ẩm (nước) thích hợp
Đủ không khí.
So sánh thí nghiệm 1 và thí nghiệm 2
Từ kết quả ở bảng trên hãy trả lời câu hỏi sau:
1. Hạt đỗ trong thí nghiệm 2 có nảy mầm được không?
Tại sao?
2. Ngoài điều kiện đủ nước đủ không khí như thí
nghiệm 1, hạt nảy mầm còn thêm điều kiện nào nữa?

Điều kiện đó là: nhiệt độ thích hợp

Như vậy, 3 điều kiện bên ngoài cần cho sự nảy mầm của hạt là ?

Đủ nước, không khí và nhiệt độ thích hợp.
Như vậy, 3 điều kiện bên ngoài cần cho sự nảy mầm của hạt là gì ?

Đủ nước, không khí và nhiệt độ thích hợp.