Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Gốc > Thảo luận > Bồi dưỡng HSG Tin học > Bài tập tin 11 > Chương 4 mảng, xâu >

  B4-??

  Xuất ngày tháng năm hôm qua và ngày mai

   

  var a:array[1..12]of 1..31;

      i,d,m,y,d1,m1,y1,d2,m2,y2:integer;

  begin

  readln(d,m,y);

  for i:=1 to 12 do

  if i=2 then if y mod 4=0 then a[i]:=29

              else a[i]:=28

  else if i in[4,6,9,11] then a[i]:=30

       else a[i]:=31;

  d1:=d-1;

  d2:=d+1;

  m1:=m;m2:=m;

  y1:=y;y2:=y;

  if d1 = 0 then

     begin

     m1:=m-1;

     if m1=0 then

        begin

        m1:=12;

        y1:=y-1;

        end;

     d1:=a[m1]

     end;

   

  if d2 >a[m]  then

     begin

     m2:=m+1;

     if m2=13 then

        begin

        m2:=1;

        y2:=y+1;

        end;

     d2:=1

     end;

  writeln('ngay hom qua:',d1,'/',m1,'/',y1);

  writeln('ngay mai    :',d2,'/',m2,'/',y2);

  readln;

  end.


  Nhắn tin cho tác giả
  Trần Minh Thọ @ 07:14 12/09/2013
  Số lượt xem: 1632
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  var a:array[1..12]of 1..31;

      i,d,m,y,d1,m1,y1,d2,m2,y2:integer;

  begin

  readln(d,m,y);

  for i:=1 to 12 do

  if i=2 then if y mod 4=0 then a[i]:=29

              else a[i]:=28

  else if i in[4,6,9,11] then a[i]:=30

       else a[i]:=31;

  d1:=d-1;

  d2:=d+1;

  m1:=m;m2:=m;

  y1:=y;y2:=y;

  if d1 = 0 then

     begin

     m1:=m-1;

     if m1=0 then

        begin

        m1:=12;

        y1:=y-1;

        end;

     d1:=a[m1]

     end;

   

  if d2 >a[m]  then

     begin

     m2:=m+1;

     if m2=13 then

        begin

        m2:=1;

        y2:=y+1;

        end;

     d2:=1

     end;

  writeln('ngay hom qua:',d1,'/',m1,'/',y1);

  writeln('ngay mai    :',d2,'/',m2,'/',y2);

  readln;

   

  end.

  Avatar

  Thầy cô hãy truy cập để giúp đỡ em dự thi VISEF

  Nhấn VÀO ĐÂY

  Cảm ơn thầy cô!

   
  Gửi ý kiến