Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Gốc > BÀI VIẾT TIN HỌC > Kho code >

  CODE MENU NHANH LIÊN KẾT BÀI GIẢNG TẬP HỢP THEO BÀI HỌC SGK

  THẦY, CÔ HÃY COPY ĐOẠN CODE SAU VÀ CHO VÀO KHỐI TRÊN CỘT CHỨC NĂNG NHÉ!

   

   <table>
  <tr>
  <td height="25" align="center" valign="top" bgcolor="#D6E1EF">
  <select class="text_noresize" style="width: 85%;" onchange=
  "window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank');this.options[0].selected=true"
  name="select" id="Select1">
  <option selected>B.giảng môn tự nhiên</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4354182">Toán
  Số học 6</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4354183">Toán
  hình học 6</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4356363">Toán
  đại số 7</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4356364">Toán
  hình học 7</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4356365">Toán
  đại số 8</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4356366">Toán
  hình học 8</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4356367">Toán
  đại số 9</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4356368">Toán
  hình học 9</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4124803">Vật
  lý 6</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4124804">Vật
  lý 7</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4124806">Vật
  lý 8</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4124807">Vật
  lý 9</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4126092">Hóa
  học 8</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4126093">Hóa
  học 9</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4126118">Sinh
  học 6</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4126119">Sinh
  học 7</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4126120">Sinh
  học 8</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4126121">Sinh
  học 9</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4426389">Công
  nghệ 6</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4426390">Công
  nghệ 7</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4426391">Công
  nghệ 8</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4426392">Công
  nghệ 9</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4426397">Tin
  học 6</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4426398">Tin
  học 7</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4426399">Tin
  học 8</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4426401">Tin
  học 9</option>
  </select></td>
  </tr>
  <tr>
  <td height="25" align="center" valign="top" bgcolor="#D6E1EF">
  <select class="text_noresize" style="width: 85%;" onchange=
  "window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank');this.options[0].selected=true"
  name="select" id="Select1">
  <option selected>B.giảng môn xã hội</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4356372">Ngữ
  văn 6</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4356373">Ngữ
  văn 7</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4356374">Ngữ
  văn 8</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4356375">Ngữ
  văn 9</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4356385">Lịch
  sử 6</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4356386">Lịch
  sử 7</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4356387">Lịch
  sử 8</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4356388">Lịch
  sử 9</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4356376">Địa
  lý 6</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4356377">Địa
  lý 7</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4356378">Địa
  lý 8</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4356383">Địa
  lý 9</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4361325">GDCD
  6</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4361451">GDCD
  7</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4361452">GDCD
  8</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4361453">GDCD
  9</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4426402">Tiếng
  Anh 6</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4426403">Tiếng
  Anh 7</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4426404">Tiếng
  Anh 8</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4426405">Tiếng
  Anh 9</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4426406">Âm
  nhạc 6</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4426407">Âm
  nhạc 7</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4426408">Âm
  nhạc 8</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4426409">Âm
  nhạc 9</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4426410">Mỹ
  thuật 6</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4426411">Mỹ
  thuật 7</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4426412">Mỹ
  thuật 8</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4426413">Mỹ
  thuật 9</option>
  </select></td>
  </tr>
  <tr>
  <td height="25" align="center" valign="top" bgcolor="#D6E1EF">
  <select class="text_noresize" style="width: 85%;" onchange=
  "window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank');this.options[0].selected=true"
  name="select" id="Select1">
  <option selected>Tư liệu theo bài</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4149230">Sinh
  học 6</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4149231">Sinh
  học 7</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4149232">Sinh
  học 8</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4149233">Sinh
  học 9</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4149237">Hóa
  học 8</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4149238">Hóa
  học 9</option>
  </select></td>
  </tr>
  <tr>
  <td height="25" align="center" valign="top" bgcolor="#D6E1EF">
  <select class="text_noresize" style="width: 85%;" onchange=
  "window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank');this.options[0].selected=true"
  name="select" id="Select1">
  <option selected>Bồi dưỡng HSG</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4127106">Toán
  học</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4126110">Vật
  lý</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4126111">Hóa
  học</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4127107">Sinh
  học</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4127109">Ngữ
  văn</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4127112">Anh
  văn</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4126109">Tin
  học</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4127108">Máy
  tính casio</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4127417">Cấp 3
  - THPT</option>
  </select></td>
  </tr>
  <tr>
  <td height="25" align="center" valign="top" bgcolor="#D6E1EF">
  <select class="text_noresize" style="width: 85%;" onchange=
  "window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank');this.options[0].selected=true"
  name="select" id="Select1">
  <option selected>Sáng kiến kinh nghiệm</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4127359">Toán
  học</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4127356">Vật
  lý</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4127357">Tin
  học</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4127360">Hóa
  học</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4127363">Công
  nghệ</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4127366">Ngữ
  văn</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4127370">Lịch
  sử</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4127372">Địa
  lý</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4127374">
  GDCDân</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4127376">Anh
  văn</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4127378">Thể
  dục</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4127379">Âm
  nhạc</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4127381">Mỹ
  thuật</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4452852">Sinh
  học</option>
  <option value=
  "http://tranminhtho.violet.vn/present/list/cat_id/4127452">SKKN
  khác</option>
  </select></td>
  </tr>
  </table>
  <br>
  <a href="http://tranminhtho.violet.vn/entry/show/entry_id/4978038"
  target="_blank">Get code</a>


  CẢM ƠN THẦY, CÔ ĐÃ QUAN TÂM!


  Nhắn tin cho tác giả
  Trần Minh Thọ @ 16:55 09/02/2011
  Số lượt xem: 1697
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến