Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Xuân Long (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:55' 05-03-2011
  Dung lượng: 3.7 MB
  Số lượt tải: 60
  Số lượt thích: 0 người
  Chào mừng quý thầy cô giáo
  VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
  GV:Nguyễn Thị Tiền  I - KIỂM TRA BÀI CŨ
  Hãy lựa chọn đáp án đúng nhất trong các câu hỏi sau đây:
  Sau chiến tranh thế giới thư nhất, những sự kiên nào đã ảnh hưởng tới cách mạng nước ta ?
  Cách mạng tháng Mười Nga và phong trào cách mạng thế giới
  A
  Hoan hô! Bạn đã chọn đúng
  Cách mạng cô sản Pháp thắng lợi
  B
  Rất tiếc, bạn sai rồi!
  Cách mạng vô sản Trung Quốc thăng lợi
  C
  Rất tiếc, bạn sai rồi!
  Cả 3 ý trên
  D
  Rất tiếc, bạn sai rồi!
  Phong trào dân tộc, dân chủ công khai được thực hiện bởi giai cấp nào?
  Công nhân và tiểu tư sản
  A
  Rất tiếc, bạn sai rồi!
  Tư sản dân tộc và vô sản
  B
  Rất tiếc, bạn sai rồi!
  Tư sản dân tộc và tiểu tư sản
  C
  Hoan hô ! Bạn đã chọn đúng
  Tư sản và tiểu tư sản
  D
  Rất tiếc, bạn sai rồi!
  Phong trào công nhân nước ta phát triển lên một bước cao hơn sau chiến tranh Thể hiện ở chỗ
  Phong trào diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức phong phú
  A
  Rất tiếc, bạn sai rồi!
  Bước đầu đấu tranh có tổ chức và có mục đích chính trị rõ ràng
  B
  Hoan hô! Bạn đã chọn đúng
  Lan rộng khắp các quốc gia
  C
  Rất tiếc, bạn sai rồi!
  Phong trào dân chủ tư sản phát triển
  D
  Rất tiếc, bạn sai rồi!
  Tiết 19 - bài 16
  những hoạt động của nguyễn ái quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925
  - Ngµy 05/6/1911, NguyÔn TÊt thµnh ra ®i t×m ®­êng cøu n­íc.
  I. Nguyễn ái quốc ở pháp (1917 - 1923)
  Nguyễn ái Quốc 1919

  Bản yêu sách năm 6/ 1919
  I. Nguyễn ái quốc ở pháp (1917 - 1923)
  - 18/6/1919, g?i t?i H?i ngh? Vộc-xai B?n yờu sỏch c?a nhõn dõn An Nam.
  Trong thời gian ở Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã có những hoạt động chủ yếu gì?
  - 7/1920, D?c lu?n cuong c?a Lờ-nin.
  => Tỡm th?y con du?ng c?u nu?c, gi?i phúng dõn t?c.
  Vì sao sau khi đọc luận cương của Lê-nin, Người lại hoàn toàn tin theo Lê-nin , dứt khoát đứng về Quốc tế thứ ba?

  “ … Sau này (năm 1960), Người kể lại cảm xúc của mình khi đọc Luận cương: “Trong Luận cương ấy, có những chữ chính trị khó hiểu. Nhưng cứ đọc đi đọc lại nhiều lần, cuối cùng tôi cũng hiểu được phần chính. Luận cương của Lê-nin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỗi đồng bào bị đọa đày, đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”.
  Từ đó tôi hoàn toàn tin theo Lê-nin, tin theo Quốc tế thứ ba”.
  (Theo: hoạt động của Bác Hồ ở nước ngoài, NXB Chính trị Quốc gia)

  I. Nguyễn ái quốc ở pháp (1917 - 1923)
  - 18/8/1919, g?i t?i H?i ngh? Vộc-xai B?n yờu sỏch c?a nhõn dõn An Nam.
  - 7/1920, D?c lu?n cuong c?a Lờ-nin.
  => Tỡm th?y con du?ng c?u nu?c, gi?i phúng dõn t?c.
  Sự kiện này có ý nghĩa gì đối với cuộc đời hoạt động cách mạng của Người?
  - 12/1920, tham gia sỏng l?p D?ng c?ng s?n Phỏp.
  => Chuy?n t? ch? nghia yờu nu?c d?n ch? nghia Mỏc - Lờ-nin.

  I. Nguyễn ái quốc ở pháp (1917 - 1923)
  - 18/8/1919, g?i t?i H?i ngh? Vộc-xai B?n yờu sỏch c?a nhõn dõn An Nam.
  - 7/1920, D?c lu?n cuong c?a Lờ-nin.
  => Tỡm th?y con du?ng c?u nu?c, gi?i phúng dõn t?c.
  Những hoạt động của Người trong năm 1921 nhằm mục đích gì?
  - 12/1920, tham gia sỏng l?p D?ng c?ng s?n Phỏp.
  => Chuy?n t? ch? nghia yờu nu?c d?n ch? nghia Mỏc - Lờ-nin.
  - 1921, sỏng l?p H?i liờn hi?p thu?c d?a, xu?t b?n bỏo Ngu?i cựng kh?, vi?t bi cho bỏo Nhõn d?o, D?i s?ng cụng nhõn, vi?t cu?n sỏch B?n ỏn ch? d? th?c dõn Phỏp.
  Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì mới và khác với lớp người đi trước?
  I. Nguyễn ái quốc ở LIấN Xễ (1923 - 1924)
  Trong thời gian ở Liên Xô, Người đã có những hoạt động chủ yếu gì?
  6/1923, sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân.
  1924, dự Đại hội Quốc tế cộng sản.
  Những hoạt động của Người tại đây có tác dụng gì?
  => Là một bước chuẩn bị quan trọng về chính trị và tư tưởng cho việc thành lập Đảng vô sản ở Việt Nam.
  III. Nguyễn ái quốc ở TRUNG QU?C (1924 - 1925)
  Sau khi sang Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã làm gì để Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời?
  Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc).
  Chủ trương hoạt động của Hội là gì?
  + Chủ trương: Đào tạo cán bộ cách mạng, đem chủ nghĩa Mác – Lê-nin truyền bá vào trong nước.
  - 6/1925, thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, trong đó tổ chức Cộng sản đoàn làm nòng cốt:
  + Cơ quan ngôn luận: 1925, báo Thanh niên được xuất bản.
  + Hoạt động:
  * Mở các lớp huấn luyện để đào tạo cán bộ cách mạng.
  * 1927, in cuốn Đường cách mệnh.
  * 5/1929, có tổ chức cơ sở ở hầu khắp cả nước.
  Cơ quan ngôn luận của Hội là gì?
  Hội có những hoạt động chủ yếu gì?
  Thảo luận nhóm
  Nhóm1,2: Việc thành lập Cộng sản đoàn làm nòng cốt cho Hội VNCMTN có ý nghĩa gì?
  Nhóm 3,4: Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính Đảng vô sản ở Việt Nam như thế nào ?
  Là một tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản và là bước quá độ, là hạt nhân chuẩn bị cho sự ra đời của một chính đảng cộng sản về sau.
  - Tập hợp những người Việt Nam yêu nước thành lập Hội VNCMTN, trong đó Cộng sản đoàn - tổ chức tiền thân của Đảng làm nòng cốt.
  - Mở những lớp chính trị đào tạo thanh niên Việt Nam trở thành cán bộ cách mạng, xuất bản báo Thanh niên, Đường cách mệnh.
  BÀI TẬP CỦNG CỐ: LẬP NIÊN BIỂU NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC TỪ NĂM 1911 - 1925
  Thời gian Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc
  1911
  1919
  1920
  1921
  1922
  1923
  1924
  1925

   
  Gửi ý kiến