Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 19. Phong trào cách mạng trong những năm 1930 -1935

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Xuân Long (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:05' 05-03-2011
  Dung lượng: 3.8 MB
  Số lượt tải: 53
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI 19
  PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935
  Tieát 23 -
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  1/ Trình baøy hoäi nghò thaønh laäp Ñaûng Coäng Saûn Vieät Nam(3/2/1930)?
  2/ YÙnghóa lòch söû cuûa vieäc thaønh laäp Ñaûng?
  NhiÖt liÖt chµo mõng
  Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô đến dự giờ môn Lịch sử 9
  Gi¸o viªn: Nguyeãn Thò Tieàn
  PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935
  BÀI 19
  I.Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới(1929-1933):
  1.Tình hình kinh tế:

  -Nông nghiệp và công nghiệp đều bị suy sụp.
  -Xuất nhập khẩu đình đốn.
  -Hàng hóa khan hiếm,giá cả đắt đỏ.
  I.Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới(1929-1933):
  1.Tình hình kinh tế:
  2.Tình hình xã hội:
  ?
  Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới(1929-1933) đã tác động đến tình hình xã hội Việt Nam ra sao?
  Tl:
  -Công nhân bị thất nghiệp.
  -Nông dân bị bần cùng hóa và phá sản.
  -Các tầng lớp tiểu tư sản thành thị bị điêu đứng…
  -Pháp thực hiện khủng bố trắng.
  ?
  Trước tình hình kinh tế và xã hội Việt Nam như thế,thái độ của nhân dân ta như thế nào?
  BÀI 19
  PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935
  Nguyên nhân dẫn đến phong trào cách mạng 1930-1931?
  Tl:
  -Do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933.
  -Đời sống của nhân dân cực khổ.
  -Đảng ra đời kịp thời lãnh đạo.
  II. Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh caoXô viết Nghệ Tĩnh:
  1.Nguyên nhân:
  I.Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới(1929-1933):
  ?
  BÀI 19
  PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935
  II. Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh:
  1.Nguyên nhân:  2/1930
  3000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng bãi công
  3000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng bãi công
  4/1930
  400 công nhân diêm và cưa Bến Thủy bãi công
  4/1930
  4000 công nhân sợi Nam Định bãi công
  - 4000 công nhân sợi Nam Định bãi công
  - 400 công nhân diêm và cưa Bến Thủy bãi công…
  Thời gian
  Diễn biến
  2-1930
  4-1930
  I.Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới(1929-1933):
  2.Diễn biến:
  Phong trào cách mạng 1930-1931 diễn ra như thế nào?
  ?
  BÀI 19
  PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935
  II. Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh caoXô viết Nghệ Tĩnh:
  1.Nguyên nhân:
  2.Diễn biến:


  Thời gian
  Diễn biến
  2-1930
  3000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng bãi công
  4-1930
  - 4000 công nhân sợi Nam Định bãi công
  - 400 công nhân diêm và cưa Bến Thủy bãi công…
  1-5-1930
  Phong trào đấu tranh của nhân dân nổ ra khắp mọi nơi trong cả nước.
  Nhìn vào lược đồ nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân ta nhân ngày 1-5-1930?
  ?
  Nơi diễn ra phong trào đấu tranh
  I.Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới(1929-1933):
  Quãng Nam
  BÀI 19
  PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935
  II. Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh caoXô viết Nghệ Tĩnh:
  I.Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới(1929-1933):
  Thời gian
  Diễn biến
  2-1930
  3000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng bãi công
  4-1930
  - 4000 công nhân sợi Nam Định bãi công.
  - 400 công nhân diêm và cưa Bến Thủy bãi công…
  1-5-1930
  Phong trào đấu tranh của nhân dân nổ ra khắp mọi nơi trong cả nước.
  1.Ngyên nhân:
  2.Diễn biến:
  9-1930
  Vinh
  12-9-1930
  BÀI 19
  PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935
  HÀ NỘI
  VINH
  HUẾ
  SÀI GÒN
  12-9-1930
  Nam Đàn
  Hưng Nguyên
  Vinh
  Hơn 20 ngàn nông dân
  Đoàn lên đến 30 ngàn người.
  Hơn 1km
  Gần 4km
  217 người chết
  125 người bị thương
  BÀI 19
  PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935
  …Than ôi,nước mất nhà xiêu
  Thế không chịu nổi, lịêu chìu tính mau.
  Kìa Bến Thủy đứng đầu dậy trước
  Nọ Thanh Chương tiếp bước đứng lên.
  Nam Đàn,Nghi Lộc,Hưng Nguyên,
  Anh Sơn,Hà Tĩnh một phen dậy rồi…
  ….Giữa thành một trận xông pha,
  Bên kia đạn sắt,bên ta gan vàng.
  Hỡi chính nghĩa dồn vang bốn mặt,
  Dãi đồng tâm thiết chặt muôn người...
  (Theo:Hợp tuyển thơ văn yêu nước(Thơ văn cách mạng 1930-1945)).
  BÀI 19
  PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935
  I.Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới(1929-1933):
  II. Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh caoXô viết Nghệ Tĩnh:
  1.Nguyên nhân:
  2.Diễn biến:


  Hãy nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân Nghệ-Tĩnh 9-1930?
  9-1930
  Phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh đạt đến đỉnh cao.
  ?
  BÀI 19
  PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935
  I.Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới(1929-1933):
  II. Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh caoXô viết Nghệ Tĩnh:
  1.Nguyên nhân:
  2.Diễn biến:
  3.Kết quả:


  ?
  Tại sao phong trào Xô viết Nghệ-Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1935?
  Tl:
  -Chính quyền của thực dân và phong kiến tay sai ở nhiều nơi bị tê liệt,tan rã.
  -Chính quyền Xô viết được thành lập.
  BÀI 19
  PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935
  I.Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới(1929-1933):
  II. Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh caoXô viết Nghệ Tĩnh:
  1.Nguyên nhân:
  2.Diễn biến:
  3.Kết quả:
  *Chính quyền Xô Viết:


  ?
  Chính quyền Xô viết được tổ chức như thế nào?(chính trị,kinh tế,văn hóa-giáo dục(VH-GD),quân sự).
  Tl:
  -Chính trị:
  Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân.
  -Kinh tế:
  Bãi bỏ các thứ thuế,chia lại ruộng đất công cho nông dân.
  -VH-GD:
  Khuyến khích học chữ Quốc ngữ và bài trừ mê tín dị đoan
  -Quân sự:
  Mỗi làng đều có tổ chức đội tự vệ vũ trang.
  BÀI 19
  PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935
  ?
  Thực dân pháp đã làm gì trước phong trào quần chúng lên cao như thế?
  Tl:
  -Thực dân pháp tiến hành khủng bố cực kì tàn bạo.
  -Chia rẽ , dụ dỗ và mua chuộc.
  1931 phong trào tạm lắng.
  I.Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới(1929-1933):
  II. Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh caoXô viết Nghệ Tĩnh:
  1.Nguyên nhân:
  2.Diễn biến:
  3.Kết quả:


  BÀI 19
  PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935
  Nêu ý nghĩa của phong trào Xô viết Nghệ – Tĩnh?
  Tl:
  -Thể hiện tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động Việt nam.
  -Là cuộc tập dượt đầu tiên chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám thành công sau này.
  I.Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới(1929-1933):
  II. Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh caoXô viết Nghệ Tĩnh:
  1.Nguyên nhân:
  2.Diễn biến:
  3.Kết quả:
  4.Ý nghĩa:


  ?
  BÀI 19
  PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935
  I.Việt Nam trong thời kì khủng hoảng kinh tế thế giới(1929-1933):
  II. Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh caoXô viết Nghệ Tĩnh:
  III.Lực lượng cách mạng được phục hồi:

  Thảo luận
  Phong trào cách mạng nước ta đến năm 1935 đã phát triển trở lại như thế nào?
  ?
  Tl:
  -Hệ thống Đảng được khôi phục.
  -Các xứ ủy, đoàn thể và các tổ chức được lập lại.
  -3.1935,Đại hội lần thứ nhất của Đảng hợp ở Ma Cao để chuẩn bị cho một cao trào cách mạng mới.
  Đảng đã kịp thời có những thay đổi gì trong lãnh đạo để phong trào cách mạng nước ta có điều kiện phát triển trở lại sau thời gian tạm lắng?
  ?
  Biển Thiên Cầm
  Vườn quốc gia Vũ Quang
  Làng Kim Liên
  Ngã giao nhau giữa đường Phan Đình Phùng và đường 1A
  ?
  Qua những bức tranh trên,em có nhận xét gì về vùng Nghệ-Tĩnh ?
  BÀI 19
  PHONG TRÀO CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1930-1935
  ?
  Qua việc tìm hiểu phong trào cách mạng của nhân dân ta trong những năm 1930-1935,em nhận xét như thế nào về tinh thần đấu tranh của dân tộc ta?
  ?
  Theo em,học sinh của ta hôm nay nên làm gì để xứng đáng với công lao dựng nước và giữ nước của ông cha ta ?
  CỦNG CỐ
  1.Căn cứ vào đâu để cho rằng Xô viết Nghệ – Tĩnh thật sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng?  -Chính trị:
  Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân.
  -Kinh tế:
  Bãi bỏ các thứ thuế,chia lại ruộng đất công cho nông dân.
  -VH-GD:
  Khuyến khích học chữ Quốc ngữ và bài trừ mê tín dị đoan
  -Quân sự:
  Mỗi làng đều có tổ chức đội tự vệ vũ trang.
  2.Phong trào cách mạng nước ta đến năm 1935 đã phát triển trở lại như thế nào?
  -Hệ thống Đảng được khôi phục.
  -Các xứ ủy, đoàn thể và các tổ chức được lập lại.
  -3.1935,Đại hội lần thứ nhất của Đảng hợp ở Ma Cao để chuẩn bị cho một cao trào cách mạng mới.
  DẶN DÒ
  -Học nội dung bài 19
  -Xem tiếp bài 20
  -Trả lời các câu hỏi:
  +Cao trào dân chủ 1936-1939 đã chuẩn bị những gì cho cách mạng tháng Tám năm 1945?
  +Đường lối lãnh đạo của Đảng và hình thức đấu tranh trong giai đoạn 1936-1939 có gì khác so với giai đoạn 1930-1931?
  CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
   
  Gửi ý kiến