Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 22. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ông Kiệt
  Ngày gửi: 22h:50' 11-01-2011
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 45
  Số lượt thích: 0 người
  TRU?NG THCS V? THANH
  GIÁO ÁN SINH HỌC 9
  Bài dạy: Bài 22 ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
  GV: Hu?nh Van Ki?t
  Tuần 12 - Tiết 23
  Mục tiêu:
  Kiến thức
  - HS trình bày được khái niệm và một số dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.
  HS nắm được nguyên nhân và vai trò của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.
  2. Kĩ năng:
  Phát triễn kĩ năng quan sát và phân tích, so sánh.
  Rèn kĩ năng hoạt động nhóm.
  HS1: Em hãy cho biết đột biến gen là gì ? Các dạng của đột biến gen ?.
  Đáp án: - Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen, liên quan tới một hoặc một số cặp nuclêôtit. Đột biến gen di truyền được.
  - Các dạng đột biến gen:
  + Mất một cặp nuclêôtit
  + Thêm một cặp nuclêôtit
  + Thay một cặp nuclêôtit
  HS2: Em hãy cho biết đột biến gen có vai trò gì trong chọn giống và tiến hóa?.
  Đáp án: - Trong chọn giống: đột biến gen tạo ra những giống mới có ích trong sản xuất.
  - Trong tiến hóa: đột biến gen là nguồn nguyên liệu cho tiến hóa.
  MỘT SỐ HÌNH ẢNH
  ĐỘT BIẾN NHIỄM SẮC THỂ
  BÀI 22: ĐỘT BIẾN
  CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
  I. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.
  ? Các em quan sát hình 22. và hoàn thành phiếu học tập.
  PHIẾU HỌC TẬP
  Gồm các đoạn
  ABCDEFGH
  Mất đoạn H
  Mất đoạn
  Gồm các đoạn
  ABCDEFGH
  Lặp lại đoạn BC
  Lặp đoạn
  Gồm các đoạn
  ABCDEFGH
  Trình tự đoạn BCD đổi thành DCB
  Đảo đoạn
  - Treân ñaây laø caùc daïng ñoät bieán nhieãm saéc theå thöôøng gaëp. Ngoaøi ra coøn coù caùc daïng khaùc nhö chuyeån ñoaïn.
  ? Qua thảo luận nhóm kết hợp với thông tin SGK. Em hãy cho biết đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là gì? Gồm những dạng nào?.
  - Gồm các dạng : Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn.
  - Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là những biến đổi trong cấu trúc nhiễm sắc thể.
  CÁC VÍ DỤ VỀ
  ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
  Ví dụ 1: Bệnh Tơcnơ (XO)
  Ví dụ 2: Lợn 4 mắt.
  Ví dụ 3: Gà 4 chân
  MỘT SỐ HÌNH ẢNH
  ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ
  II. Nguyên nhân phát sinh và tính chất của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể.
  1. Nguyên phát sinh.
  Các em xem thông tin sách giáo khoa để trả lời câu hỏi?
  ? Có những nguyên nhân nào gây đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể ?.
  ? Phá vỡ cấu trúc NST hoặc gây ra sự sắp xếp lại các đoạn của chúng.
  + Do điều kiện ngoại cảnh, con người.
  + Các tác nhân vật lí, hoá học.
  ? Qua tìm hiểu thông tin SGK kết hợp với các ví dụ . Em hãy cho biết những nguyên nhân gây đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể?.
  - Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có thể xuất hiện trong điều kiện tự nhiên hoặc do con người.
  - Nguyên nhân: Do các tác nhân vật lí, hóa học ? cấu trúc nhiễm sắc thể.
  2. Vai trò của đột biến nhiễm sắc thể.
  Ví dụ1 : Mất một đoạn nhỏ ở đầu nhiễm sắc thể thứ 21 gây ung thư máu ở người.
  ? Đây là dạng đột cấu trúc NST nào? Có lợi hay có hại?.
  - Đây là dạng mất đoạn NST
  - Có hại cho con người.
  Ví dụ 2: Enzim thủy phân tinh bột ở một giống lúa mạch có hoạt tính cao hơn nhờ hiện tượng lặp đoạn nhiễm sắc thể mang gen quy định enzim này.
  ? Đây là dạng đột cấu trúc NST nào? Có lợi hay có hại?.
  - Đây là dạng lặp đoạn NST.
  - Có lợi cho sinh vật.
  ? Qua tìm hiểu thông tin SGK kết hợp với các ví dụ . Em hãy cho biết vai trò của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể?.
  - Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thường có hại cho sinh vật.
  - Một số đột biến có lợi ? có ý nghĩa trong chọn giống và tiến hóa.
  Các em đọc kết luận chung trong sách giáo khoa
  Trang 66
  Câu hỏi và bài tập:

  Mất đoạn
  Lặp đoạn
  Đảo đoạn
  Mất một đoạn NST.
  Một đoạn NST được lặp lại.
  Một đoạn NST bị đảo vị trí.
  Câu 1: Các em hoàn thành bảng sau:
  ? a) Các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể gồm: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn.
  b) Nguyên nhân gây ra đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là do các tác nhân vật lí và hóa học làm phá vỡ cấu trúc nhiễm sắc thể hoặc gây ra sự sắp xếp lại các đoạn của nhiễm sắc thể
  c) Biến đổi cấu trúc nhiễm sắc thể làm đảo lộn cách sắp xếp các gen trên nhiễm sắc thể gây rối loạn hoặc bệnh liên quan đến nhiễm sắc thể.
  d. Tuy nhiên, trong thực tế người ta thấy hầu hết các đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là có lợi.
  +
  +
  +
  Câu 2: Hãy đánh dấu + vào ô ? chỉ câu trả lời đúng, khi viết về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể?
  Câu 3: Chọn câu trả lời đúng:
  * Loại đột biến nào làm mất hoặc thêm vật liệu di truyền?.
  ? a) Mất đoạn.
  b) Đảo đoạn.
  c) Lập đoạn.
  +
  +
  Bài học về nhà
  - Học thuộc bài theo nội dung sách giáo khoa và phần ghi trong tập học.
  Trả lời các câu hỏi sau?
  1. Đột biến nhiễm sắc thể là gì? Gồm những dạng nào? Hãy mô tả từng dạng nói trên?.
  2. Những nguyên nhân chủ yếu nào gây biến đổi cấu trúc nhiễm sắc thể ?
  3. Tại sao biến đổi cấu trúc nhiễm sắc thể lại gây hại cho con người và sinh vật?.
  Tìm hiểu hiện tượng dị bội thể
  Tìm hiểu sự phát sinh thể 3 nhiễm và thể một nhiễm
  Đọc trước bài 23 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể và chú ý những điểm sau:

  HẾT
   
  Gửi ý kiến