Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 -1965)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Xuân Long (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:03' 05-03-2011
  Dung lượng: 1.4 MB
  Số lượt tải: 226
  Số lượt thích: 0 người
  CHÀO MỪNG QÚI THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
  MÔN LỊCH SỬ 9
  GV:NGUYEÃN THÒ TIEÀN


  1/1.Chế độ Mĩ- Diệm ở miền Nam Việt Nam
  Tiết40: MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ - DIỆM, GIÖÕ GÌN VAØ PHAÙT TRIEÅN LÖÏC LÖÏÔNG CAÙCH MAÏNG TIẾN TỚI CUỘC “ĐỒNG KHỞI” ( 1954-1960 )
  Bài giảng: MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ - DIỆM, CỦNG CỐ HÒA BÌNH TIẾN TỚI CUỘC “ĐỒNG KHỞI” ( 1954-1960 )
  Mĩ Diệm đã thực hiện những chính sách gì để thay chân Pháp ở miền Nam Việt Nam?
  Phong trào cách mạng miền Nam đã có bước chuyển biến quan trọng như thế nào trong những năm 1959-1960?
  Tiết 50: MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ - DIỆM, CỦNG CỐ HÒA BÌNH TIẾN TỚI CUỘC “ĐỒNG KHỞI” ( 1954-1960 )
  1.Chế độ Mĩ- Diệm ở miền Nam Việt Nam
  a/ Âm mưu, hành động của Mĩ ở miền Nam Việt Nam
  Âm mưu và hành động của Mĩ ở miền Nam :
  - Âm mưu
  Biến miền Nam thành căn cứ quân sự và thuộc địa kiểu mới
  Dùng miền Nam làm bàn đạp tấn công miền Bắc
  Ngăn chặn làn sóng cách mạng ở Đông Nam Á
  +
  +
  +
  +
  Tiết 50: MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ - DIỆM, CỦNG CỐ HÒA BÌNH TIẾN TỚI CUỘC “ĐỒNG KHỞI” ( 1954-1960 )
  1.Chế độ Mĩ- Diệm ở miền Nam Việt Nam
  a/ Âm mưu, hành động của Mĩ ở miền Nam Việt Nam
  Mục đích của Mỹ:
  - Biến miền Nam thành căn cứ quân sự và thuộc địa kiểu mới, xoá bỏ hiệp định Giơnevơ
  - Xây dựng và củng cố chính quyền Ngô Đình Diệm
  Tiết 50: MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ - DIỆM, CỦNG CỐ HÒA BÌNH TIẾN TỚI CUỘC “ĐỒNG KHỞI” ( 1954-1960 )
  1.Chế độ Mĩ- Diệm ở miền Nam Việt Nam
  a/ Âm mưu, hành động của Mĩ ở miền Nam Việt Nam
  b/ Âm mưu, hành động của chính quyền Diệm
  Những chính sách của Diệm ở miền Nam:
  Chính trị :
  Lập chính quyền độc tài
  Thực hiện chủ trương “chống cộng”, “đả thực”, “bài phong”
  Kinh tế :
  Thực hiện “cải cách điền địa”
  Lập “khu dinh điền”, “khu trù mật”
  Dựng lên chính quyền độc tài, thân Mỹ, đối lập với nhân dân
  Tiết 50: MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ - DIỆM, CỦNG CỐ HÒA BÌNH TIẾN TỚI CUỘC “ĐỒNG KHỞI” ( 1954-1960 )
  1.Chế độ Mĩ- Diệm ở miền Nam Việt Nam
  a/ Âm mưu, hành động của Mĩ ở miền Nam Việt Nam
  b/ Âm mưu, hành động của chính quyền Diệm
  Em có suy nghĩ gì về quan hệ Mỹ - Diệm ?
  Tiết 50: MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ - DIỆM, CỦNG CỐ HÒA BÌNH TIẾN TỚI CUỘC “ĐỒNG KHỞI” ( 1954-1960 )
  2. Đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm, củng cố hòa bình
  a/ Âm mưu, hành động của Mĩ ở miền Nam Việt Nam
  b/ Âm mưu, hành động của chính quyền Diệm
  Chủ trương của Đảng trước tình hình mới:
  Kẻ thù chính : đế quốc Mỹ
  1.Chế độ Mĩ- Diệm ở miền Nam Việt Nam
  Tiết 50: MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ - DIỆM, CỦNG CỐ HÒA BÌNH TIẾN TỚI CUỘC “ĐỒNG KHỞI” ( 1954-1960 )
  2. Đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm, củng cố hòa bình
  a/ Âm mưu, hành động của Mĩ ở miền Nam Việt Nam
  b/ Âm mưu, hành động của chính quyền Diệm
  - Mục tiêu : Đòi thi hành hiệp định Giơnevơ, hiệp thương tổng tuyển cử tự do, thống nhất đất nước, …
  - Hình thức : Mít-tin, biểu tình, tiến lên bạo lực cách mạng
  1.Chế độ Mĩ- Diệm ở miền Nam Việt Nam
  Thực hiện chủ trương của Đảng, nhân dân miền Nam đã làm gì ?
  - “Phong trào hoà bình” của nhân dân Sàigòn - Chợ lớn lan rông ra nhiều địa phương khác…
  Tiết 50: MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ - DIỆM, CỦNG CỐ HÒA BÌNH TIẾN TỚI CUỘC “ĐỒNG KHỞI” ( 1954-1960 )
  1.Chế độ Mĩ- Diệm ở miền Nam Việt Nam
  a/ Âm mưu, hành động của Mĩ ở miền Nam Việt Nam
  b/ Âm mưu, hành động của chính quyền Diệm
  Xem tranh tội ác của Mỹ …
  Hành động tội ác của Mỹ - Diệm làm tăng thêm lòng căm phẫn trong nhân dân
  2. Đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm, củng cố hòa bình
  3.Phong trào “Đồng Khởi” ( 1959-1960 )
  a/ Hoàn cảnh :
  Tiết 50: MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ - DIỆM, CỦNG CỐ HÒA BÌNH TIẾN TỚI CUỘC “ĐỒNG KHỞI” ( 1954-1960 )
  1.Chế độ Mĩ- Diệm ở miền Nam Việt Nam
  a/ Âm mưu, hành động của Mĩ ở miền Nam Việt Nam
  b/ Âm mưu, hành động của chính quyền Diệm
  Hội nghị TƯ 15 có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng miền Nam ?

  ?
  2. Đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm, củng cố hòa bình
  3.Phong trào “Đồng Khởi” ( 1959-1960 )
  a/ Hoàn cảnh :
  Hội nghị TƯ 15 đã xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam
  Tiết 50: MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ - DIỆM, CỦNG CỐ HÒA BÌNH TIẾN TỚI CUỘC “ĐỒNG KHỞI” ( 1954-1960 )
  1.Chế độ Mĩ- Diệm ở miền Nam Việt Nam
  a/ Âm mưu, hành động của Mĩ ở miền Nam Việt Nam
  b/ Âm mưu, hành động của chính quyền Diệm
  Huế
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Sài Gòn
  Qui Nhơn
  Nha Trang
  Cần Thơ
  Bến Tre
  Tây Ninh
  Tuy Hoà
  Phan Rang
  2. Đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm, củng cố hòa bình
  3.Phong trào “Đồng Khởi” ( 1959-1960 )
  a/ Hoàn cảnh :
  b/ Diễn biến
  3.Phong trào “Đồng Khởi” ( 1959-1960 )
  a/ Hoàn cảnh :
  b/ Diễn biến
  1.Chế độ Mĩ- Diệm ở miền Nam Việt Nam
  a/ Âm mưu, hành động của Mĩ ở miền Nam Việt Nam
  b/ Âm mưu, hành động của chính quyền Diệm
  2. Đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm, củng cố hòa bình
  Tiết 50: MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ - DIỆM, CỦNG CỐ HÒA BÌNH TIẾN TỚI CUỘC “ĐỒNG KHỞI” ( 1954-1960 )
  3.Phong trào “Đồng Khởi” ( 1959-1960 )
  a/ Hoàn cảnh :
  b/ Diễn biến
  Tiết 50: MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ - DIỆM, CỦNG CỐ HÒA BÌNH TIẾN TỚI CUỘC “ĐỒNG KHỞI” ( 1954-1960 )
  1.Chế độ Mĩ- Diệm ở miền Nam Việt Nam
  a/ Âm mưu, hành động của Mĩ ở miền Nam Việt Nam
  b/ Âm mưu, hành động của chính quyền Diệm
  2. Đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm, củng cố hòa bình
  Tiết 50: MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ - DIỆM, CỦNG CỐ HÒA BÌNH TIẾN TỚI CUỘC “ĐỒNG KHỞI” ( 1954-1960 )
  1.Chế độ Mĩ- Diệm ở miền Nam Việt Nam
  a/ Âm mưu, hành động của Mĩ ở miền Nam Việt Nam
  b/ Âm mưu, hành động của chính quyền Diệm
  600
  904
  2. Đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm, củng cố hòa bình
  Kết quả phong trào “Đồng khởi”
  Nam Bộ
  Trung Bộ
  Tây Nguyên
  3200
  3.Phong trào “Đồng Khởi” ( 1959-1960 )
  a/ Hoàn cảnh :
  b/ Diễn biến
  c/ Kết quả
  Tiết 50: MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ - DIỆM, CỦNG CỐ HÒA BÌNH TIẾN TỚI CUỘC “ĐỒNG KHỞI” ( 1954-1960 )
  1.Chế độ Mĩ- Diệm ở miền Nam Việt Nam
  a/ Âm mưu, hành động của Mĩ ở miền Nam Việt Nam
  b/ Âm mưu, hành động của chính quyền Diệm
  2. Đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm, củng cố hòa bình
  3.Phong trào “Đồng Khởi” ( 1959-1960 )
  Ý nghĩa phong trào Đồng khởi :
  a/ Hoàn cảnh :
  b/ Diễn biến
  c/ Kết quả
  d/ Ý nghĩa
  - Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mỹ
  - Làm lung lay tận gốc chế độ tay sai Ngô Đình Diệm
  - Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam
  - Ngày 20/12/1960 MTDTGPMNVN ra đời
  Tiết 50: MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ - DIỆM, CỦNG CỐ HÒA BÌNH TIẾN TỚI CUỘC “ĐỒNG KHỞI” ( 1954-1960 )
  Huế
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Sài Gòn
  Qui Nhơn
  Nha Trang
  Cần Thơ
  Bến Tre
  Tây Ninh
  Tuy Hoà
  Phan Rang
  1.Chế độ Mĩ- Diệm ở miền Nam Việt Nam
  a/ Âm mưu, hành động của Mĩ ở miền Nam Việt Nam
  b/ Âm mưu, hành động của chính quyền Diệm
  2. Đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm, củng cố hòa bình
  3.Phong trào “Đồng Khởi” ( 1959-1960 )
  a/ Hoàn cảnh :
  b/ Diễn biến
  c/ Kết quả
  d/ Ý nghĩa
  Tiết 50: MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ - DIỆM, CỦNG CỐ HÒA BÌNH TIẾN TỚI CUỘC “ĐỒNG KHỞI” ( 1954-1960 )
  1.Chế độ Mĩ- Diệm ở miền Nam Việt Nam
  a/ Âm mưu, hành động của Mĩ ở miền Nam Việt Nam
  b/ Âm mưu, hành động của chính quyền Diệm
  2. Đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm, củng cố hòa bình
  3.Phong trào “Đồng Khởi” ( 1959-1960 )
  a/ Hoàn cảnh :
  b/ Diễn biến
  c/ Kết quả
  d/ Ý nghĩa
  BÀI TẬP
  1/ Địa phương nào sau đây được coi là lá cờ đầu trong phong trào “Đồng khởi” toàn miền Nam?
  a/ Quảng Ngãi
  b/ Bến Tre
  c/ Phú Yên
  d/ Tây Ninh
  b/ Bến Tre
  Tiết 50: MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ - DIỆM, CỦNG CỐ HÒA BÌNH TIẾN TỚI CUỘC “ĐỒNG KHỞI” ( 1954-1960 )
  1.Chế độ Mĩ- Diệm ở miền Nam Việt Nam
  a/ Âm mưu, hành động của Mĩ ở miền Nam Việt Nam
  b/ Âm mưu, hành động của chính quyền Diệm
  2. Đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm, củng cố hòa bình
  3.Phong trào “Đồng Khởi” ( 1959-1960 )
  a/ Hoàn cảnh :
  b/ Diễn biến
  c/ Kết quả
  d/ Ý nghĩa
  BÀI TẬP
  2/ Hãy ghép các nội dung ở cột A với nội dung ở cột B sao cho phù hợp:
  1/ Đội quân tóc dài
  b/ Bến Tre
  2/ MTDTGPMNVN
  d/ Tây Ninh
  3/ Cuộc khởi nghĩa của người Cor
  a/ Quảng Ngãi
  4/ Phá đồn Bờ-râu
  c/ Ninh Thuận
  Tiết 50: MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ - DIỆM, CỦNG CỐ HÒA BÌNH TIẾN TỚI CUỘC “ĐỒNG KHỞI” ( 1954-1960 )
  1.Chế độ Mĩ- Diệm ở miền Nam Việt Nam
  a/ Âm mưu, hành động của Mĩ ở miền Nam Việt Nam
  b/ Âm mưu, hành động của chính quyền Diệm
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
  Bài vừa học :
  Tại sao nói sau phong trào “Đồng khởi”, phong trào cách mạng miền Nam có bước phát triển nhảy vọt ?

  Bài sắp học :
  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III có vai trò như thế nào đối với cách mạng Việt Nam ?
  2. Đấu tranh chống chế độ Mĩ-Diệm, củng cố hòa bình
  3.Phong trào “Đồng Khởi” ( 1959-1960 )
  a/ Hoàn cảnh :
  b/ Diễn biến
  c/ Kết quả
  d/ Ý nghĩa
   
  Gửi ý kiến