Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 -1965)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Xuân Long (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:48' 05-03-2011
  Dung lượng: 3.7 MB
  Số lượt tải: 179
  Số lượt thích: 0 người
  ledinhan.@.Yahoo.com.vn
  1
  LỊCH SỬ 9
  KÍNH CHÀO THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP
  GV : NGUYỄN THỊ TIỀN
  Kiểm tra bài cũ:
  Quaù trinh thöïc hieän, keát quaû vaø yù nghóa cuûa caûi caùch ruoäng ñaát ôû mieàn Baéc nöôùc ta (1953-1957)
  -- Quá trình thực hiện:
  + Cải cách ruộng đất được tiến hành từ cuối năm 1953 ở một số xã thuộc vùng tự do.
  + Từ năm 1954 đến năm 1957 thực hiện bốn đợt trên toàn miền Bắc.
  - Kết quả:
  + Khoảng 81 vạn hecta ruộng đất, 10 vạn trâu bò,
  1.8 triệu nông cụ, chia cho 2 triệu nông hộ.
  + Thực hiện khẩu hiệu ”Người cày có ruộng”, đánh đổ giai cấp địa chủ phong kiến, đưa nông dân lên địa vị làm chủ ở nông thôn.
  TRẢ LỜI
  ledinhan.@.Yahoo.com.vn
  3
  Ý nghĩa:
  + Bộ mặt miền Bắc đã thay đổi, giai cấp địa chủ phong kiến không còn, khối công nông liên minh được củng cố.
  + Góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.
  1/ Đấu tranh chống chế đô Mĩ-Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1960).
  -Ngay từ năm 1954 xác định kẻ thù chính là Mĩ -Diệm không chịu thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ.
  -Nhiệm vụ của ta là đấu tranh chính trị hoà bình tiêu biểu là phong trào hoà bình(8/1954).
  -Mĩ-Diệm đàn áp,phong trào của ta tiếp tục lên cao.
  -Năm 1958-1959 Mĩ-Diệm tăng cường đàn áp cách mạng.
  -Ta vừa đấu tranh chính trị kết hợp đấu tranh vũ trang.
  Bài 28(TT)- Tieát 40
  III/MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ- DIỆM GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TIẾN TỚI ĐỒNG KHỞI ( 1954-1960)
  a/ Hoàn cảnh:
  2/Phong trào “ Đồng khởi” (1959-1960).(Caâu 40 )
  Bài 28(TT)-TIEÁT 40
  MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ- DIỆM GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TIẾN TỚI ĐỒNG KHỞI ( 1954-1960)
  1/ Đấu tranh chống chế đô Mĩ-Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1960).
  ledinhan.@.Yahoo.com.vn
  6
  + Trong những năm 1957-1959 Mĩ - Diệm thực hiện chiến dịch “ Tố cộng ”,“ Diệt cộng”; tăng cường khủng bố, đàn áp; ra sắc lệnh “ Đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật”; thực hiện “ Đạo luật 10-59’.
  + Đầu 1959, Trung ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 15 xác định: Con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng lực lượng chính trị kết hợp lực lượng vũ trang .
  + Được nghị quyết của Đảng soi sáng, phong trào cách mạng lan rộng khắp miền Nam và trở thành cao trào với cuộc “Đồng Khởi”, tiêu biểu ở Bến Tre
  LƯỢC ĐỒ PHONG TRÀO ĐỒNG KHỞI
  a/ Hoàn cảnh:
  2/Phong trào “ Đồng khởi” (1959-1960).
  Bài 28(TT)
  MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ- DIỆM GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TIẾN TỚI ĐỒNG KHỞI ( 1954-1960)
  1/ Đấu tranh chống chế đô Mĩ-Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1960).
  b/ Diễn biến:

  ledinhan.@.Yahoo.com.vn
  10
  + Ngày 17/1/1960, Tỉnh ủy Bến Tre lãnh đạo nhân dân các xã ở Huyện Mỏ Cày nổi dậy lật đổ từng mảng lớn bộ máy cai trị , kìm kẹp của địch và thành lập Uỷ ban nhân dân tự quản .
  + Phong trào “Đồng Khởi” lan nhanh khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một số nơi ở miền Trung Trung Bộ .
  a/ Hoàn cảnh:
  2/Phong trào “ Đồng khởi” (1959-1960).
  Bài 28(TT)
  MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ- DIỆM GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TIẾN TỚI ĐỒNG KHỞI ( 1954-1960)
  1/ Đấu tranh chống chế đô Mĩ-Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1960).
  a/ Hoàn cảnh:
  2/Phong trào “ Đồng khởi” (1959-1960).
  Bài 28(TT)
  MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ- DIỆM GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TIẾN TỚI ĐỒNG KHỞI ( 1954-1960)
  1/ Đấu tranh chống chế đô Mĩ-Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1960).
  b/ Diễn biến:
  2/Phong trào “ Đồng khởi” (1959-1960).
  Bài 28(TT)
  MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ- DIỆM GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TIẾN TỚI ĐỒNG KHỞI ( 1954-1960)
  1/ Đấu tranh chống chế đô Mĩ-Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1960).
  Bài 28(TT)
  MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ- DIỆM GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TIẾN TỚI ĐỒNG KHỞI ( 1954-1960)
  1/ Đấu tranh chống chế đô Mĩ-Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954-1960).
  -
  c/ Ý nghĩa
  ledinhan.@.Yahoo.com.vn
  13
  + Phong trào đã giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ
  + Làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm
  + Đã tạo ra một bước nhảy vọt của cách mạng miền Nam, chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công .
  + 20/12/1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời
  1/ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng ( 9/1960).
  Caâu 41
  IV/ MIỀN BẮC XÂY DỰNG BƯỚC ĐẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT-KĨ THUẬT CỦA CNXH(1961-1965).
  ledinhan.@.Yahoo.com.vn
  15
  a/ Hoàn cảnh:
  + Hai miền Nam Bắc dưới 2 chế độ chính trị khác nhau :
  * Miền Bắc đang giành thắng lợi to lớn trong công cuộc cải tạo và phát triển kinh tế.
  * Miền Nam đang thực hiện cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân có bước phát triển nhảy vọt với phong trào ‘Đồng Khởi”
  + Tháng 9/1960 Đảng Lao Động Việt Nam họp Đại hội đại biểu toàn quốc lần III tại Hà Nội
  1/ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng ( 9/1960).
  ( Caâu 41)
  IV/ MIỀN BẮC XÂY DỰNG BƯỚC ĐẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT-KĨ THUẬT CỦA CNXH(1961-1965).
  b/ Nội dung:
  -.
  D?i h?i dãphân tích tình hình d?t nu?c và xác d?nh nhi?m v? chung c?a c? nu?c, v? trí vai trị nhi?m v? cho t?ng mi?n :
  + Mi?n B?c ti?n hành cach m?ng XHCN xây d?ng h?u phuong v?ng ch?c , là ch? d?a cho cách m?ng mi?n Nam, có vai trò quy?t d?nh nh?t d?i v?i s? phát tri?n c?a tòan b? cách m?ng Vi?t Nam
  + Mi?n Nam d?y m?nh cách m?ng dân t?c dân ch? nhân dân , th?c hi?n th?ng nh?t nu?c nhà , dây nhi?m v? có vai trò quy?t d?nh tr?c ti?p d?i v?i s? nghi?p gi?i phóng mi?n Nam th?ng nh?t T? Qu?c
  +Nhi?m v? chung c?a c? nu?c : Th?c hi?n cu?c khng chi?n ch?ng Mi c?u nu?c .
  Củng cố và luyện tập:
  . Hãy trình bày diễn biến phong trào Đồng Khởi 1960
  -Giáng đòn nặng nề vào chính quyền thực dân mới của Mĩ, làm lung lay tận gốc chính quyền Ngô Đình Diệm.
  -Đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng miền Nam từ thế gĩư gìn lực lượng sang thế tiến công địch.
  -20/12/1960 Mạt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra đời
  -Phá vở từng mảng bộ máy cai trị và hệ thống kèm kẹp của địch.
  -Thành lập Uỷ ban nhân dân tự quản.
  - 17-1-1960 nổ ra đầu tiên huyện Mỏ Cày , tỉnh Bến Tre.
  - Lan khắp Nam Bộ , Tây Nguyên và Trung Trung Bộ.
  1.Hãy điền kiến thức phù hợp vào các cột trống về “Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ -Diệm,giữ gìn hoà bình” từ năm 1954-1959.
  BÀI TẬP
  Đấu tranh chính trị
  Chống khủng bố, đàn áp, chống “Tố cộng”, “Diệt cộng”
  Dùng bạo lực, tiến hành đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang
  Höôùng daãn HS töï hoïc ôû nhaø:
  Học bài cũ theo câu hỏi SGK.
  -Soạn trước bài mới: PHẦN CÒN LẠI CỦA BÀI 28.
  Những thành tựu của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất là gì?
  Thế nào là chiến tranh đặc biệt? Mĩ đã làm gì tiến hành cuộc chiến tranh này?
  Nhân dân miền Nam đã đấu tranh trên lĩnh vực chính trị và quân sự chống lại chiến tranh đặc biệt như thế nào ?
   
  Gửi ý kiến