Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Xuân Long (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:53' 05-03-2011
  Dung lượng: 2.9 MB
  Số lượt tải: 119
  Số lượt thích: 0 người
  Ti?t :46
  Bi 30 : Hon thnh gi?i phúng Mi?n Nam th?ng nh?t d?t nu?c (1973-1975)
  Kieãm tra baøi cuõ
  Nhöõng ñieåm gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõa hai chieán löôïc “ Chieán tranh ñaëc bieät” vaø “Chieán tranh cuïc boä”
  Giống nhau

  + Đều là chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của đế quốc Mĩ, nhằm biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới của chúng .
  + Đều thực hiện âm mưu chống lại cách mạng và nhân dân miền Mam
  Khác nhau:
  . Chiến tranh đặc biệt-Thời gian: 1961-1965-Qui mô chiến tranh: thực hiện ở miền Nam.- Tính chất: ác liệt nhưng ít hơn chiến tranh cục bộ.- Tiến hành: bằng quân đội Sài Gòn, cố vấn Mĩ, vũ khí trang bị hiện đại để thực hiện âm mưu dùng người Việt đánh người Việt, lập ấp chiến lược để tách dân ra khỏi cách mạng
  III- Gi?i phúng hon ton Mi?n Nam ginh ton v?n lónh th? T? Qu?c
  1- Ch? chuong, k? ho?ch gi?i phúng hon ton Mi?n Nam
  2- Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975
  a- Chiến dịch Tây Nguyên:

  Vì sao ta chọn Tây Nguyên làm nơi mở màn chiến dịch giải phóng Miền Nam?
  Điền vào cột bên phải những sự kiện cơ bản của chiến dịch tây nguyên
  -10-3-1975 ta đánh Buôn Ma Thuôt
  -12-3-1975 địch phản công nhưng bị thất bại
  -14-3-1975 địch rút toàn bộ quân khỏi Tây Nguyên
  -24-3-1975 ta giải phóng hoàn toàn Tây Nguyên
  -Ngày 11-3 ta giải phóng Buôn Ma Thuột
  Ta giải phóng Tây Nguyên có ý nghĩa như thế nào?
  b- Chiến dịch Huế Đà Nẵng (21 đến 29-3-1975)
  Ngày 21-3 ta đánh vào căn cứ địch ở Huế
  -10 giờ 30 phút ngày 25-3 ta tiến vào cố đô Huế
  - Ngày 26-3 giải phóng thành phố Huế và toàn tỉnh Thừa Thiên
  -Ngày 29-3 Từ ba phía Bắc, Tây, Nam ta tiến thẳng vào thành phố Đà Nẵng
  -3 giờ chiều thành phố Đà Nẵng được giải phóng
  c- Chiến dịch Hồ Chí Minh (từ 26 đến 30-4-1975)
  -5 giờ chiều 26-4 chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu 5 cánh quân tiến vào trung tâm Sài Gòn đánh chiếm các cơ quan đầu não
  -10 giờ 45 phút ngày 30-4 xe tăng của tiến thẳng vào Dinh Độc Lập bắt sống toàn Chính Phủ Trung ương Sài Gòn
  -Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện
  -11 giờ 30 phút cờ giải phóng tung bay trên nóc Phủ Tổng thống chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng
  IV- í nghia l?ch s?, nguyờn nhõn th?ng l?i c?a cu?c khỏng chi?n ch?ng Mi c?u nu?c
  1- Ý nghĩa lịch sử:
  *- Đối với Dân tộc
  -Kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mĩ và 30 năm chiến tranh giải phóng Dân tộc
  -Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc ở Đất nước ta
  -Hoàn thành cuộc cách mạng Dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước thống nhất đất nước
  -Mở ra kỉ nguyên mới cho lịch sử Dân tộc - kỉ nguyên độc lập thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội
  *Đối với quốc tế:
  -Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới nhất là đối với phong trào giải phóng dân tộc
  Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước hoàn toàn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào?
  Đối với Dân tộc?
  Đối với Quốc tế?

  2- Nguyên nhân thắng lợi
  -Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975) thắng lợi do những nguyên nhân nào?
  -Nguyên nhân chủ quan?
  -Nguyên nhân khách quan?
  -Do tinh thần đoàn kết chiến đấu của 3 Dân tộc Đông Dương
  -Do sự giúp đỡ của các nước anh em đặc biệt là Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác
  -Do sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng Lao Động Việt Nam
  -Do tinh thần đoàn kết lòng yêu nước của nhân dân hai miền Nam Bắc
  -Do hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh  HỨỚNG DẪN HS TỰ HỌC Ở NHÀ

  +Học kỹ bài 30 làm bài tập của bài 30 và soạn
  bài 31:Việt Nam những năm đầu sau đại thắng xuân 1975.
   
  Gửi ý kiến