Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Văn Quý (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:16' 17-12-2010
  Dung lượng: 243.5 KB
  Số lượt tải: 41
  Số lượt thích: 0 người
  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
  Bài:
  Ảnh của vật
  tạo bởi gương phẳng
  Tiết 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
  I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng:
  Thí nghiệm:
  Bố trí thí nghiệm như hình 5.2. SGK
  Tiết 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
  I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng:
  1. Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có hứng được trên màn không?
  C1: Đưa một tấm bìa dùng làm màn chắn ra sau gương để kiểm tra dự đoán.
  Tiết 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
  I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng:
  1. Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có hứng được trên màn không?
  Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng hứng được trên màn gọi là ảnh ảo
  không
  2. Độ lớn của ảnh có bằng độ lớn của không?
  Bố trí thí nghiệm như hình 5.3. SGK
  C2: Dùng viên phấn thứ hai đúng bằng viên phấn thứ nhất, đưa ra sau tấm kính để kiểm tra dự đoán về độ lớn ảnh.
  Tiết 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
  I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng:
  1. Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có hứng được trên màn không?
  Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng hứng được trên màn gọi là ảnh ảo
  không
  2. Độ lớn của ảnh có bằng độ lớn của không?
  Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng độ lớn vật.
  bằng
  Tiết 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
  I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng:
  - Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn gọi là ảnh ảo
  - Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn vật.
  3. So sánh khoảng cách từ một điểm của vật đến gương và khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương. Dùng thí nghiệm hình 5.3 để kiểm tra dự đoán.
  C3: Hãy tìm cách kiểm tra xem AA’ có vuông góc với MN không; A và A’ có cách đều MN không.
  Tiết 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
  I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng:
  - Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn gọi là ảnh ảo
  - Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn vật.
  Điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng nhau.
  bằng
  Tiết 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
  I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng:
  - Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn gọi là ảnh ảo
  - Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn vật.
  - Khoảng cách từ một điểm đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.
  II. Giải thích sự tạo ảnh tạo bởi gương phẳng:
  C4: Trên hình 5.4 vẽ một điểm sáng S (nguồn sáng nhỏ) đặt trước gương phẳng và hai tia sáng xuất phát từ S đến gương.
  Tiết 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
  I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng:
  - Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn gọi là ảnh ảo
  - Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn vật.
  - Khoảng cách từ một điểm đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.
  II. Giải thích sự tạo ảnh tạo bởi gương phẳng:
  S
  I
  K
  S’
  a. Hãy vẽ ảnh S’ của S tạo bởi gương phẳng bằng cách vận dụng tính chất ảnh.
  b. Từ đó vẽ tia phản xạ ứng với hai hai tia tới SI và SK.
  c. Đánh dấu vị trí để đặt mắt nhìn thấy S’.
  d. Giải thích tại sao ta nhìn thấy ảnh S’mà không hứng được trên màn.
  Tiết 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
  I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng:
  - Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn gọi là ảnh ảo
  - Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn vật.
  - Khoảng cách từ một điểm đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.
  II. Giải thích sự tạo ảnh tạo bởi gương phẳng:
  Ta nhìn thấy ảnh S’ vì các tia phản xạ lọt vào mắt ta có đi qua ảnh S’.
  Các tia sáng từ điểm sáng S tới gương phẳng cho tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh ảo S’.
  Ảnh của một vật là tập hợp của tất cả các điểm sáng.
  phương
  Tiết 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
  I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng:
  - Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn gọi là ảnh ảo
  - Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn vật.
  - Khoảng cách từ một điểm đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.
  II. Giải thích sự tạo ảnh tạo bởi gương phẳng:
  III. Vận dụng:
  C5: Vận dụng tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng để vẽ ảnh của một mũi tên đặt trước gương phẳng như hình 5.5.
  Tiết 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
  I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng:
  - Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn gọi là ảnh ảo
  - Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn vật.
  - Khoảng cách từ một điểm đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.
  II. Giải thích sự tạo ảnh tạo bởi gương phẳng:
  III. Vận dụng:
  Nối A’B’ ta có ảnh của AB qua gương phẳng.
  Tiết 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
  I. Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng:
  - Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn gọi là ảnh ảo
  - Độ lớn của ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng bằng độ lớn vật.
  - Khoảng cách từ một điểm đến gương phẳng bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó đến gương.
  II. Giải thích sự tạo ảnh tạo bởi gương phẳng:
  III. Vận dụng:
  C6: Hãy giả thích thắc mắc của bé Lan trong câu chuyện ở đầu bài.
  Vì mặt hồ phẳng lặng đóng vai trò của một gương phẳng nên tạo ra được ảnh ảo của cái tháp dưới hồ.
   
  Gửi ý kiến