Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 -1953)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Thị Thu Hoa
  Ngày gửi: 22h:05' 05-03-2011
  Dung lượng: 5.9 MB
  Số lượt tải: 288
  Số lượt thích: 0 người
  Chào mừng các thầy, cô giáo về dự giờ, thăm lớp
  GV: Phạm Thị Thu Hoa
  TRƯỜNG THCS TRƯƠNG QUANG TRỌNG – SƠN TỊNH
  Chúc các em một tiết học hiệu quả!
  GV: : Ph?m Th? Thu Hoa
  CHĂO M?NG NGĂY QU?C T? PH? N? 8-3
  Nêu kết quả, ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947?
  N?i th?i gian v?i s? ki?n sao cho dng:
  KIỂM TRA BÀI CŨ:
  LỊCH SỬ 9

  1

  2

  4

  3
  KIỂM TRA BÀI CŨ:
  HS2:
  - Sau thất bại của cuộc tấn công lên Việt Bắc, TDP buộc phải có mưu tính gì mới?
  - Về chính trị và ngoại giao của ta được đẩy mạnh như thế nào từ sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947?
  LỊCH SỬ 9
  * Đm muu c?a Phâp: " Dng ngu?i Vi?t dânh ngu?i Vi?t, l?y chi?n tranh nui chi?n tranh"
  * V? chnh tr? vă ngo?i giao c?a ta:
  - 6/1949, VM vă H?i liín Vi?t quy?t d?nh th?ng nh?t 2 t? ch?c t? co s? d?n TW.
  - 14/1/1950 CTHCM tuyín b? s?n săng d?t quan h? ngo?i giao v?i câc nu?c ? 1950, Trung Qu?c, Liín X vă câc nu?c DCND d?t quan h? ngo?i giao v?i ta).
  - Sau thất bại của cuộc tấn công lên Việt Bắc, TDP buộc phải có mưu tính gì mới?
  - Về chính trị và ngoại giao của ta được đẩy mạnh như thế nào từ sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947?
  LỊCH SỬ 9
  Băi 26 (ti?t 33):
  BU?C PHÂT TRI?N M?I C?A CU?C KHÂNG CHI?N
  TOĂN QU?C CH?NG TH?C DĐN PHÂP
  (1950 - 1953)
  I. CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1950.
  1. Hoàn cảnh lịch sử mới:
  * Thế giới:
  - Từ sau chiến dịch Việt Bắc 1947, tình hình thế giới và Đông Dương có lợi cho cuộc kháng chiến của ta.
  - Mĩ ngày càng can thiệp sâu và “dính líu trực tiếp” vào cuộc chiến tranh Đông Dương.
  * Trong nước:
  - Lực lượng kháng chiến của ta lớn mạnh.
  - Pháp liên tiếp bị thất bại và ngày càng lệ thuộc vào Mĩ.
  BÀI 26: BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN
  TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953)
  Sau chi?n d?ch Vi?t B?c 1947, tnh hnh th? gi?i vă trong nu?c c g thu?n l?i cho Câch m?ng nu?c ta?
  Em hêy cho bi?t n?i dung b?c ?nh trín? (hnh 46 SGK) ?
  I. CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1950.
  1. Hoàn cảnh lịch sử mới:
  2. Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc:
  * Âm mưu mới của Pháp: thực hiện “kế hoạch Rơ-Ve” , nhằm “khóa chặt biên giới Việt - Trung”, và “cô lập Căn cứ địa Việt Bắc” 
  a/Chủ trương của ta:
  6/1950, ta quyết định mở chiến dịch Biên giới, nhằm tiêu diệt sinh lực địch, khai thông biên giới Việt- Trung, củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc.
  BÀI 26: BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN
  TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953)
  Đm muu m?i c?a Phâp?
  Ch? truong c?a ta?
  Theo em, ta s? dânh d?ch ? dđu tru?c?
  Ch? truong c?a B? ch? huy chi?n d?ch lă dânh d?ch ? dđu tru?c?
  Hệ thống phòng ngự của địch
  * Âm mưu mới của Pháp:
  thực hiện “kế hoạch Rơ-Ve” , nhằm “khóa chặt biên giới Việt - Trung”,
  và “cô lập Căn cứ địa Việt Bắc”
  Hệ thống phòng ngự của địch
  TH?O LU?N NHM (3 Ph):
  1- V sao ta ch?n Dng Khí t?n cng d?u tiín?
  2- Em c nh?n xĩt g v? ch? truong m? chi?n d?ch c?a D?ng ta?
  Đông Khê
  Bác Hồ chỉ thị: “ Chiến dịch Cao - Bắc – Lạng rất quan trọng, Các chú chỉ được đánh thắng chứ không được đánh thua”
  Bác Hồ quan
  sát chiến dịch
  Hồ chủ tịch quan sát mặt trận Đông Khê
  Nơi ở của Bác Hồ ở chiến dịch biên giới 1950
  Bác Hồ quan
  sát chiến dịch
  Hồ chủ tịch quan sát mặt trận Đông Khê
  Bác Hồ chỉ thị: “ Chiến dịch Cao - Bắc – Lạng rất quan trọng, Các chú chỉ được đánh thắng chứ không được đánh thua”
  I. CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1950.
  1. Hoàn cảnh lịch sử mới:
  2. Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc:
  * Âm mưu mới của Pháp:  
  a/Chủ trương của ta:
  b/ Diễn biến: SGK.
  - 16/9/1950 chiến dịch bắt đầu → 18/9/1950, ta thắng địch ở cứ điểm Đông khê. hệ thống phòng ngự trên đường 4 lung lay.
  - Đến 22/10/1950, quân Pháp rút khỏi đường số 4, chiến dịch Biên giới kết thúc thắng lợi.
  BÀI 26: BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN
  TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953)
  16-9-1950

  18-9-1950
  Đông Khê
  Hệ thống phòng ngự của địch
  La-Văn-Cầu 1951
  Em hãy trình bày diễn biến trên lược đồ?
  I. CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1950.
  1. Hoàn cảnh lịch sử mới:
  2. Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc:
  * Âm mưu mới của Pháp:  
  a/Chủ trương của ta:
  b/ Diễn biến: SGK.
  c/ Kết quả của chiến dịch Biên giới:
  - Khai thông vùng biên giới Việt- Trung dài 750km, với 35 vạn dân.
  - Thế bao vây căn cứ Việt Bắc bị phá vỡ. Kế hoạch Rơ-ve phá sản.
  d/ Ý nghĩa : Ta từ thế phòng ngự sang thế tiến công.
  BÀI 26: BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN
  TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953)
  K?t qu? c?a chi?n d?ch Biín gi?i?
  (SGK-112)
  Nhm cđu 2: Em c nh?n xĩt g v? ch? truong m? chi?n d?ch Biín gi?i c?a D?ng ta?
  I. CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1950.
  1. Hoàn cảnh lịch sử mới:
  2. Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc:
  II. ÂM MƯU ĐẨY MẠNH CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC ĐÔNG DƯƠNG CỦA THỰC DÂN PHÁP.
  - Mĩ tăng cường viện trợ cho Pháp → Can thiệp sâu vào Đông Dương, từng bước thay chân Pháp.
  - Pháp đề ra kế hoạch Đờ Lát đờ Tát xi- nhi (12/1950 → Nhằm giành lại quyền chủ động đã mất.
  BÀI 26: BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN
  TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953)
  Đm muu vă hănh d?ng c?a Mi -Phâp?
  I. CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG 1950.
  1. Hoàn cảnh lịch sử mới:
  2. Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc:
  II. ÂM MƯU ĐẨY MẠNH CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC ĐÔNG DƯƠNG CỦA THỰC DÂN PHÁP.
  III. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG (2/1951).
  1- Nội dung: (SGK -113)
  2-Ý nghĩa:
  Đánh dấu bước trưởng thành của Đảng, thúc đẩy cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi.
  BÀI 26: BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN
  TOÀN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1950-1953)
  N?i dung c?a d?i h?i D?ng toăn qu?c l?n th? II
  - ĐH đề ra những chính sách cơ bản về xây dựng và củng cố chính quyền, tăng cường sức mạnh quân đội, phát triển kinh tế, văn hóa, mở rộng mặt trận đoàn kết dân tộc.
  - ĐH quyết định xuất bản báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng
  - Đổi tên Đảng CSĐD là Đảng lao động Việt Nam, bầu BCHTW Đảng và Bộ chính trị do HCM làm Chủ tịch và Trường Chinh làm Tổng bí thư.
  Đai hội đại biểu lần thứ II của Đảng (2/1951)
  N?i th?i gian v?i s? ki?n sao cho dng:
  LUYỆN TẬP:
  LỊCH SỬ 9

  1

  2

  4

  3
  Hướng dẫn học tập:
  1- So?n băi theo cđu h?i 2 sgk -tr118
  2- V? lu?c d? H50 ho?c 51 sgk - tr117 (118). T?p s? d?ng lu?c d? sgk d? trnh băy di?n bi?n chi?n d?ch Tđy B?c - Thu?ng Lăo.
  Chúc các em SỨC KHOẺ, CHĂM HỌC!
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓