Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 5. Các nước Đông Nam Á

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Tuấn Đắc Hồ
  Ngày gửi: 20h:25' 29-09-2008
  Dung lượng: 4.3 MB
  Số lượt tải: 188
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC
  QUẬN PHÚ NHUẬN
  Giáo viên : Vũ Thúy Hằng
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Câu 1 : Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
  Ý nghĩa lịch sử : - Kết thúc ách đô hộ hơn 100 năm của đế quốc và hàng nghìn năm của chế độ phong kiến. - Đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và hệ thống xã hội chủ nghĩa được nối liền từ châu Au sang châu Á.
  Trả lời
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Câu 2 : Nêu những thành tựu của Trung Quốc trong mười năm đầu xây dựng chế độ mới (1949 - 1959).
  * Đối nội : - Tiến hành nhiều cải cách ruộng đất và hợp tác hóa nông nghiệp, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, phát triển văn hóa giáo dục . - Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1953 - 1957) ? Thu được nhiều thành tựu đáng kể. * Đối ngoại : - Thi hành chính sách đối ngoại hòa bình và thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới. - Địa vị quốc tế của Trung Quốc được khẳng định vững chắc.
  Trả lời
  Đông Nam Á
  (A South East Asia)
  là khu vực gồm bán đảo
  Đông Dương, quần đảo Mã
  Lai và quần đảo Philippin.
  Diện tích 4,5 triệu km2.
  Chiếm 14.1 % lãnh thổ châu
  Á và chiếm 3.3 % diện tích
  toàn thế giới. Dân số 536
  triệu người (năm 2002).
  Khu vực này gồm 11 quốc gia :
  Việt Nam, Lào, Campuchia
  Thái Lan, Mianma, Malaixia
  Xingapo, Inđônêxia, Brunây,
  Philippin và Đông Timo.

  BẢN ĐỒ CHÂU Á
  IN-ĐÔ-NÊ-XI-A
  MA-LAI-XI-A
  PHI-LIP-PIN
  XIN-GA-PO
  THÁI LAN
  BRU-NÂY
  VIỆT NAM
  LÀO
  MI-AN-MA
  CAM-PU-CHIA
  ĐÔNG TI MO
  TRUNG QU?C
  Xác định vị trí của các nước Đông Nam Á trên lược đồ
  I. TÌNH HÌNH ĐÔNG NAM Á TRƯỚC VÀ SAU NĂM 1945
  - Trước CTTG II : đều là thuộc địa của các nước thực dân phương Tây
  (trừ Thái Lan)
  - Sau CTTG II : hầu hết các dân tộc Đông Nam Á đã giành được độc lập
  ? In-đô-nê-xi-a (8/1945)
  ? Việt Nam (8/1945)
  ? Lào (10/1945)
  ? Phi-lip-pin (7/1946)
  ? Miến Điện (1/1948)
  ? Mã Lai (8/1957)
  Câu hỏi Tình hình Đông Nam Á trước và sau năm 1945 ?
  Câu hỏi Xác định vị trí những nước đã giành được độc lập trên lược đồ các nước Đông Nam Á
  LU?C D?
  CC NU?C
  DƠNG
  NAM

  TRUNG QU?C
  Tháng 8/1945
  Tháng 8/1945
  Tháng 10/1945
  Tháng 7/1946
  Tháng 1/1948
  Tháng 8/1957

  Từ giữa những năm 50 của thế kỷ XX, đường lối đối ngoại của các nước Đông Nam Á có gì thay đổi ?
  - Trong bối cảnh "chiến tranh lạnh", tình hình Đông Nam Á phức tạp căng thẳng và phân hóa (Mĩ can thiệp)
  - Mĩ thành lập khối quân sự SEATO (9/1954), nhằm ngăn chặn CNXH và đẩy lùi phong trào đấu tranh giải phóng trong khu vực
  - Thái Lan, Phi-lip-pin gia nhập khối SEATO.
  - Tình hình rất căng thẳng khi Mĩ tiến hành xâm lược Việt Nam, Lào, Campuchia.
  - In-đô-nê-xi-a và Miến Điện thực hiện chính sách hòa bình trung lập
  I. TÌNH HÌNH ĐÔNG NAM Á TRƯỚC VÀ SAU NĂM 1945
  - Trước CTTG II : đều là thuộc địa của các nước thực dân phương Tây
  (trừ Thái Lan)
  - Sau CTTG II : hầu hết các dân tộc Đông Nam Á đã giành được độc lập
  - Trong thời kì chiến tranh lạnh Mĩ can thiệp vào khu vực : lập khối quân sự SEATO, xâm lược Việt Nam sau đó mở rộng sang Lào và Cam-pu-chia.
  ? In-đô-nê-xi-a (8/1945)
  ? Việt Nam (8/1945)
  ? Lào (10/1945)
  ? Phi-lip-pin (7/1946)
  ? Miến Điện (1/1948)
  ? Mã Lai (8/1957)
  - Từ 1950 các nước Đông Nam Á có sự phân hóa trong đường lối đối ngoại.
  II. SỰ RA ĐỜI CỦA TỔ CHỨC ASEAN
  1. Hoàn cảnh ra đời :
  - Ngày 8/ 8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập ở Băng Cốc, gồm 5 nước : In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.
  - Đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội các nước cần hợp tác, liên minh với nhau để phát triển.
  Câu hỏi
  Tổ chức ASEAN ra đời trong hoàn cảnh nào ?
  II. SỰ RA ĐỜI CỦA TỔ CHỨC ASEAN
  1. Hoàn cảnh ra đời :
  - Ngày 8/ 8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập ở Băng Cốc, gồm 5 nước : In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.
  - Đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội các nước cần hợp tác, liên minh với nhau để phát triển.
  2. Mục tiêu của ASEAN :
  phát triển kinh tế và văn hóa thông qua sự hợp tác hòa bình ổn định giữa các thành viên.
  Câu hỏi
  Mục tiêu hoạt động của ASEAN là gì ?
  Câu hỏi
  Nguyên tắc cơ bản trong quan hệ ASEAN là gì ?
  ?Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào nội bộ
  của nhau.
  ? Giải quyết mọi tranh chấp bằng phương pháp hòa bình.
  ? Hợp tác và phát triển.

  Quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN từ 1975 đến đầu 1990 như thế nào ?
  - Từ 1975 ? 1978 quan hệ được cải thiện
  - Từ 1979 quan hệ căng thẳng (đối đầu) về vấn đề Cam-pu-chia.
  - Từ đầu 1990 chuyển từ "đối đầu" sang "đối thoại" hợp tác cùng tồn tại hòa bình.
  III. TỪ "ASEAN 6" PHÁT TRIỂN THÀNH "ASEAN 10"
  - Từ những năm 90 lần lượt các nước trong khu vực tham gia vào tổ chức ASEAN.
  ? Bru-nây (1/1984)
  ? Việt Nam (7/1995)
  ? Lào và Mi-an-ma (9/1997)
  ? Cam-pu-chia (4/1999)
  Câu hỏi Sự phát triển của các nước ASEAN diễn ra như thế nào ?
  LU?C D?
  CC NU?C
  THNH VIN
  ASEAN
  Tháng 8/1967
  Tháng 8/1967
  Tháng 8/1967
  Tháng 8/1967
  Tháng 8/1967
  Tháng 1/1984
  Tháng 7/1995
  Tháng 9/1997
  Tháng 9/1997
  Tháng 4/1999
  Lễ kết nạp Việt Nam là thành viên chính thức thứ 7 của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
  - L c? ASEAN tu?ng trung hồ bình, b?n v?ng, dồn k?t v nang d?ng
  - Bốn màu của lá cờ :
   Màu xanh : tượng trưng cho sự hoà bình và ổn định.
   Màu đỏ : thể hiện động lực và cam đảm.
   Màu trắng : nói lên sự thuần khiết.
   Màu vàng : tượng trưng cho sự thịnh vượng.
  - 10 thn cy la th? hi?n u?c mo c?a cc nh sng l?p ASEAN v?i s? tham
  gia c?a 10 nu?c Dơng Nam , cng nhau g?n k?t tình b?n v s? dồn k?t.
  - Vịng trịn tu?ng trung cho s? th?ng nh?t c?a ASEAN.
  III. TỪ "ASEAN 6" PHÁT TRIỂN THÀNH "ASEAN 10"
  - Từ những năm 90 lần lượt các nước trong khu vực tham gia vào tổ chức ASEAN.
  ? Bru-nây (1/1984)
  ? Việt Nam (7/1995)
  ? Lào và Mi-an-ma (9/1997)
  ? Cam-pu-chia (4/1999)
  - ASEAN chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng một khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển.
  Câu hỏi Hoạt động chủ yếu của ASEAN hiện nay là gì ?

  Những hoạt động cụ thể của ASEAN trong thập kỷ 90 đã có những nét gì mới ?
  - Năm 1992 ASEAN quyết định biến Đông Nam Á thành một khu vực mậu dịch chung (AFTA) trong vòng 10 ? 15 năm.
  - Năm 1994 ASEAN lập diễn đàn khu vực (ARF) gồm 23 quốc gia trong và ngoài khu vực, tạo nên môi trường hòa bình , ổn định, hợp tác, phát triển.
  Cho bi?t tn g?i d?y d? c?a cc t? ch?c sau :
  - SEATO :
  - ASEAN :
  - AFTA :
  - ARF :
  - NATO :
  Khối quân sự Đông Nam Á
  Hi?p h?i cc nu?c Dơng Nam
  Khu mậu dịch tự do ASEAN
  Di?n dn khu v?c ASEAN
  Kh?i qun s? B?c D?i Ty Duong
  THẢO LUẬN NHÓM
  Tại sao có thể nói : Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, "một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á" ?
  - Lần đầu tiên trong lịch sử khu vực, 10 nước Đông Nam Á cùng đứng trong một tổ chức thống nhất (ASEAN).
  - ASEAN chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, xây dựng Đông Nam Á thành một khu vực hòa bình, ổn định cùng phát triển.
  Thời gian
  4 phút
  :
  Hội nghị cấp cao ASEAN VI họp tại Hà Nội
  MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC KỲ HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN
  MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC KỲ HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN
  Bốn kỳ hội nghị cấp cao ASEAN không chính thức gồm:
  Kỳ I : tại Jakarta ngày 30/11/1996
  Kỳ II : tại Kuala Lumpur ngày 14-16/12/1997
  Kỳ III : tại Manila ngày 27-28/11/1999
  Kỳ IV : tại Singapore ngày 22-25/11/2000
  CÁC KỲ HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN
  THÔNG TIN THÊM
  I. TÌNH HÌNH ĐÔNG NAM Á TRƯỚC VÀ SAU NĂM 1945
  - Trước CTTG II : đều là thuộc địa của các nước thực dân phương Tây (trừ Thái Lan).
  - Sau CTTG II : hầu hết các dân tộc Đông Nam Á đã giành được độc lập.
  ? In-đô-nê-xi-a (8/1945)
  ? Việt Nam (8/1945)
  ? Lào (10/1945)
  ? Phi-lip-pin (7/1946)
  ? Miến Điện (1/1948)
  ? Mã Lai (8/1957)
  - Trong thời kì chiến tranh lạnh Mĩ can thiệp vào khu vực : lập khối quân sự SEATO, xâm lược Việt Nam sao đó mởrộng sang Lào và Cam-pu-chia.
  - Từ 1950 các nước Đông Nam Á có sự phân hóa trong đường lối đối ngoại
  II. SỰ RA ĐỜI CỦA TỔ CHỨC ASEAN
  1. Hoàn cảnh ra đời :
  - Đứng trước yêu cầu phát triển, kinh tế, xã hội các nước cần hợp tác, liên minh với nhau để phát triển.
  - Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập ở Băng Cốc, gồm 5 nước : In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.
  2. Mục tiêu của ASEAN : phát triển kinh tế và văn hóa thông qua sự hợp tác hòa bình ổn định giữa các thành viên.
  III. TỪ "ASEAN 6" PHÁT TRIỂN THÀNH "ASEAN 10"
  - Từ những năm 90 lần lượt các nước trong hku vực tham gia vào tổ chức ASEAN.
  ? Bru-nây (1/1984)
  ? Việt Nam (7/1995)
  ? Lào và Cam-pu-chia (9/1997)
  ? Mi-an-ma (4/1999)
  - ASEAN chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng một khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển.
  Bài 5 : CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á
  Bài ghi
  CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á
  Gia-các-ta
  Cua-la Lăm-pơ
  Ma-ni-la
  Xin-ga-po
  Băng Cốc
  Ban-đa Xê-ri Bê-ga-oan
  Hà Nội
  Viêng-chăn
  Y-an-gun
  Phnôm-pênh
  Đi- li
  8.1976
  8.1976
  8.1976
  8.1976
  8.1976
  1.1984
  7.1995
  9.1997
  9.1997
  4.1999
  Là thành viên quan sát
  Điền tên thủ đô và thời gian gia nhập tổ chức ASEAN của các nước Đông Nam Á
  TRÒ CHƠI Ô CHỮ
  1
  2
  3
  4
  5

  Ô chữ dọc
  HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN
  DẶN DÒ
  - Học bài :
  Học bài cũ, trả lời các câu hỏi trong Sgk
  - Làm bài tập : trắc nghiệm từ bài 1 ? 6
  Sách Thực hành LS 9 / trang 19, 20, 21
  - Sưu tầm : Hình ảnh, tư liệu về các nước Đông Nam Á
   
  Gửi ý kiến