Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Hùng Vương
  Ngày gửi: 22h:12' 29-11-2010
  Dung lượng: 6.4 MB
  Số lượt tải: 51
  Số lượt thích: 0 người

  Môn : Sinh học 6
  PHÒNG DG-ĐT HUYỆN EA SUOP
  TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
  NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ
  GIÁO VIÊN : LÊ HÙNG VƯƠNG
  Kiểm tra bài cũ
  Lá có những đặc điểm bên ngoài và cách sắp xếp trên cây như thế nào giúp nó nhận được nhiều ánh sáng ?
  Phiến lá có màu lục, dạng bản dẹt là phần rộng nhất của lá
  Có 3 kiểu gân lá: gân hình mạng ( ổi, xoài, lá dâu…); gân hình song song ( lá mía, dừa..); gân hình cung ( lá địa liền…)
  - Lá trên các mấu thân xếp so le nhau giúp lá hứng được nhiều ánh sáng


  Câu hỏi - 1
  Có mấy nhóm lá chính ?

  Có 2 nhóm: Lá đơn và lá kép.
  + Lá đơn (xoài, chanh, cam, bưởi…)
  + Lá kép (hoa hồng, phượng, me, xấu hổ, dâu da xoan, muồng, so đũa…)
  Câu hỏi - 2
  Câu hỏi 3
  Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng ?
  -Phiến lá có nhiều hình dạng và kích thước rất khác nhau
  -Có nhiều kiểu gân lá ( 3 kiểu chính )
  -Có 2 loại lá chính: lá đơn và lá kép
  Tiết 23 , Bài 20 :

  Cấu tạo trong của phiến lá
  Hình 20 .1 : Sơ đồ cắt ngang của phiến lá
  Phiếu học tập1: Cấu tạo trong của phiến lá


  +
  Hình 20 .2 : Lớp tế bào biểu bì đã được bóc ra

  Hình 20.3 : Trạng thái của lỗ khí
  Biểu bì mặt trên
  Biểu bì mặt dưới
  Lỗ khí mở
  Lỗ khí đóng
  Lỗ khí
  Cấu tạo trong của phiến lá
  Tiết 23. Bài 20
  Câu 1: Những đặc điểm nào của lớp tế bào biểu bì phù hợp với chức năng bảo vệ phiến lá và cho ánh sáng chiếu vào những tế bào bên trong ?
  Câu 2: Hoạt động nào của lỗ khí giúp lá trao đổi khí và thoát hơi nước ?
  Biểu bì mặt trên
  Biểu bì mặt dưới
  Lỗ khí
  Lỗ khí đóng
  Lỗ khí mở
  Lỗ khí
  Cấu tạo trong của phiến lá
  Câu 1: Những đặc điểm nào của lớp tế bào biểu bì phù hợp với chức năng bảo vệ phiến lá và cho ánh sáng chiếu vào những tế bào bên trong ?
  - Đặc điểm phù hợp với chức năng bảo vệ:
  Lớp tế bào biểu bì xếp rất sát nhau, có vách phía ngoài dày .
  - Đặc điểm phù hợp với chức năng cho ánh sáng chiếu qua:
  Lớp tế bào biểu bì không màu, trong suốt
  Câu 2: Hoạt động nào của lỗ khí giúp lá trao đổi khí và thoát hơi nước ?
  Hoạt động đóng, mở của lỗ khí giúp cho lá trao đổi khí và thoát hơi nước
  Cấu tạo trong của phiến lá
  Lỗ khí
  Biểu bì mặt trên
  Biểu bì mặt dưới
  Cấu tạo trong của phiến lá
  Tiết 23 - Bài 20
  - Bảo vệ lá và cho ánh sáng xuyên qua
  - Trao đổi khí và thoát hơi nước


  Hình 20.3 : Trạng thái của lỗ khí

  Lỗ khí đóng
  Lỗ khí mở
  Lỗ khí
  Cấu tạo trong của phiến lá
  2. Thịt lá
  Tiết 23 - Bài 20
  - Bảo vệ l¸ và cho ¸nh s¸ng xuyªn qua.
  - Trao đổi khí và thoát hơi nước
  Phiếu học tập 3. Cấu tạo trong của phiến lá
  Hình 20 .4 : Sơ đồ cấu tạo một phần phiến lá nhìn dưới kính hiển vi có độ phóng đại lớn


  CO2
  O2 ,hơi nước
  Câu 1: Lớp tế bào (TB) thịt lá phía trên và lớp tế bào thịt lá phía dưới giống nhau ở những điểm nào ? Đặc điểm này phù hợp với chức năng nào ?
  Câu 2: Hãy tìm điểm khác nhau giữa chúng ?
  Câu hỏi thảo luận :
  Câu 1: Lớp tế bào (TB) thịt lá phía trên và lớp tế bào thịt lá phía dưới giống nhau ở những điểm nào ? Đặc điểm này phù hợp với chức năng nào ?
  Câu 2: Hãy tìm điểm khác nhau giữa chúng ?
  Câu hỏi thảo luận :
  CO2
  O2 ,hơi nước
  Câu 1: Lớp tế bào thịt lá phía trên và lớp tế bào thịt lá phía dưới giống nhau ở những điểm nào ? Đặc điểm này phù hợp với chức năng nào ?
  - Gồm nhiều tế bào có vách mỏng, chứa lục lạp.
  - Chức năng thu nhận ánh sáng, chế tạo chất hữu cơ cho cây.
  Câu hỏi thảo luận :
  Phiếu học tập 4
  Những điểm khác nhau giữa các lớp tế bào thịt lá
  Câu 2: Hãy tìm điểm khác nhau giữa chúng ?
  Hình bầu dục
  Hơi tròn
  Xếp thẳng đứng, sát nhau
  Xếp lộn xộn, không sát nhau, tạo nhiều khoang trống
  Nhiều
  Ít
  Chế tạo chất hữu cơ
  Chứa và trao đổi khí
  - Tế bào trong suốt xếp sát nhau, vách phía ngoài dày
  - Có nhiều lỗ khí ở lớp tế bào biểu bì phía dưới
  - Bảo vệ lá và cho ánh sáng xuyên qua
  - Trao đổi khí và thoát hơi nước
  2. Thịt lá
  Ti?t 23 - Bi 20
  Cấu tạo trong của phiến lá

  - Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ

  - Chứa và trao đổi khí
  Hình 20 .4 : Sơ đồ cấu tạo một phần phiến lá nhìn dưới kính hiển vi có độ phóng đại lớn


  CO2
  O2 ,hơi nước
  - Tế bào trong suốt xếp sát nhau, vách phía ngoài dày
  - Có nhiều lỗ khí ở tế bào biểu bì phía dưới
  - - B¶o VÖ l¸ vµ cho ¸nh s¸ng xuyªn qua
  - Trao đổi khí và thoát hơi nước
  2. Thịt lá
  3. Gân lá
  Ti?t 23 - Bi 20
  Cấu tạo trong của phiến lá
  - Chứa và trao đổi khí

  - Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ
  Phiếu học tập 4
  Lục lạp
  Gân lá gồm các bó mạch
  Lỗ khí
  Tế bào biểu bì mặt trên
  Tế bào thịt lá
  Khoang chứa không khí
  Tế bào biểu bì mặt dưới
  Gân lá
  Đặc điểm cấu tạo và chức năng của gân lá ?
  Gân lá
  - Trên biểu bì (nhất là mặt dưới) có nhiều lỗ khí.
  - Trao đổi khí và thoát hơi nước.
  - Giữa các tế bào có nhiều khoang trống
  - Chứa và trao đổi khí.
  -Vận chuyển chất hữu cơ
  -V?n chuy?n nước và muối khoáng
  2. TH?T La?
  3.GN LA?
  Ti?t 23 - Bi 20
  Cấu tạo trong của phiến lá
  Mạch rây
  Mạch gỗ
  7
  6
  5
  1
  2
  3
  4
  Sơ đồ cấu tạo trong của phiến lá
  Tế bào biểu bì mặt trên
  Tế bào thịt lá
  Khoang chứa không khí
  Tế bào biểu bì mặt dưới
  Lục lạp
  Gân lá gồm các bó mạch
  Lỗ khí
  Củng cố
  1. T? bo trong su?t, x?p sát nhau vỏ phía ngoi dy.
  2. Có nhi?u l? khí ở tế bào biểu bì phía dưới
  3. Gồm nhiều lớp tế bào có vách mỏng, có nhiều lục lạp (Chứa chất diệp lục)
  4 Gi?a các t? bo có kho?ng không
  5. N?m xen gi?a ph?n th?t lá
  - Có m?ch rây v m?ch g?
  thịt lá
  Gân lá
  a. Chứa và trao đổi khí.
  b.Trao đổi khí và thoát
  hơi nước.
  c. -Vận chuyển nước và muối khoa?ng hòa tan
  -Võ?n chuyờ?n chõ?t hu~u co
  d. Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ
  e. Bảo vệ lá và cho ánh sáng xuyên qua.
  Bài tập: Em hãy chọn các câu (a, b, c…) để điền vào cột chức năng (1…;2…;3…)
  Dặn dò
  xinchânthành
  cảm ơn các thầy cô giáo
  và các em học sinh
   
  Gửi ý kiến