Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 20. Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Viet Dung (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:36' 24-03-2011
  Dung lượng: 946.0 KB
  Số lượt tải: 37
  Số lượt thích: 0 người
  I/ chất dẫn điện và chất cách điện
  + Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua.
  + Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.
  C1: Quan s¸t h×nh vÏ, kÕt hîp víi quan s¸t c¸c vËt thËt t­¬ng øng h·y chØ ra nh÷ng bé phËn nµo lµ dÉn ®iÖn, nh÷ng bé phËn nµo lµ c¸ch ®iÖn?
  Hình 20.1
  I/ chất dẫn điện và chất cách điện
  + Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua.
  + Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.
  Thí nghiệm
  Hình 20.2
  ? Hãy nghiên cứu thí nghiệm trong SGK, quan sát hình 20.2 và thực hiện các yêu cầu sau:
  1, Nêu dụng cụ thí nghiệm.
  2, Nêu các bước tiến hành thí nghiệm.
  1, Dụng cụ
  Pin, bóng đèn, dây nối, mỏ kẹp, vật cần xác định tính dẫn điện.
  2, Các bước tiến hành thí nghiệm.
  + B­íc 1.L¾p m¹ch ®iÖn theo h×nh 20.2
  + B­íc 2.ChËp hai má kÑp víi nhau vµ kiÓm tra m¹ch ®Ó ®¶m b¶o ®Ìn s¸ng.
  + B­íc 3. LÇn l­ît kÑp hai má kÑp vµo hai ®Çu cña c¸c vËt cÇn x¸c ®Þnh tÝnh dÉn ®iÖn.
  (nÕu ®Ìn s¸ng th× vËt ®em thö lµ vËt dÉn ®iÖn, nÕu ®Ìn kh«ng s¸ng th× vËt Êy lµ vËt c¸ch ®iÖn. )
  I/ chất dẫn điện và chất cách điện
  + Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua.
  + Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.
  Ví dụ:
  Ví dụ:
  II/ dòng điện trong kim loại
  1, Êlectrôn tự do trong kim loại
  a, Cỏc kim loa? l ch?t d?n di?n.
  b, Êlectrôn tự do trong kim loại là các êlectrôn thoát ra khỏi nguyên tử, chúng chuyển động tự do trong kim loại.
  Hình 20.3
  Êlectrôn tự do
  Phần còn lại của nguyên tử
  đồng, thép, nhôm,.
  nhựa, thuỷ tinh, sứ,.
  C2: Hãy kể tên ba vật liệu thường dùng để làm vật dẫn điện, ba vật liệu thường dùng để làm vật cách điện.
  C3: Hãy nêu một số trường hợp chứng tỏ rằng không khí ở điều kiện bình thường là chất cách điện.
  I/ chất dẫn điện và chất cách điện
  + Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua.
  + Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.
  Ví dụ: đồng, thép, nhôm,.
  Ví dụ: nhựa, thuỷ tinh, sứ,.
  II/ dòng điện trong kim loại
  1, Êlectrôn tự do trong kim loại
  a, Ca?c kim loại la` chất dẫn điện
  b, Êlectrôn tự do trong kim loại là các êlectrôn thoát ra khỏi nguyên tử, chúng chuyển động tự do trong kim loại.
  Hình 20.3
  2, Dòng điện trong kim loại
  Hình 20.4
  I/ chất dẫn điện và chất cách điện
  + Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua.
  + Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.
  Ví dụ: đồng, thép, nhôm,.
  Ví dụ: nhựa, thuỷ tinh, sứ,.
  II/ dòng điện trong kim loại
  1, Êlectrôn tự do trong kim loại
  a, Ca?c kim loại la` chất dẫn điện
  b, Êlectrôn tự do trong kim loại là các êlectrôn thoát ra khỏi nguyên tử, chúng chuyển động tự do trong kim loại.
  Hình 20.3
  2, Dòng điện trong kim loại
  Hình 20.4
  Dòng điện trong kim loại là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng.
  III/ vận dụng
  Kết luận
  Các .........................trong kim loại...... .....................tạo thành dòng điện chạy qua nó.
  êlectrôn tự do
  dịch chuyển có hướng
  I/ chất dẫn điện và chất cách điện
  + Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua.
  + Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.
  Ví dụ: đồng, thép, nhôm,.
  Ví dụ: nhựa, thuỷ tinh, sứ,.
  II/ dòng điện trong kim loại
  1, Êlectrôn tự do trong kim loại
  a, Ca?c kim loại la` chất dẫn điện
  b, Êlectrôn tự do trong kim loại là các êlectrôn thoát ra khỏi nguyên tử, chúng chuyển động tự do trong kim loại.
  2, Dòng điện trong kim loại
  Dòng điện trong kim loại là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng.
  III/ vận dụng
  C7. Vật nào dưới đây là vật dẫn điện?
  Một thanh gỗ khô.
  Một đoạn ruột bút chì.
  Một đoạn dây nhựa.
  Một thanh thuỷ tinh.
  C8. Trong các dụng cụ và thiết bị điện thường dùng, vật liệu cách điện được sử dụng nhiều nhất là:
  A. Sứ. C. Nhựa.
  B. Thuỷ tinh. D. Cao su.
  C9. Trong vật nào dưới đây khôngcó các êlectrôn tự do?
  Một đoạn dây thép. B.Một đoạn dây đồng.
  C. Một đoạn dây nhựa. D. Một đoạn dây nhôm.


  C7 - B
  C8 - C
  C9 - C
  I/ chất dẫn điện và chất cách điện
  + Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua.
  + Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.
  Ví dụ: đồng, thép, nhôm,.
  Ví dụ: nhựa, thuỷ tinh, sứ,.
  II/ dòng điện trong kim loại
  1, Êlectrôn tự do trong kim loại
  a, Ca?c kim loại la` chất dẫn điện
  b, Êlectrôn tự do trong kim loại là các êlectrôn thoát ra khỏi nguyên tử, chúng chuyển động tự do trong kim loại.
  2, Dòng điện trong kim loại
  Dòng điện trong kim loại là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng.
  III/ vận dụng
  Hướng dẫn về nhà.
  Học thuộc phần "ghi nhớ" và đọc phần "có thể em chưa biết" trong SGK.
  Làm các bài tập từ 20.1 đến 20.4 SBT.
  Tìm thêm ví dụ về vật dẫn điện, vật cách điện trong thực tế, có thể làm thí nghiệm để kiểm tra nhưng chỉ được sử dụng nguồn điện là pin.
  Nghiên cứu trước bài "Sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện".
  C7 - B
  C8 - C
  C9 - C
   
  Gửi ý kiến