Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 9. Công thức hoá học

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thanh Ngân
  Ngày gửi: 15h:35' 28-09-2010
  Dung lượng: 340.5 KB
  Số lượt tải: 151
  Số lượt thích: 0 người
  1.Phân tử là gì?
  2.Hãy chỉ ra đâu là đơn chất , đâu là hợp chất trong các chất sau :
  Magie, biết phân tử gồm 1Mg
  Đồngsunfat,biết phân tử gồm 1Cu,1S và 4O

  Lưu huỳnh đioxit,biết phân tử gồm 1S và 2O

  Khí nitơ , biết phân tử gồm 2N
  Kiểm tra bài cũ
  ? Don ch?t
  ? H?p ch?t
  ? H?p ch?t
  ? Don ch?t
  *Định nghĩa
  Phân tử là hạt đại diện cho chất gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất .
  Tiết 12 - Bài 9
  Công thức hoá học
  I/ Công thức của đơn chất:
  H
  H
  Cu
  O
  O
  Mô hình tượng trưng mẫu kim loại đồng (rắn)
  Mô hình tượng trưng mẫu khí hiđro
  Mô hình tượng trưng mẫu khí oxi
  Công thức hóa học của các chất:
  - Do phân tử đồng chỉ có 1 nguyên tử ? CTHH: Cu
  - Do phân tử khí oxi và khí hidro gồm 2 nguyên tử ? CTHH: O2, H2
  - Gọi A là KHHH của nguyên tố tạo ra chất
  n là chỉ số nguyên tử có trong một phân tử chất (n là số nguyên )
  Công thức hóa học dạng chung của đơn chất là: An
  Công thức hóa học dạng chung của đơn chất được viết như thế nào ?
  Tiết 12 - Bài 9
  Công thức hoá học
  I/ Công thức của đơn chất:
  Công thức hóa học dạng chung của đơn chất là: An
  A: NTHH ; n: số nguyên tử của nguyên tố)
  Chú ý:
  Kim loại, phi kim ( rắn) : n = 1 ? CTHH: A
  Phi kim ( khí) : n = 2 ? CTHH: A2
  VD: Fe, Cu, S, P, C.
  VD: H2 , O2 , Cl2 ...
  Tiết 12 - Bài 9
  Công thức hoá học
  II/ Công thức của hợp chất:
  - Gọi A, B, C .lần lượt là KHHH của các
  nguyên tố tạo ra chất
  - x, y, z .lần lượt chỉ số nguyên tử của mỗi
  nguyên tố trong một phân tử chất .
  Tiết 12 - Bài 9
  Công thức hoá học
  II/ Công thức của hợp chất:
  Công thức hóa học dạng chung của hợp chất là: AxByCz
  A,B,C: NTHH ; x,y,z: số nguyên tử của nguyên tố)
  H
  H
  Cl
  Na
  *Dựa vào mô hình phân tử em hãy viết CTHH của các hợp chất sau:
  Nước
  Muối ăn
  Canxicacbonat
  Khí Cacbonđioxit
  C
  O
  O
  O
  (H2O)
  NaCl
  CaCO3
  CO2
  Tiết 12 - Bài 9
  Công thức hoá học
  III/ ý nghĩa của công thức hóa học
  Mỗi kí hiệu hóa học cho ta biết :
  - Đó là NTHH nào (tên nguyên tố )
  - Chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó
  - Nguyên tử khối .
  Từ các CTHH của :
  khí oxi :O2
  Canxicacbonat :CaCO3
  cho ta biết những điều gì ?
  ?
  Từ CTHH của khí oxi O2 biết được :
  - Khí oxi do nguyên tố oxi tạo ra
  - Có 2 nguyên tử oxi trong 1 phân tử.
  - PTK:O2 = 16.2 = 32 (đ.v.c)
  Từ CTHH của CaC O3 biết được :
  -Canxicacbonat do nguyên tố là Ca, C và O tạo ra
  -Có 1 nguyên tử canxi, 1 nguyên tử cacbon và 3 nguyên tử oxi trong 1 phân tử
  -PTK : CaCO3 = 40 + 12 + 16.3 = 100 (đ.v.c)
  Hãy cho biết:

  1.Cách viết 2O và O2 có gì khác nhau?
  2O: chỉ 2 nguyên tử oxi
  O2: chỉ 1 phân tử oxi
  2. ý nào sau đây diễn tả đúng :
  Trong 1 phân tử nước (H2O ) có:
  A. 1 phân tử hiđro và 1 nguyên tử oxi
  B. 2 nguyên tử hiđrovà 1 nguyên tử oxi
  3.Dùng chữ số và CTHH để diễn đạt:
  - 2 phân tử nitơ
  - 5 phân tử đồng sunfat
  2N2
  5CuSO4
  Bài tập 2:
  Hãy hoàn thành vào chỗ trống trong bảng sau:
  Đáp án
  Hướng dẫn về nhà
  + Biết cách ghi CTHH của đơn chất và hợp chất + ý nghĩa của CTHH
  + Làm bài tập : 1,2,4 /trang 33,34 sgk
  Bài 9.1, 9.3, 9.4 trong SBT.
   
  Gửi ý kiến