Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Ngọc Nhi
  Ngày gửi: 23h:19' 21-03-2011
  Dung lượng: 315.5 KB
  Số lượt tải: 1608
  Số lượt thích: 0 người
  Nhiệt liệt chào mừng
  Các vị giám khảo các thầy cô giáo về dự tiết học
  Môn Vật Lý lớp 8
  Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO?
  Nhiệt lượng một vật cần thu vào để làm vật nóng lên phụ thuộc vào 3 yếu tố sau đây:
  * Khối lượng của vật.
  * Độ tăng nhiệt độ của vật.
  * Chất cấu tạo nên vật.
  Để kiểm tra xem nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc ba yếu tố trên không, người ta làm thế nào?
  Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO?
  Để kiểm tra mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng vật, người ta làm thí nghiệm như hình vẽ.
  1. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và khối lượng của vật
  Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO?
  C1 Trong thí nghiệm trên, yếu tố nào ở hai cốc được giữ giống nhau, yếu tố nào được thay đổi? Tại sao làm như thế? Hãy tìm số thích hợp cho các ô trống ở hai cột cuối bảng 24.1. Biết nhiệt lượng ngọn lửa đèn cồn truyền cho nước tỉ lệ thuận với thời gian đun.
  Trong thí nghiệm trên độ tăng nhiệt độ và chất làm vật (nước) được giữ giống nhau; khối lượng vật khác nhau. Làm thư vậy để tìm hiểu mối liên hệ giữa nhiệt lượng và khối lượng. Nhiệt lượng thu vào của vật phụ thuộc vào khối lượng vật.
  m1=□m2
  Q1=□Q2
  1. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và khối lượng của vật
  Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO?
  C2: Từ thí nghiệm trên có thể kết luận gì về mối liên quan giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật?
  Từ thí nghiệm trên ta có thể kết luận rằng: Khối lượng của vật càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn.
  1. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và khối lượng của vật
  Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO?
  2. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ
  C3 Trong thí nghiệm phải giữ không đổi yếu tố nào? Muốn vậy phải làm thế nào?
  Phải giữ khối lượng và chất làm vật giống nhau. Muốn vậy hai cốc phải đựng một lượng nước giống nhau.
  Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO?
  2. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ
  C4 Trong thí nghiệm này phải thay đổi yếu tố nào? Muốn vậy phải làm thế nào? Hãy tìm số thích hợp cho hai cột cuối bảng 24.2
  Phải đo độ tăng nhiệt độ khác nhau. Muốn vậy hai cốc phải để cho nhiệt độ cuối của hai cốc nước khác nhau, thời gian đun khác nhau.
  Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO?
  2. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ
  ∆to1=□ ∆to2
  Q1=□Q2
  C5 Từ thí nghiệm này có thể rút ra kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ.
  Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO?
  3. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và chất làm vật
  Để kiểm tra sự phụ thuộc của nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên với chất làm vật người ta làm tyhí nghiệm sau đây: hãy điền dấu thích hợp vào ô trống ở cột cuối bảng kết quả.
  Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO?
  3. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và chất làm vật
  Q1 □ Q2
  >
  C6 Trong thí nghiệm này những yếu tố nào thay đổi, không thay đổi?
  Không thay đổi: khối lượng và độ tăng nhiệt độ.
  Thay đổi: chất làm vật.
  Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO?
  3. Quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và chất làm vật
  Q1 □ Q2
  >
  C7 Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc chất làm vật không?
  Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO?
  -Khối lượng của vật càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn.
  - Độ tăng nhiệt độ của vật càng lớn thì nhiệt lượng vật thu vào càng lớn.
  - Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc chất làm vật (nhiệt dung riêng của chất làm vật).
  Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO?
  Kết luận:
  Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc, khối lượng, độ tăng nhiệt độ và chất làm vật (nhiệt dung riêng của chất làm vật).
  Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  II. CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG.
  Nhiệt lượng thu vào được tính theo công thức:
  Q = m.c.∆t
  Trong đó: Q là nhiệt lượng vật thu vào (J)
  m là khối lượng vật (kg)
  ∆t = t2 – t1 là độ tăng nghiệt độ (oC)
  c là nhiệt dung riêng của vật (J/kg. độ)
  Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thu vào để làm cho 1kg chất đó tăng thêm 1oC
  Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  II. CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG.
  Bảng nhiệt dung riêng của một số chất:
  Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  III. VẬN DỤNG.
  C8 Muốn xác định nhiệt lượng cần thu vào cần tra bảng để biết độ lớn của đại lượng nào và đo độ lớn của những đại lượng nào bằng những dụng cụ gì?
  Tra bảng: để biết nhiệt dung riêng của chất đó.
  Đo: - Khối lượng vật bằng cân.
  - Độ tăng nhiệt độ của vật bằng nhiệt kế.
  Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  III. VẬN DỤNG.
  C9 Tính nhiệt lượng cần tuyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20oC lên 50oC?
  Tóm tắt:
  m = 5kg
  c = 380J/kg. độ
  ∆t = 50-20 = 30oC
  Q =?
  Giải
  Nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng nóng lên 30oC
  Q = m.c.∆t = 5.380.30 = 57.000 (J)
  C10 Một ấm đun nước bằng nhôm khối lượng 0,5kg chứa 2kg nước ở nhiệt độ 25oC. Muốn đun sôi ấm nước này cần nhiệt lượng bao nhiêu?
  Tóm tắt:
  m1 = 5kg; m2 = 2kg
  c1 = 880J/kg. độ
  c2 = 42000J/kg. độ
  ∆t = 100-25 = 75oC
  Q =?
  Nhiệt lượng cần truyền nhôm nóng lên 75oC
  Q1 = m1.c1.∆t = 0,5.880.75 = 33.000 (J)
  Nhiệt lượng cần truyền nước nóng lên 75oC
  Q2 = m2.c2.∆t = 2.4200.75 = 630.000 (J)
  Nhiệt lượng cần truyền ấm nước nóng lên 75oC
  Q = Q1 + Q2 = 33000 + 630000 = 633.000(J)
  Bài 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG
  I. NHIỆT LƯỢNG MỘT VẬT THU VÀO ĐỂ NÓNG LÊN PHỤ THUỘC NHỮNG YẾU TỐ NÀO?
  Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc, khối lượng, độ tăng nhiệt độ và chất làm vật (nhiệt dung riêng của chất làm vật).
  II. CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG.
  Nhiệt lượng thu vào được tính theo công thức:
  Q = m.c.∆t
  Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần thu vào để làm cho 1kg chất đó tăng thêm 1oC
  III. VẬN DỤNG.
   
  Gửi ý kiến