Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Thân Ngọc Khanh (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:07' 18-05-2008
  Dung lượng: 683.0 KB
  Số lượt tải: 232
  Số lượt thích: 0 người
  Chương IV: Việt Nam từ sau cách mạng tháng 8 đến toàn quốc kháng chiến
  Tiết 29 - Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ
  nhân dân ( 1945-1946)
  I/ Tình hình nước ta sau cách mạng tháng 8
  1/ khó khăn về giặc ngoại xâm
  2/ Khó khăn về kinh tế- tài chính
  3/ Khó khăn về văn hoá- xã hội
  II/ Bước đầu xây dựng chế độ mới
  1/ Xây dựng chính quyền
  Ngày 8/9/1945: công bố lệnh tổng tuyển cử trong cả nước
  Ngày 6/1/1946: cuộc tổng tuyển cử đã diễn ra trong cả nước. Thu hút 90% cử tri đi bỏ phiếu
  *- Kết quả
  Bầu được 333 đại biểu khắp 3 miền Bắc - Trung _ Nam vào Quốc Hội
  Ngày 2/3/1946 Quốc Hội khoá 1 được họp tại Hà Nội
  *- Nội dung:
  Cho ra đời Chính phủ mới do Chủ Tịch Hồ Chí Minh đứng đầu
  ChÝnh quyÒn b­íc ®Çu ®­îc x©y dùng, cñng cè vµ kiÖn toµn
  2/ Xây dựng khối đoàn kết:
  Ngày 29/5/1946: hội liên hiệp quốc dân Việt Nam được thành lập ( hội liên Việt)

  III/ Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính
  Câu hỏi thảo Luận
  Câu 1: Em hãy nêu những chủ trương biện pháp của Đảng Ta về vấn đề diệt giặc đói.
  Câu 2: Em hãy nêu những chủ trương biện pháp của Đảng Ta về vấn đề diệt giặc dốt
  Câu 3: Em hãy nêu những chủ trương biện pháp của Đảng Ta về việc giải quyết khó khăn tài chính

  1/ Diệt giặc đói:
  Biện pháp:
  Lập " hũ gạo cứu đói"
  Tổ chức : "ngày đồng tâm"
  đẩy mạnh tăng gia sản xuất
  chia lại ruộng công...
  Kết quả:
  - Giặc đói đã được đẩy lùi
  2- Diệt giặc dốt:
  Biện pháp:
  Ngày 8/9/1945 thành lập cơ quan bình dân học vụ.
  Ra lời kêu gọi chống nạn thất học
  Kết quả:
  - Từ 8/9/1945 đến 8/9/1946 toàn quốc đã mở được 74957 lớp học và xoá mù chữ cho hơn 2 triệu người
  3/ Giải quyết kho khăn về tài chính:
  Biện pháp:
  Xây dựng " quỹ độc lập".
  Phát động phong trào "tuần lễ vàng".
  Kết quả:
  Ngày 31/1/1946 chính phủ đã ra sắc lệnh phát hành tiền Việt Nam
  Ngày 23/11/1946 cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước
  Kho khăn về tài chính được khắc phục
  4/ Kết quả:
  - Đất nước đã vượt qua khó khăn to lớn về mọi mặt.
  5/ ý nghĩa:
  - Thể hiện bản chất của một chế độ mới, nhà nước mới. ổn định tình hình trong nước và đây là cơ sở cho toàn dân chuẩn bị kháng chiến chống pháp.
  Bài tập:
  Em hãy liệt kê những biện pháp chính quyền cách mạng đã thực thi nhằm diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính.

  *Biện pháp diệt giặc đói:
  - Lập " hũ gạo cứu đói"
  - Tổ chức : "ngày đồng tâm"
  - Đẩy mạnh tăng gia sản xuất
  - Chia lại ruộng công...

  *Biện pháp diệt giặc dốt:
  - Ngày 8/9/1945 thành lập cơ quan bình dân học vụ.
  - Ra lời kêu gọi chống nạn thất học


  *Biện pháp giải quyết khó khăn về tài chính:
  - Xây dựng " quỹ độc lập".
  - Phát động phong trào "tuần lễ vàng".

   
  Gửi ý kiến