Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hà
  Ngày gửi: 16h:10' 08-10-2008
  Dung lượng: 517.0 KB
  Số lượt tải: 494
  Số lượt thích: 0 người
  Hội Việt Nam CM Thanh Niên
  Tân Việt CM Đảng
  An Nam Cộng Sản Đảng
  Đông Dương Công Sản Đảng
  Đông Dương Cộng Sản Liên Đoàn
  Chương II
  VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1930-1939
  Bài 18
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
  I. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930):

  Hội nghị thành lập Đảng đã diễn ra trong hoàn cảnh nào ?

  Hoàn cảnh:
  -Cuối 1929 ba tổ chức cộng sản ra đời lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam.
  Nhưng ba tổ chức hoạt động riêng rẽ,công kích, tranh giành ảnh hưởng quần chúng với nhau.
  Yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam là phải thống nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất.
  Với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản Nguyễn Ai Quốc đã thống nhát ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam.


  Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
  Nội dung hội nghị thành lập Đảng:
  -Hội nghị tiến hành từ 3 -7/2/1930 tại Cửu Long ,Hương Cảng (TQ)
  - Nguyễn Ai Quốc đã kêu gọi các tổ chức Cộng sản xoá bỏ mọi hiềm khích, thống nhất với nhau thành tổ chức Cộng sản duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng Sản Việt Nam.
  Hội nghị thông qua Chính cương vắn tắt,Sách lược vắn tắt, do Nguyễn Ai Quốc khởi thảo.
  Nhân dịp Đảng ra đời, Nguyễn Aí Quốc thay mặt ĐCS Việt Nam ra lời kêu gọi, gửi công nhân, nông dân, binh lính và những người bị áp bức bóc lột.  Nội dung cơ bản chánh cương vắn tắt,sách lược vắt tắt.
  - Đó là cương lĩnh cách mạng giải phopng1 dân tộc.
  - Vận dung sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam.
  - Mang tính dân tộc và giai cấp sâu sắc.

  Ý nghĩa lịch sử của Hội nghị thành lập Đảng:
  - Hội nghị thành lập Đảng (3/2/1930) có ý nghĩa như một đại hội .
  -Chính cương vắn tắt,sách lược vắn tắt là cương lĩnh chính trị .
  Nội dung của Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt:
  -Đó là cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc.
  -Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mac-Lenin vào cách mạng Việt Nam.
  -Mang tính dân tộc và giai cấp sâu sắc
  II. Luận cương chính trị (10/1930)

  Câu hỏi thảo luận:
  1.Tính chất của cách mạng Việt Nam? (tổ 1)
  2.Nhiệm vụ của cách mạng? (tổ 2)
  3. Lực lượng cách mạng?
  4.Ai lãnh đạo cách mạng? (tổ 3)
  5.Phương pháp đấu tranh? (tổ 4)

  II. Luận cương chính trị (10/1930):
  - Tính chất của cách mạng Việt nam: Cách mạng Việt nam trải qua 2 giai đoạn, từ cách mạng tư sản dân quyền tiến thẳng lên cách mạng XHCN, bỏ qua thời kì TBCN.
  - Nhiệm vụ của cách mạng là: đánh đổ CNĐQ và phong kiến, giành độc lập dân tộc.
  - Lực lượng cách mạng: Công - Nông là động lực của cách mạng.
  _ Lãnh đạo cách mạng: Đảng cộng sản Đông Dương.
  - Phương pháp đấu tranh:Tiến hành vũ trang khởi nghĩa giành chính quyền.

  Trần Phú (1904-1931)
  III. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng:
  III. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng:
  - Đó là tất yếu lịch sử, là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ba yếu tố: chủ nghĩa Mac-Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
  - Đó là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam.
  - Khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành,đủ sức lãnh đạo cách mạng.
  - Chấm dứt thời kì khủng hoảng cách mạng.
  - Từ đây giai cấp công nhân Việt Nam nắm độc quyền lãnh đạo cách mạng.
  - Cách mạng Việt Nam gắn liền khăng khít với cách mạng thế giới.
  Cảm ơn cô và các bạn đã chú ý theo dõi
   
  Gửi ý kiến