Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đoàn Luyến (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:28' 23-01-2010
  Dung lượng: 2.5 MB
  Số lượt tải: 170
  Số lượt thích: 0 người
  GV : Đoàn Luyến
  Bài 18. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI.

  kiểm tra bài cũ
  Câu hỏi 1: Nối thời gian và sự kiện sao cho phù hợp.

  Câu hỏi 2: Ba tổ chức Cộng sản ra đời có những đóng góp
  Tích cực và hạn chế gì đối với CMVN ?
  Đáp án
  Câu hỏi 1: Nối thời gian và sự kiện sao cho phù hợp

  Câu 2:
  + Tích cực:
  Thúc đẩy phong trào cách mạng phát triển mạnh
  Phong trào cách mạng đã có tổ chức lãnh đạo
  + Hạn chế:
  Hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau
  Gây ảnh hưởng không tốt tới Cách mạng Việt Nam
  I. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN ( 3. 2. 1930):
  1. Hoàn cảnh:
  - Tại sao chỉ trong một thời gian ngắn , ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời ở Việt Nam ?
  - Ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau có ảnh hưởng như thế nào đến cách mạng Việt Nam ?
  - Nhu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam là gì ?
  - Ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ => yêu cầu nhất thiết phải thành lập một đảng céng sản thống nhất.

  - Em hãy nêu tình hình nước ta trong những năm 1929, 1930 ?
  CHƯƠNG II: VIỆT NAM NHỮNG NĂM 1930 – 1939

  Tiết 23, Bài:18
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI.
  Hội VN CMTN
  An Nam
  cộng sản đảng
  Tân Việt CMĐ
  Đông Dương
  cộng sản đảng
  Đông Dương
  cộng sản
  Liên đoàn
  ĐẢNG
  CỘNG SẢN
  VIỆT NAM
  U – đon ( Xiêm) nơi Nguyễn Ái Quốc sống và hoạt động
  I. Hội nghị thành lập Đảng
  Tham dự hội nghị
  Nguyễn Ái Quốc (1890-1969)
  Chủ trì hội nghị với tư cách là phái viên Quốc tế cộng sản
  *Thành phần dự Hội nghị:


  Trịnh Đình Cửu (1906-1990),Nguyễn Đức Cảnh( 1908- 1932) đại biểu Đông Dương Cộng sản đảng tham gia hội nghị thành lập Đảng CSVN, ngày 3-2-1930
  Nguyễn Thiệu (1903-1989),
  Châu Văn Liêm (1902-1930)
  Đại biểu An Nam cộng sản đảng tham dự hội nghị thành lập Đảng 1930
  Hồ Tùng Mậu
  đại biểu hải ngoại
  Lê Hồng Sơn
  đại biểu hải ngoại
  *Thành phần dự Hội nghị:
  CHƯƠNG II. VIỆT NAM NHỮNG NĂM 1930 – 1939
  Tiết 23, Bài:18
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI.
  I. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN ( 3. 2. 1930):
  1. Hoàn cảnh:
  - Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản tổ chức ở đâu? Thời gian ? Ai chủ trì ? Thành phần ?

  - Ba tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ => yêu cầu nhất thiết phải thành lập một đảng cổng sản thống nhất.

  - Hội nghị thành lập Đảng tổ chức tại Cửu Long ( Hương Cảng – Trung Quốc) từ ngày 3 - 7 /2 /1930.
  Lược đồ Nơi thành lập Đảng cộng sản Việt nam
  - HongKong – Trung Quốc 1930
  Văn kiện Hội nghị thành lập Đảng
  Lời kêu gọi 1930
  CHƯƠNG II. VIỆT NAM NHỮNG NĂM 1930 – 1939
  Tiết 23, Bài 18. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI.
  HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN ( 3. 2. 1930):
  1. Hoàn cảnh:
  2. N?i dung h?i ngh?
  - Thành lập Đảng Cộng sản VN
  - H?i ngh? đã quyết định những vấn đề gì ?
  - Thông qua Chính cương v?n tắt , Sách lược v?n tắt, Điều lệ tóm tắt và Lời kêu gọi.
  - Nội dung cơ bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là gì ?
  - Ngày 24/2/1930 Đông Dương cộng sản Liên đoàn gia nhập Đảng
  - Hội nghị thành lập Đảng Có ý nghĩa như thế nào đối với CMVN lúc bấy giờ ?
  Nguyễn Ái Quốc 1934 tại Trung Quốc
  CHƯƠNG II. VIỆT NAM NHỮNG NĂM 1930 – 1939
  Tiết 23, Bài 18. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI.

  HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN ( 3. 2. 1930):
  LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ ( 10 – 1930):

  - BCH TWD họp hội nghị lần thứ nhất tại Hương Cảng đã có những quyết định nào ?
  - Đổi tên là Đảng Cộng sản Đông Dương.
  - Vì sao phải d?i tên là Đảng Cộng sản Đông dương ?
  Thông qua Luận cương chính thức do Trần Phú khởi thảo
  Bầu BCH chính thức , cử Trần Phú làm TBT
  Nội dung luận cương:

  THảO LUậN NHóM
  Nhóm 1: Tính chất của CMDD
  Nhóm 2: Nhiệm vụ của CMDD.
  Nhóm 3: Lực lượng CMDD.
  Nhóm 4: Biện pháp CMDD
  Nhóm 5: Lực lượng lãnh đạo CMDD.
  Nhóm 6: Quan hệ với CMTG
  CHƯƠNG II. VIỆT NAM NHỮNG NĂM 1930 – 1939
  Tiết 23, Bài 18. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI.

  HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN ( 3. 2. 1930):
  LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ ( 10 – 1930):

  - Đổi tên là Đảng Cộng sản Đông Dương.
  Thông qua Luận cương chính thức do Trần Phú khởi thảo
  Bầu BCH chính thức, cử Trần Phú làm TBT

  Nội dung luận cương:
  + Tính chất: là CMTSDQ bỏ qua giai đoạn TBCN mà tiến thẳng lên XHCN
  + Nhiệm vụ:chống đế quốc và phong kiến
  + Lực lượng: công-nông do g/c công nhân lãnh đạo
  + Biện pháp : đấu tranh chính trị kết hợp vũ trang
  + Quan hệ với CMTG: là một bộ phận của CMTG
  - Quê quán: Quảng Ngãi -Đức Thọ- H Tinh
  Từng là học sinh Trường Quốc học Huế
  1925 Tham gia Hội Phục Việt, rồi gia nhập Tân Việt cách mạng đảng
  Tháng 8/1926, sang Trung Quốc gia nhập Hội VN Cách mạng Thanh niên
  Nam 1927, sang Liên Xô học trường Đại học Phương Đông Mát- xcơ- va.
  Năm 1930 được bầu vào BCH TƯ lâm thời của Đảng , 10/1930 được cử làm Tổng bí thư.
  Ngày 19/4/1931, bị địch bắt, tra tấn và hy sinh lúc mới 27 tuổi.
  Nhà Số 90 Phố Thợ Nhuộm
  Tại căn phòng nhỏ trong ngôi nhà này, đồng chí Trần Phú đã viết bản Dự thảo “Luận cương chính trị” của Đảng vào năm 1930. Tại đây, có thể còn là nơi ra đời của một số tài liệu tuyên truyền của Đảng trong khi lãnh đạo phong trào Cách mạng Việt Nam thời kỳ 1930-1934 và phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ngôi nhà này là một trong những cơ sở bí mật của cơ quan Trung ương lâm thời Đảng Cộng Sản Việt Nam từ tháng 2-1930 đến tháng 10-1930
  NƠI VIẾT BẢN LUẬN CƯƠNG 1930
  Nhà Số 90 Phố Thợ Nhuộm
  Lăng mộ đồng chí Trần Phú tại làng Tùng Ảnh – Hà Tĩnh
  CHƯƠNG II. VIỆT NAM NHỮNG NĂM 1930 – 1939
  Tiết 23, Bài 18. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI.

  HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN ( 3. 2. 1930):

  LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ ( 10 – 1930):

  Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG:


  Khái quát về sự ra đời của Dảng
  CHƯƠNG II. VIỆT NAM NHỮNG NĂM 1930 – 1939
  Tiết 23, Bài 18. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI.

  HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN ( 3. 2. 1930):
  LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ ( 10 – 1930):
  Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG:


  - Đảng Cộng sản VN ra đời có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng VN ?
  - L sự k?t h?p gi?a ch? nghia Mác - Lênin với phong tro cụng nhõn, phong tro yờu nu?c.
  Là bước ngoặt vĩ đại của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam, khẳng định sự trưởng thành của giai cấp công nhân VN.
  CHƯƠNG II. VIỆT NAM NHỮNG NĂM 1930 – 1939
  Tiết 23, Bài 18. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI.
  HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN ( 3. 2. 1930):
  LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ ( 10 – 1930):
  Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG:


  - Đảng Cộng sản VN ra đời có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng thế giới ?
  -Cách mạng VN trở thành một bộ phận của cách mạng TG.

  - Qua 70 năm lãnhđạo CMVN , em có nhận xét gì về sự lãnh đạo của ĐCSVN với CMVN ?
  ( SGK )
  Câu 1: Tổ chức cộng sản nào không tham gia Hội nghị thành lập Đảng ?
  Đông Dương Cộng sản Đảng.
  An Nam Cộng sản Đảng.
  Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

  BàI TậP C?NG C?

  Câu 2: Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương vào ?
  Tháng 2/1930
  Tháng 3/1930
  Tháng 10/1930
  Tháng 12/1930
  BàI TậP C?NG C?

  Câu 3: Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương là?
  Nguyễn Ai Quốc
  Trần Phú
  Hà Huy Tập
  Nguyễn Văn Cừ

  BàI TậP C?NG C?

  Câu 4: Tính chất của Cách mạng Đông Dương lúc đầu là một cuộc cách mạng tư sản dân quyền, sau khi cách mạng tư sản dân quyền thắng lợi sẽ tiếp tục phát triển bỏ qua thời kì tư bản mà tiến thẳng lên CNXH. Đó là nội dung của:
  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ai Quốc khởi thảo.
  Điều lệ của Đảng do Nguyễn Ai Quốc dự thảo
  Chính cương vắn tắt do Nguyễn Ai Quốc khởi thảo.
  Luận cương chính trị năm 1930 do Trần Phú khởi thảo.
  BàI TậP C?NG C?

  Câu 5: Nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng Tư sản dân quyền ở Việt Nam là gì ?
  Đánh đổ phong kiến địa chủ giành ruộng đất cho dân cày.
  Đánh đổ đế quốc Pháp giành độc lập dân tộc.
  Đánh đổ đế quốc Pháp va phong kiến
  Đánh đổ giai cấp tư sản và địa chủ phong kiến.
  BàI TậP C?NG C?

  Câu 6: Đúng hay Sai ?
  Ngy 3/2/1930 D?ng l?y tn l Đảng Cộng sản Đông Dương.
  Luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú soạn thảo được thông qua tại hội nghị lần thứ nhất của Đảng tháng 10/1930.

  Sai
  Đúng
  BàI TậP C?NG C?

  DẶN DÒ
  - Học bài :
  Học bài cũ.
  Tr? l?i cu h?i v bi tp trang 71 SGK.
  - Sưu tầm : Hình ảnh, tư liệu về D?ng CSVN
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓