Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 23. Viếng lăng Bác

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thanh An
  Ngày gửi: 10h:04' 26-03-2011
  Dung lượng: 453.5 KB
  Số lượt tải: 191
  Số lượt thích: 0 người
  Hãy chọn đáp án đúng.
  Luận điểm nào được nêu trong đoạn một của văn bản " Đi bộ ngao du" ?
  A. Niềm hạnh phúc của con người khi không phải đi ngựa.
  B. Sự tự do, tuỳ thích của con người khi đi bộ ngao du.
  C. Đi bộ ngao du là phải vừa đi vừa quan sát và nghiền ngẫm
  D. Cả A, B , C đều đúng
  Tuần: 30
  A. Văn:
  Hướng dẫn ghi bài:
  Phần ghi bài là phần có biểu tượng sau:  ở đầu dòng.
  ĐI BỘ NGAO DU
  (Trớch ấ-min hay V? giỏo d?c)
  Tuần: 30
  A. Văn
  I. Tìm hiểu chung
  1) Đọc:
  2) Tác giả:
  3) Tác phẩm:
  II. Đọc hiểu văn bản
  1) Sù tù do, tuú thÝch cña con ng­êi khi ®i bé ngao du.
  2) §i bé ngao du gióp con ng­êi trau dåi tri thøc.
   KiÕn thøc tù nhiªn.  Đi Bộ Ngao Du
  (Ru-xô)
  -" Đi bộ ngao du là đi như Ta-lét, Pla-tông và Pi-ta-go."
  - "Tôi khó lòng hiểu nổi một triết gia có thể quyết định ngao du cách khác mà không xem xét những tài nguyên nơi mình giẫm chân lên và trái đất phô bày phong phú ra trước mắt."
  - "Ai là người yêu mến nông nghiệp chút ít mà lại không muốn biết các sản vật đặc trưng cho khí hậu những nơi mình đi qua và cách thức trồng trọt những đặc sản ấy?"
  - "Ai là người có chút ít hứng thú với tự nhiên học là lại có thể có quyết định đi ngang một khoảnh đất mà không xem xét nó, một lèn đá mà không ghè vài mẩu, những quả núi mà không sưu tập hoa lá, những hòn sỏi mà không tìm các hoá thạch!"
  Tuần: 30
  A. Văn
  I. Tìm hiểu chung
  1) Đọc:
  2) Tác giả:
  3) Tác phẩm:
  II. Đọc hiểu văn bản
  1) Sù tù do, tuú thÝch cña con ng­êi khi ®i bé ngao du.
  2) §i bé ngao du gióp con ng­êi trau dåi tri thøc.
   KiÕn thøc tù nhiªn.
   So s¸nh vµ b×nh luËn.
   §i bé ngao du më mang tÇm hiÓu biÕt, n¨ng lùc kh¸m ph¸ cuéc sèng, lµm giµu trÝ tuÖ.


  Tỡm bi?n phỏp tu t? trong cỏc dũng sau:


  Di b? ngao du giỳp con ngu?i di?u gỡ? Tỏc gi? dó dựng ngh? thu?t gỡ d? trỡnh by?
  ? Bài văn nghị luận sống động, đề cao kiến thức thực tế khách quan.
  Đi Bộ Ngao Du
  (Ru-xô)
  - Đi bộ ngao du là đi như Ta-lét..
  - Nhưng phòng sưu tập của Ê- min thì phong phú hơn ...
  - Đô- băng-tông chắc cũng không thể làm tốt hơn...
  Tuần: 30
  A. Văn
  I. Tìm hiểu chung
  1) Đọc:
  2) Tác giả:
  3) Tác phẩm:
  II. Đọc hiểu văn bản
  1) Sù tù do, tuú thÝch cña con ng­êi khi ®i bé ngao du.
  2) §i bé ngao du gióp con ng­êi trau dåi tri thøc.
  3) §i bé ngao du cã t¸c dông tèt ®èi víi søc khoÎ vµ tinh thÇn.  Đi Bộ Ngao Du
  (Ru-xô)
  Đi bộ giúp cho cơ săn chắc
  Đi bộ giúp cho tinh thần sảng khoái
  Tuần: 30
  A. Văn
  I. Tìm hiểu chung
  1) Đọc:
  2) Tác giả:
  3) Tác phẩm:
  II. Đọc hiểu văn bản
  1) Sù tù do, tuú thÝch cña con ng­êi khi ®i bé ngao du.
  2) §i bé ngao du gióp con ng­êi trau dåi tri thøc.
  3) §i bé ngao du cã t¸c dông tèt ®èi víi søc khoÎ vµ tinh thÇn.
   H×nh thøc so s¸nh.
   Kh¼ng ®Þnh ®i bé ngao du n©ng cao søc khoÎ, mang l¹i sù vui vÎ vÒ tinh thÇn.

  Đi Bộ Ngao Du
  (Ru-xô)
  Sức khoẻ được tăng cường, tính khí trở nên vui vẻ, khoan khoái và hài lòng với tất cả; hân hoan khi về đến nhà; thích thú khi ngồi vào bàn ăn; ngủ ngon giấc trong một cái giường tồi tàn.
  - Ng­êi trong xe ngùa: m¬ mµng, buån b·, c¸u kØnh hoÆc ®au khæ.
  ? Nêu bật cảm giác phấn chấn trong tinh thần.
  Hãy so sánh hai đoạn văn sau và rút ra kết luận?
  Tôi thường thấy những ngồi trên các cổ xe tốt chạy rất êm nhưng mơ màng, buồn bã cáo kỉnh hoặc đau khổ; còn những người đi bộ luôn luôn vui vẻ, khoan khoái và hài lòng với tất cả.
  Tuần: 30
  A. Văn
  I. Tìm hiểu chung
  1) Đọc:
  2) Tác giả:
  3) Tác phẩm:
  II. Đọc hiểu văn bản
  1) Sù tù do, tuú thÝch cña con ng­êi khi ®i bé ngao du.
  2) §i bé ngao du gióp con ng­êi trau dåi tri thøc.
  3) §i bé ngao du cã t¸c dông tèt ®èi víi søc khoÎ vµ tinh thÇn.
  H×nh thøc so s¸nh.
  Kh¼ng ®Þnh ®i bé ngao du n©ng cao søc khoÎ, mang l¹i sù vui vÎ vÒ tinh thÇn.


  Th?i gian th?o lu?n:
  Hỡnh th?c th?o lu?n:
  Có ý kiến cho rằng, qua văn bản " Đi bộ ngao du", ta như thấy bóng dáng của Ru-xô được gợi lên. Theo em đó là một người như thế nào ?
  Quí trọng tự do.
  Yêu mến thiên nhiên.
  Lối sống giản dị.
  Đi Bộ Ngao Du
  (Ru-xô)
  Câu hỏi thảo luận
  Tuần: 30
  A. Văn
  I. Tìm hiểu chung
  1) Đọc:
  2) Tác giả:
  3) Tác phẩm:
  II. Đọc hiểu văn bản
  1) Sù tù do, tuú thÝch cña con ng­êi khi ®i bé ngao du.
  2) §i bé ngao du gióp con ng­êi trau dåi tri thøc.
  3) §i bé ngao du cã t¸c dông tèt ®èi víi søc khoÎ vµ tinh thÇn.
  4) Tổng kết
   NghÖ thuËt: LËp luËn chÆt chÏ, ®an xen yÕu tè tù sù, biÓu c¶m, lý lÏ kÕt hîp víi kinh nghiÖm thùc tÕ.
   Néi dung: Lîi Ých cña viÖc ®i bé ngao du: Tù do th­ëng ngo¹n, më réng tÇm hiÓu biÕt, søc khoÎ, tinh thÇn.


  Hãy tổng kết văn bản? (Nội dung và nghệ thuật)  Đi Bộ Ngao Du
  (Ru-xô)
  Tuần: 30
  A. Văn
  I. Tìm hiểu chung
  1) Đọc:
  2) Tác giả:
  3) Tác phẩm:
  II. Đọc hiểu văn bản
  1) Sù tù do, tuú thÝch cña con ng­êi khi ®i bé ngao du.
  2) §i bé ngao du gióp con ng­êi trau dåi tri thøc.
  3) §i bé ngao du cã t¸c dông tèt ®èi víi søc khoÎ vµ tinh thÇn.
  4) Tổng kết
  IV. Luyện tập

  Đi Bộ Ngao Du
  (Ru-xô)
  Chọn đáp án đúng.
  1. Nội dung chính của văn bản "Đi bộ ngao du" là gì?
  A. Bàn về chuyện đi bộ ngao du.
  B. Bàn về lợi ích của việc đi bộ ngao du.
  C. Bàn về giáo dục.
  D. Bàn về thể thao.
  Tuần: 30
  A. Văn
  I. Tìm hiểu chung
  1) Đọc:
  2) Tác giả:
  3) Tác phẩm:
  II. Đọc hiểu văn bản
  1) Sù tù do, tuú thÝch cña con ng­êi khi ®i bé ngao du.
  2) §i bé ngao du gióp con ng­êi trau dåi tri thøc.
  3) §i bé ngao du cã t¸c dông tèt ®èi víi søc khoÎ vµ tinh thÇn.
  4) Tổng kết
  IV. Luyện tập

  Đi Bộ Ngao Du
  (Ru-xô)
  Chọn đáp án đúng.
  2. Luận điểm nào không xuất hiện trong văn bản "Đi bộ ngao du"?
  A. Đi bộ ngao du đem đến cho ta sự tự do và không phụ thuộc vào ai.
  B. Đi bộ ngao du là phải vừa đi vừa quan sát và nghiền ngẫm.
  C. Các niềm hứng thú khác nhau mà đi bộ ngao du đem đến cho con người..
  D. Đi bộ ngao du là việc làm nên được thực hiện hàng ngày.
  Tuần: 30
  A. Văn
  I. Tìm hiểu chung
  1) Đọc:
  2) Tác giả:
  3) Tác phẩm:
  II. Đọc hiểu văn bản
  1) Sù tù do, tuú thÝch cña con ng­êi khi ®i bé ngao du.
  2) §i bé ngao du gióp con ng­êi trau dåi tri thøc.
  3) §i bé ngao du cã t¸c dông tèt ®èi víi søc khoÎ vµ tinh thÇn.
  4) Tổng kết
  IV. Luyện tập


  Em hãy nhận xét về môi trường (cây xanh, không khí, nguồn nước. . .) nơi em sống và học tập?
  Em sẽ làm gì (việc làm cụ thể) khi em đi du lịch?

  Em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n nãi lªn thó ®i bé cña m×nh trong thµnh phè hoÆc ë th«n quª.


  Đi Bộ Ngao Du
  (Ru-xô)
  Tuần: 30
  A. Văn
  I. Tìm hiểu chung
  1) Đọc:
  2) Tác giả:
  3) Tác phẩm:
  II. Đọc hiểu văn bản
  1) Sù tù do, tuú thÝch cña con ng­êi khi ®i bé ngao du.
  2) §i bé ngao du gióp con ng­êi trau dåi tri thøc.
  3) §i bé ngao du cã t¸c dông tèt ®èi víi søc khoÎ vµ tinh thÇn.
  4) Tổng kết
  IV. Luyện tập

  Đi Bộ Ngao Du
  (Ru-xô)
  Hướng dẫn về nhà
  Hoàn thành bài tập.
  Chu?n b? van b?n: ễng Giu?c-danh m?c l? ph?c.
   
  Gửi ý kiến