Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Việt Hùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:08' 29-11-2010
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 475
  Số lượt thích: 0 người
  GIOI THIEU
  CHÀO MỪNG CÔ
  VÀ CÁC BẠN
  Người thực hiện: LÊ VIỆT HÙNG
  Lớp Hoá K31 CĐSP
  KIEM TRA BAI CU
  H
  Ê
  O
  Y
  U
  N
  X
  Ư
  I
  A
  O
  R
  Đ
  S
  H
  I
  I
  H
  O
  C
  H
  Ư
  C
  S
  P
  H
  Â
  N
  T
  H
  H
  Ê
  I
  H
  H
  K
  I
  X
  O
  M
  Ư
  T
  K
  Ư
  Â
  CÂU HỎI
  Đây là chất khí nhẹ nhất trong các chất khí
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Sự tác dụng của ôxi với một chất gọi là gì?
  Năng lượng gì sinh ra khi đốt cháy các chất?
  Phản ứng hoá học nào được dùng để điều chế khí ôxi trong phòng thí nghiệm?
  Chất chiếm ôxi của chất khác gọi là gì?
  Sự tách ôxi ra khỏi hợp chất gọi là gì?
  Trong phản ứng oxi hóa khử, chất khử là chất chiếm oxi hay nhường oxi ?
  Ê
  U
  C
  Ê
  H
  Đ
  I
  TUA BAI
  ĐIỀU CHẾ HIĐRO
  PHẢN ỨNG THẾ
  BÀI: 33
  b) PTPƯ:
  Zn + HCl ZnCl2 + H2
  Fe + H2SO4 (l) FeSO4 + H2
  Nguyên liệu – nguyên tắc:
  Trong phòng thí nghiệm, khí hiđro được điều chế bằng cách cho axit (HCl hoặc H2SO4 loãng) tác dụng với kim loại kẽm (hoặc sắt, nhôm).
  I. DIEU CHE
  ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ
  ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO:
  1. TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM:
  BÀI 33:
  2
  ?
  Cách làm
  NGUYEN LIEU
  CÂU HỎI
  Nguyên liệu để điều chế khí O2 trong phòng thí nghiệm là:
  - Những hợp chất giàu oxi
  Ví dụ: KMnO4, KCIO3….
  Nguyên liệu để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm là gì? Ví dụ?
  Nguyên liệu để điều chế khí H2 trong phòng thí nghiệm là:
  Những hợp chất có chứa nguyên tử H:
  HCl (axit clohiđric) hoặc H2SO4 loãng (axit sunfuric)
  Một số kim loại:
  Zn (kẽm) , Fe(sắt) hoặc Al (nhôm)
  Tương tự để điều chế khí hiđro ta cần những nguyên liệu nào? Ví dụ?
  THI NGHIEM
  Kẽm
  Axit HCl
  Làm thế nào để điều chế hiđro từ những nguyên liệu trên?
  Zn + H2SO4 

  Al + HCl 

  Fe + H2SO4 
  PTPƯ:
  Zn + HCl  ZnCl2 + H2
  HIEN TUONG
  Xem phim và trả lời câu hỏi:
  Có hiện tượng gì xảy ra ?
  Có bọt khí bay lên, kẽm tan dần.
  Có phản ứng xảy ra
  CÂU HỎI :
  Hãy viết PTPƯ ?
  Hãy hoàn thành các PTPƯ sau:
  a
  b
  c
  2
  ZnSO4 + H2

  AlCl3 + H2

  FeSO4 + H2
  2
  2
  6
  3
  thu khí oxi
  thu khí hiđro
  a
  b
  - Hình vẽ a biểu diễn cách thu khí hidro.
  (do hidro nhẹ hơn không khí)
  Cho biết hình vẽ nào biểu diễn cách thu khí hiđro? Giải thích tại sao?
  Có hai cách thu:
  Bằng cách đẩy nước ( do khí hiđro ít tan trong nước)
  Bằng cách đẩy không khí
  Có mấy cách thu khí hiđro?
  CACH THU
  CÂU HỎI :
  cachthu
  CÂU HỎI :
  Khí thoát ra cháy với ngọn lửa màu xanh nhạt.
  Khi đưa que đóm đang cháy vào đầu ống dẫn khí có hiện tượng gì?
  Trong công nghiệp người ta điều chế khí hiđro bằng cách nào?
  DIEN PHAN
  CÂU HỎI :
  Trong công nghiệp người ta điều chế hiđro bằng nhiều cách:
  Điện phân nước.
  Dùng than khử oxi của hơi nước.
  Từ khí thiên nhiên, khí dầu mỏ
  Xem phim trả lời câu hỏi:
  H2O điện phân H2 + O2
  2V 1V
   Ống nghiệm bên phải thu hiđro
  2
  2
  Hãy viết PT điện phân nước?
  Ống nghiệm nào thu hiđro?
  Nguyên tắc-nguyên tắc:
  PTPƯ:
  Cách thu:
  Thu khí hiđro vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí hay đẩy nước.
  Cách thử:
  Bằng cách đốt: khí H2 cháy với ngọn lửa màu xanh nhạt.
  I. DIEU CHE
  ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ
  ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO:
  1. TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM:
  BÀI 33:
  Nguyên tắc-nguyên tắc:
  PTPƯ:
  Cách thu:
  Cách thử:
  I. DIEU CHE
  ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ
  ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO:
  1. TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM:
  2. TRONG CÔNG NGHIỆP:
  BÀI 33:
  Điện phân nước:
  H2O điện phân H2 + O2
  Dùng than khử oxi của hơi nước:
  C + H2O t0 CO2 + H2
  2
  2
  2
  2
  ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO:
  II.PHAN UNG THE
  II. PHẢN ỨNG THẾ LÀ GÌ?
  ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ
  BÀI 32:
  1. TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM:
  2. TRONG CÔNG NGHIỆP:
  Cl
  Cl
  Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất.
  THAO LUAN PƯ THE
  Zn + 2HCl  ZnCl2 + H2

  Hãy nhận xét thành phần các chất trước và sau phản ứng?
  Nguyên tử Zn của đơn chất kim loại đã thay thế nguyên tử nào của hợp chất axit?
  Nguyên tử Zn của đơn chất kim loại đã thay thế nguyên tử của nguyên tố hiđro của hợp chất axit.
  Thảo luận

  Phản ứng trên gọi là phản ứng thế.
  Vậy phản ứng thế là gì ?
  H
  Zn
  H
  Cl
  Cl
  H
  H
  Zn
  ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO:
  II.PHAN UNG THE
  II. PHẢN ỨNG THẾ LÀ GÌ?
  ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ
  BÀI 32:
  Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất , trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất.
  …………….
  …………………..
  ………….
  …………
  …………
  …………………..
  CUNG CO LY THUYET
  CỦNG CỐ BÀI
  Em hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu sau:
  Trong phòng thí nghiệm, khí ………………. được điều chế bằng cách cho axít………………............. tác dụng với kim loại……………………
  Phản ứng thế là phản ứng hoá học giữa……………. và ……………… , trong đó nguyên tử của đơn chất ………………. nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất.
  Trong công nghiệp,người ta điều chế H2 bằng cách ……………. nước hoặc dùng than …………….. của nước trong lò khí than.
  hiđro
  đơn chất
  hợp chất
  HCl hoặc H2SO4 loãng
  Zn hoặc Fe, Al
  thay thế
  điện phân
  khử oxi
  CUNG CO BAI TAP
  BÀI TẬP
  Lập phương trình hoá học của các phản ứng sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hoá học nào?
  Mg + O2
  Phản ứng hoá hợp (phản ứng oxi hoá khử)
  KMnO4
  Phản ứng phân huỷ
  Fe + CuCl2
  Phản ứng thế
  to
  to
  MgO

  K2MnO4 + MnO2 +O2


  FeCl2 + Cu
  2
  2
  2
  Học bài .
  Làm bài tập SGK/117.
  Xem trước bài Luyện tập 6.
  DẶN DÒ
  DAN DO
   
  Gửi ý kiến