Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Phước
  Ngày gửi: 16h:04' 01-04-2011
  Dung lượng: 2.4 MB
  Số lượt tải: 298
  Số lượt thích: 0 người
  V

  T
  L
  Ý
  9
  TRƯỜNG THCS CÁT HANH
  TRƯỜNG THCS CÁT HANH
  PHÒNG GD HUYỆN PHÙ CÁT * TRƯỜNG THCS CÁT HANH *
  GD
  PHÙ CÁT
  * NIÊN KHOÁ 2009-2010*
  Chúc các em học tập tốt
  BÀI GIẢNG
  Chúc các em học tập tốt
  Dựa vào đâu ta biết một vật có năng lượng ?
  Trả lời bài tập 59. 3 trang 66 SBT.
  *Ta nhận biết được một vật có năng lượng khi vật đó có khả năng thực hiện công hay làm nóng các vật khác.

  Quang năng -> nhiệt năng -> thế năng -> động năng
  Thế năng -> động năng
  Trả lời
  Kiểm tra bài cũ
  Tiết 66 - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  a) Thí nghiệm:
  Hình 60.1
  I.Sự chuyển hoá năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện.
  1.Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại.Hao hụt cơ năng.
  I.Sự chuyển hoá năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện.
  1.Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại.Hao hụt cơ năng.
  a) Thí nghiệm:
  a) Thí nghiệm:
  C1:Hãy chỉ rõ thế năng và động năng của viên bi đã biến đổi như thế nào khi viên bi chuyển động từ A đến C rồi từ C đến B.
  C1:-Từ A đến C : Thế năng -> động năng
  - Từ C đến B : Động năng -> thế năng
  Tiết 66 - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  a) Thí nghiệm:
  C2 :So sánh thế năng ban đầu mà ta cung cấp cho viên bi ở vị trí A và thế năng mà bi có ở điểm B.
  C1:-Từ A đến C : Thế năng -> động năng
  - Từ C đến B : Động năng -> thế năng
   C2 : Thế năng của viên bi ở A lớn hơn thế năng của viên bi ở B.
  Tiết 66 - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  I.Sự chuyển hoá năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện.
  1.Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại.Hao hụt cơ năng.
  a) Thí nghiệm:
  a) Thí nghiệm:
  C3 : Thiết bị thí nghiệm trên có thể làm cho viên bi có thêm nhiều năng lượng hơn thế năng mà ta cung cấp cho nó lúc ban đầu không?
  Trong quá trình viên bi chuyển động ngoài cơ năng ra còn có dạng năng lượng mới nào xuất hiện không?
   C3 : Viên bi không thể có thêm nhiều năng lượng nhiều hơn thế năng mà ta đã cung cấp cho nó lúc ban đầu. Ngoài cơ năng còn có nhiệt năng.
  C2 : Thế năng của viên bi ở A lớn hơn thế năng của viên bi ở B.
  Tiết 66 - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  C1:-Từ A đến C : Thế năng -> động năng
  - Từ C đến B : Động năng -> thế năng
  I.Sự chuyển hoá năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện.
  1.Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại.Hao hụt cơ năng.
  a) Thí nghiệm:
  a) Thí nghiệm:
  C3 : Viên bi không thể có thêm nhiều năng lượng nhiều hơn thế năng mà ta đã cung cấp cho nó lúc ban đầu. Ngoài cơ năng còn có nhiệt năng.
  C2 : Thế năng của viên bi ở A lớn hơn thế năng của viên bi ở B.
  b) Kết luận 1:Trong các hiện tượng tự nhiên, thường có sự biến đổi giữa thế năng và động năng, cơ năng luôn luôn giảm.Phần cơ năng hao hụt đi đã chuyển hoá thành nhiệt năng.
  Qua thí nghiệm vừa khảo sát em có kết luận gì ?
  Tiết 66 - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  C1:-Từ A đến C : Thế năng -> động năng
  - Từ C đến B : Động năng -> thế năng
  I.Sự chuyển hoá năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện.
  1.Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại.Hao hụt cơ năng.
  a) Thí nghiệm:
  ?
  I.Sự chuyển hoá năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện.
  a) Thí nghiệm:
  b) Kết luận 1 : ( SGK trang 157 )
  2.Biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại.Hao hụt cơ năng.
  Hình 60.2
  C4 : Hãy chỉ ra trong thí nghiệm này, năng lượng đã được biến đổi từ dạng nào sang dạng nào qua mỗi bộ phận.
  Tiết 66 - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  1.Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại.Hao hụt cơ năng.
  I.Sự chuyển hoá năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện.
  1.Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại.Hao hụt cơ năng.
  a) Thí nghiệm:
  b) Kết luận : ( SGK trang 157 )
  Hình 60.2
  C4 :- Máy phát điện: Cơ năng -> điện năng
  - Động cơ điện: Điện năng -> cơ năng
  2.Biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại.Hao hụt cơ năng.

  Tiết 66 - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  Hình 60.2
  C4 :-Máy phát điện:
  Cơ năng -> điện năng
  -Động cơ điện:
  Điện năng -> cơ năng
  C5 : So sánh thế năng ban đầu cung cấp cho quả nặng A và thế năng mà quả nặng B thu được khi lên đến vị trí cao nhất.Vì sao có sự hao hụt thế năng này?
  Tiết 66 - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  I.Sự chuyển hoá năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện.
  1.Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại.Hao hụt cơ năng.
  a) Thí nghiệm:
  b) Kết luận : ( SGK trang 157 )
  2.Biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại.Hao hụt cơ năng.
  C5 : Thế năng ban đầu của quả nặng A lớn hơn thế năng mà quả nặng B thu được. Vì khi quả nặng A rơi xuống chỉ có một phần thế năng chuyển hoá thành điện năng còn một phần biến thành động năng của chính quả nặng.
  Khi dòng điện làm quay động cơ điện kéo quả nặng B lên thì chỉ có một phần điện năng chuyển hoá thành cơ năng , còn một phần thành nhiệt năng làm nóng dây dẫn.
  Tiết 66 - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  C4 :-Máy phát điện:
  Cơ năng -> điện năng
  -Động cơ điện:
  Điện năng -> cơ năng
  I.Sự chuyển hoá năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện.
  1.Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại.Hao hụt cơ năng.
  a) Thí nghiệm:
  b) Kết luận : ( SGK trang 157 )
  2.Biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại.Hao hụt cơ năng.
  I.Sự chuyển hoá năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện.
  1.Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại.Hao hụt cơ năng.
  2.Biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại.Hao hụt cơ năng.
  C4 :-Máy phát điện: Cơ năng -> điện năng
  -Động cơ điện: Điện năng -> cơ năng
  C5 : Thế năng ban đầu của quả nặng A lớn hơn thế năng mà quả nặng B thu được.
  2.Biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại.Hao hụt cơ năng.
  *Kết luận:2 : Trong động cơ điện phần lớn điện năng chuyển hoá thành cơ năng.Trong các máy phát điện phần lớn cơ năng chuyển hoá thành điện năng.Phần năng lượng hữu ích thu được cuối cùng bao giờ nhỏ hơn phần năng lượng ban đầu cung cấp cho máy.Phần năng lượng hao hụt đi đã biến đổi thành dạng năng lượng khác.
  * Kết luận 2 : ( SGK trang 158 )
  Tiết 66 - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  I.Sự chuyển hoá năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện.
  1.Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại.Hao hụt cơ năng.
  C4 :-Máy phát điện: Cơ năng -> điện năng
  -Động cơ điện: Điện năng -> cơ năng
  C5 : Thế năng ban đầu của quả nặng A lớn hơn thế năng mà quả nặng B thu được.
  2.Biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại.Hao hụt cơ năng.
  * Kết luận 2 : ( SGK trang 158 )
  II. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà nó chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác, hoặc truyền từ vật này sang vật khác.
  Tiết 66 - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  ?
  I.Sự chuyển hoá năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện.
  1.Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại.Hao hụt cơ năng.
  C4 :-Máy phát điện: Cơ năng -> điện năng
  -Động cơ điện: Điện năng -> cơ năng
  C5 : Thế năng ban đầu của quả nặng A lớn hơn thế năng mà quả nặng B thu được.
  2.Biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại.Hao hụt cơ năng.
  * Kết luận 2 : ( SGK trang 158 )
  II. Định luật bảo toàn năng lượng
  Bài tập:Trong nhà máy thuỷ điện có một tua bin quay làm cho máy phát điện quay theo cung cấp cho ta năng lượng điện.Tua bin này quay liên tục nhờ nước ở hồ chứa mà ta không mất công bơm lên.Tua bin này có phải là động cơ vĩnh cửu không? Hãy giải thích.
  Tiết 66 - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  Trả lời
  Tua bin không phải là động cơ vĩnh cửư.
  Muốn cho tua bin hoạt động phải cung cấp cho nó một năng lượng, đó chính là năng lượng của nước.
  Tiết 66 - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  I.Sự chuyển hoá năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện.
  1.Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại.Hao hụt cơ năng.
  C4 :-Máy phát điện: Cơ năng -> điện năng
  -Động cơ điện: Điện năng -> cơ năng
  C5 : Thế năng ban đầu của quả nặng A lớn hơn thế năng mà quả nặng B thu được.
  2.Biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại.Hao hụt cơ năng.
  * Kết luận 2 : ( SGK trang 158 )
  II. Định luật bảo toàn năng lượng
  III. VẬN DỤNG
  C6 : Hãy giải thích vì sao không thể chế tạo được động cơ vĩnh cửu.
  C6 : Động cơ vĩnh cửu không thể hoạt động được vì trái với định luật bảo toàn năng lượng. Động cơ hoạt động được là có cơ năng, cơ năng này không thể tự động sinh ra.
  Tiết 66 - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  I.Sự chuyển hoá năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện.
  1.Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại.Hao hụt cơ năng.
  C4 :-Máy phát điện: Cơ năng -> điện năng
  -Động cơ điện: Điện năng -> cơ năng
  C5 : Thế năng ban đầu của quả nặng A lớn hơn thế năng mà quả nặng B thu được.
  2.Biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại.Hao hụt cơ năng.
  * Kết luận 2 : ( SGK trang 158 )
  II. Định luật bảo toàn năng lượng
  III. VẬN DỤNG
  C7 :Trên hình 60.3 vẽ một bếp đun củi cải tiến .Hãy giải thích vì sao dùng loại bếp này lại tiết kiệm được củi đun hơn là dùng kiềng ba chân ở hình 60.4
  Hình 60.3
  Tiết 66 - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  I.Sự chuyển hoá năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện.
  1.Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại.Hao hụt cơ năng.
  C4 :-Máy phát điện: Cơ năng -> điện năng
  -Động cơ điện: Điện năng -> cơ năng
  C5 : Thế năng ban đầu của quả nặng A lớn hơn thế năng mà quả nặng B thu được.
  2.Biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại.Hao hụt cơ năng.
  * Kết luận 2 : ( SGK trang 158 )
  II. Định luật bảo toàn năng lượng
  III. VẬN DỤNG

  C7 :Bếp cải tiến có vách cách nhiệt giữ cho nhiệt năng ít bị truyền ra ngoài tận dụng được nhiệt năng để đun sôi hai nồi nước.
  Tiết 66 - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG
  I.Sự chuyển hoá năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện.
  1.Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại.Hao hụt cơ năng.
  C4 :-Máy phát điện: Cơ năng -> điện năng
  -Động cơ điện: Điện năng -> cơ năng
  C5 : Thế năng ban đầu của quả nặng A lớn hơn thế năng mà quả nặng B thu được.
  2.Biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại.Hao hụt cơ năng.
  * Kết luận 2 : ( SGK trang 158 )
  II. Định luật bảo toàn năng lượng
  1.Bài vừa học:
  -Sự chuyển hoá năng lượng trong các quá trình cơ, nhiệt, điện như thế nào ? Phát biểu nội dung định luật bảo toàn năng lượng.
  -Đọc nội dung có thể em chưa biết.
  -Làm các bài tập 60.1 -> 60.4 trang 67 SBT.
  2.Bài sắp học: Tiết 71 Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thuỷ điện.
  ( Vai trò của điện năng trong đời sống và sản xuất. Nhà máy nhiệt điện và thuỷ điện )
  BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC
   
  Gửi ý kiến