Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  bài 12 Đời sống kinh tế văn hóa

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lêthi Hiên
  Ngày gửi: 09h:40' 12-10-2009
  Dung lượng: 1.9 MB
  Số lượt tải: 45
  Số lượt thích: 0 người
  MÔN HỌC
  kinh tÕ ph¸t triÓn
  (45 tiÕt)
  Giảng viên biên soạn:
  Trần Minh Trang
  Tài liệu tham khảo
  Giáo trình Kinh tế phát triển, học viện BC&TT
  Giáo trình Kinh tế phát triển, học viện CCQG HCM
  Giáo trình Kinh tế phát triển, đại học KTQD
  Kinh tế phát triển: Lý thuyết và thực tiễn
  Michael P. Torado , Economic Development
  Báo cáo phát triển của World Bank
  Cỏc t?p chớ kinh t?

  Nội dung môn học
  Chương I: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế học phát triển
  Chương II: Tăng trưởng và phát triển kinh tế
  Chương III: Các mô hình tăng trưởng kinh tế
  Chương IV: Các nguồn lực phát triển kinh tế
  Chương V: Chuyển dịch cơ cấu và phát triển các ngành kinh tế chủ yếu
  Chương VI: Quan hệ kinh tế quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế với tăng trưởng, phát triển kinh tế
  Chương VII: Khả năng của xã hội trong việc gắn tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội
  Chương I
  Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế phát triển
  Sự ra đời và ý nghĩa của kinh tế học phát triển
  Sau năm 1945 sự cách biệt này trở nên rõ nét hơn, xuất hiện các nhóm nước
  + Nhóm các nước công nghiệp phát triển
  + Nhóm các nước công nghiệp mới Nics
  + Nhóm các nước xuất khẩu dầu mỏ
  + Nhóm các nước đang phát triển ( thế giới thứ 3)

  Hệ thống phân loại của Ngân hàng thế giới (WB): Dựa vào GNI bình quân đầu người (USD/người – WDR 2009)
  - Các nước có thu nhập cao: > $ 11 456
  - Các nước có thu nhập TBình: $936 – $11 456
  + thu nhập trung bình cao: $3.705 - $11 456
  + thu nhập trung bình thấp: $936 -$3 705
  - Các nước có thu nhập thấp: <= $935


  Đặc trưng kinh tế của các nước đang phát triển
  Mức sống thấp
  Biểu thị cả về số lượng và chất lượng dưới dạng
  + thu nhập thấp
  + thiếu nhà ở
  + sức khoẻ kém
  + ít được học hành
  + tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh cao
  + tuổi thọ thấp
  2. Tỷ lệ tích luỹ thấp
  Tỷ lệ tích luỹ chỉ chiếm 10- 15% thu nhập, nhưng phần lớn số tiết kiệm này để cung cấp nhà ở và trang thiết bị cần thiết khác cho số dân đang tăng lên.

  3. Trình độ kỹ thuật sản xuất thấp
  Hoạt động kinh tế chủ yếu dựa vào:
  + Cơ sở sản xuất nhỏ
  + Nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn
  + Kỹ thuật sản xuất thủ công, lạc hậu

  4. Năng suất lao động thấp


  Với 4 đặc trưng đó thì các nước kém phát triển rơi vào vòng luẩn quẩn của sự phát triển

  Vậy con đường nào để các nước kém phát triển thoát khỏi vòng luẩn quẩn để phát triển
  KTHPT là khoa học về sự lựa chọn cách thức con đường để phát triển kinh tế ( đưa nền kinh tế thoát khỏi sự kém PT


  S, I thấp
  Kỹ thuật thấp
  Năng suất thấp
  Thu nhập thấp
  2. Đối tượng, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu
  * Đối tượng

  KTPT nghiên cứu nguyên lý phát triển kinh tế trong điều kiện kém phát triển, đó là quá trình chuyển một nền kinh tế từ tình trạng trì trệ, lạc hậu, tăng trưởng thấp, tỷ lệ đói nghèo và mất công bằng xã hội cao sang một nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh, có hiệu quả và với các tiêu chí xã hội ngày càng được cải thiện

  * Mục tiêu
  Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện quá trình phát triển kinh tế từ xuất phát điểm thấp, giúp các nước ĐPT có thể vận dụng vào hoàn cảnh, đặc điểm riêng của mình tìm kiếm con đường phát triển hợp lý.

  * Phương pháp nghiên cứu
  PP thống kê, so sánh
  PP mô hình hoá
  PP điều tra xã hội học
  PP phân tích định lượng...

  Chương 2 Tăng trưởng và phát triển kinh tế
  I. Khái niệm tăng trưởng và phát triển kinh tế
  1. Tăng trưởng kinh tế
  Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng về quy mô sản lượng hàng hoá, dịch vụ của một nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định ( thường là 1 năm)
  Nếu gọi Y0 là sản lượng năm gốc
  Yn là sản lượng năm n thì
  Lượng tăng tuyệt đối Y = Yn - Yo
  Mức tăng tương đối g(y) = (Yn - Yo)/Yo
  Bản chất của tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng về lượng của nền kinh tế

  2. Phát triển kinh tế:
  “ Người ta phải định nghĩa lại sự phát triển là sự tấn công vào những cái xấu chủ yếu của thế giới ngày nay: suy dinh dưỡng, bệnh tật, mù chữ, những khu nhà ổ chuột, thất nghiệp và bất công. Nếu đo bằng tỷ lệ tăng trưởng, sự phát triển quả là một thành công lớn. Nhưng nếu xét trên khía cạnh công ăn việc làm, công lý và xóa đói giảm nghèo thì lại là một thất bại hay chỉ thành công một phần”
  Paul Streenten
  Amartya Sen “…Không thể xem sự tăng trưởng kinh tế như một mục đích cuối cùng. Cần phải quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển cùng với việc cải thiện cuộc sống và nền tự do mà chúng ta đang hưởng”

  Giáo trình KTPT: Phát triển là là quá trình tăng tiến về mọi mặt của nền kinh tế, bao gồm sự gia tăng về thu nhập và tiến bộ về cơ cấu kinh tế và xã hội

  Dấu hiệu của phát triển kinh tế
  GDP, GNI tăng liên tục ( đã loại trừ lạm phát )
  Có sự biến đổi về cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tiến bộ
  Cơ cấu dân cư dịch chuyển theo hướng đô thị hoá
  Có sự tiến bộ về mặt xã hội
  Phát triển kinh tế phản ánh sự thay đổi về chất của nền kinh tế
  3. Phát triển bên vững
  Năm 1987 vấn đề PTBV được WB đề cập lần đầu tiên
  " PTBV là sự phát triển đáp ứng các nhu cầu hiện tại mà không làm nguy hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của thế hệ tương lai"

  Năm 2002 tại Hội nghị thượng đỉnh về PTBV tổ chức ở Johannesbug ( CH Nam Phi):
  " PTBV là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hoà giữa 3 mặt của sự phát triển gồm: tăng trưởng kinh tế, cải thiện các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường"
  Như vậy, tiêu chí đánh giá PTBV là:
  Sự tăng trưởng kinh tế ổn định
  Thực hiện tốt tiến bộ và công bằng xã hội
  Khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường sống
  Việt Nam, quan điểm PTBV
  ĐH 8: Đẩy mạnh tăng trưởng và hiệu quả

  ĐH9 : Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010: " Phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững. Tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội và bảo vệ môi trường"

  3. Mối quan hệ giữa TTKT và PTKT
  Thực chất là mối quan hệ giữa lượng và chất
  TTKT phản ánh hoặc không phản ánh PTKT
  PTKT phải thể hiện bằng TTKT
  TTKT là điều kiện cần để PTKT
  PTKT là tiền đề để TTKT dài hạn

  II. Các chỉ số đánh giá và liên quan đến TTKT và PTKT
  1, Chỉ số phản ánh tăng trưởng kinh tế
  1.1, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)
  Là giá trị sản phẩm do các đơn vị thường trú trong nước tạo ra ( không phân biệt đơn vị thường trú là của quốc gia hay của nước ngoài)
  - GDP phản ánh quy mô sản phẩm trong nước, chưa phản ánh thực lực của 1 quốc gia vì có yếu tố nước ngoài
  VD: năm 1995 g(y) của Việt nam là 9,5% trong đó yếu tố nước ngoài đóng góp 4,2%

  - GDP tính theo không gian địa lý lãnh thổ
  - Mức tăng GDP phản ánh tốc độ tăng trưởng trong nước
  1.2, Tổng thu nhập quốc dân (GNI)
  Là giá trị tổng thu nhập từ sản phẩm vật chất và dịch vụ cuối cùng do công dân một nước tạo nên trong một khoảng thời gian nhất định.
  GNI = GDP - chi trả lợi tức nhân + thu nhập lợi tức nhân
  tố ra nước ngoài tố từ nước ngoài
  Với các nước ĐPT GNI < GDP,
  nước PT GNI > GDP


  - GNI phản ánh thu nhập của quốc gia
  - Mức tăng GNI phản ánh mức tăng trưởng thu nhập của QG
  GNI tính theo không gian kinh tế
  1.3, Thu nhập quốc dân trên đầu người GDP/ng, GNI/ng

  1.4. Giá để tính các chỉ tiêu tăng trưởng
  + Giá so sánh
  + Giá hiện hành
  + Giá sức mua tương đương ( PPP)


  So sánh GNI/người theo 2 loại tỷ giá (2007)
  2. Chỉ số phản ánh phát triển kinh tế
  Để phản ánh mức độ phát triển kinh tế dùng 3 nhóm chỉ số
  2.1 Chỉ số phản ánh tăng trưởng kinh tế
  Chỉ số GDP, GNI, GDP/ng, GNI/ng.

  2.2 Chỉ số về cơ cấu kinh tế
  Chỉ số cơ cấu ngành
  Chỉ số cơ cấu xuất nhập khẩu
  Chỉ số tiết kiệm - đầu tư

  2.3, Chỉ số xã hội
  Mức tăng dân số hàng năm
  Số calo bình quân/người
  Chỉ số cơ cấu nông thôn - thành thị
  Chỉ số phát triển con người HDI
  III. Công bằng với sự tăng trưởng và phát triển kinh tế
  KTPT nhìn nhận sự công bằng là sự phân phối hiệu quả ( của cải phân bổ sao cho có lợi nhất cho sự PTKT)
  1. Công bằng với PTKT - nhìn từ góc độ lý thuyết
  Kinh tế cổ điển: KTPT khi có tự do kinh tế, khi lợi ích cá nhân và lợi ích giai tầng trong xã hội được thừa nhận và tôn trọng
  Công bằng: Đánh giá công bằng giữa các lợi ích
  Kinh tế Mác: Công bằng : Phân phối theo lao động
  Xuất khẩu tư bản: Công bằng : Sự bình đẳng giữa các quốc gia, dân tộc

  2. Công bằng ( theo chiều ngang và chiều dọc)
  Công bằng ngang là đối xử như nhau đối với những người có vị trí ( hoạt động kinh tế) giống nhau trong xã hội
  VD: Thu nhập trên 5 triệu đến 15 triệu thì thuế thu nhập là 10%, thuế TNDN là 28%
  Công bằng dọc là đối xử có sự phân biệt với những người có vị trí ( hoạt động kinh tế) khác nhau trong xã hội
  VD:Thuế thu nhập áp dụng đối với công dân VN ở trong nước và các cá nhân khác định cư tại VN
  Đến 5 triệu thuế suất là 0%
  Trên 5 - 15 triệu thuế suất là 10%
  Trên 15 - 25 triệu thuế suất là 20%


  Trên 25 - 40 triệu thuế suất là 30%
  Trên 40 triệu thuế suất là 40%

  Thuế thu nhập đối với người nước ngoài cư trú tại VN và công dân VN lao động, công tác ở nước ngoài áp dụng
  Đến 8 triệu thuế suất là 0%
  Trên 8 - 20 triệu thuế suất là 10%
  Trên 20 - 50 triệu thuế suất là 20%
  Trên 50 - 80 triệu thuế suất là 30%
  Trên 80 triệu thuế suất là 40%.
  3. Hiệu quả Pareto
  Một sự phân phối của cải được gọi là đạt hiệu quả Pareto nếu như không có cách nào phân bổ lại của cải để làm cho ít nhất một người được lợi hơn mà không làm thiệt hại bất kỳ ai
  E
  G B
  H
  A
  F
  C

  0 D  c
  VD: Trong XH có 2 người H và D
  Tại A: H: 0H
  D: 0D
  Nền ktế có thể được tổ chức theo các cách khác nhau khả năng phân bổ của cải khác nhau
  Nếu B và G là bất khả thi thì A là điểm đat hiệu quả Pareto
  Nếu B và G là sự phân bổ khả thi thì B làm cả 2 giàu lên, G làm 1 người giàu lên thì A không đạt hiệu quả Pareto.
  Trong ngắn hạn thị trường có thể thực hiện được hiệu quả Pareto
  VD: Với tổng nguồn lực có hạn, điều kiện công nghệ kỹ thuật như nhau, nếu tránh được sự lãng phí sản xuất thêm hàng hoá thì sản lượng tăng một số cá nhân tiêu dùng nhiều lên mà ko làm ảnh hưởng đến người khác đạt hiệu quả Pareto
  - Mọi người có thể tăng lợi ích của mình mà không làm giảm lợi ích của người khác tiến hành trao đổi, đôi bên cùng có lợi

  4. Số đo bất bình đẳng trong phân phối thu nhập

  Tỷ lệ cộng
  đồn của
  thu nhập


  A
  B

  TL cộng dồn DS

  Nếu là bình đẳng tuyệt đối thì biểu thị phân phối là đường phân giác  Nếu không, đường biểu thị phân phối là đường cong ( Đg cong Lorenz)

  Gọi A là diện tích giới hạn bởi đường phân giác và đường cong
  Gọi B là diện tích giới hạn bởi đường cong và trục hoàng

  0=< GINI= <1
  Vì nếu A= 0 thì GINI = 0 bình đẳng tuyệt đối
  Nếu A= 1 thì GINI = 1 bất bình đẳng tuyệt đối
  Hệ số GINI của môt số nước
  Nước 1993 2004 2006
  Trung Quốc 0,4 0,45
  Việt Nam 0,35 0,423 0,432
  Bất bình đẳng đang gia tăng ở Việt nam  IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng và phát triển kinh tế
  Các nhân tố kinh tế
  Đó là những nhân tố các động trực tiếp đến các biến số đầu vào và đầu ra của nền kinh tế
  Y= F(Xi) trong đó Y là giá trị đầu ra, Xi là giá trị các biến số đầu vào
  đầu ra phụ thuộc vào sức mua, khả năng thanh toán
  đầu vào phụ thuộc vào các yếu tố nguồn lực ( tổng cung)

  2. Các nhân tố phi kinh tế
  Nhân tố phi kinh tế là những nhân tố tác động gián tiếp và không thể lượng hoá được cụ thể mức độ tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế

  a, cơ cấu dân tộc
  1 quốc gia có nhiều dân tộc khác nhau (VN có 54 dân tộc, TQ có 56 dân tộc)
  Họ khác nhau về
  Chủng tộc (sắc tộc, bộ tộc)
  Khu vực sống (đ/bằng,t/du,m/núi)
  Quy mô dân số( đa số, thiểu số)
  Họ khác nhau về
  Trình độ tiến bộ văn minh
  Mức sống vật chất
  Vị trí địa lý, địa vị chính trị - xã hội

  Phát triển tổng thể nền kinh tế có thể đem đến những biến đổi có lợi cho dân tộc này nhưng bất lợi cho dân tộc kia
  Nảy sinh xung đột giữa các dân tộc
  ảnh hưởng đến sự phát triển của QG
  Cần lấy tiêu chí bình đẳng cùng có lợi cho tất cả các dân tộc khi đưa ra chính sách phát triển
  b, Cơ cấu tôn giáo
  Tôn giáo gắn liền với

  Quan niệm
  Triết lý
  Tư tưởng
  Tâm lý riêng

  Là những thiên kiến
  ý thức tôn giáo thường cố hữu
  Những thiên kiến của tôn giáo nói chung có ảnh hưởng đến sự tiến bộ trong xã hội
  Không ít thiên kiến cản trở sự phát triển kinh tế
  c, Đặc điểm văn hoá xã hội
  Văn hoá xã hội bao gồm các mặt:
  Tri thức phổ thông
  Tích luỹ về khoa học, công nghệ
  Tích luỹ về văn học nghệ thuật
  Tập tục, lối sống.
  Chất lượng của lao động, của kỹ thuật và của trình độ quản lý kinh tế - xã hội

  Trình độ văn hoá cao đồng nghĩa với trình độ văn minh cao và sự phát triển cao của một quốc gia
  Văn hoá là nền tảng, là nhân tố cơ bản của mọi nhân tố dẫn đến con đường phát triển
  d, Thể chế chính trị - kinh tế - xã hội
  Thể chế tác động đến quá trình phát triển theo khía cạnh tạo dựng hành lang pháp lý và môi trường đầu tư
  Thể chế thể hiện thông qua
  Dự kiến mục tiêu phát triển
  Nguyên tắc tổ chức quản lý kinh tế -xã hội
  Hệ thống pháp luật
  Các chế độ chính sách
  Các công cụ và bộ máy tổ chức thực hiện
  Một thể chế chính trị xã hội ổn định- mềm dẻo tạo ra được tốc độ tăng trưởng và phát triển
  Ngược lại thì sẽ kìm hãm, gây cản trở, mất ổn định xã hội, gây xung đột chính trị xã hội
  Một thể chế phù hợp với sự phát triển mang đặc trưng sau:
  Năng động, nhạy cảm và mềm dẻo, luôn thích nghi được với những biến đổi phức tạp
  Đảm bảo sự ổn định của đất nước, khắc phục được những mâu thuẫn và xung đột có thể xảy ra trong quá trình phát triển
  Tạo điều kiện cho nền kinh tế mở 1 sự hoạt động hiệu quả nhằm tranh thủ vốn đầu tư và công nghệ tiên tiến
  Tạo được đội ngũ đông đảo những người có năng lực quản lý, trình đô chuyên môn kỹ thuật tiên tiến đủ sức lựa chọn và áp dụng thành công các kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, đổi mới cơ chế QLKT
  Tạo được sự kích thích mạnh mẽ mọi nguồn lực vật chất trong nước hướng vào đầu tư cho sản xuất và xuất khẩu.
  Chương III. Các mô hình tăng trưởng kinh tế
  I. Khái niệm và ý nghĩa của mô hình kinh tế
  1. Khái niệm
  Mô hình kinh tế là một cách diễn đạt quan điểm cơ bản nhất về sự phát triển kinh tế thông qua các biến số kinh tế và mối liên hệ giữa chúng.
  Mô hình được diễn đạt dưới dạng:
  Lời văn
  Sơ đồ, biểu bảng
  Biểu thức toán học
  Mục đích của mô hình là mô tả phương thức vận động của nền kinh tế thông qua mối liên hệ nhân quả giữa các biến số quan trọng trong q trình PT.


  2. ý nghĩa của mô hình kinh tế
  Mô hình cho phép hiểu được chính xác về cách vận động của nền kinh tế
  Từ mô hình có thể tìm ra khâu đột phá để khởi động sự bắt đầu cho một quá trình phát triển.
  Tuy nhiên, mô hình chỉ nghiên cứu một số biến số, nên không cho phép hiểu đầy đủ và chi tiết sự vận động của nền kinh tế
  Vậy nên để có được c/sách PTKT xác thực bên cạnh n/cứu mô hình thì phải n/cứu đầy đủ và chi tiết thực trạng nền kinh tế
  II. Các mô hình kinh tế chủ yếu trong lịch sử
  Những vấn đề trọng yếu của sự phát triển
  Công thức hoá

  Chỉ ra khâu đột phá
  Thực tế ở Việt nam
  1. Mô hình kinh tế của A. Smith
  Những vấn đề trọng yếu của sự phát triển
  Dưới góc độ KTPT, học thuyết A. Smith có 4 vấn đề cơ bản:
  + Vấn đề lao động và vai trò của thị trường trong phân công lao động xã hội
  Sự giàu có hay phát triển ph/ thuộc vào số lượng và chất lượng của LĐ
  Số lượng và chất lượng của LĐ ph/thuộc vào mức độ hợp lý của ph/công LĐXH và thị trường là người phân công LĐ hợp lý nhất thông qua `bàn tay vô hình"


  + Vấn đề lợi ích cá nhân, lợi ích xã hội và vai trò của bàn tay vô hình
  Các cá nhân, giai cấp tự do theo đuổi lợi ích của mình, phân phối thu nhập theo ntắc ` ai có gì được nấy`
  + Vấn đề tự do kinh tế: Thị trường điều tiết nền kinh tế
  + Đầu tư
  Khuyến khích đầu tư: Thuế vừa phải, lãi suất cho vay thấp, không đánh thuế gián thu vào hàng tiêu dùng thông thường
  Của cải của dân tộc phụ thuộc vào số lượng và chất lượng của LĐ


  TT
  Số lượng
  c/lượng LĐ
  P/c LĐ Đầu tư

  T/T tự Tôn trọng Thuế
  do l/ích k/q hợp lý  * Mô hình
  - Mức độ hợp lý của ph/công LĐXH và đầu tư phụ thuộc vào thị trường tự do, tôn trọng lợi ích khách quan và thuế hợp lý
  Số lượng và chất lượng của LĐ phụ thuộc vào phân công LĐXH và đầu tư
  * Giải thích mô hình
  * Khâu đột phá
  Để phát triển kinh tế cần tập trung giải quyết
  Thực hiện thị trường tự do
  Tôn trọng lợi ích khách quan
  Thuế hợp lý
  * Thực tế Việt nam
  Thực hiện thể chế kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước
  Xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần
  2. Mô hình kinh tế của Ricardo
  Những vấn đề trọng yếu
  Yếu tố cơ bản của tăng trưởng: đất đai - lao động - vốn
  Đất đai là yếu tố quan trọng nhất. Nó chính là giới hạn của tăng trưởng kinh tế
  Hai vấn đề cơ bản trong mô hình của Ricardo
  Thứ nhất, lao động và giới hạn phát triển do đất đai
  Sản lượng

  F
  E
  I

  0

  A B C LĐ
  Quy luật này mô tả khái quát:

  Sự tăng lên của LĐ từ A lên B và C dẫn đến sự tăng lên của sản lượng từ I lên E và E
  OA = AB = BC nhưng
  OI > IE > EF
  Thứ hai, vai trò của phát triển công nghiệp và của c/s dân số

  *Mô hình

  TT  *Giải thích mô hình
  - Tích luỹ là hàm của lợi nhuận

  - LN ph/ thuộc vào chi phí SX LTTP, chi phí này ph/thuộc vào độ màu mỡ của đất đai


  Đất đai
  Lợi nhuận
  Tích luỹ
  Giảm dân số
  Phát triển công nghiệp
  PTCN, XKCN để mua LTTP rẻ hơn, PTCN để tác động vào NN, giảm giá LTTP. Giảm dân số
  * Khâu đột phá
  Để tăng trưởng cần tập trung giải quyết
  Phát triển công nghiệp
  Hạn chế tăng dân số
  * Thực tế ở Việt nam
  Dân số sống trong NN - NT cao, tình trang LĐ thất nghiệp và bán thất nghiệp lớn, tích luỹ đầu tư thấp, NSLĐ thấp
  Vì thế, CNH, HĐH là nội dung chủ yếu của đường lối PTKT ở VN hiện nay, thực hiện giảm tốc độ tăng dân số
  3. Mô hình kinh tế của Mác
  * Những vấn đề trọng yếu
  Hai vấn đề trọng yếu
  + Vấn đề lao động


  Số lượng và năng suất lao động là nền tảng của của cải
  Nhưng khi năng suất lao động tăng thì hạn chế sử dụng lao động. Mác chỉ ra yếu tố cản trở sự PT nằm ngay trong yếu tố đó, điều này được Mác chứng minh bằng cấu tạo hữu cơ của tư bản và tình trạng thất nghiệp trong XHTB
  + Vấn đề QHSXTB và mâu thuẫn cản trở việc sử dụng LĐ
  năng suất (w) >< lượng lao động sử dụng
  sức sản xuất >< sức mua
  mâu thuẫn trong tái sản xuất

  *Phác hoạ mô hình

  TT

  Quy mô LĐ

  sức sx ><
  w >< sức mua tái sx
  QHSX tư bản

  *Giải thích mô hình
  *Khâu đột phá
  - Giới hạn trên là do QHSXTB
  Quy mô LĐ bị giới hạn bởi
  NSLĐ, >< sức SX, sức mua
  >< tái SX
  - TTKT có nền tảng từ LĐ
  XD nền ktế nhiều t/phần, nền ktế thị trường định hướng XHCN để hạn chế mâu thuẫn
  *Thực tế ở Việt nam
  - Xóa bỏ QHSX đã lỗi thời
  4. Mô hình kinh tế của J.M.Keynes
  * Những vấn đề trọng yếu của mô hình
  + Quan hệ giữa thu nhập ( R) với cầu (C) và đầu tư (I)
  R= Số nhân * I  dS: Gia tăng tiết kiệm
  dC: Gia tăng cầu
  Số nhân = =
  Vậy
  R = (*)
  Tăng R
  Từ (*)
  + Vấn đề kích cầu và vai trò của nhà nước
  Giảm i
  Tăng C
  Tăng I
  Nhà nước phải
  - Tăng thuế thu nhập
  Tăng đầu tư nhà nước

  * Phác hoạ mô hình
  Kích cầu
  Tăng đầu tư tư nhân
  - Giảm lãi suất cho vay
  R

  Số nhân I

  C i

  Nhà nước kích cầu = tăng thuế, giảm i  * Giải thích mô hình
  Quy mô thu nhập ( R ) hay sự phát triển phụ thuộc vào số nhân và quy mô đầu tư
  Số nhân và quy mô đầu tư lại bị giới hạn bởi quy mô tiêu dùng và lãi suất cho vay
  Để phát triển thì nhà nước phải kích cầu bằng các biện pháp về thuế và lãi suất

  * Khâu đột phá
  Vai trò của nhà nước trong việc kích cầu bằng các biện pháp về thuế, lãi suất và đầu tư
  * Thực tế ở Việt Nam
  Thực hiện thể chế thị trường định hướng XHCN, Việt nam chủ trương:
  + Thị trường là người trực tiếp hướng dẫn các đơn vị lựa chọn lĩnh vực và phương án kinh doanh
  + Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng các công cụ, trong đó có công cụ thuế, lãi suất và đầu tư
  5. Mô hình Harrod - Domar
  ICOR = =
  Hệ số gia tăng vốn - đầu ra ( ICOR)
  Trường phái này cho rằng sự tăng trưởng kinh tế phụ
  thuộc vào quy mô đầu tư
  * Những vấn đề trọng yếu của phát triển
  g(y) = = :
  Tỷ lệ tiết kiệm s=
  Vậy g(y) =
  Nước phát triển ICOR cao
  Để PT thì NK tư bản
  Nước đang phát triển ICOR thấp
  Để PT thì XK tư bản
  Tăng
  trưởng

  Đầu tư

  ICOR Tiết kiệm

  Xuất or Nhập khẩu tư bản
  Phác hoạ mô hình
  *Gi¶i thÝch m« h×nh
  T¨ng tr­ëng kinh tÕ phô thuéc vµo quy m« ®Çu t­
  Quy m« ®Çu t­ phô thuéc vµo hÖ sè ICOR vµ tiÕt kiÖm
  C¸c n­íc cã ICOR cao vµ tû lÖ tiÕt kiÖm cao th× muèn ph¸t triÓn kinh tÕ ph¶i xuÊt khÈu t­ b¶n
  C¸c n­íc cã ICOR thÊp tû lÖ tiÕt kiÖm thÊp th× muèn ph¸t triÓn kinh tÕ ph¶i nhËp khÈu t­ b¶n
  * Kh©u ®ét ph¸
  §Ó ph¸t triÓn kinh tÕ th× ph¶i xuÊt, nhËp khÈu t­ b¶n
  * Thùc tÕ ViÖt nam
  HÖ sè ICOR thÊp tû lÖ tiÕt kiÖm thÊp nªn thu hót m¹nh ®Çu t­ n­íc ngoµi
  6. Mô hình kinh tế của trường phái cấp tiến ở Mỹ
  - Vai trò của nhà nước phải tạo sự bình đẳng trong XH và
  tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển
  - XK tư bản sẽ gặp phải sự cản trở của chủ nghĩa dân tôc và sự phản đối của dân trong nước
  - Mâu thuẫn giữa sức SX và sức mua sẽ được giải quyết
  thông qua con đường XK tư bản sang các nước ĐPT
  * Những vấn đề trọng yếu
  * Mô hình kinh tế
  Tăng
  trưởng

  Thặng dư ktế

  XK tư bản

  CN dân tộc
  Chống đối của người LĐ

  Vai trò ktế của NN:
  Bình đẳng, PT ktế tư nhân

  * Giải thích mô hình
  Sự tăng trưởng kinh tế bị giới hạn bởi thặng dư kinh tế không được tiêu dùng
  Xuất khẩu tư bản là cách để giải quyết giới hạn của sự tăng trưởng
  Nhưng XK tư bản bị cản trở bởi chủ nghĩa dân tộc và người lao động
  Nhà nước tạo ra sự bình đẳng xã hội và phát triển kinh tế tư nhân
  * Khâu đột phá
  Tạo ra sự bình đẳng trong xã hội
  Thực tế ở Việt nam
  Bình đẳng vừa là tiền đề và vừa là mục tiêu phát triển của ktế Việt nam  7.Mô hình kinh tế ở Việt nam
  ( tiến bộ xã hội : XH tạo ra cơ hội để dân cư tham gia
  Vào quá trình PT và hưởng thành quả từ sự PT)
  + Phát triển bền vững phải đi đôi với công bằng và tiến bộ xã hội
  + Thực hiện nền ktế mở,hội nhập quốc tế có lộ trình
  + CNH - HĐH, nhất là CNH - HĐH nông nghiệp
  nông thôn
  + Thể chế thị trường định hướng XHCN
  Thực chất mô hình: hệ quan điểm mang tính giải pháp
  giải quyết những vấn đề thực tế đất nước đặt ra:
  * Phác hoạ mô hình

  * Giải thích mô hình
  Ktế phát triển khi có tự do ktế, khi các lợi ích khách quan được tôn trọng
  Thể chế ktế thị trường và ktế nhiều thành phần chính là môi trường tốt nhất cho tự do ktế và sự tồn tại của các lợi ích khách quan
  Nhưng thể chế ktế thị trường lại nảy sinh các nhân tố cản trở sự phát triển như bất bình đẳng, sức SX>< Sức mua, thất nghiệp, thiếu hụt các nguồn lực
  Giải quyết những cản trở trên để phát triển thì thể chế thị trường định hướng XHCN, CNH - HĐH và thực hiện nền ktế mở, hội nhập với lộ trình thích hợp
  Chương IV
  Các nguồn lực phát triển kinh tế
  Nguồn lưc là tổng hợp các yếu tố vật thể và phi vật thể tạo nên nền kinh tế của một quốc gia và thúc đẩy nó phát triển
  Nguồn lực: con người : nguồn lao động
  đất đai, tài nguyên
  vốn tài chính
  Khoa học công nghệ
  Phi vật thể..

  I. Nguồn lực vốn
  1. Khái niệm
  1.1. Tài sản quốc gia
  Theo nghĩa rộng:
  Tài sản quốc gia Tài nguyên thiên nhiên của đất nước
  Các loại tài sản được sản xuất ra
  Nguồn vốn con người
  Theo nghĩa hẹp
  Tài sản quốc gia là toàn bộ các của cải vật chất do lao động sáng tạo của con người được tích luỹ qua thời gian theo tiến trình lịch sử phát triển của đất nước  Theo phân loại của LHQ thì tài sản được sản xuất ra được chia làm 9 loại sau:
  - Công xưởng, nhà máy
  - Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải
  - Cơ sở hạ tầng
  - Tồn kho của tất cả các loại hàng hoá
  - Các công trình công cộng
  - Các công trình kiến trúc
  - Các nhà ở
  - Các cơ sở quân sự
  - Trụ sở cơ quan, trang thiết bị văn phòng
  TSLĐ
  TSCĐ
  TS phi SX
  1.2 Vốn sản xuất
  Vốn sản xuất là giá trị của những tài sản được sử dụng làm phương tiện trực tiếp phục vụ quá trình sản xuất và dịch vụ.
  Vốn sản xuất:
  + Vốn cố định
  + Vốn lưu động

  1.3 Vốn đầu tư
  Vốn đầu tư là phần vốn bổ sung để làm gia tăng tích tụ tài sản, mở rộng thêm quy mô vốn sản xuất.
  Hoạt động đầu tư sản xuất là cần thiết Vì:
  Đầu tư để bù đắp giá trị TSCĐ bị hao mòn và duy trì nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất tiếp theo
  Đầu tư để tăng thêm TSCĐ mới và tăng thêm dự trữ TSLĐ
  Đầu tư mới nhằm thay thế các tài sản sản xuất đã bị hao mòn vô hình.
  2. Nhu cầu đầu tư và các nhân tố ảnh hưởng
  Cầu đầu tư là dự định ( kế hoạch) đầu tư của chủ đầu tư nhằm thay thế và tăng thêm giá trị TSCĐ hay dự trữ TSLĐ
  Khối lượng cầu đầu tư Vốn đầu tư tăng TSCĐ
  Vốn đầu tư tăng TSLĐ


  Cầu đầu tư phụ thuộc
  Khi lãi suất cao thì đầu tư giảm
  Khi lãi suất giảm thì đầu tư tăng
  Đường cầu đầu tư Di biểu thị
  mối quan hệ giữa cầu đầu tư và lãi suất
  i

  i1

  i0 DI


  0 I1 I0 I
  Trục hoành I: đầu tư
  Trục tung i: lãi suất
  2.1.Lãi suất tiền vay
  Các nhân tố ngoài lãi suất
  ( môi trường đầu tư, thuế TNDN, chu
  kỳ KD
  Lãi suất tiền vay
  2.2.Các yếu tố ngoài lãi suất
  a, Chu kỳ kinh doanh
  được nhiều SP hơn

  Đầu tư đem lại thêm thu nhập nếu đầu tư
  Chi phí SX thấp hơn
  Chịu ảnh hưởng bởi chu kỳ kinh doanh
  Mức sản lương đầu ra sẽ quyết định có đầu tư hay ko/
  Chu kỳ KD ở thời điểm đi lên thì quy mô nền ktế mở rộng nhu cầu đtư gia tăng chuyển dịch đường cầu đầu tư sang phải


  Chu kỳ KD ở thời điểm đi xuống thì quy mô nền ktế bị thu hẹp nhu cầu đtư giảm chuyển dịch đường cầu đầu tư sang trái
  b, thuế thu nhập doanh nghiệp
  Thuế TNDN ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư
  Cầu đầu tư giảm
  Thu nhập giảm
  Tăng chi phí đầu tư
  Thuế TNDN cao
  Chính phủ kích thích đầu tư bằng việc miễn thuế đối với các khoản lợi nhuận dùng để tái đầu tư
  c, Môi trường đầu tư
  Môi trường đầu tư bao gồm những yếu tố trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến hiệu quả của dự án đầu tư:
  + Thực trạng cơ sở hạ tầng
  + Quy định của pháp luật đầu tư
  + Chế độ đất đai ( thuê mướn, chuyển nhượng, giá cả..
  + Các loại thủ tục hành chính, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội
  Các yếu tố trên thuận lợi sẽ khuyến khích các nhà đầu tư và sẽ thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư


  3. Vai trò của vốn đầu tư đối với tăng trưởng kinh tế
  Gọi Y là sản lượng đầu ra
  * Mô hình Harrod - Domar:
  Mô hình này cho rằng: đầu ra phụ thuộc vào tổng số vốn đầu tư
  s: tỷ lệ tích luỹ trong GDP
  S: Mức tích luỹ của nền kinh tế
  Mà St = It nên:
  Gọi k là tỷ số gia tăng vốn và sản lượng( hệ số ICOR)
  k = s : g
  Hệ số ICOR đo năng lực sản xuất của đồng vốn tăng thêm
  ICOR cho biết, để tăng trưởng 1 đồng thì cần đầu tư bao nhiêu
  Khi đầu tư tăng nhu cầu chi tiêu tăng đg tổng cầu dịch chuyển AD0 AD1
  P AS0

  P1 A1 AS1
  AD1
  P0 A0
  AD0

  0 Y0 Y1 Y
  Khi đầu tư tăng vốn sản xuất tăng đg tổng cung dịch chuyển AS0 AS1
  * Vốn đầu tư tác động đến cả tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế
  Kết luận
  Như vậy, vốn sản xuất là kết quả của vốn đầu tư, vốn sản xuất vừa là yếu tố đầu vào, vừa là yếu tố đầu ra của quá trình sản xuất. Do đó, vốn sản xuất và vốn đầu tư được coi là cơ sở để giải quyết các yếu tố đầu vào khác, là điều kiệncần, cơ sở để tăng trưởng và PTKT
  4. Các nguồn hình thành vốn đầu tư
  4.1. Nguồn vốn từ trong nước
  + Tiết kiệm của hộ gia đình
  + Tiết kiệm của doanh nghiệp
  + Tiết kiệm của chính phủ

  4.2. Nguồn vốn từ nước ngoài
  + Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
  + Viện trợ phát triển chính thức (ODA)
  + Viện trợ của các NGOs
  + Kiều hối


  ODA
  * ODA
  1. Viện trợ song phương
  * ODA ( official Development Assistance)- Nguồn vốn của các tổ chức quốc tế, các nước công nghiệp phát triển viện trợ cho các nước đang phát triển để các nước này phát triển
  2. ViÖn trî ®a ph­¬ng
  Các hình thức ODA
  Viện trợ không hoàn lại
  Chiếm không quá 25% nguồn vốn ODA
  Chủ yếu hỗ trợ kỹ thuật, xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục…
  Vay ưu đãi tập trung phát triển cơ sở hạ tầng
  Hình thức hỗn hợp
  ODA
  Kênh bổ sung vốn quan trọng cho các nước đang phát triển
  Tiếp cận cách thức quản lý mới
  Phát triển cơ sở hạ tầng
  Xóa đói giảm nghèo
  Tăng cường năng lực bộ máy quản lý nhà nước
  Cam kết và giải ngân ODA ở Việt Nam
  FDI
  FDI là một loại hình của đầu tư quốc tế, trong đó người chủ sở hữu vốn đồng thời là người trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động sử dụng vốn với mục đích thu được lợi nhuận cao.
  Các hình thức của đầu tư trực tiếp nước ngoài
  Hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng hợp tác KD
  + Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao( B.O.T)
  + Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (B.T.O)
  + Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (B.T)
  2. Doanh nghiệp liên doanh

  3. Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
  Vai trò của FDI
  Đối với bên đầu tư
  Tăng doanh số bán hàng
  Tìm kiếm thị trường mới
  Tiếp cận nguồn lực mới
  Tránh các hàng rào thương mại
  Tăng hiệu quả đầu tư
  Đối với nước nhận đầu tư
  Kênh bổ sung vốn quan trọng
  Chuyển giao công nghệ
  Tạo công ăn việc làm
  Tiếp cận được kinh nghiệm trong nghiên cứu thị trường quốc tế
  ….


  II. Nguồn lực lao động
  Nguồn lao động và các nhân tố ảnh hưởng
  Nguồn nhân lực là bộ phận dân số trong độ tuổi lao động và có khả năng lao động
  Nguồn lao động là bộ phận dân số trong độ tuổi lao động đang tham gia lao động hoặc tích cực tìm việc.
  Vậy:

  Các nhân tố ảnh hưởng
  + Nhân tố ảnh hưởng đến số lượng lao động:
  - Dõn số ( quy mụ v co c?u)
  Quy d?nh c?a phỏp lu?t v? d? tuổi lao động, ngy, tu?n lm vi?c
  + Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng lao động
  Thể lực và trí lực
  Giáo dục đào tạo
  Mức độ lưu chuyển của lao động ( VN 1,7 Mỹ 5,3)

  2. Tác động của lao động tới TTKT
  a, LĐ là nhân tố quyết định việc tổ chức sử dụng có hiệu quả các nguồn lực khác
  + LĐ là bộ phận của yếu tố đầu vào và là yếu tố chủ động trong quá trình sản xuất
  + LĐ là một bộ phận của dân số, nguồn LĐ tham gia tiêu dùng các SP dịch vụ
  Vậy: Sự khác biệt cơ bản giữa nguồn lực LĐ và nguồn lực khác là vừa tham gia tạo cung vừa tham gia tạo cầu của nền kinh tế.
  b, LĐ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến TTKT ( Mô hình Cobb - Douglas)

  3. Thị trường lao động và PTKT
  Đặc điểm thị trường LĐ của các nước ĐPT
  + Lao động trong nông nghiệp lớn
  + Lao động tự làm việc lớn
  + Mức độ di chuyển thấp
  + Mức chênh lệch tiền công lớn.
  Cơ cấu thị trường lao động ở các nước ĐPT
  + Thị trường lao động khu vực thành thị chính thức
  Khu vực thành thị chính thức là khu vực bao gồm các tổ chức ( đơn vị) kinh tế có quy mô tương đối lớn và hoạt động ở nhiều lĩnh vực

  Các lĩnh vực hoạt động như:
  Sản xuất: công nghiệp, xây dựng
  Dịch vụ: ngân hàng, bảo hiểm, giáo dục, y tế...
  Lĩnh vực quản lý

  Đặc điểm của các tổ chức ( đơn vị) trong quá trình hoạt động:
  + Hoạt động theo luật lệ, quy định của Nhà nước
  + Được Nhà nước hỗ trợ

  + Dễ dàng tiếp cận với các nguồn lực

  + Cơ cấu tổ chức tương đối hoàn chỉnh

  + Phải làm nghĩa vụ thuế đối với Chính phủ

  + Việc làm ổn định, tiền lương cao nên có dòng người chờ việc
  + Thị trường lao động khu vực thành thị không chính thức
  Khu vực không chính thức là khu vực kinh tế bao gồm các tổ chức ( đơn vị) có quy mô nhỏ hoặc rất nhỏ, hoạt động rất đa dạng.
  Đặc điểm hoạt động kinh tế của khu vực không chính thức:
  + Là khu vực kinh tế có tính dễ thâm nhập
  + Hoạt động không theo luật và phần lớn không có đăng ký
  + Không chịu sự quản lý, điều tiết trực tiếp của Nhà nước.
  + Tạo được nhiều việc làm cho người lao động.
  + Thị trường lao động khu vực nông thôn
  Khu vực nông thôn là khu vực mà việc làm chủ yếu trong nông nghiệp, việc làm phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ nhỏ
  Đặc điểm của thị trường lao động khu vực NT:
  + Người lao động chủ yếu làm việc trong kinh tế hộ gia đình, lao động tự làm là chính
  + Cung lao động co giãn nhiều, cầu lao động ít co giãn

  III. Nguồn lực khoa học công nghệ
  1. Khoa học với PTKT
  Khoa học là tập hợp những hiểu biết về tự nhiên, xã hội, tư duy, tồn tại dưới dạng lý thuyết, quy luật, định luật, định lý, nguyên tắc.
  KH về cơ bản ko áp dụng ngay vào SX được( nên ko là đối tượng mua bán và sở hữu)
  Công nghệ là tập hợp các phương pháp, quy trình, kỹ năng, bí quyết, công cụ, phương tiện để biến đổi các nguồn lực thành sản phẩm, dịch vụ mong muốn.
  Công nghệ là đối tượng của mua bán và sở hữu

  Công nghệ gồm 4 yếu tố
  + Công cụ: Phần cứng, máy móc, thiết bị.
  + Con người: Kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, tay nghề.
  + Thông tin: dữ liệu, bí quyết, quy trình, phương pháp
  + Tổ chức: Bố trí, sắp xếp, điều động và quản lý các yếu tố trên
  Công nghệ - trả lời câu hỏi " Làm như thế nào"

  KH và CN có sự khác nhau căn bản sau:
  2. Khoa học công nghệ với PTKT
  2.1 Sử dụng hiệu quả các yếu tố đầu vào, gắn g(y) v
   
  Gửi ý kiến