Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đàm Thị Luyện
  Ngày gửi: 20h:48' 12-04-2011
  Dung lượng: 1.4 MB
  Số lượt tải: 224
  Số lượt thích: 0 người
  Gv: Đàm Thị Luyện
  Phòng giáo dục huyện sơn động
  Trường THCS Chiên Sơn
  Chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ Lịch sử
  lớp 7A
  Tiết 19: Bài 12: Đời sống kinh tế, văn hoá.
  I. Đời sống kinh tế
  1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp.
  ? Xét về nền kinh tế của một đất nước chúng ta thường xét đến mấy lĩnh vực kinh tế chính?
  ? Ruéng ®Êt trong c¶ n­íc thuéc quyÒn së h÷u cña ai?
  - Ruộng đất trong cả nước thuộc quyền sở hữu của vua, do nhân dân canh tác.
  ? Qua đoạn trích trên em có nhận xét gì về thái độ của nhà Lý đối với sản xuất nông nghiệp?
  - Nhà Lý rất quan tâm đến sản xuất nông nghiệp
  Năm 1038, mùa xuân, vua( Thái Tông) ngự ra Bố Hải Khẩu( thị xã Thái Bình) cày ruộng tịch điền, sai hữu ti dọn cỏ đắp đàn. Vua thân tế thần Nông, tế xong tự cầm cày. Các quan tả hữu có người can rằng:``Đó là việc của nông phu, bệ hạ cần gì làm thế``. Vua đáp: `` Trẫm không tự mình cày thì lấy gì làm xôi cúng, lấy gì cho thiên hạ noi theo``.
  ? Em hãy nêu những biểu hiện thể hiện sự quan tâm của nhà Lý đến sản xuất nông nghiệp?
  - Đề ra nhiều biện pháp khuyến khích nông nghiệp phát triển: Khai hoang, làm thuỷ lợi, cày tịch điền...

  ? Cày tịch điền là gì?
  ? Trong lễ cày tịch điền nhà vua tự cày mấy đường thể hiện điều gì?
  ? Những biện pháp của nhà Lý đem lại kết quả như thế nào?
  ? Vì sao nền nông nghiệp thời Lý phát triển
  Hình 22: Đền Đô- nơi thờ 8 vị vua nhà Lý ( Từ Sơn- Bắc Ninh)
  Đền Đô là nơi thờ 8 vị vua nhà Lý, nằm trên vùng đất địa linh nhân kiệt ở làng Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đền được xây dựng từ lâu và thường xuyên được tu bổ, lần xây dựng lớn nhất vào thế kỉ XVII. Đền được xây dựng để ghi lại công đức to lớn của nhà Lý và thể hiện đạo Lý uống nước nhớ nguồn.
  Em hãy cho biết 8 vị vua đó là ai?
  1. Lý Th¸i Tæ
  2. Lý Th¸i T«ng
  3. Lý Th¸nh T«ng
  4. Lý Nh©n T«ng
  5. Lý ThÇn T«ng
  6. Lý Anh T«ng
  7. Lý Cao T«ng
  8. Lý HuÖ T«ng
  Tiết 19: Bài 12: Đời sống kinh tế, văn hoá.
  I. Đời sống kinh tế
  1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp.
  - Ruộng đất trong cả nước thuộc quyền sở hữu của vua, do nhân dân canh tác.
  - Nhà Lý rất quan tâm đến sản xuất nông nghiệp
  - Đề ra nhiều biện pháp khuyến khích nông nghiệp phát triển: Khai hoang, làm thuỷ lợi, cày tịch điền...

  2. Thủ công nghiệp và thương nghiệp.
  a. Thủ công nghiệp:
  ? Thời Lý có những ngành thủ công nào?
  ? Em có nhận xét gì về ngành nghề thủ công của thời Lý?
  - Thủ công nghiệp có nhiều ngành nghề: dệt, đồ gốm, xây dựng...
  Tháng 2 năm 1040, `` vua đã dạy cung nữ dệt dược gấm vóc. Tháng ấy xuống chiếu phát hết gấm vóc của nước Tống ở trong kho ra để may áo ban cho các quan, từ ngũ phẩm trở lên thì áo bào bằng gấm, từ cửu phẩm trở lên thì áo bào bằng vóc, để tỏ là vua không dùng gấm vóc của nước Tống nữa``.
  ? Nội dung đoạn in nghiêng cho thấy nghề thủ công nào phát triển?
  + Phát triển nhất là nghề dệt.
  ? Tại sao vuaLý không sử dụng gấm vóc của nhà Tống?
  Bát men ngọc thời Lý
  Các sản phẩm đồ gốm thời Lý
  ấm Lý trắng quai cá
  ấm Lý trắng quai rồng
  Tô Lý lục
  Lư hương đời Lý
  ấm Lý trắng
  ấm Lý trắng men ngọc
  ấm Lý nâu chân chim
  Vạc Phổ Minh
  Chuông Quy Điền
  Tháp Báo Thiên
  Tiết 19: Bài 12: Đời sống kinh tế, văn hoá.
  I. Đời sống kinh tế
  1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp.
  - Ruộng đất trong cả nước thuộc quyền sở hữu của vua, do nhân dân canh tác.
  - Nhà Lý rất quan tâm đến sản xuất nông nghiệp
  - Đề ra nhiều biện pháp khuyến khích nông nghiệp phát triển: Khai hoang, làm thuỷ lợi, cày tịch điền...

  2. Thủ công nghiệp và thương nghiệp.
  a. Thủ công nghiệp:
  - Thủ công nghiệp có nhiều ngành nghề: dệt, đồ gốm, xây dựng...
  + Phát triển nhất là nghề dệt.
  Nêu bước phát triển mới của thủ công nghiệp thời Lý?
  b. Thương nghiệp:
  => Tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng ngày càng cao.
  Hãy cho biết tình hình thương nghiệp nước ta dưới thời Lý?
  - Hoạt động trao đổi buôn bán trong và ngoài nước được mở rộng
  `` KØ TÞ ( 1149) mïa xu©n, th¸ng 2, thuyÒn bu«n ba n­íc Tr¶o Oa ( ®¶o Gia- va- In- ®«- nª- xi- a), Lé L¹c ( V­¬ng quèc La- v«- Th¸i Lan), Xiªm La ( Th¸i Lan) vµo H¶i §«ng ( Qu¶ng Ninh) xin c­ tró bu«n b¸n, ( nhµ Lý ) bÌn cho lËp trang ë n¬i h¶i ®¶o gäi lµ V©n §ån, ®Ó mua b¸n hµng ho¸ quý, d©ng tiÕn s¶n vËt ®Þa ph­¬ng``.
  `` Gi¸p th×n, n¨m 1184, ng­êi bu«n c¸c n­íc Xiªm La vµ Tam PhËt TÒ ( Pa- lem- bang- ë t©y In- ®«- nª- xi- a) vµo trÊn V©n §ån d©ng vËt b¸u ®Ó xin bu«n b¸n``.
  ? Đoạn trích trên cho thấy hoạt động buôn bán với nước ngoài diễn ra sôi nổi nhất ở đâu?
  - Vân Dồn được coi là nơi buôn bán rất thuận tiện với thương nhân nước ngoài.
  Một số hình ảnh về Vân Đồn
  Tiết 19: Bài 12: Đời sống kinh tế, văn hoá.
  I. Đời sống kinh tế
  1. Sự chuyển biến của nền nông nghiệp.
  - Ruộng đất trong cả nước thuộc quyền sở hữu của vua, do nhân dân canh tác.
  - Nhà Lý rất quan tâm đến sản xuất nông nghiệp
  - Đề ra nhiều biện pháp khuyến khích nông nghiệp phát triển: Khai hoang, làm thuỷ lợi, cày tịch điền...

  2. Thủ công nghiệp và thương nghiệp.
  a. Thủ công nghiệp:
  - Thủ công nghiệp có nhiều ngành nghề: dệt, đồ gốm, xây dựng...
  + Phát triển nhất là nghề dệt.
  b. Thương nghiệp:
  => Tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng ngày càng cao.
  - Hoạt động trao đổi buôn bán trong và ngoài nước được mở rộng
  - Vân Dồn được coi là nơi buôn bán rất thuận tiện với thương nhân nước ngoài.
  Tại sao nhà Lý chỉ cho người nước ngoài buôn bán ở vùng hải đảo biên giới mà không cho họ đi lại tự do ở vùng đất liền?
  Lớp Thảo luận
  Thời gian: 3 phút
  Vì sao nền kinh tế nước ta dưới thời Lý lại phát triển mạnh như vậy? Sự phát triển đó thể hiện điều gì?
  Đáp án
  * Kinh tế thời Lý phát triển vì:
  - Do đất nước được độc lập, hoà bình.
  - Nhân dân cần cù hăng say lao động và ý thức dân tộc cao.
  - Do nhà nước có nhiều chính sách quan tâm phát triển kinh tế.
  * ý nghĩa:
  - Nhân dân Đại Việt có đủ khă năng xây dựng nền kinh tế tự chủ và phát triển không thua kém gì các nước khác.
  Hướng dẫn về nhà
  - Học bài trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa
  - Đọc trước nội dung bài mới.
  - Tìm hiểu tài liệu tham khảo có liên quan đến tượng phật A- di- đà, Chùa Một Cột, Hình rồng thời Lý.
   
  Gửi ý kiến