Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 28. Động cơ điện một chiều

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Tú Anh
  Ngày gửi: 21h:38' 03-12-2007
  Dung lượng: 1.1 MB
  Số lượt tải: 365
  Số lượt thích: 0 người
  Chaøo möøng thaày coâ giaùo ñeán döï giôø
  Kiểm tra bài cũ
  1/ Nêu kết luận về lực từ tác dụng lên khung dây?
  Đáp An
  Lực từ tác dụng lên khung dây có dòng điện làm cho khung quay chung quanh trục OO?.Trừ một vị trí duy nhất lực từ không làm quay khung là vị trí khung nằm trong mặt phẳng trung hòa.
  2. Thế nào là mặt phẳng trung hoà?
  ĐÁP ÁN:
  Mặt phẳng trung hòa là mặt phẳng đi qua trục OO? và vuông góc với các đường cảm ứng từ.
  3. Tại sao khi khung nằm trong mặt phẳng trung hoà, lực từ không làm quay khung?
  ĐÁP ÁN:
  Vì cặp lực từ F1, F2 ngược chiều, nhưng nằm trên cùng một giá.

  ÑOÄNG CÔ ÑIEÄN MOÄT CHIEÀU
  Tiết 57
  Dàn Bài
  I. Mô hình nguyên tắc động cơ điện một chiều
  a.Cấu Tạo
  b. Nguyên tắc họat động
  II. Ưu điểm và ứng dụng của động cơ điện
  a. Ưu điểm
  b. Ứng dụng
  S
  N
  A
  B
  D
  C
  O
  O’
  I.Mô hình nguyên tắc động cơ điện một chiều
  a. Caáu taïo:
  1/ Khung dây ABCD có thể quay chung quanh trục OO?.
  Khung dây quay
  S
  N
  C1
  C2
  B1
  B2
  A
  B
  D
  C
  O
  O’
  2/ Cổ góp điện :
  Hai thanh quét C1, C2 cố định tì lên hai bán khuyên B1, B2
  Gồm : Hai bán khuyên bằng đồng B1, B2.
  S
  N
  C1
  C2
  B1
  B2
  A
  B
  D
  C
  O
  O’
  +
  -
  ACQUY
  I
  I
  b. Nguyên tắc hoạt động:
  Khi đưa dòng điện vào khung dây theo chiều ABCD
  cặp lực từ F1, F2 làm khung quay chung quanh trục OO?.
  F1
  F2
  S
  N
  C1
  C2
  B1
  B2
  O
  O’
  +
  -
  ACQUY
  Khi đến vị trí mặt phẳng trung hòa thì vì quán tính khung không dừng lại mà vẫn tiếp tục quay vượt qua vị trí đó.
  Lúc này B2 chuyển qua tiếp xúc với C1 còn B1 chuyển qua tiếp xúc với C2 làm cho dòng điện trong khung đổi chiều.
  S
  N
  C1
  C2
  B1
  B2
  A
  B
  D
  C
  O
  O’
  +
  -
  ACQUY
  I
  I
  S
  N
  C1
  C2
  B1
  B2
  A
  B
  D
  C
  O
  O’
  +
  -
  ACQUY
  I
  I
  Theo quy tắc bàn tay trái ta thấy cặp lực từ F?1 , F?2 làm khung vẫn tiếp tục quay theo chiều quay cũ
  F’2
  F’1
  Động cơ điện một chiều quay
  Cổ góp điện có tác dụng làm cho khi khung qua mặt phẳng trung hoà thì dòng điện đổi chiều.
  Cặp lực từ tác dụng lên khung bao giờ cũng làm cho khung quay theo một chiều nhất định và liên tục.

  Ơ máy điện có 2 bộ phận
  Bộ phận quay ( khung dây, các bán khuyên): Roto.
  Bộ phận đứng yên (nam châm, thanh quét): Stato
  Động cơ điện biến điện năng thành cơ năng
  II- Ưu điểm và ứng dụng của động cơ điện:
  a) Ưu điểm:
  - Nhỏ, gọn, dễ vận hành.
  - Không gây ô nhiễm môi trường.
  - Có nhiều cỡ công suất khác nhau.
  - Hiệu suất cao.

  b) ÖÙng duïng:

  Laø boä phaän chuû yeáu cuûa quaït maùy
  Máy cassette
  Đầu máy Video
  Máy khoan, máy sấy tóc, máy bơm, máy quạt thóc, máy tuốt lúa..v..v..
  Củng cố:
  Nêu cấu tạo của mô hình nguyên tắc động cơ điện một chiều?
  Đáp án:
  -Khung dây ABCD có thể quay chung quanh trục OO?.
  - Cổ góp điện : Gồm:
  .Hai bán khuyên bằng đồng B1, B2.
  .Hai thanh quét C1, C2 cố định tì lên hai bán khuyên B1, B2  2. Do đâu mà khung dây có thể quay theo một chiều nhất định?
  Nhờ cổ góp điện làm đổi chiều dòng điện trong khung, do đó mà chiều lực từ thay đổi.
  3. Ở động cơ điện bộ phận nào là Rôto, bộ phận nào là Stato?
  Bộ phận quay ( khung dây, các bán khuyên): Rôto.
  Bộ phận đứng yên (nam châm, thanh quét): Stato

  Dặn Dò
  Học thuộc cấu tạo và nguyên tắc họat động của động cơ điện một chiều.
  Vẽ hình 108,109.
  Tự đọc thêm phần động cơ điện. một chiều trong thực tế.
  Trả lời câu hỏi 1,2 SGK trang 125.
  Xin caùm ôn caùc thaày coâ giaùo ñeán döï giôø. Caùm ôn caùc em hoïc sinh ñaõ hoaøn thaønh tieát hoïc.
   
  Gửi ý kiến