Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 11. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hà (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:20' 09-01-2011
  Dung lượng: 6.6 MB
  Số lượt tải: 509
  Số lượt thích: 0 người
  Giáo viên : Nguyễn Thị Thu Hà
  Phòng GD & ĐT TP BMT
  Trường THCS Hàm Nghi
  Bài giảng GDCD Lớp 9
  Nguyễn Tất Thành
  Nguyễn Văn Trỗi
  QUAN SÁT TRANH VÀ CHO BIẾT ĐÂY LÀ AI
  Đặng Thuỳ Trâm
  (1942 - 1970)
  Nguyễn Văn Thạc
  (1952 - 1972)
  Nhà máy lọc dầu Dung Quất
  Tiết 19
  Bài 11: TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC
  Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất - kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế- xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến, hiện đại dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học - công nghệ nhằm tạo năng suất lao động - xã hội cao.
  Chọn câu
  Tiết 19 - Bài 11:
  NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC ( T1 )

  I. D?t v?n d? :
  Câu hỏi thảo luận

  * Nhm 1: Trong th ng ch Tỉng b th Nng c Mnh c nhc n nhiƯm vơ cch mng m ng Ị ra nh th no?

  * Nhm 2: Hy nu vai tr, v tr cđa thanh nin trong s nghiƯp công nghiệp hóa, hiện đại hóa qua bi pht biĨu cđa ng ch Tỉng B Th ?

  * Nhm 3: Ti sao ng ch Tỉng B th li cho rng, thc hiƯn mơc tiu công nghiệp hóa, hiện đại hóa t níc l " Trch nhiƯm vỴ vang v cịng l thi c to lín." cđa th hƯ thanh nin ngy nay?

  *Nhóm 3 : Thực hiện mục tiêu coõng nghieọp hoựa, hieọn ủaùi hoựa đất nước là " Trách nhiệm vẻ vang và cũng là thời cơ to lớn." của thế hệ thanh niên ngày nay:
  - Vỡ thanh nieõn laứ theỏ heọ tri thửực, laứ chuỷ nhaõn cuỷa ủaỏt nửụực.
  - Trách nhiệm vẻ vang : Là lực lượng xung kích góp phần to lớn vào mục tiêu phấn đấu của toàn dân tộc.
  - Thời cơ : Thanh niên có cơ hội đua tài, cống hiến cho sửù phaựt trieồn thũnh vửụùng vaứ ben vửừng cuỷa daõn toọc. Gắn mình với xã hội...
  * Nhóm 1: Nhiệm vụ cách mạng mà đảng ủe ra ủoự laứ:
  - Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng bảo vệ tổ quốc.
  - Mục tiêu : Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh thoát khỏi tình trạng kém phát triển nâng cao đời sống vật chất tinh thần.
  -> Trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
  * Nhóm 2 : Vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp coõng nghieọp hoựa, hieọn ủaùi hoựa qua bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí Thư :
  - đảm đương sứ mệnh lịch sử.
  Là lực lượng nòng cốt : khơi dậy lòng tự hào dân tộc; xoá tình trạng nước nghèo; thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
  * Coõng nghieọp hoựa, hieọn ủaùi hoựa là một quá trình ứng dụng công nghệ mới, công nghệ hiện đại vaứo moùi lúnh vửùc cuỷa cuoọc soỏng xaừ hoọi vaứ saỷn xuaỏt lao ủoọng nhaỏt là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học. vào đời soỏng xã hội và sản xuaỏt nhaốm nâng cao năng suaỏt lao động.

  * Mục tiêu của coõng nghieọp hoựa, hieọn ủaùi hoựa :
  Là quá trình chuyển đổi từ nền văn minh nông nghiệp sang văn minh công nghiệp, xây dựng và phát triển kinh tế tri thức.
  Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho toàn dân, xoá dần sự chênh lệch giữa nông thôn và thành thị, giữa miền núi và miền xuôi.
  Sử dụng trâu để bừa
  Máy cày
  Xe ngựa thồ hàng
  Xe ô tô chở hàng  Cầu khỉ
  Cầu treo


  Lao động thủ công
  Lao động sử dụng máy móc
  1. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước:
  a) Văn hóa, khoa học, kĩ thuật:
  - Ra sc hc tp vn ho, khoa hc k thut.
  - C li sng lnh mnh.
  - RÌn k nng, rÌn luyƯn sc khoỴ.
  b) Chính tri-xã hội:
  - Tu dìng o c, t tng chnh tr.
  - Tch cc tham gia hot ng chnh tr, x hi.
  c) Kinh tế-an ninh quốc phòng:
  -Tham gia lao động sản xuất.
  - Xây dựng an ninh, quốc phòng.
  2. Mục tiêu của thanh niên:
  -Xây dựng đất nước ta thành mt níc cng nghiƯp hiƯn i.
  - Quc phng và an ninh vng chc.
  -Dn giu, níc mnh, x hi cng bng, dn chđ, vn minh.
  * Thanh niên phải là "lực lượng nòng cốt" vì họ là những người được đào tạo và giáo dục toàn diện.
  TRẦN PHÚ


  LÊ HỒNG PHONG
  NGUYỄN VĂN CỪ
  HÀ HUY TẬP
  ĐÂY LÀ AI ?
  Phan Thanh Hiệp
  * Mục tiêu phấn đấu:
  - Luơn bi?t s?ng vì ngu?i khc;
  - Bi?t ph?n d?u vuon ln trong h?c t?p;
  - H?c t?p, rn luy?n vì ngy mai l?p nghi?p;
  - Cĩ chí, ngh? l?c quy?t tm th?c hi?n m?c dích d? ra;
  - Th?ng khơng kiu, b?i khơng n?n;
  - Th?c hi?n lí tu?ng c?a dn t?c, c?a D?ng : "Xy d?ng nu?c Vi?t Nam d?c l?p, dn giu, nu?c m?nh, x h?i cơng b?ng , dn ch?, van minh" . Dĩ cung chính l th?c hi?n m?c tiu cơng nghi?p hố, hi?n d?i hố d?t nu?c.
  Những hoạt động gần đây của thanh niên
  trong sự nghiệp CNH , HĐH đất nước:
  -Gia nhập nghĩa vụ quân sự.
  -Chia sẻ khó khăn với cộng đồng.
  -Xây dựng công trình phúc lợi.
  -Tham gia phong trào tình nguyện.
  -Hiến máu nhân đạo.
  -Anh sáng văn hóa vuứng cao.
  -Chiến dịch mùa hè xanh.
  -Xóa mù tin học.
  " Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên"
  Chiến dịch mùa hè tình nguyện
  Tham gia chiến dịch mùa hè xanh
  Thanh niên tham gia diễn đàn CNH, HĐH ngành thủy sản
  Nghiện ma túy
  Đi xe lạng lách
  Tiêm chích ma túy
  Thanh niên hút thuốc
  Vi phạm an toàn giao thông
  Trong những việc làm dưới đây, việc làm nào biểu hiện trách nhiệm của thanh niên ? Vì sao?
  a. Chưa có ý thức vận dụng những điều đã học vào thực tế.
  b. Sống, học tập, làm việc luôn nghĩ đến bổn phận đối với gia đình và xã hội.
  c. Ngại tham gia các phong trào của Đoàn và của nhà trường tổ chức.
  d. Học tập vì quyền lợi của bản thân.
  e. Dễ làm khó bỏ.
  g. Thắng không kiêu, bại không nản.
  h. Tham gia phong trào tình nguyện, xây dựng các công trình phúc lợi.
  i. Dạy học ở lớp học tình thương.
  Bài tập trắc nghiệm
  b
  g
  h
  i
  Hướng dẫn - dặn dò:

  Hãy xây dựng kế hoạch học tập, lao ủoọng, rèn luyện ủaùo ủửực trong năm học 2009-2010 của bản thân theo b?ng du?i ủaõy:
  Huỳnh Anh Vũ (giữa)


  ĐƯỜNG SẮT HIỆN ĐẠI
  ĐƯỜNG ỐNG HIỆN ĐẠI
  Giúp nông dân cắt lúa
  Giúp nhân dân tham gia sản xuất
  Thanh niên tập đá bóng
  Thanh niên th?p hương nghĩa trang liệt sĩ
  Tham gia chiến dịch mùa hè xanh
  Chiến dịch mùa hè tình nguyện

  Trong đại hội Đoàn toàn quốc lần IX, Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn khóa VIII Võ Văn Thưởng đã nêu: ". Để đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Đoàn tập trung triển khai phong trào 5 xung kích :
  + Xung kích lao động sáng tạo .
  + Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
  + Xung kích bảo vệ tổ quốc .
  + Xung kích thực hiện cải cách hành chính .
  + Xung kích hội nhập kinh tế quốc tế ." ?
  Trong nông nghiệp-nông thôn
  Trong công nghiệp

  Trong quản lý kinh tế, xã hội
  Một số hình ảnh về thành tựu của nước ta hiện nay
  CHÚC CÁC EM HỌC TỐT .
   
  Gửi ý kiến