Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 40. Hạt trần - Cây thông

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: tham khao
  Người gửi: Vi Van Luyen (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:22' 28-03-2011
  Dung lượng: 11.1 MB
  Số lượt tải: 49
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS TRIỆU ĐỘ
  CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ
  VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP!
  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP!
  Lê Kim Ngọc Hạnh
  ĐẾN DỰ GIỜ MÔN SINH HỌC
  LỚP 63
  Trường thcs NGUY?N TH? MINH KHAI
  GV : LÊ KIM NGỌC HẠNH
  Kiểm tra bài cũ
  Nờu d?c di?m gi?ng nhau v khỏc nhau co b?n c?a rờu v cõy duong x?
  => Giống nhau:
  + Cơ thể đa bào đã có sự phân hóa thành rễ, thân, lá
  + Chưa có hoa, quả, hạt
  + Cơ quan sinh sản là túi bào tử. Sinh sản bằng bào tử
  => Khác nhau:
  + Rêu: Chưa có mạch dẫn và chưa có rễ chính thức; Cây rêu con được hình thành trực tiếp từ Bào tử.
  + Dương xỉ: Đã có rễ, thân, lá thật và có mạch dẫn; Cây con hình thành trực tiếp từ Nguyên tản.

  BÀI 40 – TIẾT 50 :
  HẠT TRẦN - CÂY THÔNG
  Rừng thông Đà Lạt
  TIẾT 50 – BÀI 40 : HẠT TRẦN – CÂY THÔNG
  1. CƠ QUAN SINH DƯỠNG :
  Cơ quan sinh dưỡng của cây thông
  gồm những bộ phận nào ?
  Cây thông:
  Rễ
  Thân

  Rễ thông có đặc điểm như thế nào
  để thích nghi với điều kiện sống ?
  To , ăn sâu , lan rộng
  Thân thông thuộc loại thân cây gì ?
  Thân thông thuộc loại thân gỗ .
  Nêu các đặc điểm ( màu sắc , độ nhẵn , . ) của thân và cành thông ?
  vì sao trên cành thông lại có những vết sẹo ?
  Thân gỗ , thân cành màu nâu , xù xì ( do khi lá dụng để lại các vết sẹo )
  Lá thông có đặc điểm như thế nào ?
  lá nhỏ , hình kim
  Cách mọc lá trên cành như thế nào ?
  Lá nhỏ, hình kim, mọc từ 2 – 3 lá trên một cành con rất ngắn
  TIẾT 50 – BÀI 40 : HẠT TRẦN – CÂY THÔNG
  1. CƠ QUAN SINH DƯỠNG :
  2. CƠ QUAN SINH SẢN :
  Đây là bộ phận nào của cây thông ?
  Cụm nón đực
  Cụm nón cái
  Quan sát hình ảnh và hoàn thành
  phiếu học tập sau
  Màu vàng
  Màu xanh
  Nhỏ hơn
  nón cái
  Lớn hơn
  nón đực
  TIẾT 50 – BÀI 40 : HẠT TRẦN – CÂY THÔNG
  1. CƠ QUAN SINH DƯỠNG :
  2. CƠ QUAN SINH SẢN :
  Trục nón
  Trục nón
  Vảy ( nhị )
  Mang túi phấn
  Vảy
  ( lá noãn )
  Túi phấn
  Chứa các hạt phấn
  Noãn
  NÓN ĐỰC
  NÓN CÁI
  Cấu tạo nón đực , nón cái giống và khác nhau ở các đặc điểm nào ?
  TIẾT 50 – BÀI 40 : HẠT TRẦN – CÂY THÔNG
  1. CƠ QUAN SINH DƯỠNG :
  2. CƠ QUAN SINH SẢN :
  Nón đực cắt dọc
  Nón cái cắt dọc
  Trục nón
  Vảy
  Nón đực nón cái
  + Nhỏ màu vàng + Lớn mu xanh
  mọc thành cụm m?c riờng l?
  ở đầu cành t?ng chi?c
  +Cấu tạo
  . Trục nón
  +Cấu tạo
  . Trục nón
  . Vảy (nh?)
  . Vảy (lỏ noón)
  . Túi phấn chứa hạt phấn
  . Noãn
  Túi phấn chứa hạt phấn
  Noãn
  TIẾT 50 – BÀI 40 : HẠT TRẦN – CÂY THÔNG
  1. CƠ QUAN SINH DƯỠNG :
  2. CƠ QUAN SINH SẢN :
  Vậy cã thÓ coi nãn nh­ mét hoa ®­îc kh«ng ?
  Không . Vì thiếu bộ phận của hoa , đặc biệt chưa có nhị và nhuỵ điển hình ( chưa có bầu nhuỵ chứa noãn ở bên trong)
  Quan sát và hoàn thành bảng so sánh cấu tạo của nón thông với một hoa ?
  TIẾT 50 – BÀI 40 : HẠT TRẦN – CÂY THÔNG
  1. CƠ QUAN SINH DƯỠNG :
  2. CƠ QUAN SINH SẢN :
  Không có bầu nhuỵ thì ở Cây thông có quả không ? Vì sao ?
  ( cây thông không có quả vì quả do bầu nhuỵ phát triển thành )
  TIẾT 50 – BÀI 40 : HẠT TRẦN – CÂY THÔNG
  1. CƠ QUAN SINH DƯỠNG :
  2. CƠ QUAN SINH SẢN :
  NÓN CÁI
  Các lá noãn xếp như thế nào với nhau ?
  Vậy hạt nằm ở đâu ?
  Hạt thông
  Lá noãn
  Nhận xét gì về vị trí của hạt Thông so với hạt Táo?
  Nón cái đã chín
  Quả táo
  Hạt nằm lộ trên các lá noãn hở
  Hạt nằm trong quả
  Hạt táo
  Cơ quan sinh sản của thông là gì ?
  Thông sinh sản bằng bộ phận nào ?
  TIẾT 50 – BÀI 40 : HẠT TRẦN – CÂY THÔNG
  1. CƠ QUAN SINH DƯỠNG :
  2. CƠ QUAN SINH SẢN :
  Thông chưa có hoa và quả
  Thông sinh sản bằng hạt. Hạt có cánh nằm
  trên lá noãn hở ( hạt trần )
  ( NÓN )
  Quá trình sinh sản của cây thông
  Cây thông
  Nón đực
  Túi phấn
  Hạt phấn
  Tinh trùng
  Hợp tử
  Noãn cái
  Noãn
  Noãn cầu
  Hạt
  Nảy mầm
  Lá noãn hở
  TIẾT 50 – BÀI 40 : HẠT TRẦN – CÂY THÔNG
  1. CƠ QUAN SINH DƯỠNG :
  2. CƠ QUAN SINH SẢN : ( NÓN )
  3. GIÁ TRỊ CỦA CÂY HẠT TRẦN :
  Cây lấy gỗ
  Cây làm cảnh
  TIẾT 50 – BÀI 40 : HẠT TRẦN – CÂY THÔNG
  1. CƠ QUAN SINH DƯỠNG :
  2. CƠ QUAN SINH SẢN : ( NÓN )
  3. GIÁ TRỊ CỦA CÂY HẠT TRẦN :
  Cây hạt trần
  Cây lấy gỗ
  (thông, pơmu, hoàng đàn, kim giao.)
  Cây làm cảnh
  (tuế, bách tán, trắc bách diệp, thông tre.)
  1
  2
  4
  3
  5
  6
  7
  M ọ c t h à n h c ụ m
  M ạ c h d ẫ n
  T u ế
  C â y t h ô n g
  T r ụ c n ó n
  S ầ n s ù i
  N ó n
  H

  T
  T
  R

  N
  Đáp án
  Gồm 8 chữ cái : Lo¹i c©y ®¹i diÖn cho h¹t trÇn
  Gồm 7 chữ cái : Mét ®Æc ®iÓm cấu tạo cã trong th©n c©y th«ng
  vµ d­¬ng xØ mµ c©y rªu kh«ng cã?
  Gồm 3 chữ cái : Läai c©y h¹t trÇn dïng ®Ó lµm c¶nh?
  Gồm 11 chữ cái : C¸ch mäc cña nãn ®ùc trªn cµnh?.
  Gồm 7 chữ cái : Mét thµnh phÇn cña nãn th«ng cã c¶ ë nãn ®ùc vµ nãn c¸i?.
  Gồm 6 chữ cái : Tõ ®ång nghÜa víi tõ xï x×?
  Gồm 3 chữ cái : C¬ quan sinh s¶n cña th«ng?
  Trò chơi ô chữ
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

  Trả lời câu hỏi SGK và
  đọc mục em có biết.
  ChuÈn bÞ: cµnh b­ëi, l¸ l¹c,
  l¸ xoan, l¸ æi, quả cam
  rễ hành, hoa huệ …
  TIẾT HỌC ĐÃ KẾT THÚC.
  CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
  VÀ CÁC EM !
  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
  Chọn đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau đây:
  Câu 1: Cây thông có đặc điểm:
  A. Thân gỗ to cao, có mạch dẫn.
  B. Thân cành màu nâu, xù xì, cành có vết sẹo khi lá rụng.
  C. Lá nhỏ, hình kim.
  D. Cả A, B và C.
  Câu 2: Dấu hiệu đặc trưng nhất chứng tỏ thông là cây Hạt trần:
  A. Có mạch dẫn trong thân.
  B. Chủ yếu là cây thân gỗ.
  C. Cơ quan sinh sản là nón, có hạt nằm lộ trên các lá noãn hở.
  D. Cả A, B và C.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓