Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 20. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Dương Ngọc Tú
  Ngày gửi: 19h:29' 03-11-2008
  Dung lượng: 189.5 KB
  Số lượt tải: 624
  Số lượt thích: 0 người
  Bài cũ : Tõ khi thµnh lËp n­íc ®Õn nay, Nhµ n­íc ta ban hµnh mÊy b¶n HiÕn ph¸p ? Vµo nh÷ng n¨m nµo ? Cho biÕt hoµn c¶nh ra ®êi cña tõng b¶n HiÕn ph¸p ®ã ?
  * Nhà nước ban hành 4 bản Hiến pháp :
  - Hiến pháp năm 1946 : Sau khi Cách mạng tháng 8 thành công, Nhà nước ban hành Hiến pháp của Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
  - Hiến pháp năm 1959 : Hiến pháp của thời kì xây dựng XHCN ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà.
  - Hiến pháp 1980 : Hiến pháp của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước.
  - Hiến pháp 1992 : Hiến pháp của thời kì đổi mới đất nước.

  BàI 20:

  HIếN PHáP NU?C cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam (ti?t 2)
  II. Nội dung bài học:
  1. Khái niệm:
  Hiến pháp là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lí cao nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
  - Mọi văn bản khác đều được xây dựng, ban hành trên cơ sở các quy định của Hiến pháp, không được trái với Hiến pháp.
  2. Nội dung Hiến pháp 1992:


  a. Giới thiệu sơ lược về Hiến pháp 1992
  Được Quốc hội khoá VIII kì họp thứ 11 thông qua phiên họp ngày 15 - 4 -1992
  - Bao gồm 147 điều, chia làm 12 chương.

  b. Nội dung cơ bản:

  - Về chế độ chính trị.
  - Về chế độ kinh tế.
  - Về chính sách văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ.
  - Về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
  - Về tổ chức bộ máy nhà nước.

  - Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

  3. T×m hiÓu viÖc ban hµnh, söa ®æi HiÕn ph¸p:
  Hiến pháp 1992:
  Điều 83: Quốc hội là cơ quan cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam. Quốc hội là cơ quan cao nhất có quyền lập hiến và lập pháp.
  Điều 147: Chỉ có Quốc hội mới có quyền sửa đổi Hiến pháp. Việc sửa đổi Hiến pháp phải được ít nhất là 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

  ? Cơ quan nào có quyền lập ra Hiến pháp và pháp luật ?
  a. Quốc hội
  b. Chính phủ
  c. Toà án nhân dân tối cao
  d. Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  Câu đúng: a. Quốc hội
  ? Cơ quan nào có quyền sửa đổi Hiến Pháp ?
  a. Chính phủ
  b. Toà án nhân dân tối cao
  c. Quốc hội
  d. Viện kiểm sát nhân dân tối cao
  Câu đúng: c. Quốc hội
  4. Trách nhiệm của công dân - học sinh:
  - Sống, làm việc và học tập theo Hiến pháp và pháp luật.
  - Lên án, tố cáo mọi hành vi làm trái với Hiến pháp và pháp luật.
  III. Bài tập:
  BT 1: Đọc các điều luật trong SGK (t57) và sắp xếp theo từng lĩnh vực ?
  BT 2: ? Cơ quan nào( Quốc hội, Bộ GD&ĐT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chính phủ, Bộ tài chính, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ) có thẩm quyền ban hành các văn bản dưới đây ?

  a. Hiến pháp
  b. Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
  c. Luật Doanh nghiệp
  d. Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng
  đ. Luật Thuế giá trị gia tăng
  e. Luật giáo dục

  Cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản:

  - Quốc hội ban hành: Hiến pháp, Luật doanh nghiệp, Luật thuế giá trị gia tăng
  - Bộ GD&ĐT ban hành: Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng
  - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ban hành: Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
  BT3: Sắp xếp các cơ quan dưới đây theo hệ thống?
  Quốc hội, Sở GD&ĐT, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, Phòng GD&ĐT, , Toá án nhân dân tỉnh, Sở lao động thương binh và xã hội, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ GD&ĐT
  * Hướng dẫn về nhà:
  Tìm đọc hiến pháp 1992
  - Làm BT trong vở bài tập
  - Xem trước bài 21: Pháp luật nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Đọc truyện : "Chuyện bà luật sư Đức"
  ? Gi¶i thÝch v× sao bµ luËt s­ kh«ng ®Õn ®ån c¶nh s¸t vµo ngµy thø 7 mµ kh«ng bÞ vi ph¹m ph¸p luËt ?
  Trả lời: Vì Hiến pháp là văn bản có hiệu lực pháp lí cao nhất. Luật điều tra là cụ thể của Hiến pháp. Bà luật sư thực hiện đúng theo Hiến pháp.

  ( Hiến pháp Đức quy định được nghĩ vào ngày thứ 7, Chủ nhật )

   
  Gửi ý kiến