Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Quốc Minh (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:09' 16-03-2008
  Dung lượng: 962.0 KB
  Số lượt tải: 526
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 30:
  HoàN THàNH GIảI PHóNG MIềNNAM,
  THốNG NHấT đấT nước (1973-1975)
  Tiết:45
  III-giảI phóng hoàn toàn miền nam,
  Giành toàn vẽn lãnh thổ tổ quốc

  Sau hiệp định Pa ri,lực lượng
  gĩưa ta và địch ở miền Nam
  đã có sự thay đổi như thế nào?
  Hỏi bài
  1.Chủ trương,kế hoạch giải
  phóng hoàn toàn miền Nam
  Bộ chính trị đã chọn hướng tiến
  công đầu tiên để giải phóng
  miền Nam là hướng nào?
  tại sao?
  Nhận xét về chủ trương giải
  phóng miền Nam của đảng?
  2.Cuộc Tổng tiến công
  và nổi dậy Xuân 1975
  Chiến dịch Tây Nguyên
  (4-3 đến 24-3-1975)
  BUÔNMATHUộT
  PLÂYCU
  Chú thích
  Các mũi tiến
  công của ta.
  Chiến dịch tây nguyên
  Tác động của chiến thắng Tây
  Nguyên đối với chiến trường
  miền Nam?
  Chiến dịch Huế- đà Nẵng
  (21-3 đến 3-4-1975)
  HUế
  Chú thích
  Các mũi tiến
  công của ta.
  địch rút
  đường1
  Chiến dịch huế
  đà NẵNG
  Chú thích
  Các mũi tiến
  công của ta.
  địch rút
  Chiến dịch đà nẵng
  Sau chiến thắng Huế-đà Nẵng,
  cục diện chiến trường miền
  Nam như thế nào?
  CHú THíCH
  Vùng ta kiểm soát
  Vùng địch kiểm soát
  Hệ thống tử thủ
  của địch
  Sài gòn
  Xuân lộc
  Phan rang
  Cục diện chiến trường miền nam đầu 4-1975
  Chiến dịch Hồ Chí Minh
  (26-4 đến 30-4-1975)
  SàI GòN
  Chiến dịch hồ chí minh
  Chú thích
  Các mũi tiến
  công của ta.
  IV.ý NGHĩA LịCH Sử,NGUYÊN NHÂN
  THắNg lợi của cuộc kháng chiến
  Chống mĩ , cứu nước ( 1954 -1975 )
  1.ý nghĩa lịch sử
  ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ thắng lợi:
  A. Hoàn thành cuộc Cách mạng DTDC
  nhân dân,thống nhất đất nước.
  B. Mở ra kỷ nguyên độc lập,thống nhất,đi
  lên CNXH.
  C. Cổ vũ to lớn đối với cách mạng thế giới.
  D. Là chiến công vĩ đại của thế kỉ XX.
  E. Tất cả.

  đáP áN ý nghĩa lịch sử của cuộc
  kháng chiến chống Mĩ thắnglợi:
  A. Hoàn thành cuộc Cách mạng DTDC
  nhân dân,thống nhất đất nước.
  B. Mở ra kỷ nguyên độc lập,thống nhất,đi
  lên CNXH.
  C. Cổ vũ to lớn đối với cách mạng thế giới.
  D. Là chiến công vĩ đại của thế kỉ XX.

  e. Tất cả
  2.Nguyên nhân thắng lợi
  Nguyên nhân quan trọng nhất cho
  thắng lợi của kháng chiến chống Mĩ:
  A. Tinh thần quả cảm và anh dũng của quân và dân ta.
  B. Sự lãnh đạo sáng suốt của đảng.
  C. Sự giúp đỡ ủng hộ của quốc tế.
  D. Tất cả

  đáp án Nguyên nhân quan trọng nhất
  cho thắng lợi của kháng chiến chống Mĩ:
  A. Tinh thần quả cảm và anh dũng của quân và dân ta.

  C. Sự giúp đỡ ủng hộ của quốc tế.
  D. Tất cả

  B, Sự lãnh đạo sáng suốt của đảng
  Bài tập
  Chọn thời gian phù hợp với sự kiện:
  1, 11-3-1975
  2, 25-3-1975
  3, 29-3-1975
  4, 21-4-1975
  5, 26-4-1975
  6, 30-4-1975
  7, 02-5-1975
  A,M/Nam hoàn toàn g/phóng.
  B,Giải phóng BuônMaThuột.
  C,Giải phóng Huế.
  D,Giải phóng Sài Gòn.
  E,Chiến thắng Xuân Lộc.
  I, Giải phóng đà Nẵng.
  H,C/d Hồ Chí Minh bắt đầu.

  1,11-3-1975 B,Giải phóngBuônMaThuột
  2, 25-3-1975 C, Giải phóng Huế.

  3, 29-3-1975 I, Giải phóng đà Nẵng.

  4, 21-4-1975 E,Chiến thắng Xuân Lộc.

  5,26-4-1975 H, C/d Hồ Chí Minh bắt đầu.
  6,30-4-1975 D, Giải phóng Sài Gòn.
  7,02-5-1975 A,M/Nam hoàn toàn g/phóng.


  đáp án:
  đáp án:
  Thời gian phù hợp với sự kiện:
  1, 11-3-1975
  2, 25-3-1975
  3, 29-3-1975
  4, 21-4-1975
  5, 26-4-1975
  6, 30-4-1975
  7, 02-5-1975
  B,Giải phóng Buôn MaThuột.
  C, Giải phóng Huế.
  I, Giải phóng đà Nẵng.
  E,Chiến thắng Xuân Lộc.
  H, C/d Hồ Chí Minh bắt đầu.
  D, Giải phóng Sài Gòn.
  A,M/Nam hoàn toàn g/phóng.

   
  Gửi ý kiến