Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 50. Kính lúp

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Huỳnh Thiên Lộc
  Ngày gửi: 21h:22' 25-03-2011
  Dung lượng: 2.2 MB
  Số lượt tải: 178
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD - ĐT HUYỆN CHÂU THÀNH * TRƯỜNG THCS HÒA MINH B *
  * TỔ : TOÁN - LÝ - TIN - CÔNG NGHỆ *
  GD & ĐT
  HUYEN CT
  Giáo Viên thực hiện : Huỳnh Thiên Lộc
  Tổ : Toán - Lý - Tin - Công Nghệ
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Câu hỏi :
  1. Phát biểu đường truyền của 3 tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ ?
  Đường truyền của 3 tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ :
  Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới .
  Tia tới song song với trục chính thì tia ló đi qua tiêu điểm.
  Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính
  Đáp án
  c. d = f
  a. d > 2f
  b. d = 2f
  d. d < f
  LÀM LẠI
  Bạn chọn
  đúng rồi !
  Bạn chọn
  sai rồi !
  2.Đối với thấu kính hội tụ muốn cho ảnh ảo
  lớn hơn vật thì vật đặt trong khoảng nào ?
  a. d > 2f
  d. d < f
  LÀM LẠI
  Bạn chọn
  đúng rồi !
  Bạn chọn
  sai rồi !
  2.Đối với thấu kính hội tụ muốn cho ảnh ảo
  lớn hơn vật thì vật đặt trong khoảng nào ?
  c. sau thấu kính
  d. trùng với tiêu điểm
  b. trước thấu kính
  a. vô cực
  LÀM LẠI
  Bạn chọn
  đúng rồi !
  Bạn chọn
  sai rồi !
  3. Khi đặt vật trùng với tiêu điểm của một
  thấu kính hội tụ thì cho ảnh ở :
  b. trước thấu kính
  a. vô cực
  LÀM LẠI
  Bạn chọn
  đúng rồi !
  Bạn chọn
  sai rồi !
  3. Khi đặt vật trùng với tiêu điểm của một
  thấu kính hội tụ thì cho ảnh ở :
  Bài 50 :
  KÍNH LÚP
  I. KÍNH LÚP LÀ GÌ ?
  2. Tính tiêu cự của các kính lúp.
  .Người ta dùng kính lúp để
  Số bội giác nhỏ nhất của kính lúp là 1,5X. Vậy tiêu cự dài nhất của kính lúp sẽ là bao nhiêu ?
  C1
  C2
  Bài 50 :
  KÍNH LÚP
  Kính lúp có số bội giác càng lớn sẽ có tiêu cự càng dài hay càng ngắn ?
  1. Dặc điểm , cấu tạo của kính lúp
  Kính lúp là thấu kính hội tụ
  có tiêu cự ngắn
  Giữa số bội giác và tiêu cự f ( đo bằng đơn vị cm ) của một kính lúp
  có hệ thức :
  quan sát các vật nhỏ
  Mỗi kính lúp có một số bội giác ( Kí hiệu là G) được ghi bằng các con số như 2X , 3X , 5X .
  Dùng kính lúp có số bội giác càng lớn để quan sát một vật thì sẽ thấy
  ảnh càng lớn
  Kính lúp có số bội giác càng lớn sẽ có tiêu cự càng ngắn
  II. CÁCH QUAN SÁT MỘT VẬT NHỎ QUA KÍNH LÚP
  1. Hãy quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp, đo khoảng cách từ vật tới kính, so sánh khoảng cách đó với tiêu cự của kính rồi vẽ ảnh của vật qua kính lúp. (hình 50.2)
  A`
  B`
  B
  O
  I
  d Qua kính sẽ có ảnh thật hay ảo? To hay nhỏ hơn vật?
  Muốn có ảnh như ở C3, ta phải đặt vật trong khoảng nào trước kính?
  2. Kết luận
  Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp , ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính sao cho thu được một ảnh ảo lớn hơn vật . Mắt nhìn thấy ảnh ảo đó .
  C3
  C4
  I.KÍNH LÚP LÀ GÌ?
  Bài 50 :
  KÍNH LÚP
  A
  F
  3. Kết luận :
  Kính lúp là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn , dùng để quan sát các vật nhỏ . Số bội giác của kính lúp cho biết , ảnh mà mắt thu được khi dùng kính lớn gấp bao nhiêu lần so với ảnh mà mắt thu được khi quan sát trực tiếp vật mà không dùng kính.
  Qua kính sẽ có ảnh ảo, to hơn vật .
  Muốn có ảnh như ở C3, ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính
  III. VẬN DỤNG
  Hãy kể một số trường hợp trong thực tế đời sống và sản xuất phải sử dụng đến kính lúp
  - Đọc những chữ viết nhỏ
  - Quan sát những chi tiết nhỏ của một đồ vật (Các chi tiết trong: đồng hồ, mạch điện tử, bức tranh.)
  - Quan sát những chi tiết nhỏ của một số con vật hay thực vật (Các bộ phận của côn trùng, các vân trên lá cây, các chi tiết của mặt cắt của rễ cây.)
  C5

  Những trường hợp phải sử dụng kính lúp là:
  I.KÍNH LÚP LÀ GÌ ?
  II. CÁCH QUAN SÁT MỘT VẬT NHỎ QUA KÍNH LÚP
  Hãy đo tiêu cự của một kính lúp có số bội giác đã biết và nghiệm lại hệ thức giữa G và f.
  C6
  Bài 50 :
  KÍNH LÚP
  c. Thấu kính hội tụ có tiêu cự dài , để quan sát các vật nhỏ
  a. Thấu kính hội tụ .
  b. Thấu kính phân kì .
  d. Thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn ,để quan sát các vật nhỏ
  LÀM LẠI
  Bạn chọn
  đúng rồi !
  Bạn chọn
  sai rồi !
  Hãy chọn phương án trả lời đúng :
  Kính lúp là :
  d. Cả a, b, c đều sai
  a. Trùng với tiêu điểm .
  b. Ngoài khoảng tiêu cự.
  c. Trong khoảng tiêu cự
  LÀM LẠI
  Bạn chọn
  đúng rồi !
  Bạn chọn
  sai rồi !
  Hãy chọn câu đúng nhất:
  Để quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta phải đặt vật ở:
  c. Thaáu kính hoäi tuï coù tieâu cöï 50 cm
  a. Thaáu kính phaân kyø coù tieâu cöï 50 cm.
  b. Thaáu kính phaân kyø coù tieâu cöï 10 cm.
  d. Thaáu kính hoäi tuï coù tieâu cöï 10 cm.
  LÀM LẠI
  Bạn chọn
  đúng rồi !
  Bạn chọn
  sai rồi !
  Thấu kính nào dưới đây có thể làm kính lúp
  a. Soá boäi giaùc cuûa kính luùp caøng lôùn, aûnh quan saùt ñöôïc caøng nhoû
  b. Soá boäi giaùc cuûa kính luùp cho bieát aûnh maø maét thu ñöôïc khi duøng
  kính lôùn gaáp bao nhieâu laàn so vôùi aûnh maø maét thu ñöôïc khi quan saùt
  tröïc tieáp vaät maø khoâng duøng kính .
  Câu nào đúng , câu nào sai ?
  * Kính lúp là thấu kính ........................... có tiêu cự ............................ dùng để quan sát các vật .......................
  * Vật cần quan sát phải đặt trong ...... .................... .............................................của kính để cho một ảnh ảo ............... hơn vật.. ............ nhìn thấy ảnh ảo đó.
  * Dùng kính lúp có số bội giác càng .............. để
  quan sát thì ta thấy ảnh càng ...................
  Ghi nhớ :
  KÍNH LÚP
  Bài 50 :
  tiêu cự
  ngắn
  nhỏ
  khoảng
  hội tụ
  lớn
  Mắt
  lớn
  lớn
  Hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau :
  DẶN DÒ
  -Học phần ghi nhớ.
  -Làm BT 50.1 đến 50.6 trang 57 SBT.
  - Giải bài tập 1, 2, 3 ở bài 51: "Bài tập quang hình học".
   
  Gửi ý kiến