Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lương Đình Khả
  Ngày gửi: 09h:42' 25-07-2018
  Dung lượng: 1.2 MB
  Số lượt tải: 345
  Số lượt thích: 0 người
  1
  Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình
  BÀI 2
  2
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Câu hỏi 1: Máy tính có thể hiểu được trực tiếp ngôn ngữ nào trong các ngôn ngữ sau đây ?
  A. Ngôn ngữ tự nhiên
  B. Màn hình
  C. Ngôn ngữ máy
  D. Tất cả các ngôn ngữ trên
  C. Ngôn ngữ máy
  Câu hỏi 2: Để máy tính có thể thực hiện một công việc theo mong muốn của mình, con người phải đưa ra các chỉ dẫn (“lệnh”) thích hợp cho máy tính. Những lệnh nào dưới đây thường được sử dụng để “ra lệnh” cho máy tính?
  A. Bàn phím
  D. Chuột máy tính
  C. Microphone
  B. Màn hình
  A. Bàn phím
  D. Chuột máy tính
  3
  Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình
  BÀI MỚI
  1. Ví dụ về chương trình
  2. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì?
  3. T? khoỏ v tờn chuong trỡnh
  4. Cấu trúc chung của chương trình
  5. Ví dụ về ngôn ngữ lập trình
  Gồm có các nội dung sau:
  4
  1. Ví dụ về chương trình
   Ví dụ:
  Program CT_dau_tien;
  Uses crt;
  Begin
  Writeln(‘Chao Cac Ban’);
  Readln;
  End.
  Lệnh khai báo tên chương trình
  Lệnh in ra màn hình dòng chữ “Chao Cac Ban”
  7/25/2018
  5
  1. Ví dụ về chương trình
  7/25/2018
  6
  2. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì?
   Ng«n ng÷ lËp tr×nh lµ tËp hîp c¸c kÝ hiÖu vµ quy t¾c
  viÕt c¸c lÖnh t¹o thµnh mét ch­¬ng tr×nh hoµn chØnh vµ
  thùc hiÖn ®­îc trªn m¸y tÝnh
  7/25/2018
  7
  3. T? khoỏ v tờn chuong trỡnh
  Program CT_dau_tien;
  Uses crt;
  Begin
  Writeln(‘Chao cac ban’);
  Readln;
  End.
   a) Từ khóa:
  Từ khóa của một ngôn ngữ lập trình là những từ dành riêng, không được dùng các từ khóa này cho bất kì mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng do ngôn ngữ lập trình quy định
  7/25/2018
  8
  3. T? khoỏ v tờn chuong trỡnh
   b) Tên:
  Tên do người lập trình đặt phải tuân thủ các quy tắc của
  ngôn ngữ lập trình, chương trình dịch và thỏa mãn:
  +Tên khác nhau tương ứng với hai đại lượng khác nhau
  +Tên không được trùng với các từ khoá
  Tên được dùng để phân biệt các đại lượng trong chương
  trình và do người lập trình đặt. Nên đặt tên nên ngắn gọn, dễ
  nhớ và dễ hiểu
  Program CT_dau_tien;
  Uses crt;
  Begin
  Writeln(‘Chao cac ban’);
  Readln;
  End.
  7/25/2018
  9
  4. Cấu trúc chung của chương trình
  7/25/2018
  10
   Cấu trúc chung của mọi chương trình gồm:
   Phần khai báo
  - Khai báo tên chương trình;
  - Khai báo các thư viện và một số khai báo khác.
   Phần thân của chương trình gồm các câu lệnh mà
  máy tính cần thực hiện. Đây là phần bắt buộc phải có
  Phần khai báo có thể có hoặc không. Tuy nhiên,
  nếu có phần khai báo phải được đặt trước phần thân
  chương trình
  4. Cấu trúc chung của chương trình
  7/25/2018
  11
  4. Cấu trúc chung của chương trình
  Phần khai báo
  Phần thân
  Phần thân chuong trỡnh: bắt đầu bằng từ khóa Begin và kết thúc bằng từ khóa End. Giữa từ khóa Begin và End là các câu lệnh.
  Phần khai báo thường gồm các lệnh dùng để khai báo tên chuong trỡnh, khai báo các thư viện và một số các khai báo khác
  7/25/2018
  12
  5. Ví dụ về ngôn ngữ lập trình (Xem SGK trang 12)
  Khởi động phần mềm Turbo Pascal bằng 1 trong hai cách:
  Cửa sổ soạn thảo chương trình như hình bên ?
  + Vào D:\Turbo Pascal 7.0 \BIN\Borland Pascal 7.0
  + Nháy đúp vào biểu tượng của chương trình
  7/25/2018
  13
  5. Ví dụ về ngôn ngữ lập trình
  Sử dụng bàn phím để soạn thảo chương trình tương tự như soạn thảo văn bản
  7/25/2018
  14
  5. Ví dụ về ngôn ngữ lập trình
  Để chạy chương trình, nhấn tổ hợp phím Ctrl+F9
  7/25/2018
  15
  Làm các bài tập SGK trang 13

  Xem trước Bài thực hành 1.
  LÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL
  DẶN DÒ
   
  Gửi ý kiến