Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Thị Thiên Hương
  Ngày gửi: 18h:56' 31-12-2010
  Dung lượng: 1'021.5 KB
  Số lượt tải: 99
  Số lượt thích: 0 người

  Trường THCS Vĩnh Phúc
  GV: Văn Thị Kiều Ly
  LỊCH SỬ 7
  Kiểm tra bài cũ
  Ngô Bệ
  Yên Phụ (Hải Dương)
  1379
  Sông Chu (Thanh Hóa)
  1379
  Nguyễn Kî
  Nguyễn Bổ
  1390
  Quốc Oai (Sơn Tây)
  Nguyễn Nhữ Cái
  Sơn Tây, Vĩnh Phúc,
  Tuyên Quang
  Câu 1 :Hoàn thành bảng thống kê sau về các phong trào nông dân cuối thời Trần.
  Câu 2 :Ai là tác giả của những câu thơ sau đây?
  "Ruộng lúa ngàn dặm đỏ như cháy
  Đồng quê than vãn trông vào đâu?
  ...Lưới chày quan lại còn vơ vét
  Máu thịt nhân dân cạn nửa rồi."
  A.Nguyễn Phi Khanh.
  B.Nguyễn Trãi.
  C.Trần Nguyên Đán.
  D.Chu Văn An.
  Kiểm tra bài cũ
  Bài 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN
  CUỐI THẾ KỈ XIV
  I - TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
  II - NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY
  Nhà Hồ thành lập (1400)
  Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly
  Ý nghĩa, tác dụng của cải cách Hồ Quý Ly


  Bài 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN
  CUỐI THẾ KỈ XIV


  - Caùc cuoäc ñaáu tranh cuûa
  noâng daân
  - Boä maùy nhaø nöôùc Traàn thay
  ñoåi (vua quan aên chôi… )
  - Nhaø Traàn khoâng ñuû söùc ñoái
  phoù quaân Chaêm-pa,nhaø Minh

  II - NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA
  HỒ QUÝ LY
  1. Nhà Hồ thành lập (1400):
  - Cuối thế kỉ XIV các cuộc khởi
  nghĩa nông dân làm nhà Trần
  suy yếu.
  ? Không tránh khỏi bị sụp đổ.
  - Năm 1400 Hồ Quý Ly phế truất
  Vua Trần, lên làm vua, đổi quốc
  hiệu là Đại Ngu ? nhà Hồ thành
  lập.
  Theo em, nhà
  Trần suy yếu do những nguyên nhân nào?
  HỒ QUÝ LY
  Nhà Hồ được thành lập
  trong hoàn cảnh nào?


  Hoàn cảnh:
  Nhà Trần suy sụp
  Xã hội khủng hoảng
  Ngoại xâm đe doạ


  Trị vì : 1400 - 1407
  Đăng quang : 1400
  Tên thật : Lê Quý Ly
  Niên Hiệu : Thánh Nguyên
  Bài 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN
  CUỐI THẾ KỈ XIV
  2. Những biện pháp cải cách của Hồ
  Quý Ly:
  * Chính trị:
  Cải tổ hàng ngũ võ quan .
  Đổi tên một số đơn vị hành chính, quy
  định cách làm việc của bộ máy chính quyền.
  *Kinh tế-tài chính:
  Phát hành tiền giấy,
  ban hành chính sách hạn điền,
  * Xã hội:
  Ban hành chính sách hạn nô,
  tổ chức cứu đói.
  * Văn hoá- giáo dục:
  Sử dụng chữ Nôm,
  sửa đổi quy chế thi cử và học tập.
  * Quân sự:
  phòng thủ nơi hiểm yếu, xây thành
  kiên cố...
  Tăng quân số, vũ khí,
  THẢO LUẬN:
  Trình bày nội dung những
  cải cách của Hồ Quý Ly:
  Tổ 1: Về chính trị
  Tổ 2: Về kinh tế - tài chính
  Tổ 3: Về xã hội
  Tổ 4: Về văn hoá, giáo dục, q.sự
  3’
  stop
  Bài 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN
  CUỐI THẾ KỈ XIV
  3. Ý nghĩa, tác dụng của cải cách
  Hồ Quý Ly:
  * Ý nghĩa: Chứng tỏ Hồ Quý Ly là
  người có tài, đưa đất nước thoát khỏi
  tình trạng khủng hoảng .
  * Tác dụng:
  -Tích cực:
  + Cải cách toàn diện .
  + Hạn chế tập trung ruộng đất của
  quý tộc, địa chủ.
  + Tăng nguồn thu nhập nhà nước .
  + Phát triển văn hoá giáo dục.
  -Hạn chế:
  Chưa triệt để, chưa phù hợp thực tế,
  chưa đáp ứng yêu cầu của nhân dân.

  Em có nhận xét, đánh giá gì về
  Hồ Quý Ly ?
  THẢO LUẬN:
  Nêu những tiến bộ và
  hạn chế của các cải cách
  Hồ Quý Ly ?
  3’
  stop
  Bài 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỈ XIV
  II - NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY
  1. Nhà Hồ thành lập (1400):
  - Cuối thế kỉ XIV các cuộc khởi nghĩa nông dân làm nhà Trần suy yếu ? Không
  tránh khỏi bị sụp đổ.
  - Năm 1400 Hồ Quý Ly phế truất Vua Trần, lên làm vua, đổi quốc hiệu là Đại Ngu
  ? nhà Hồ thành lập
  2. Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly:
  *Chính trị:Cải tổ hàng ngũ võ quan. Đổi tên 1 số đơn vị hành chánh, quy định cách
  làm việc bộ máy chính quyền
  *Kinh tế-tài chính:Phát hành tiền giấy ban hành ch.sách hạn điền,định lại mức thuế
  *Xã hội:Ban hành chính sách hạn nô, tổ chức cứu đói
  *Văn hoá- giáo dục:Đề cao chữ Nôm, sửa đổi quy chế thi cử và học tập
  *Quân sự: Tăng quân số, vũ khí, phòng thủ nơi hiểm yếu, xây thành kiên cố
  3. Ý nghĩa, tác dụng của cải cách Hồ Quý Ly:
  *Ý nghĩa:Chứng tỏ Hồ Quý Ly là người có tài,đưa đất nước thoát khỏi tình trạng
  khủng hoảng
  *Tác dụng:
  - Cải cách toàn diện. Hạn chế tập trung ruộng đất của quý tộc, địa chủ.Tăng nguồn
  thu nhập nhà nước .Phát triển văn hoá giáo dục
  * Hạn chế:
  Chưa triệt để, chưa phù hợp thực tế, chưa đáp ứng yêu cầu của nhân dân


  Củng cố:
  1/ Sau khi vương triều Trần sụp đổ, triều đại nào được thành lập ? Thời
  gian? Quốc hiệu? Hãy điền vào ô trống:
  2/ Nhà Hồ đã thay thế nhà Trần trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào
  Ngoại xâm đang đe doạ
  Xã hội khủng hoảng
  Nhà Trần suy sụp
  Tất cả các câu trên đều đúng  Nhà ......
  Hồ
  Năm ......
  1400
  Quốc hiệu ......
  Đại Ngu
  Củng cố:
  3/ Hãy trình bày ngắn gọn những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly
  trên các lĩnh vực
  +Chính trị:

  +Kinh tế chính trị:

  +Xã hội:
  +Văn hoá, giáo dục:
  +Quân sự:

  Cải tổ hàng ngũ võ quan, đổi tên đơn vị hành chính, quy định
  cách làm việc của quan lại.
  Ban hành tiền giấy, ban hành chính sách hạn điền, định lại mức thuế.
  Ban hành chính sách hạn nô, tổ chức cứu đói.
  Sử dụng chữ Nôm, sửa đổi quy chế thi cử, học tập
  Tăng số quân, sản xuất vũ khí, phòng thủ nơi hiểm yếu, xây thành kiên cố...
  Học bài,trả lời câu hỏi trong SGK
  Đọc bài 17: Ôn tập chương II và III
   
  Gửi ý kiến