Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: BẢO TUÂN
  Người gửi: Đặng Văn Minh
  Ngày gửi: 07h:05' 19-01-2011
  Dung lượng: 282.0 KB
  Số lượt tải: 31
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 10: LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT.
  Khi kéo nước từ giếng lên, ta thấy gàu nước khi còn ngập dưới nước nhẹ hơn khi đã lên khỏi mặt nước. Tại sao?
  Bài 10: LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT.
  I. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
  C1 Treo vật nặng vào lực kế, lực kế chỉ giá trị P. Nhúng vật nặng chìm vào trong nước, lực kế chỉ giá trị P1. P1

  Chứng tỏ nước đã tác dụng vào vật nặng một lực đẩy hướng lên trên.
  C2 Hãy chọn từ thích hợp cho chổ trống của kết luận sau:
  Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ …………
  dưới lên
  Lực đẩy của chất lỏng lên một vật nhúng trong nó do nhà bác học Ác-si-mét người Hy Lạp phát hiện ra đầu tiên, nên được gọi là lực đẩy Ác-si-mét
  Bài 10: LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT.
  I. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
  Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ dưới lên. Gọi là lực đẩy Ác-si-mét.
  II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét
  1. Dự đoán
  Truyền thuyết kể rằng, một hôm Ác-si-mét đang nằm trong bồn tắm đầy nước chợt phát hiện ra ông nhấn chìm người càng nhiều thì lực đẩy do nước tác dụng lên ông càng mạnh, nghĩa là thể tích phần nước bị ông chiếm chổ càng lớn thì lực đẩy của nước càng mạnh. Dựa trên nhận xét này. Ác-si-mét dự đoán là độ lớn của lực đẩy lên vật nhúng trong chất lỏng bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chổ.
  Bài 10: LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT.
  I. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
  Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ dưới lên. Gọi là lực đẩy Ác-si-mét.
  II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét
  1. Dự đoán
  Bằng nhiều thí nghiệm khác nhau người ta đã khẳng định dự đoán trên là đúng. Đây là một trong những thí nghiệm đó.
  2. Thí nghiệm kiểm tra
  a) Treo cốc A chưa đựng nước và vật nặng vào lực kế. Lực kế chỉ P1.
  Bài 10: LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT.
  I. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
  Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ dưới lên. Gọi là lực đẩy Ác-si-mét.
  II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét
  1. Dự đoán
  Bằng nhiều thí nghiệm khác nhau người ta đã khẳng định dự doán trên là đúng. Đây là một trong những thí nghiệm đó.
  2. Thí nghiệm kiểm tra
  b) Nhúng vật nặng vào bình tràn đựng đầy nước, nước từ bình tràn chảy vào cốc B. Lực kế chỉ P2.
  Bài 10: LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT.
  I. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
  Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ dưới lên. Gọi là lực đẩy Ác-si-mét.
  II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét
  1. Dự đoán
  Bằng nhiều thí nghiệm khác nhau người ta đã khẳng định dự doán trên là đúng. Đây là một trong những thí nghiệm đó.
  2. Thí nghiệm kiểm tra
  c) Đổ nước từ cốc B vào cốc A. Lực kế chỉ P1.
  Bài 10: LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT.
  I. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
  Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ dưới lên. Gọi là lực đẩy Ác-si-mét.
  II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét
  1. Dự đoán
  2. Thí nghiệm kiểm tra
  C3 Hãy chứng minh rằng thí nghiệm trên chứng tỏ dự đoán về độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét nêu trên là đúng.
  Khi nhúng vật vào bình tràn thì phần thể tích nước tràn ra chính là thể tích của vật.
  Số chỉ P2Khi đổ cốc nước B vào cốc A thì trọng lượng của khối chất lỏng bị chiếm chổ đã cân bằng với FA nên lực kế chỉ P1.
  Bài 10: LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT.
  I. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
  Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ dưới lên. Gọi là lực đẩy Ác-si-mét.
  II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét
  1. Dự đoán
  2. Thí nghiệm kiểm tra
  Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét bằng trọng lượng khối chất lỏng mà vật chiếm chổ.
  3. Công thức tính độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét
  Nếu gọi V là thể tích vật và d là trọng lượng riêng của chất lỏng thì độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét được tính bằng công thức.
  FA = d.V
  d: trọng lượng riêng của chất lỏng. (N/m3)
  V: thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chổ. (m3).
  Bài 10: LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT.
  I. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
  Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ dưới lên. Gọi là lực đẩy Ác-si-mét.
  II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét
  Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét bằng trọng lượng khối chất lỏng mà vật chiếm chổ.
  III. Vận dụng
  C4 Hãy giải thích hiện tượng nêu ở đầu bài.
  Khi gàu nước còn chìm trong nước nó bị tác dụng một lực đẩy Ác-si-mét hướng từ dưới lên nên ta thấy nhẹ hơn.
  Khi gàu nước lên khỏi mặt nước thì không còn lực đẩy Ác-si-mét nữa nên ta cảm thấy nặng hơn.
  Bài 10: LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT.
  I. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
  Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ dưới lên. Gọi là lực đẩy Ác-si-mét.
  II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét
  Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét bằng trọng lượng khối chất lỏng mà vật chiếm chổ.
  III. Vận dụng
  C5 Một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau nhúng chìm trong nước. Thỏi nào chịu lực đẩy Ac-si-mét lớn hơn?
  Hai thỏi nhôm và thép chịu tác dụng lực đẩy Ác-si-mét bằng nhau.
  Vì lực đẩy Ác-si-mét chỉ phụ thược vào trọng lượng riêng của nước và thể tích nước bị chiếm chổ.
  Bài 10: LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT.
  I. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
  Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ dưới lên. Gọi là lực đẩy Ác-si-mét.
  II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét
  Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét bằng trọng lượng khối chất lỏng mà vật chiếm chổ.
  III. Vận dụng
  C6 Hai thỏi đồng có thể tích bằng nhau, một thỏi được nhúng chìm trong nước, một thỏi được nhúng chìm trong dầu. Thỏi nào chịu lực đẩy Ac-si-mét lớn hơn?
  Thỏi nhúng chìm trong nước chịu tác dụng lực đẩy Ác-si-mét lớn hơn thỏi nhúng chìm trong dẩu.
  Vì lực đẩy Ác-si-mét chỉ phụ thược vào trọng lượng riêng của chất lỏng mà dnước > ddầu. Nên FAnước > FAdầu.
  Bài 10: LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT.
  I. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
  Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ dưới lên. Gọi là lực đẩy Ác-si-mét.
  II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét
  Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét bằng trọng lượng khối chất lỏng mà vật chiếm chổ.
  III. Vận dụng
  C7 Hãy nêu phương án thí nghiệm dùng cân vẽ ở hình 10.4 thay cho lực kế để kiểm tra dự đoán về độ lớn của lực đẩy Ac-si-mét.
  Bài 10: LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT.
  I. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
  Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ dưới lên. Gọi là lực đẩy Ác-si-mét.
  II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét
  Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét bằng trọng lượng khối chất lỏng mà vật chiếm chổ.
  III. Vận dụng
  1) Treo vật vào móc bên trái và đặt cốc A chưa đựng nước vào đĩa cân bên trái cùng các quả cân lên dĩa cân bên phải sao cho đòn cân thăng bằng.
  Bài 10: LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT.
  I. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
  Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ dưới lên. Gọi là lực đẩy Ác-si-mét.
  II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét
  Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét bằng trọng lượng khối chất lỏng mà vật chiếm chổ.
  III. Vận dụng
  2) Nhúng chìm vật vào bình tràn đầy nước cho nước tràn ra cốc B, lúc này đòn cân lệch về bên phải.
  Bài 10: LỰC ĐẨY ÁC-SI-MÉT.
  I. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó
  Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ dưới lên. Gọi là lực đẩy Ác-si-mét.
  II. Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét
  Độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét bằng trọng lượng khối chất lỏng mà vật chiếm chổ.
  III. Vận dụng
  3) Đổ nước từ cốc B vào cốc A và vẫn giữ cho vật chìm trong bình tràn, lúc này đòn cân thăng bằng.

   
  Gửi ý kiến