Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Mặt phẳng tọa độ - Hiếu

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Minh Thọ (trang riêng)
  Ngày gửi: 08h:20' 18-02-2011
  Dung lượng: 1.7 MB
  Số lượt tải: 15
  Số lượt thích: 0 người
  kiểm tra bài cũ
  1, Vẽ trục số Ox. Biểu diễn điểm 1,5 trên trục số .
  2, Vẽ trục số Oy vuông góc với trục số Ox tại điểm O .
  Đáp án :
  o
  x
  y
  .
  .
  .
  .
  .
  1,5
  .
  .
  .
  .
  Hai trục số thực vuông góc với nhau tại điểm O tạo thành một mặt phẳng và mặt phẳng đó có tên gọi là gì ?
  ?
  -2
  -1
  2
  1
  3
  2
  1
  -1
  Quan sát bản đồ Việt Nam .
  2/ Cà Mau có tọa độ địa lý là bao nhiêu?
  Tọa độ địa lý của mũi Cà Mau là:
  104040`Đ và 8030` B
  Tọa độ địa lý Thủ đô
  Hà nội là :
  105052` Đ và 21002`B
  1/ Thủ đô Hà nội có tọa độ địa lý là bao nhiêu?
  Hãy cho biết:
  Chương II : Đồ thị và hàm số
  Tiết 31 : Mặt phẳng tọa độ
  1/ Đặt vấn đề:
  Chương 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
  Tiết 31 Maởt phaỳng toùa ủoọ
  1. Đặt vấn đề .
  a/ Ví dụ 1. Tọa độ địa lí của mũi Cà Mau là : 104040`Đ
  8030`B
  Trả lời : Tọa độ đó là kinh độ và vĩ độ .
  ? Tọa độ này nói lên ý nghĩa gì ?
  b/ Ví dụ 2.
  CÔNG TY ĐIệN ảNH BĂNG HìNH BèNH PHệễC

  Vé xem chiếu bóng

  Rạp: TTVH TặNH giá: 15000đ
  Ngày 25/11/2009 Số ghế: H1
  Giờ : 20 h

  Xin giữ vé để kiểm soát No:257979
  ? H1 có nghĩa như thế nào
  Đáp án : Chữ in hoa H chỉ số thứ tự của dãy ghế ,số 1 bên cạnh chỉ số thứ tự của ghế trong dãy.( xác định chỗ ngồi của người cầm tấm vé đó ).
  Số ghế H1
  B
  A
  D
  C
  F
  E
  H
  G
  I
  K
  10
  9
  8
  7
  6
  5
  4
  3
  2
  1
  Em hãy
  lấy thêm một số ví dụ
  trong thực
  tế ?
  Ví dụ : Vị trí của quân cờ trong bàn cờ ,ví trí chỗ ngồi của HS trong lớp ,vị trí đứng trong hàng của một HS...
  Chương 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
  Tiết 31 Maởt phaỳng toùa ủoọ
  1. Đặt vấn đề .
  b/ Ví dụ 2.
  a/ Ví dụ 1.
  Qua các ví dụ trên cho ta thấy được rằng : Muốn xác định vị trí của một điểm trên mặt phẳng trong thực tế ta cần đến hai chỉ số . Vậy trong toán học thì sao ?
  Trong toán học ,để xác định vị trí của một điểm
  trên mặt phẳng người ta thường
  dùng một cặp gồm hai số .
  Làm thế nào để có cặp số đó ?
  Chương 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
  Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
  1. Đặt vấn đề .
  b/ Ví dụ 2.
  a/ Ví dụ 1.
  2. Mặt phẳng tọa độ .
  II
  I
  III
  IV
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  1
  -1
  1
  2
  -1
  -2
  2
  3
  -2
  3
  -3
  0
  -3
  x
  y
  - Ox gọi là trục hoành ( trục tọa độ ) ; Oy gọi là trục tung (trục tọa độ ) ; O gọi là gốc tọa độ ;thường vẽ Ox nằm ngang ,Oy thẳng đứng .
  - Hệ trục tọa độ Oxy gồm hai trục số Ox , Oy vuông góc với nhau tại O gi l mỈt phng ta .
  Hai trục tọa độ chia mặt phẳng thành 4 góc : góc phần tư thứ I ,II,III,IV theo th t ngỵc chiỊu kim ng h.
  Chú ý : Các đơn vị dài trên hai trục tọa độ được chọn bằng nhau ( nếu không nói gì thêm ).
  Trên mặt phẳng vẽ:
  Chương 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
  Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
  1. Đặt vấn đề .
  b/ Ví dụ 2.
  a/ Ví dụ 1.
  2. Mặt phẳng tọa độ .
  Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống
  trong các câu sau :
  Hệ trục tọa độ Oxy gồm hai
  trục số Ox , Oy .....................
  - Trong đó : Ox gọi là ......... thường vẽ nằm .......
  Oy gọi là .......... Thường vẽ ...........
  O gọi là .........
  - Mặt phẳng có hệ trục tọa độ Oxy gọi là ....................
  II
  I
  III
  IV
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  1
  -1
  1
  2
  -1
  -2
  2
  3
  -2
  3
  -3
  0
  -3
  x
  y
  vuông góc với nhau tại O
  trục hoành
  ngang
  trục tung
  thẳng đứng
  gốc toạ độ
  mặt phẳng toạ độ Oxy
  y
  Bạn Minh vẽ hệ trục tọa độ như hình bên đã chính xác chưa ? Vì sao ?
  ?
  Chương 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
  Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
  1. Đặt vấn đề .
  2. Mặt phẳng tọa độ .
  Đáp án : Chưa chính xác . Vì hai trục số không vuông góc với nhau và khoảng cách đơn vị không bằng nhau.
  Chương 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
  Tiết 31 Maởt phaỳng toùa ủoọ
  1. Đặt vấn đề .
  2. Mặt phẳng tọa độ .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  1
  -1
  1
  2
  -1
  -2
  2
  3
  -2
  3
  -3
  0
  -3
  x
  y
  .
  P
  3 . Tọa độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ .
  Cặp số ( 1,5;3) gọi là tọa
  độ của điểm P.
  Kí hiệu : P(1,5;3) . Số 1,5 gọi là hoành độ và số 3 gọi là tung độ của điểm P.
  1,5
  .
  ?1. Veừ moọt heọ truùc toùa ủoọ Oxy (treõn giaỏy keỷ oõ vuoõng ) vaứ ủaựnh daỏu vũ trớ cuỷa caực ủieồm P,Q lan lửụùt coự toùa ủoọ laứ (2;3) ; ( 3; 2).
  ? Mỗi một điểm trên mặt phẳng tọa độ ta xác định được mấy cặp số và ngược lại ?
  Trên mặt phẳng tọa độ ( hình vẽ )
  Mỗi điểm M xác định một cặp số thực (x0 ; y0 ) . Ngược lại, mỗi cặp số thực (x0 ;y0) xác định một điểm M.
  Cặp số (x0;y0) gọi là tọa độ của điểm M , x0 là hoành độ và y0 là tung độ của điểm M.
  Điểm M có tọa độ (x0;y0)
  Được kí hiệu là M (x0 ; y0 ).
  x0
  Chương 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
  Tiết 31 Maởt phaỳng toùa ủoọ
  1. Đặt vấn đề
  2. Mặt phẳng tọa độ
  3 . Tọa độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ .
  Chương 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
  Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
  1. Đặt vấn đề
  2. Mặt phẳng tọa độ
  3 . Tọa độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ .
  ?2. Viết tọa độ gốc O.
  Đáp án : O ( 0 ; 0 )
  .
  .
  1,5
  .
  .
  Bài tập : Viết tọa độ các điểm cho trong mặt phẳng tọa độ Oxy ở hình bên .
  4
  3
  2
  1
  4
  3
  2
  1
  -4
  -3
  -2
  -1
  -3
  -2
  -1
  M
  .
  .
  A(3 ; 4 )
  A
  B
  D
  C
  B( -2 ; 3)
  D (4 ; -1)
  C(-4;-2 )
  M( - 3; 0 )
  E( 0;1,5 )
  E
  Nếu một điểm nằm trên trục hoành thì tung độ của điểm đó là bao nhiêu ?
  ?
  Chú ý : - Nếu điểm M nằm trên trục hoành thì tung độ bằng 0 .Thường viết : M(x0; 0).
  Nếu điểm N nằm trên trục tung thì hoành độ bằng 0.
  Thường viết : N ( 0 ; y0 )
  Nếu một điểm nằm trên trục tung thì hoành độ của điểm đó là bao nhiêu?
  a/ Điểm A ( 0 ; 1 ) nằm trên trục hoành . Sai

  b/ Điểm B ( -3,5 ; 7 ) nằm trong góc phần tư thứ hai. Đúng

  c/ Điểm C ( -2 ; -3 ) nằm trong góc phần tư thứ tư. Sai

  d/ Điểm D ( 3 ; 0 ) nằm trên trục hoành. Đúng

  e/ Điểm M ( 2 ; 5 ) nằm trên góc phần tư thứ nhất . Đúng

  f/ Điểm E ( 2; 3 ) và F( 3 ; 2 ) là hai điểm trùng nhau. Sai
  Bài tập : Các câu sau đúng hay sai .
  Chiều cao và tuổi của bốn bạn Hồng, Hoa, Đào, Liên được biểu diễn trên mặt phẳng toạ độ. Hãy cho biết:
  a) Ai là người cao nhất và cao bao nhiêu ?
  b) Ai là người ít tuổi nhất và bao nhiêu tuổi?
  c) Hồng và Liên ai cao hơn và ai nhiều tuổi hơn
  Bài tập 38/68
  Chương 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
  Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
  2. Mặt phẳng tọa độ
  1. Đặt vấn đề
  3 . Tọa độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ .
  4. Kiến thức cần nhớ :
  Heä truïc toïa ñoä Oxy goàm hai tuïc soá Ox , Oy vuoâng goùc vôùi nhau taïi O :
  - Ox goïi laø truïc hoaønh ( truïc toïa ñoä ) , Ox naèm ngang ; Oy goïi laø truïc tung
  ( truïc toïa ñoä ) , Oy thaúng ñöùng ; O goïi laø goác toïa ñoä vaø coù toïa ñoä laø O(0;0).
  Hai truïc toïa ñoä chia maët phaúng thaønh 4 goùc : goùc phaàn tö thöù I ,II,III,IV.
  Mỗi điểm M xác định một cặp số (x0 ; y0 ) . Ngược lại, mỗi cặp số (x0 ;y0) xác định một điểm .
  Cặp số (x0;y0) gọi là tọa độ của điểm M , x0 là hoành độ và y0 là tung độ của điểm M.
  Điểm M có tọa độ (x0;y0) . Được kí hiệu là M (x0 ; y0 ).
  Chương 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
  Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
  2. Mặt phẳng tọa độ
  1. Đặt vấn đề
  3 . Tọa độ của một điểm trong mặt phẳng tọa độ .
  4. Kiến thức cần nhớ :
  5. Dặn dò .
  Về học thuộc các kiến thức đã học trong bài thông qua làm các bài tập 32 đến bài 33 SGK.
  Rơ- Nê Đề-Các ( 1569 - 1650)
  Là nhà bác học phát minh ra phương pháp tọa độ .
  TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY TẠM DỪNG
  kính chúc quý thầy giáo và quý cô giáo và các em học sinh mạnh khỏe,hẹn gặp lại.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓