Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Văn Bổng
  Ngày gửi: 07h:57' 30-12-2010
  Dung lượng: 2.0 MB
  Số lượt tải: 32
  Số lượt thích: 0 người
  Bài 19
  MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG
  I. Mối quan hệ giữa ARN và prôtêin
  Bài 19: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG
  1. Mối quan hệ giữa các ARN với prôtêin
  I. Mối quan hệ giữa ARN và prôtêin
  Bài 19: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG
  Mối quan hệ AND – mARN – prôtêin

  U-A-X
  ATP
  Axit amin: Metionin
  Bộ ba đối mã
  tARN
  I. Mối quan hệ giữa ARN và prôtêin
  Bài 19: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG
  ATP
  I. Mối quan hệ giữa ARN và prôtêin
  Bài 19: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG
  ATP
  I. Mối quan hệ giữa ARN và prôtêin
  Bài 19: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG
  ATP
  I. Mối quan hệ giữa ARN và prôtêin
  Bài 19: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG
  Met
  I. Mối quan hệ giữa ARN và prôtêin
  Bài 19: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG
  I. Mối quan hệ giữa ARN và prôtêin
  Bài 19: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG
  rARN
  I. Mối quan hệ giữa ARN và prôtêin
  Bài 19: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG
  Ribôxôm
  I. Mối quan hệ giữa ARN và prôtêin
  Bài 19: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG
  Ribôxôm
  I. Mối quan hệ giữa ARN và prôtêin
  Bài 19: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG
  I. Mối quan hệ giữa ARN và prôtêin
  Bài 19: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG
  2. Quá trình tổng hợp prôtêin
  I. Mối quan hệ giữa ARN và prôtêin
  Bài 19: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG
  Ribôxôm dịch chuyển trên mARN theo từng bộ ba
  tARN vận chuyển axit amin tương ứng vào Ribôxôm: bộ ba đối mã của nó khớp với bộ ba mã hoá của mARN
  + theo NTBS (trong đó A liên kết với U, G liên kết với X và ngược lại)
  + theo tương quan cứ 3 nucleotit tương ứng với một axit amin
  Sự chuyển dịch của Ribôxôm hết chiều dài của mARN (khi Ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc của mARN thì không có axit amin nào được vận chuyển vào thêm nữa) ? chuỗi axit amin được tổng hợp xong.
  II. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
  Giải thích:
  Mối liên hệ giữa các thành phần trong sơ đồ theo trật tự 1, 2, 3?
  Bản chất của mối liên hệ trong sơ đồ?
  Bài 19: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG
  Mối quan hệ ADN  mARN  Protein
  mạch ADN bổ xung
  mạch AND làm khuôn
  mARN
  4. chuỗi a.a
  Bài 19: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG
  Mối liên hệ giữa các thành phần trong sơ đồ
  1: Gen là khuôn mẫu để tổng hợp mARN
  2: mARN là khuôn mẫu để tổng hợp chuỗi axit amin cấu thành nên protein
  3: Protein chịu tác động của môI trường trực tiếp biểu hiện thành tính trạng của cơ thể
  Bài 19: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG
  Bản chất của mối liên hệ trong sơ đồ
  Trình tự các nucleotit trong mạch khuôn của ADN quy định trình tự các nucleotit trong mạch mARN.
  Trình tự các nucleotit trong mạch mARN quy định trình tự các axit amin trong cấu trúc bậc 1 của protein.
  Protein trực tiếp tham gia vào cấu trúc và hoạt động sinh lí của tế bào từ đó biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.
  Bài 19: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ TÍNH TRẠNG
   
  Gửi ý kiến