Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 27. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Hà Thu Dung
  Ngày gửi: 10h:30' 04-11-2010
  Dung lượng: 2.5 MB
  Số lượt tải: 134
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THCS Núa Ngam Giáo viên: Vũ Thị Minh
  Tiết 32 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938
  1.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?
  Ngô Quyền (898-944): Quê ở Đường Lâm (Hà Tây), cha là Ngô Mân, làm châu mục Đường Lâm.
  Ông là người có sức khoẻ, chí lớn, mưu cao, mẹo giỏi…Năm 931, hưởng ứng lời hiệu triệu của Dương Đình Nghệ, ông vào Thanh Hoá, được Dương Đình Nghệ giữ làm Nha tướng và gả con gái cho. Khi Dương Đình Nghệ cầm quyền, ông được phong làm Thứ sử Ái Châu (Thanh Hoá)
  Ngô Quyền:
  Tiết 32 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938
  1.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?
  Dương Đình Nghệ
  Ngô Quyền giúp Dương Đình Nghệ đánh đuổi quân Nam Hán
  Dương Đình Nghệ gả con gái cho Ngô Quyền
  Ngô Quyền trấn giữ Ái Châu (Thanh Hoá)
  Tiết 32 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938
  1.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?
  *Bối cảnh lịch sử:
  Năm 937 Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ
  Lược đồ nước ta năm 938
  Ngô Quyền kéo quân ra Bắc
  Kiều Công Tiễn sai người cầu cứu vua Nam Hán
  *Bối cảnh lịch sử:
  Tiết 32 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938
  1.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?
  *Kế hoạch của quân Nam Hán:
  - Năm 937 Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ
  =>Ngô Quyền kéo quân ra Bắc
  Hải Môn
  *
  Đạo quân thuỷ do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy
  Đạo quân vua Nam Hán đóng ở Hải Môn
  Lược đồ nước ta năm 938
  *Bối cảnh lịch sử :
  Tiết 32 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938
  1.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?
  *Kế hoạch của quân Nam Hán :
  - Đạo quân thuỷ do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy.
  - Đạo quân vua Nam Hán đóng ở Hải Môn chờ tiếp ứng
  *Bối cảnh lịch sử :
  Tiết 32 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938
  1.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?
  *Kế hoạch của quân Nam Hán :
  *Chuẩn bị của Ngô Quyền:
  Ngô Quyền bảo với tướng tá: “ Hoằng Tháo là một đứa trẻ dại, đem quân từ xa đến, quân lính mệt mỏi lại nghe tin Kiều Công Tiễn chết nên không có người làm nội ứng, đã mất vía trước rồi. Quân ta sức mạnh đối địch với quân mệt mỏi, tất phá được. Song họ có lợi ở thuyền, nếu ta không phòng bị trước thì chuyện được thua không thể biết được”
  Đốn gỗ làm cọc
  Đóng cọc nhọn xuống lòng sông Bạch Đằng
  Quân ta mai phục
  *Bối cảnh lịch sử :
  Tiết 32 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938
  1.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?
  *Kế hoạch của quân Nam Hán :
  *Chuẩn bị của Ngô Quyền:
  - Cho quân chặt cọc gỗ , đóng xuống lòng sông Bạch Đằng
  - Mai phục ở hai bên bờ
  CHÚ DẪN
  …..
  Sông và cửa sông Bạch Đằng xưa
  Quân thuỷ
  Quân địch
  Quân địch tháo chạy
  Quân bộ ta mai phục
  xxxxx
  Bãi cọc ngầm
  xxxxx
  Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 938
  THẢO LUẬN NHÓM
  + Chủ động: Đón đánh quân xâm lược.
  + Độc đáo: Bố trí trận địa cọc ngầm trên sông Bạch Đằng

  Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào ?
  * Bối cảnh lịch sử:
  Tiết 32 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938
  1.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?
  * Kế hoạch của quân Nam Hán :
  * Chuẩn bị của Ngô Quyền:
  2.Chiến thắng Bạch Đằng năm 938:
  a.Diễn biến:
  CHÚ DẪN
  …..
  Sông và cửa sông Bạch Đằng xưa
  Quân thuỷ
  Quân địch
  Quân địch tháo chạy
  Quân bộ ta mai phục
  xxxxx
  Bãi cọc ngầm
  xxxxx
  a.Diễn biến:
  Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 938
  Quân ta đưa thuyền nhử khiêu chiến
  xxxxx
  Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 938
  Tiết 32 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938
  1.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?
  2.Chiến thắng Bạch Đằng năm 938:
  a.Diễn biến:
  - Cuối năm 938 Quân Nam Hán tiến vào cửa biển nước ta .
  - Ngô Quyền cho thuyền ra khiêu chiến nhử địch .
  - Quân Hán hăm hở đuổi theo.
  - Nước triều rút Ngô Quyền cho quân đánh quật trở lại.
  Trận chiến trên sông Bạch Đằng
  Tiết 32 Bài 27: NGÔ QUYỀN VÀ CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG NĂM 938
  1.Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?
  2.Chiến thắng Bạch Đằng năm 938
  b. Kết quả:
  - Trận Bạch Đằng đại thắng
  c. Ý nghĩa:
  - Kết thúc hơn một nghìn năm Bắc thuộc
  - Cuối năm 938 Quân Nam Hán tiến vào cửa biển nước ta .
  - Ngô Quyền cho thuyền ra khiêu chiến nhử địch .
  - Quân Hán hăm hở đuổi theo.
  - Nước triều rút Ngô Quyền cho quân đánh quật trở lại.
  a. Diễn biến
  “ Tiền Ngô Vương có thể lấy quân mới nhóm hợp của đất Việt ta mà phá được trăm vạn quân của Lưu Hoằng Tháo, mở nước xưng vương làm cho người phương Bắc không dám sang nữa. Có thể bảo là một cơn giận mà yên được dân, mưu cũng giỏi mà đánh cũng giỏi vậy. Tuy chỉ xưng vương, chưa lên ngôi Hoàng đế và đổi niên hiệu nhưng mà chính thống của nước Việt ngõ hầu đã nối lại được ”
  Lê Văn Hưu
  Lăng Ngô Quyền (Ba Vì- Hà Tây)
  Quân thuỷ
  Quân địch tháo chạy
  Quân bộ ta mai phục
  xxxxx
  Sông và cửa sông Bạch Đằng xưa
  Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 938
  8. Ai đã cầu cứu quân Nam Hán?
  ( 12 chữ cái).
  7. Phương tiện mà quân Nam Hán sử dụng
  khi tiến đánh nước ta.( 6 chữ cái).
  6. Tên con sông được chọn làm trận
  địa cọc ngầm. (8 chữ cái)
  5. Từ nào thích hợp dùng trong cụm từ
  “vội vã thúc……..về nước” ?
  4. Khi sang xâm lược nước ta quân Nam
  Hán đóng ở đâu?(6 chữ cái)
  3. Quê của Ngô Quyền. (8 chữ cái)
  2. Quân Nam Hán tiến vào nước ta bằng
  đường nào?(4 chữ cái)
  Tên tướng của quân Nam Hán sang xâm
  nước ta?(12 chữ cái)
  TRÒ CHƠI Ô CHỮ
  1
  2
  6
  7
  8
  5
  4
  3
  U
  N
  G
  Ô
  Q
  Y
  N

  N
  G
  Ô
  Q
  U

  Y
  N
  Ư

  N
  G
  T
  H
  O
  U
  H
  O
  Á
  L
  B
  I
  N

  Ư
  L
  Â
  M
  N
  G
  Đ

  H

  I
  M
  N
  Ô
  U
  N
  Q
  Â

  C
  H
  Đ
  B

  G
  N
  T
  H
  U
  Y
  N

  I
  Ô
  N
  G
  T
  U
  C
  K

  I
  N

  Đội A
  Đội B
  CHÚC MỪNG ĐỘI A
  CHÚC MỪNG ĐỘI B
  DẶN DÒ
  - Học bài theo vở ghi và SGK.
  - Xem trước nội dung bài 28: ễn t?p
  Xin chân thành cảm ơn
  các thầy cô giáo và các em!
   
  Gửi ý kiến