Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: trần dương thúy hằng
  Người gửi: Ngô Hữu Hạnh
  Ngày gửi: 12h:44' 27-09-2010
  Dung lượng: 231.5 KB
  Số lượt tải: 250
  Số lượt thích: 0 người
  Chương III :
  NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN ( THẾ KỈ XIII – XIV )
  BÀI 13 : NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIII
  Chùa một cột
  Văn Miếu
  MỘT SỐ THÀNH TỰU THỜI LÝ
  QuốcTử Giám
  Rồng thời Lý
  Đền thờ 8 vị vua Lý
  Đầu rồng thời Lý
  1. Nhà Lý sụp đổ :
  2. Nhà Trần củng cố chế độ
  phong kiến tập quyền :
  3. Pháp luật thời Trần :
  I – NHÀ TRẦN THÀNH LẬP
  1. Nhà Lý sụp đổ
  “Bấy giờ nhà vua vẫn cứ tiến hành mọi việc thổ mộc không ngừng nghe nói ngoài kinh thành có giặc cướp, cũng giả vờ làm ngơ để bưng bít đi, chỉ ham thích của cải. Các bầy tôi (quan lại) đều bắt chước, tranh nhau bán quan buôn ngục, ngoài ra không còn nghĩ đến việc gì”
  “Chính sự ngày một đổ nát, đói kém xảy ra luôn luôn. Nhân dân cùng quẫn, khốn khổ, giặc cướp nổi lên ở nhiều nơi”
  (Khâm định Việt sử thông giám cương mục)
  Cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu  Phải dựa vào họ Trần.
  Năm 1226, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh  Nhà Trần thành lập.
  2. Nhà Trần củng cố chế độ trung ương tập quyền
  Thái thượng hoàng
  Vua
  Quan văn
  Quan võ
  Châu
  12 Lộ

  Cấp triều đình :
  Cấp hành chính
  trung gian :
  Cấp cơ sở :
  Quốc sử viện
  Thái y viện
  Tôn nhân phủ
  Phủ
  Huyện
  Triều đình
  Hành chính trung gian

  Trung ương
  Địa phương
  So sánh bộ máy nhà nước thời Lý và thời Trần có điểm gì giống và khác nhau ?
  => Tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần hoàn chỉnh và chặt chẽ hơn thời Lý
  Ban hành Quốc triều hình luật
  - Đặt cơ quan Thẩm hình Viện để xử kiện.
  3. Pháp luật thời Trần :
  Luaät Hình thö thôøi Lyù vaø Quoác trieàu hình luaät thôøi Traàn coù ñieåm gì gioáng vaø khaùc nhau ?
  => Pháp luật được tăng cường và hoàn thiện hơn
  Từ cuối TK XII - đầu TK XIII, nhà Lý bước vào thời kì suy yếu, không đủ năng lực quản lí đất nước, xã hội rối loạn, đời sống nhân dân cực khổ. Trong bối cảnh đó, nhà Trần thay thế nhà Lý quản lí đất nước là cần thiết đối với quốc gia, xã hội Đại Việt bấy giờ.
  - Bằng nhiều biện pháp tích cực, nhà Trần đã củng cố được chế độ quân chủ trung ương tập quyền, tăng cường pháp luật; nhờ vậy quốc gia Đại Việt thời Trần đã có bước phát riển mới về nhiều mặt : quân đội, kinh tế …

  Lời kết
  LUYỆN TẬP
  1. Nhà Trần đựơc thành lập như thế nào
  Việc nhà Lý dựa vào họ Trần để chống lại các cuộc nổi loạn đã tạo điều kiện và thời cơ cho họ Trần.
  Qua cuộc hôn nhân giữa Trần Cảnh và Lý Chiêu Hoàng.
  Dựa vào sự ủng hộ của nhân dân.
  Các câu ……………………….. đúng.
  A, B
  2. Moät cheá ñoä ñaëc bieät chæ coù ôû trieàu nhaø Traàn :
  a. Cheá ñoä laäp Thaùi töû sôùm.
  b. Cheá ñoä Thaùi thöôïng hoaøng.
  c. Cheá ñoä laäp nhieàu hoaøng haäu.
  d. Caùc caâu ………………………………………..ñuùng.
  3. Điền vào chỗ trống:
  Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là ............. được viết dưới thời .........
  Đến thời Trần, ban hành bộ luật mới gọi là ...........
  .......................
  So với pháp luật thời Lý, pháp luật thời Trần ..........
  ................................................
  B
  Bộ hình thư

  Quốc triều hình luật
  Được tăng cường và hoàn thiện hơn.
   
  Gửi ý kiến