Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: vũ lệ hằng
  Người gửi: Vũ Thị Lệ Hằng
  Ngày gửi: 21h:17' 07-01-2011
  Dung lượng: 6.3 MB
  Số lượt tải: 29
  Số lượt thích: 0 người
  TRường thcs Trị quận
  Tổ: KHXH
  GIáO VIÊN: Vũ THị Lệ HằNG
  thao giảng lịch sử lớp 7
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Hãy nêu những dẫn chứng thể hiện sự phát triển giáo dục dưới thời Lý ?
  Năm 1070 xây dựng Văn Miếu thờ Khổng Tử và là nơi dạy học cho các con Vua.
  Năm 1075 mở khoa thi đầu tiên để tuyển chọn quan lại.
  Năm 1076 mở quốc tử giám cho con em quí tộc đến học sau đó mở rộng cho con em quan lại và những người giỏi trong nước đến học.
  Chùa một cột
  Văn Miếu
  MỘT SỐ THÀNH TỰU THỜI LÝ
  QuốcTử Giám
  Rồng thời Lý
  Đền thờ 8 vị vua Lý
  Đầu rồng thời Lý
  CHƯƠNG III: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII-XIV)
  I/ NHÀ TRẦN THÀNH LẬP
  §13.NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIII
  Tiết 22
  1. Nhà Lý sụp đổ
  2. Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền
  3. Pháp luật thời Trần
  Triều Lý được thành lập từ năm 1009 trải qua 9 đời vua,
  tồn tại trong 216 năm:
  - Lý Thái Tổ (1009-1028): 19 năm
  - Lý Thái Tông (1028-1054): 26 năm
  - Lý Thánh Tông (1054-1072) : 18 năm
  - Lý Nhân Tông (1072-1127) : 55 năm
  - Lý Thần Tông (1128-1138) : 10 năm
  - Lý Anh Tông (1138-1175) : 37 năm
  - Lý Cao Tông (1175 -1210) : 35 năm
  - Lý Huệ Tông (1210-1224): 14 năm
  - Lý Chiêu Hoàng (1224-1225): 1 năm
  CHƯƠNG III: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII-XIV)
  I/ NHÀ TRẦN THÀNH LẬP
  §13.NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIII
  Tiết 23
  1. Nhà Lý sụp đổ
  (Thời kì đạt đến đỉnh cao của
  sự thịnh trị)
  (Chính sự dần
  dần sút kém)
  “Bấy giờ nhà vua vẫn cứ tiến hành mọi việc thổ mộc không ngừng, nghe nói ngoài kinh thành có giặc cướp, cũng giả vờ làm ngơ để bưng bít đi, chØ ham thích của cải. Các bầy tôi (quan lại) đều bắt chước, tranh nhau bán quan buôn ngục, ngoài ra không còn nghĩ đến việc gì”.
  “ChÝnh sù ngµy mét ®æ n¸t, ®ãi kÐm x¶y ra lu«n lu«n. Nh©n d©n cïng quÉn, khèn khã, giÆc c­íp næi lªn ë nhiÒu n¬i”
  (Khâm định Việt sử thông giám cương mục)
  Qua hai đoạn trích trên em cho biết tỡnh hỡnh nhà Lý cuối thế kỉ XII như thế nào?
  CHƯƠNG III: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII-XIV)
  I/ NHÀ TRẦN THÀNH LẬP
  §13.NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIII
  Tiết 23
  1. Nhà Lý sụp đổ
  - Cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu, chính quyền không chăm lo đời sống nhân dân, quan lại ăn chơi sa đọa.
  Hạn hán, lụt lội, mất mùa liên tiếp xảy ra,
  nhân dân li tán khắp nơi.

  CHƯƠNG III: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII-XIV)
  I/ NHÀ TRẦN THÀNH LẬP
  §13.NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIII
  Tiết 23
  1. Nhà Lý sụp đổ
  - Cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu, chính quyền không chăm lo đời sống nhân dân, quan lại ăn chơi sa đọa.
  Hạn hán, lụt lội, mất mùa liên tiếp xảy ra, nhân dân li tán khắp nơi.
  - Một số thế lực phong kiến địa phương nổi dậy.
  Tiết 23
  - Nhà Lý buộc phải dựa vào thế lực họ Trần để chống lại các lực lượng nổi loạn.

  CHƯƠNG III: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII-XIV)
  I/ NHÀ TRẦN THÀNH LẬP
  §13.NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIII
  Tiết 23
  1. Nhà Lý sụp đổ
  1009
  1028
  1072
  1054
  1128
  1138
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  lý tháI tổ
  lý tháI tông
  lý thánh tông
  lý nhân tông
  lý thần tông
  Lý ANH TÔNG
  - Tháng 12 năm Ất Dậu (đầu năm 1226) Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Nhà Trần được thành lập.
  - Một số thế lực phong kiến địa phương nổi dậy.
  - Cuối thế kỉ XII, nhà Lý suy yếu, chính quyền không chăm lo đời sống nhân dân, quan lại ăn chơi sa đọa.
  Hạn hán, lụt lội, mất mùa liên tiếp xảy ra, nhân dân li tán khắp nơi.
  - Nhà Lý buộc phải dựa vào thế lực họ Trần để chống lại các lực lượng nổi loạn.

  Triều Lý tồn tại sau 216 nam, trải qua 9 đời vua thỡ tan rã. Việc nhà Trần thay nhà Lý có thể nói là một sự kiện lịch sử đặc biệt. Trong lịch sử, việc thay thế một triều đại đều phải qua các cuộc đấu tranh. Nhưng ở thời Trần, việc thay đổi triều đại không xảy ra đổ máu. Mọi việc đều diễn ra dưới sự sắp đặt khôn khéo của Trần Thủ Dộ nên rất êm thấm, nhẹ nhàng, hợp lý. Diều đó chứng tỏ Trần Thủ Dộ là một nhà chính trị sáng suốt, tài ba và khôn ngoan.
  Theo em việc vương triều Trần thành lập có điểm gỡ đặc biệt ?
  CHƯƠNG III: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII-XIV)
  I/ NHÀ TRẦN THÀNH LẬP
  §13.NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIII
  Tiết 23
  1. Nhà Lý sụp đổ
  2. Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tËp quyền
  Nước Dại Việt thế k? XIII

  NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN
  THUẬN HÓA
  Bộ máy chính quyền thời Trần được tổ chức như thế nào?
  CHƯƠNG III: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII-XIV)
  I/ NHÀ TRẦN THÀNH LẬP
  §13.NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIII
  Tiết 23
  1. Nhà Lý sụp đổ
  2. Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền
  - Bộ máy nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ trung ương tập quyền gồm ba cấp: triều đình, các đơn vị hành chính trung gian, cấp hành chính cơ sở là xã.
  Em hãy vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần?

  SƠ Dồ Bộ MáY NHà NƯớC THờI TRầN
  Cấp triều dỡnh
  Các đơn vị hành chính trung gian
  Các đơn vị hành chính Cơ sở
  Quan van
  (Họ Trần)
  Quan võ
  (Họ Trần)
  Các cơ quan
  Quốc
  Sử viện
  Thái
  Y
  viện
  Tôn
  nhân
  phủ
  Các ch?c quan

  đê
  sứ
  Khyến nông
  sứ
  đồn
  điền
  Sứ
  12 lộ
  ( Chánh, phó An phủ sứ)
  Phủ
  ( Tri phủ)
  Châu, huyện
  ( Tri châu, tri huyện))

  ( Xã quan)
  Vua
  Thái Thượng Hoàng
  đại thần
  TháI thượng hoàng

  Các chức quan
  Các cơ quan
  dồn
  điền
  Sứ
  Khuyến
  Nông
  Sứ

  đê
  Sứ
  Tôn
  Nhân
  phủ
  TháI
  Y
  Viện
  Quốc
  Sử
  viện

  (Xã quan)
  Châu, huyện
  (Tri châu, tri huyện)
  phủ
  (Tri phủ)
  12 Lộ
  (Chánh, phó An phủ sứ)
  Cõ?p xa~
  Cấp triều đình
  Cấp đơn vị hành chính trung gian
  vua
  Quan vAN
  Quan võ
  đại thần

  (Xã quan)
  Châu, huyện
  (Tri châu, tri huyện)
  24 lộ - phủ
  (Tri phủ)
  Cõ?p xa~
  Cấp triều đình
  Cấp đơn vị hành chính trung gian
  vua
  Quan vAN
  Quan võ
  SƠ ĐỒ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI LÝ
  SƠ ĐỒ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI TRẦN
  THẢO LUẬN: Tìm những điểm mới trong việc xây dựng bộ máy quan lại và đơn vị hành chính Thời Trần so với Thời Lý ? 3 phút
  CHƯƠNG III: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII-XIV)
  I/ NHÀ TRẦN THÀNH LẬP
  §13.NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIII
  Tiết 23
  1. Nhà Lý sụp đổ
  2. Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền
  - Bộ máy nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ trung ương tập quyền gồm ba cấp: triều đình, các đơn vị hành chính trung gian, cấp hành chính cơ sở là xã.
  + Thực hiện chế độ Thái thượng hoàng.
  * Điểm mới:
  + Đặt thêm một số cơ quan: Quốc sử viện, Thái y viện..,và một số chức quan: Hà đê sứ, Khuyến nông sứ…
  + Cả nước chia lại thành 12 lộ.

  CHƯƠNG III: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII-XIV)
  I/ NHÀ TRẦN THÀNH LẬP
  §13.NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIII
  Tiết 23
  1. Nhà Lý sụp đổ
  2. Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền
  - Bộ máy nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ trung ương tập quyền gồm ba cấp: triều đình, các đơn vị hành chính trung gian, cấp hành chính cơ sở là xã.
  + Thực hiện chế độ Thái thượng hoàng.
  * Điểm mới:
  + Đặt thêm một số cơ quan: Quốc sử viện, Thái y viện..,và một số chức quan: Hà đê sứ, Khuyến nông sứ…
  + Cả nước chia lại thành 12 lộ.
  - Các quý tộc họ Trần đuợc phong vương hầu và ban thái ấp.

  CHƯƠNG III: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII-XIV)
  I/ NHÀ TRẦN THÀNH LẬP
  §13.NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIII
  Tiết 23
  =>Nhận xét: Bộ máy nhà Trần hoàn chỉnh,quy củ, chặt chẽ hơn nhà Lý. Điều này chứng tỏ nhà Trần quan tâm tới nhiều mặt của đất nước. Năng lực quản lý của nhà Trần được nâng cao.


  Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần?
  CHƯƠNG III: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII-XIV)
  I/ NHÀ TRẦN THÀNH LẬP
  §13.NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIII
  Tiết 23
  1. Nhà Lý sụp đổ
  2. Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền
  3. Pháp luật thời Trần
  - Năm 1230 ban hành bộ Quốc triều hình luật.

  Tư liệu đại cương LSVN
  Em hãy nêu những điểm mới trong bộ Quốc triều hình luật?
  CHƯƠNG III: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII-XIV)
  I/ NHÀ TRẦN THÀNH LẬP
  §13.NƯỚC ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XIII
  Tiết 23
  1. Nhà Lý sụp đổ
  2. Nhà Trần củng cố chế độ phong kiến tập quyền
  3. Pháp luật thời Trần
  - Năm 1230 ban hành bộ Quốc triều hình luật
  + Đặt cơ quan Thẩm hình viện để xử kiện.
  + Xác nhận và bảo vệ quyền tư hữu tài sản, quy định cụ thể về việc mua bán ruộng đất.
  * Điểm mới:

  TRÒ CHƠI ĐOÁN CHỮ
  H
  N
  A
  TR
  A
  N
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  H
  N
  A
  TR
  A
  N
  NHÀ TRẦN
  TRÒ CHƠI ĐOÁN CHỮ
  Tên vị vua cuối cùng của triều đại nhà Lý ?
  Lý Anh Tông
  Lý Cao Tông
  Lý Chiêu Hoàng
  Lý Huệ Tông
  C
  CÂU SỐ 1
  CÂU SỐ 2
  Ai l ngu?i cú cụng trong vi?c thnh l?p nh Tr?n?
  Tr?n Qu?c Tu?n
  Tr?n Th? D?
  Tr?n C?nh
  Tr?n Qu?c To?n


  B
  CÂU SỐ 3
  Tên một bộ luật của nhà Trần là Quốc triều hình luật ?
  x
  CÂU SỐ 4
  Một chế độ đặc biệt chỉ có ở nhà Trần là:
  Chế độ lập Thái tử sớm
  Chế độ Thái thượng hoàng
  Chế độ lập nhiều Hoàng hậu
  B
  CÂU SỐ 5
  Tên thật của vị vua đầu tiên thuộc triều Trần là Trần Cảnh?
  x
  CÂU SỐ 6
  Viết chữ ( Đ ) đúng hoặc ( S ) sai vào trước các chữ cái sau đây.
  A.Nhà Lý tồn tại từ năm 1009 đến cuối năm 1226.
  B. Trần Thủ Độ buộc Lý Huệ Tông nhường ngôi choTrần Cảnh.
  C. Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh.
  D. Nhà Trần thay nhà Lý là cần thiết.
  Đ
  Đ
  Đ
  s
  Bài 1. Nhận xét của em về việc nhà Trần thay thế nhà Lý?
  A. Bảo vệ vua và hoàng tộc.
  D. Bảo vệ quyền lợi phụ n?.
  C. Bảo vệ quyền tư h?u tài sản, nhất là ruộng đất.
  B. Bảo vệ sức kéo.
  D. Dó là hành động đáng lên án.
  C. Phù hợp với tỡnh hỡnh thực tế lúc bấy giờ.
  B. Chuyện bỡnh thường trong lịch sử các triều đại phong kiến.
  A. Không cần thiết phải thay thế triều đại nhà lý.
  Bài 2. Diểm bổ sung pháp luật thời Trần so với thời Lý:
  XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
  QUÝ THẦY CÔ ĐÃ DỰ
  TIẾT HỌC NÀY
  KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ LUÔN MẠNH KHỎE
   
  Gửi ý kiến