Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Vũ Minh Tùng
  Ngày gửi: 22h:07' 19-10-2010
  Dung lượng: 15.7 MB
  Số lượt tải: 138
  Số lượt thích: 0 người
  Tiết 14- Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
  Chuong II. Nu?c D?i Vi?t th?i L
  ( Th? k? XI- XII)
  Bi 10- Ti?t 14: NH L d?y m?nh cơng cu?c xy d?ng d?t nu?c.
  1. Nhà lý thành lập.
  Nhà Lý được thành lập trong hoàn cảnh nào ?
  Lê Long Đĩnh và quần thần
  Chuong II. Nu?c D?i Vi?t th?i L
  ( Th? k? XI- XII)
  Bi 10- Ti?t 14: NH L d?y m?nh cơng cu?c xy d?ng d?t nu?c.
  1. Nhà lý thành lập.
  - Cuối năm 1009 Lê Long Đĩnh mất, triều thần tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua
  Hiểu biết của em về Lý Công Uẩn ?
  Tượng Lý Công Uẩn
  Chiếu rời đô- Đại Việt sử kí toàn thư
  Hình rồng bay
  Chuong II. Nu?c D?i Vi?t th?i L
  ( Th? k? XI- XII)
  Bi 10- Ti?t 14: NH L d?y m?nh cơng cu?c xy d?ng d?t nu?c.
  1. Nhà lý thành lập.
  - Cuối năm 1009 Lê Long Đĩnh mất, triều thần tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua
  - Năm 1010 Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Đại La lấy tên là Thăng Long
  Việc Lý Công Uẩn dời đô về Đại La nói lên mơ ước nào của nhân dân ta?
  Kinh thành
  Thăng
  Long
  Chuong II. Nu?c D?i Vi?t th?i L
  ( Th? k? XI- XII)
  Bi 10- Ti?t 14: NH L d?y m?nh cơng cu?c xy d?ng d?t nu?c.
  1. Nhà lý thành lập.
  - Cuối năm 1009 Lê Long Đĩnh mất, triều thần tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua
  - Năm 1010 Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Đại La lấy tên là Thăng Long
  - Năm 1054 Nhà Lý đổi tên nước ta là Đại Việt
  Bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương của nhà Lý được thiết lập như thế nào?
  Bộ máy chính quyền thời Lý
  CÁC QUAN VĂN
  CÁC QUAN VÕ
  LỘ, PHỦ
  HUYỆN
  HƯƠNG , XÃ
  HƯƠNG XÃ
  VUA, QUAN ĐẠI THẦN
  NHÀ TIỀN LÊ NHÀ LÝ
  CÁC QUAN VĂN
  CÁC QUAN VÕ
  LỘ, PHỦ
  HUYỆN
  HƯƠNG, XÃ
  HƯƠNG , XÃ
  VUA
  THÁI SƯ
  ĐẠI SƯ
  VUA, QUAN ĐẠI THẦN
  CÁC QUAN VĂN
  CÁC QUAN VÕ
  PHỦ
  CHÂU
  LỘ
  Chuong II. Nu?c D?i Vi?t th?i L
  ( Th? k? XI- XII)
  Bi 10- Ti?t 14: NH L d?y m?nh cơng cu?c xy d?ng d?t nu?c.
  1. Nhà lý thành lập.
  - Cuối năm 1009 Lê Long Đĩnh mất, triều thần tôn Lý Công Uẩn lên ngôi vua.
  - Năm 1010 Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Đại La lấy tên là Thăng Long.
  - Vua đứng đầu nhà nước nắm mọi quyền hành. Các chức vụ quan trọng đều do những người thân cận nắm giữ.
  - Chia cả nước thành 24 lộ , phủ.
  Chuong II. Nu?c D?i Vi?t th?i L
  ( Th? k? XI- XII)
  Bi 10- Ti?t 14: NH L d?y m?nh cơng cu?c xy d?ng d?t nu?c.
  1. Nhà lý thành lập.
  2. Luật pháp và quân đội
  a. Luật pháp.
  - Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ luật Hình Thư, bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta.
  - Nhằm bảo vệ Vua và cung điện, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.
  Trừng trị kẻ xâm phạm của dân
  Quân đội thời Lý gồm mấy bộ phận?
  Chuong II. Nu?c D?i Vi?t th?i L
  ( Th? k? XI- XII)
  Bi 10- Ti?t 14: NH L d?y m?nh cơng cu?c xy d?ng d?t nu?c.
  1. Nhà lý thành lập.
  2. Luật pháp và quân đội
  a. Luật pháp.
  b. Quân đội
  - Cấm quân và quân địa phương
  - Ngoài ra còn có các binh chủng bộ binh, tượng binh, thủy binh..
  C?m qun
  Qun d?a phuong
  Tu?ng binh
  Th?y binh
  K? binh
  Chuong II. Nu?c D?i Vi?t th?i L
  ( Th? k? XI- XII)
  Bi 10- Ti?t 14: NH L d?y m?nh cơng cu?c xy d?ng d?t nu?c.
  1. Nhà lý thành lập.
  2. Luật pháp và quân đội
  a. Luật pháp.
  b. Quân đội
  - Cấm quân và quân địa phương
  - Ngoài ra còn có các binh chủng bộ binh, tượng binh, thủy binh..
  - Thực hiện chính sách “ Ngụ binh ư nông”
  Một số chính sách để bảo vệ biên cương của nhà Lý
  Chuong II. Nu?c D?i Vi?t th?i L
  ( Th? k? XI- XII)
  Bi 10- Ti?t 14: NH L d?y m?nh cơng cu?c xy d?ng d?t nu?c.
  1. Nhà lý thành lập.
  2. Luật pháp và quân đội
  a. Luật pháp.
  b. Quân đội
  c. Chính sách đối nội, đối ngoại.
  *. Đối nội: Gả công chúa và ban chức tước cho các tù trưởng miền núi
  *. Đối ngoại: Giữ quan hệ bình thường với nhà Tống, dẹp tan các cuộc tấn công của Cham-pa.
  Chăm - Pa
  Đế quốc
  Khơmer
  Đại Việt
  Nhà Tống
  Bài tập
  4
  5
  6
  6
  1
  2
  3
  Lộ - Phủ
  Các quan võ
  Huyện
  Các quan văn
  Vua quan đại thần
  Hương - xã
  Hương - xã
  a.
  b.
  c.
  d.
  e.
  f.
  Hoàn chỉnh sơ đồ để thấy rõ sự phân cấp của bộ máy chính quyền nhà Lý
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  Đ I N H B Ộ L Ĩ N H
  T H Á I B Ì N H
  L Ê H O À N
  L Ê L O N G Đ Ĩ N H
  Đ Ạ I V I Ệ T
  T H Ă N G L O N G
  N G Ụ B I N H Ư N Ô N G
  ĐÁP ÁN
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  Trò chơi ô chữ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  Đ I N H B Ộ L Ĩ N H
  T H Á I B Ì N H
  L Ê H O À N
  L Ê L O N G Đ Ĩ N H
  Đ Ạ I V I Ệ T
  T H Ă N G L O N G
  N G Ụ B I N H Ư N Ô N G
  X
  Trò chơi ô chữ
  Người có công dẹp loạn 12 sứ quân?
  X
  Ma xun nam 970 vua Dinh d?t nin hi?u l gì?
  X
  Khi Dinh Tin Hồng m?t cc tu?ng lính v qun d?i suy tơn ai ln lm vua d? ch? huy cu?c khng chi?n ch?ng T?ng?
  X
  Th?i L ơng vua cn r? tn b?o khi?n tri?u th?n ngồi n?i ai cung cam gi?n, vì an choi sa d?a nn ơng ch? n?m khơng th? ng?i khi y?t tri?u, ngu?i ta thu?ng g?i ơng l L Ng?a Tri?u.?
  X
  Nam 1054, nh L d?i tn nu?c ta l gì?
  X
  Kinh dơ c?a nu?c D?i Vi?t du?c g?i tn l gì?
  X
  V? qun d?i nh L thi hnh chính sch g?i binh v? nh nơng cho qun si lun phin v? cy ru?ng g?i l chính sch gì?
  X
  Gi?ng do trong kinh thnh Thang Long
  B? d trong kinh thnh Thang Long (th?i L)
   
  Gửi ý kiến