Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 16. Ôn tập chương I và II

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: THCS KIẾN AN (Nguyễn Hữu Thế-Trần Văn Quý
  Người gửi: Nguyễn Hữu Thế
  Ngày gửi: 18h:47' 08-12-2009
  Dung lượng: 7.8 MB
  Số lượt tải: 91
  Số lượt thích: 0 người
  TỔ : SỬ - GDCD
  PHÒNG GD & ĐT CHỢ MỚI
  TRƯỜNG THCS KIẾN AN
  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
  MÔN : LỊCH SỬ 6
  DÂN TA PHẢI BIẾT SỬ TA..
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  1/ Taïi sao noùi thaønh Coå Loa laø moät quaân thaønh?
  2/ Nhaø nöôùc AÂu Laïc suïp ñoå trong hoaøn caûnh naøo?
  BÀI 16:

  ÔN TẬP CHƯƠNG I - II
  TIẾT 17
  TIẾT 17
  Bài 16 : ÔN TẬP CHƯƠNG I - II
  1. Dấu tích của sự xuất hiện những người đầu tiên trên đất nước ta?
  2. Xã hội nguyên thủy Việt Nam trải qua những giai đoạn nào?
  3. Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc.
  4. Công trình văn hóa tiêu biểu :
  Baøi 16 : OÂN TAÄP CHÖÔNG I - II
  TIẾT 17
  ?
  Em hãy cho biết thời gian, địa điểm xuất hiện con người trên đất nước ta ?
  1. Dấu tích của sự xuất hiện những người đầu tiên trên đất nước ta?
  Cách đây từ 40 - 30 vạn năm.
  - Hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn).
  - Núi Đọ, Quan Yên (Thanh Hóa).
  - Xuân Lộc (Đồng Nai).
  Lược đồ các di chỉ khảo cổ Việt Nam
  Qua lược đồ, em có nhận xét gì về sự xuất hiện của người nguyên thủy trên đất nước ta?
  TIẾT 17
  Baøi 16 : OÂN TAÄP CHÖÔNG I - II
  Em hãy tìm địa điểm, hiện vật của xã hội nguyên thủy Việt Nam qua các giai đoạn sau?
  ?
  Giai đoạn
  Địa điểm
  Thời gian
  Hiện vật
  Người tối cổ
  Cách đây
  40 - 30 vạn năm.
  -Răng người tối cổ.
  - Công cụ đá thô sơ.
  Người tinh khôn (giai đoạn đầu)
  -Núi Đọ (Thanh Hóa)

  -Xuân Lộc (Đồng Nai)
  Mái đá Ngườm (Thái Nguyên)
  - Sơn Vi (Phú Thọ)
  Khoảng 3 - 2 vạn năm trước đây.
  Công cụ đá có hình thù rỏ ràng.
  Người tinh khôn (giai đoạn phát triển)
  -Hòa Bình, Bắc Sơn (Lạng Sơn).
  - Quỳnh Văn (Nghệ An)

  Cách đây từ 12.000 đến 4.000 năm.
  Công cụ đá mài.
  - Công cụ đồng, sắt.
  2. Xã hội nguyên thủy Việt Nam trải qua những giai đoạn nào?
  Núi Đọ
  Xuân Lộc
  Má đá Ngườm
  Hòa Bình-Bắc Sơn
  Quỳnh Văn
  Lược đồ các di chỉ khảo cổ Việt Nam
  Phùng nguyên
  Sơn vi
  Hoa Lộc
  TIẾT 17
  Baøi 16 : OÂN TAÄP CHÖÔNG I - II
  Giai đoạn
  Địa điểm
  Thời gian
  Hiện vật
  Người tối cổ
  Cách đây
  40 - 30 vạn năm.
  -Răng người tối cổ.
  - Công cụ đá thô sơ.
  Người tinh khôn (giai đoạn đầu)
  -Núi Đọ (Thanh Hóa)
  -Xuân Lộc (Đồng Nai)
  Mái đá Ngườm (Thái Nguyên)
  - Sơn Vi (Phú Thọ)
  Khoảng 3 - 2 vạn năm trước đây.
  Công cụ đá có hình thù rỏ ràng.
  Người tinh khôn (giai đoạn phát triển)
  -Hòa Bình, Bắc Sơn (Lạng Sơn).
  - Quỳnh Văn (Nghệ An).

  Cách đây từ 12.000 đến 4.000 năm.
  Công cụ đá mài.
  - Công cụ đồng, sắt.
  2. Xã hội nguyên thủy Việt Nam trải qua những giai đoạn nào ?
  Vào thế kỉ VIII - I TrCN trên đất nước ta tồn tại các nền văn hóa nào?
  Lược đồ các di chỉ khảo cổ Việt Nam
  TIẾT 17
  Baøi 16 : OÂN TAÄP CHÖÔNG I - II
  ?
  THẢO LUẬN
  THEO NHÓM
  * Nhóm 1: Hoàn cảnh ra đời của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc?
  * Nhóm 2: Địa điểm ra đời nhà nước Văn Lang - Âu Lạc?
  * Nhóm 3: Cơ sở kinh tế chủ yếu của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc?
  * Nhóm 4: Quan hệ xã hội của nhà nước Văn Lang - Âu Lạc?
  3. Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc :
  TIẾT 17
  Baøi 16 : OÂN TAÄP CHÖÔNG I - II
  3. Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc :
  * Hoàn cảnh:
  - Văn Lang : Do mâu thuẫn giàu - nghèo, xung đột giữa các bộ lạc, nhu cầu trị thủy.
  - Âu Lạc : Sau khi đánh thắng quân Tần, hợp nhất Tây Âu - Lạc Việt.
  * Vùng cư trú:
  Sống định cư ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
  * Cơ sở kinh tế:
  Nghề nông trồng lúa nước.
  * Quan hệ xã hội :
  Sống thành Làng - Bản.

  Đồng bằng
  Bắc Bộ

  Bắc Trung Bộ
  Lược đồ Việt Nam
  TIẾT 17
  Baøi 16: OÂN TAÄP CHÖÔNG I - II
  4. Công trình văn hóa tiêu biểu :
  Nêu những công trình văn hóa tiêu biểu thời Văn Lang?
  ?
  - Văn Lang : Trống đồng.
  Nêu những công trình văn hóa tiêu biểu thời Âu Lạc?
  ?
  - Âu Lạc : Thành Cổ Loa.
  - Tổ quốc.
  - Thuaọt luyeọn kim.
  - Nghe noõng trong luựa nửụực.
  - Phong tục, tập quán riêng.
  - Bài học đầu tiên về công cuộc giữ nước.
  Thời Văn Lang - Âu Lạc để lại cho chúng ta thành tựu gì?
  TRÒ CHƠI Ô CHỮ
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  v
  L
  N
  L
  A
  N
  G
  A
  U
  A
  A
  C
  h
  U
  N
  G
  U
  O
  N
  G
  C
  h
  N
  N
  U
  O
  I
  L
  U
  A
  U
  O
  C
  A
  C
  L
  O
  N
  G
  Q
  U
  A
  N
  C
  O
  L
  O
  A
  D
  U
  O
  N
  G
  V
  U
  O
  N
  G
  T
  R
  O
  N
  D
  O
  N
  G
  U
  C
  O
  M
  I
  C
  H
  a
  U
  Y
  E
  N
  K
  I
  M
  B
  O
  L
  C
  T
  R
  A
  U
  A
  u
  Ô chữ gồm 9 chữ cái : Đây là từ chỉ người đứng đầu nhà nước Việt cổ?
  1
  2
  Ô chữ gồm 8 chữ cái : Đây là một trong những nghề của người Việt Cổ?
  Ô chữ gồm 8 chữ cái : Đây là một nghề được phát hiện từ nghề gốm?
  10
  6
  Ô chữ gồm 12 chữ cái : Đây là người được Thần Kim Quy giúp làm nỏ thần?
  Ô chữ gồm 7 chữ cái : Đây là sự tích nói về tình cảm anh em, vợ chồng gắn bó keo sơn?
  12
  4
  Ô chữ gồm 11 chữ cái : Đây là tên người thuộc dòng giống rồng là cha của dân tộc Việt?
  Ô chữ gồm 4 chữ cái : Đây là tên người thuộc dòng giống Tiên đã sinh ra cái bọc trăm trứng?
  8
  9
  Ô chữ gồm 6 chữ cái : Đây là tên người đã sơ ý trao nỏ thần cho giặc?
  11
  Ô chữ gồm 5 chữ cái : Người Việt cổ có quan hệ chặt chẽ trong các làng, bản (chiềng, cha) gọi là gì?
  5
  Ô chữ gồm 5 chữ cái : Đây là tên khu thành được thần Kim Quy giúp xây dựng?
  3
  Ô chữ gồm 7 chữ cái : Đây là tên của một loại cây chủ yếu được trồng dưới nước của người Việt Cổ?
  7
  Ô chữ gồm 7 chữ cái : Đây là tên của một loại nhạc cụ được xuất hiện từ thời Đông Sơn?
  VĂN LANG - ÂU LẠC
  Vua Hùng
  v
  A
  N
  L
  A
  N
  G
  A
  U
  L
  A
  C
  * CHUẨN BỊ :
  Ôn tập theo đề cương để thi học kì I.
  CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
   
  Gửi ý kiến