Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bàl 58. Tổng kết chương III: Quang học

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Nguyệt Vân
  Ngày gửi: 10h:28' 15-04-2008
  Dung lượng: Bytes
  Số lượt tải: 520
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
  TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH.
  - - - - - - - -    - - - - - - - - - -
  GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ VẬT LÍ 9
  HỌ VÀ TÊN: TRẦN NGUYỆT VÂN
  TỔ: TOÁN-LÍ-TIN.
  NĂM HỌC 2007-2008
  Tiết 52: ÔN TẬP.
  I.ÔN TẬP LÍ THUYẾT.
  II.LUYỆN GIẢI BÀI TẬP QUANG HỌC.
  1.Dạng 1: Ảnh của một vật tạo bởi TKHT.
  Tóm tắt: Cho TKHT: AB┴∆≡A; f=12cm; AB=h=1cm;
  a) d=30cm. b) d=9cm.
  -Dựng ảnh A’B’ của AB.
  -Tính d’=? h’ =?  Cho vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của TKHT có tiêu cự bằng 12cm. Điểm A nằm trên trục chính, AB =h = 1cm. Hãy dựng ảnh A’B’ của AB .Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh trong hai trường hợp:
  +Vật AB đặt cách thấu kính một khoảng d=30cm.
  +Vật AB đặt cách thấu kính một khoảng d=9cm.
  Ngày 20 tháng 3 năm 2008.
  Tiết 52: ÔN TẬP.
  I.ÔN TẬP LÍ THUYẾT.
  II.LUYỆN GIẢI BÀI TẬP QUANG HỌC.
  1.Dạng 1: Ảnh của một vật
  tạo bởi TKHT.
  Tóm tắt:Cho TKHT:
  AB┴∆≡A; f=12cm; AB=h=1cm;
  d=30cm. b) d=9cm.
  -Dựng ảnh A’B’ của AB.
  -Tính d’=? h’ =?

  Hướng dẫn giải.
  -Dựng ảnh A’B’ của AB:
  +Dùng hai trong ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ để vẽ ảnh.
  +Vật sáng đặt vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh vuông góc với trục chính.
  +Vật sáng nằm trên trục chính của thấu kính cho ảnh nằm trên trục chính.

  Tiết 52: ÔN TẬP.
  I.ÔN TẬP LÍ THUYẾT.
  II.LUYỆN GIẢI BÀI TẬP QUANG HỌC.
  1.Dạng 1: Ảnh của một vật tạo bởi TKHT.
  Tóm tắt:
  Cho TKHT: AB┴∆≡A; f=12cm; AB=h=1cm;
  a) d=30cm. b) d=9cm.
  -Dựng ảnh A’B’ của AB.
  -Tính d’=? h’ =?
  →Có 3 cách vẽ ảnh.
  a)
  Cách vẽ 1
  I
  B’
  A’
  Cách vẽ 2
  H
  B’
  A’
  Cách vẽ 3
  I
  H
  B’
  A’
  Tiết 52: ÔN TẬP.
  I.ÔN TẬP LÍ THUYẾT.
  II.LUYỆN GIẢI BÀI TẬP QUANG HỌC.
  1.Dạng 1: Ảnh của một vật tạo bởi TKHT.
  Tóm tắt:
  Cho TKHT: AB┴∆≡A; f=12cm; AB=h=1cm;
  a) d=30cm.
  b) d=9cm.
  -Dựng ảnh A’B’ của AB.
  -Tính d’=? h’ =?
  →Có 3 cách vẽ ảnh.
  Tương tự:
  Tiết 52: ÔN TẬP.
  I.ÔN TẬP LÍ THUYẾT.
  II.LUYỆN GIẢI BÀI TẬP QUANG HỌC.
  1.Dạng 1: Ảnh của một vật tạo bởi TKHT.
  Tóm tắt:
  Cho TKHT: AB┴∆≡A;
  f=12cm; AB=h=1cm;
  d=30cm.
  d=9cm.
  -Dựng ảnh A’B’ của AB.
  -Tính d’=? h’ =?
  →Có 3 cách vẽ ảnh.
  -Phương pháp giải: Sử dụng hai cặp tam giác đồng dạng
  Cách 1:
  A’B’//OI ta có ∆F’A’B’ ∆F’OI
  AB//A’B’ta có ∆ABO ∆A’B’O
  Đáp số: d’=20cm; h’=2/3cm.
  Cách 2:
  OF’//BI→∆OB’F’ ∆BB’I
  AB//A’B’→ ∆ABO ∆A’B’O

  Tiết 52: ÔN TẬP.
  I.ÔN TẬP LÍ THUYẾT.
  II.LUYỆN GIẢI BÀI TẬP QUANG HỌC.
  1.Dạng 1: Ảnh của một vật
  tạo bởi TKHT.
  Tóm tắt:
  Cho TKHT: AB┴∆≡A; f=12cm; AB=h=1cm;
  d=30cm. b)d=9cm.
  -Dựng ảnh A’B’ của AB.
  -Tính d’=? h’ =?
  →Có 3 cách vẽ ảnh.

  -Phương pháp giải: Sử dụng hai cặp tam giác đồng dạng
  Cách 1:
  AB//A’B’→∆OAB ∆OA’B’
  AB//OH→∆FAB ∆FOH;
  OH=A’B’=h’
  Cách 2:...


  a)
  Tiết 52: ÔN TẬP.
  I.ÔN TẬP LÍ THUYẾT.
  II.LUYỆN GIẢI BÀI TẬP QUANG HỌC.
  1.Dạng 1: Ảnh của một vật
  tạo bởi TKHT.
  Tóm tắt:
  Cho TKHT: AB┴∆≡A;
  f=12cm; AB=h=1cm;
  d=30cm.
  d=9cm.
  -Dựng ảnh A’B’ của AB.
  -Tính d’=? h’ =?
  →Có 3 cách vẽ ảnh.
  Cách 1:
  AB//OH ta có ∆FAB ∆FOH
  A’B’//OI ta có ∆F’A’B’ ∆F’OI
  Cách 2:...
  -Phương pháp giải: Sử dụng hai cặp tam giác đồng dạng
  a)
  Tiết 52: ÔN TẬP.
  I.ÔN TẬP LÍ THUYẾT.
  II.LUYỆN GIẢI BÀI TẬP QUANG HỌC.
  1.Dạng 1: Ảnh của một vật
  tạo bởi TKHT.
  Tóm tắt:
  Cho TKHT: AB┴∆≡A;
  f=12cm; AB=h=1cm;
  d=30cm.
  d=9cm.
  -Dựng ảnh A’B’ của AB.
  -Tính d’=? h’ =?
  →Có 3 cách vẽ ảnh.

  -Phương pháp giải:Sử dụng hai cặp tam giác đồng dạng

  Cách 1:
  BI//OF’ ta có ∆B’BI ∆B’OF’
  AB//A’B’ta có ∆B’A’O ∆BAO.
  Đáp số: d’=36cm; h’=4cm.
  Cách 2:...
  b)
  Tiết 52: ÔN TẬP.
  I.ÔN TẬP LÍ THUYẾT.
  II.LUYỆN GIẢI BÀI TẬP QUANG HỌC.
  1.Dạng 1: Ảnh của một vật
  tạo bởi TKHT.
  Tóm tắt:
  Cho TKHT: AB┴∆≡A;
  f=12cm; AB=h=1cm;
  d=30cm.
  d=9cm.
  -Dựng ảnh A’B’ của AB.
  -Tính d’=? h’ =?
  →Có 3 cách vẽ ảnh.
  Cách 1:
  AB//OH→∆FAB ∆FOH
  OI//A’B’→∆F’OI ∆F’A’B’
  Cách 2:...
  -Phương pháp giải: Sử dụng hai
  cặp tam giác đồng dạng
  b)
  Tiết 52: ÔN TẬP.
  I.ÔN TẬP LÍ THUYẾT.
  II.LUYỆN GIẢI BÀI TẬP QUANG HỌC.
  1.Dạng 1: Ảnh của một vật
  tạo bởi TKHT.
  Tóm tắt:
  Cho TKHT: AB┴∆≡A;
  f=12cm; AB=h=1cm;
  d=30cm.
  d=9cm.
  -Dựng ảnh A’B’ của AB.
  -Tính d’=? h’ =?
  →Có 3 cách vẽ ảnh.
  Cách 1:
  AB//A’B’→∆OAB ∆OA’B’
  OH//AB→∆FOH ∆FAB
  Cách 2:...
  -Phương pháp giải:Sử dụng hai
  cặp tam giác đồng dạng
  b)
  Tiết 52: ÔN TẬP
  I.ÔN TẬP LÍ THUYẾT.
  II.LUYỆN GIẢI BÀI TẬP
  QUANG HỌC.
  1.Dạng 1: Ảnh của một vật
  tạo bởi TKHT
  2. Dạng 2: Ảnh của một vật
  tạo bởi TKPK
  Tóm tắt: Cho TKPK:
  AB┴∆≡A; f=12cm;
  d=9cm; AB=h=1cm.
  +Dựng ảnh A’B’ của AB.
  +Tính d’=? h’=?
  Cho vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của TKPK có tiêu cự bằng 12cm, điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng bằng 9cm, AB=h=1cm. Hãy dựng ảnh A’B’ của AB.
  Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh.
  Tiết 52: ÔN TẬP
  I.ÔN TẬP LÍ THUYẾT.
  II.LUYỆN GIẢI BÀI TẬP
  QUANG HỌC.
  1.Dạng 1: Ảnh của một vật
  tạo bởi TKHT
  2. Dạng 2: Ảnh của một vật
  tạo bởi TKPK
  Tóm tắt: Cho TKPK:
  AB┴∆≡A; f=12cm;
  d=9cm; AB=h=1cm.
  +Dựng ảnh A’B’ của AB.
  +Tính d’=? h’=?

  Hướng dẫn giải:
  -Dựng ảnh A’B’ của AB.
  +Dùng hai tia sáng đặc biệt qua TKPK để vẽ ảnh.
  +Vật sáng đặt vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh cũng vuông góc với trục chính.
  +Vật sáng nằm trên trục chính của thấu kính cho ảnh nằm trên trục chính.

  Tiết 52: ÔN TẬP
  I.ÔN TẬP LÍ THUYẾT.
  II.LUYỆN GIẢI BÀI TẬP QUANG HỌC.
  1.Dạng 1: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ.
  2. Dạng 2: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì.
  Tóm tắt: Cho TKPK:
  AB┴∆≡A; f=12cm; d=9cm; AB=h=1cm.
  +Dựng ảnh A’B’ của AB.
  +Tính d’=? h’=?
  →Có một cách vẽ ảnh:
  -Phương pháp giải:Sử dụng hai cặp tam giác đồng dạng
  I
  B’
  A’
  BI//FO ta có ∆B’FO ∆B’IB.
  Đáp số:
  A’B’//AB ta có ∆OA’B’ ∆OAB.
  Cách 2:...
  Cách 1:
  Tiết 52: ÔN TẬP
  I.ÔN TẬP LÍ THUYẾT.
  II.LUYỆN GIẢI BÀI TẬP QUANG HỌC.
  1.Dạng 1: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ.
  2. Dạng 2: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì.
  III.TRÒ CHƠI Ô CHỮ:

  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
  -Ôn tập kĩ lí thuyết.
  -Giải bài tập quang học.
  Hoàn thiện lời giải bài tập và trình bày một phương án giải khác.
  -Giờ sau kiểm tra một tiết.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓