Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu?

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Thị Hà (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:22' 26-11-2010
  Dung lượng: 26.8 MB
  Số lượt tải: 151
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THCS Phan Bội Châu
  Gv : Lê Thị Hà .
  Sinh học 6
  Cây xanh tiến hành quá trình quang hợp sử dụng những nguyên liệu nào?
  Muối khoáng, H2O
  Cây xanh hút nước và muối khoáng là nhờ bộ phận nào của cây ?
  O2
  Dl
  ?
  Kiểm tra bài cũ
  Theo quy luật thì nước thường chảy từ đâu tới đâu?
  Vậy mà có 1 nơi nước lại chảy ngược từ thấp lên cao. Đó là ở đâu và vì sao lại thế ?


  Bài 24 - PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU?
  1/Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu?

  Trước khi làm thí nghiệm 1 số học sinh đã dự đoán được gì?
  a/Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú
  Mô tả thí nghiệm?
  Sau 1 giờ
  Bắt đầu TN
  Cây không có lá
  Cây có lá
  1 giờ


  Bài 24 - PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU?
  1/Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu?

  Trước khi làm thí nghiệm 1 số học sinh đã dự đoán được gì?
  a/Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú: SGK
  QUA TN TRÊN TA RÚT RA KẾT LUẬN GÌ ?
  Nước thoát ra ngoài qua lá cây.
  b/Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải
  QS hình mô tả thí
  nghiệm?
  1 giờ
  A
  B


  1 giờ
  Vì sao kim đồng hồ lệch sang lọ B ?
  Vì sao mức nước lọ A giảm ?
  Từ thí nghiệm trên em rứt ra kết luận gì ?
  B
  Kết quả:
  a)Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú:
  b)Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải:
  A
  B
  Vì sao trong thí nghiệm các bạn đều phải sử dụng 2 cây tươi: 1 cây có đủ rễ, thân, lá và 1 cây chỉ có rễ, thân không có lá?
  Kết quả:
  a)Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú:
  b)Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải:
  A
  B
  Lá cây đã thoát hơi nước ra ngoài
  -Rễ hút nước vào cây
  -Phần lớn lu?ng nước đó thoát ra ngoài qua lá
  Thí nghiệm của nhóm nào đã kiểm tra được dự đoán ban đầu? Vì sao em chọn thí nghiệm này?
  Lỗ khí
  Hơi nước thoát ra ngoài nhờ bộ phận nào của lá ?
  Có thể rút ra kết luận gì qua thí nghiệm 2 và H24.3 ?
  Bài 24 - PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU?
  1/Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu?
  a/Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú: SGK
  Nước thoát ra ngoài qua lá cây.
  b/Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải: SGK
  Phần lớn nước do rễ hút vào cây được lá thải ra môi trường bằng hiện tượng thoát hơi nước qua các lỗ khí ở lá.
  Sơ đồ đường đi của nước từ lông hút vỏ rễmạch dẫn của rễmạch dẫn của thân,láthoát ra ngoài (qua lỗ khí).
  A
  A
  Sau 1 giờ
  B
  Sau 1 giờ
  2. Ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá
  B
  ? Nhóm 2 có thể thay cân bằng dụng cụ gì mà vẫn chứng minh được di?u d? doỏn ban d?u ?
  Bài 24 - PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU?
  1/Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu?
  a/Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú: SGK
  Nước thoát ra ngoài qua lá cây.
  b/Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải: SGK
  Phần lớn nước do rễ hút vào cây được lá thải ra môi trường bằng hiện tượng thoát hơi nước qua các lỗ khí ở lá.
  Sơ đồ đường đi của nước từ lông hút vỏ rễmạch dẫn của rễmạch dẫn của thân,láthoát ra ngoài (qua lỗ khí).
  2. Ý nghĩa của sự THN qua lá:
  ?Hiện tượng THN qua lá giúp cho việc vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và giữ cho lá khỏi bị đốt nóng dưới ánh nắng mặt trời.
  Nước, muối khoáng hoà tan
  Hơi nước
  Tinh bột
  Sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa gì đối với đời sống của cây?
  Thoát hơi nước qua lá
  Nước và muối khoáng hoà tan
  Nước
  Nước
  Nước
  Nước
  Nước
  Nước
  Nước
  Nước và muối khoáng hoà tan.
  Tại sao cần phải tưới nước thường xuyên cho cây và không đươc ngắt lá, bẻ ngọn, bẻ cành cây?
  Vì sao ở cây nước lại chảy ngược ?
  Vì lá thoát hơi nước tạo ra sức hút góp phần làm cho nước và muối khoáng hoà tan vận chuyển được từ rễ lên lá dễ dàng.
  Bài 24 - PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU?
  1/Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu?
  a/Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú: SGK
  b/Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải: SGK
  2. Ý nghĩa của sự THN qua lá:
  3. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng tới sự thoát hơi nước qua lá?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ?
  ánh sáng
  Nhiệt độ
  Độ ẩm
  Gió
  Có những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng tới sự thoát hơi nước qua lá?
  Bài 24 - PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU?
  1/Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu?
  a/Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú: SGK
  b/Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải: SGK
  2. Ý nghĩa của sự THN qua lá:
  3. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng tới sự thoát hơi nước qua lá?
  - Các điều kiện bên ngoài như: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm của không khí và gió ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước qua lá.
  Đối với cây thời kì khô hạn, nắng nóng cần phải làm gì?
  Vì sao phải tưới nước cho cây khi cây mất nước nhiều ?
  - Cần phải tưới đủ nước cho cây nhất là vào thời kỳ khô hạn, nắng nóng.

  Tại sao khi đánh cây đi trồng ở nơi khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn?
  Nhaèm muïc ñích laøm giaûm söï thoaùt hôi nöôùc qua laù khi caây chöa beùn reã. Khi ñaùnh caây, boä reã bò toån thöông neân luùc môùi troàng reã chöa theå huùt nöôùc ñeå buø vaøo löôïng nöôùc ñaõ maát qua laù. Luùc ñoù neáu ñeå nhieàu laù, caây bò maát quaù nhieàu nöôùc coù theå heùo roài cheát.
  DẶN DÒ
  Học và trả lời câu hỏi SGK.
  Đọc " Em có biết"
  Soạn bài 25
  Chuẩn bị bài sau: đoạn xương rồng có gai, củ dong, củ hành, cành mây, cây bèo đất, tranh ảnh về lá biến dạng, kẻ bảng Tr.85 SGK vào vở bài tập.

  CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
  1
  2
  3
  4
  5
  1
  2
  3
  4
  5
  TRÒ CHƠI Ô CHỮ
  1. (6chữ cái) Khi làm thí nghiệm chứng minh có sự thoát hơi nước qua lá, các bạn đã dùng túi gì?
  2. (6chữ cái) Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên lá nhờ bộ phận nào của cây?
  3. (6chữ cái) Cần phải tưới nước đủ cho cây, nhất là vào thời kì nào?
  4. (8chữ cái) Quá trình lá cây nhờ chất diệp lục, sử dụng, khí cácbônic và năng lượng ánh sáng măt trời để chế tạo ra tinh bột được gọi là........
  5. (9chữ cái) Để chứng minh phần lớn nước do rễ hút vào cây được thoát hơi qua lá, em phải làm gì?
  Chân chẳng tới đất. Cật chẳng tới trời. Lơ lửng giữa trời. Là cây bèo tấm
   
  Gửi ý kiến