Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Đức Khê
  Ngày gửi: 23h:05' 17-04-2011
  Dung lượng: 3.0 MB
  Số lượt tải: 679
  Số lượt thích: 0 người
  MÔN LỊCH SỬ
  GIÁO VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN TẤN KẾT
  CHÀO MỪNG CÁC THÂY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ
  THĂM LỚP
  LỚP 8/3
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  Nối cột A ( Giai cấp) với cột B ( Thái độ chính trị)
  Sao cho thích hợp
  C
  d
  b
  a
  BÀI 30
  PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP
  TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1918
  I. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC
  CHIẾN TRANH THẾ GIỚI TỨ NHẤT
  II. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRONG
  THỜI KÌ CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
  THỨ NHẤT ( 1914-1918 )
  TIẾT 49
  PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC
  CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
  1. Phong trào Đông Du ( 1905-1909 )
  Phan Bội Châu( 26/12/1867_ 29/10/1940)
  Tại Nam Đàn Nghệ An
  Năm 1904 Ông lập ra hội Duy Tân( Do Cường
  Để làm hội chủ )
  Năm 1912 thành lập Việt Nam quang phục hội
  Năm 1925 Ông bị bắt và giam ở Huế.
  Ông mất ở Huế vào năm 1940.
  Hãy tóm tắt
  tiểu sử của
  Phan Bội Châu?
  Thành lập:
  Năm 1904 Phan Bội Châu thành lập Hội Duy tân
  b. Mục đích: đánh Pháp giành độc lập
  c.Biện pháp: Nhờ Nhật giúp đở khí giới và tiền bạc
  d. Hoạt động:Đưa học sinh sang Nhật học.
  Viết sách báo tuyên truyền’
  Có lúc số học sinh lên đến 200 người
  e. Kết quả:Năm 1908 Pháp cấu kết với Nhật giải
  tán phong trào.
  Phong trào tan rã.
  Động cơ nào khiến Phan Bội Châu dựa vào Nhật?
  PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP
  TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1918
  Phong trào Đông Du được ra đời và hoạt động như thế nào?
  TIẾT 49
  PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC
  CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
  1. Phong trào Đông Du ( 1905-1909 )
  PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP
  TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1918
  Các em thảo luân nhóm ( 4 em )
  ? Qua sự thất bại của phong trào Đông Du , ta rút ra bài học gì?
  PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC
  CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
  2. Đông Kinh nghĩa thục ( 1907)
  Hãy tóm tắt
  tiểu sử của
  Lương văn Can?
  Ông sinh năm 1854 ,tại Thường Tín- Hà Nội ,
  Năm 17 tuổi Ông đổ thi hương, năm 25 tuổi
  Ông mở trường dạy học .
  Năm 1908 Ông mở trường Đông Kinh nghĩa thục
  Năm 1914 Ông bị bắt và đày sang Nam Vang
  ( Cam pu Chia). Năm 1921 Ông được trả tự do
  Ông mất năm 1927
  1. Phong trào Đông Du ( 1905-1909 )
  PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC
  CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
  2. Đông Kinh nghĩa thục ( 1907 )
  Đông Kinh nghĩa thục được ra đời và hoạt động như thế nào? Mục đích, ý nghĩa của tổ chức này là gì?
  1. Phong trào Đông Du ( 1905-1909 )
  * Thành lập: Tháng 3/1907
  * Lãnh đạo: Lương Văn Can, Nguyễn Quyền
  Hoạt động: Mở trường dạy các môn phổ thông ,
  Tổ chức các buổi nói chuyện bình văn
  .* Mục đích: Truyền bá nếp sống mới, lòng yêu nước
  Đến tháng 11/1907 Pháp ra lệnh đóng cửa trường
  Ý nghĩa: Cổ vũ cách mạng, phát triển văn hóa ,
  Thức tỉnh lòng yêu nước.
  PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC
  CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
  3. Cuộc vận động Duy tân và phong trào chống
  Thuế ở Trung Kì ( 1908)
  Tóm tắt tiểu sử của Phan Châu Trinh?
  Phan Châu Trinh sinh năm 1872 ở làng Tây Lộc Huyện Tiên Phước ( Nay là xã Tam lộc Huyện
  Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam)
  Những năm đầu TK XX Ông đi khắp nơi trong
  nước để vận động Duy tân
  Năm 1907 Ông ra Hà Nội và tham gia giảng dạy ở trường Đông Kinh nghĩa thục.
  Năm 1908 Ông bị bắt , đến năm1910 Ông ra tù.Từ năm 1911 đến 1924 Ông sang Pháp hoạt Động. Đến năm 1925 Ông về nước tiếp tục hoạt động .
  Ông mất ngày 4/4/1926 tại Sài Gòn.
  PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC
  CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
  3. Cuộc vận động Duy tân và phong trào chống
  Thuế ở Trung Kì ( 1908)
  a. Cuộc vận động Duy Tân:
  _ Lãnh đạo: Phan Châu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng
  _ Hình thức: Mở trường dạy học, tuyên truyền, diễn thuyết
  _ Nội dung: Đả phá các hủ tục cũ,lạc hậu , cổ vũ công thương nghiệp…
  Cuộc vận động Duy Tân ở Trung kì diễn ra như thế nào?
  PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC
  CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
  3. Cuộc vận động Duy tân và phong trào chống
  Thuế ở Trung Kì ( 1908)
  a. Cuộc vận động Duy Tân:
  b. Phong trào chống thuế ở Trung kì
  Nguyên nhân dẫn đến phong trào chống thuế ở Trung kì? Diễn biến của phong trào?
  ** Nguyên nhân:
  -Ảnh hưởng của cuộc vận động Duy tân -Do chính sách thuế nặng nề của Thực dân Pháp đối với nhân
  dân ta.
  ** Diễn biến: Tháng 3/1908 phong trào nổ ra rầm rộ ở Quảng nam sau đó lan ra các tỉnhTrung kì.
  Pháp đàn áp đẩm máu.
  Phong trào chống thuế ở trung Kì có ý nghĩa như thế nào?
  PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC
  CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
  3. Cuộc vận động Duy tân và phong trào chống
  Thuế ở Trung Kì ( 1908)
  b. Phong trào chống thuế ở Trung kì
  ** Ý nghĩa: Thể hiện tinh thần yêu nước
  Và năng lực cách mạng của nông dân
  CU H?I C?NG C?
  Giống nhau : Mục đích giải phóng dân tộc.
  Khác nhau :
  -Mục tiêu :
  + Phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX, thiết lập lại chế độ phong kiến .
  +Phong trào đầu thế kỉ XX : Sau khi cách mạng thành công, các sĩ phu tiến bộ muốn đưa nước nhà tiến lên con đường TBCN.
  -Hình thức đấu tranh
  + Phong trào cuối thế kỉ XIX : Khởi nghĩa vũ trang.
  +Phong trào đầu thế kỉ XX : Hình thức rất phong phú.
  Phong trào chống Pháp của nhân ta trong những
  năm cuối thế kỉ XIX và đầu thế kỉ XX có điểm gì
  giống và khác nhau?
  CU H?I C?NG C?
  3
  1
  2
  Nối các nhân vật lịch sử với xu hướng cách
  mạng của họ cho đúng:
  CU H?I C?NG C?
  Đãnh dấu X vào ô đầu câu với ý đúng:
  X
  Phong trào Đông Du là đưa học sinh sang Nhật học
  Để về đấu tranh giành độc lập
  X
  Quảng nam là địa phương đi đầu trong phong trào
  chống thuế ở Trung kì
  X
  Phan Châu Trinh là người sáng lập ra Đông Kinh nghĩa thục
  X
  Các phong trào đấu tranh đầu thế kỉ XX đều nhằm giải phóng
  dân tộc và đưa Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa.
  HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
  Học bài , nắm
  -Hoàn cảnh, diễn biến, kết quả phong trào Đông Du (1905-1909) ?
  -Hoàn cảnh ra đời, chương trình hoạt động, tác dụng của phong trào
  Đông Kinh Nghĩa Thục?
  -Cuộc vận động Duy Tân và phong trào chóng thuế ở Trung kì 1908 diễn ra
  như thế nào ?
  2. Chuẩn bị bài 30, phần II:
  PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRONG THỜI KỲ
  CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918)
  Gợi ý chuẩn bị bài:
  Chính sách của Pháp ở Đông Dương trong thời chiến?
  Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế: thành phần tham gia, kết cục?
  Khởi nghĩa Thái Nguyên: nguyên nhân, diễn biến?
  Trong bối cảnh nào Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?
  Động cơ thúc đẩy người sang phương Tây? Nét chính về hành trinh cứu nước?
  CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP
  CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
   
  Gửi ý kiến