Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Cô Đào Thị Lan Anh-THCS Bàng La-Đồ Sơn-Hải Phòng
  Người gửi: Đào Thị Lan Anh
  Ngày gửi: 23h:55' 28-02-2011
  Dung lượng: 4.5 MB
  Số lượt tải: 72
  Số lượt thích: 0 người
  Các thầy cô giáo
  &
  Các em học sinh.
  Bài 3 : Quá trình phát triển của phong trào giải
  phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
  Giáo viên: Đào Thị Lan Anh
  Đơn vị: Trường THCS Bàng La
  CHuyên đề lịch sử 9
  Lược đồ các nước đế quốc và thuộc địa đầu TK XX
  Thứ 3 ngày 21 tháng 8 năm 2007
  Chương II:
  Các nước á, Phi, Mĩ La-tinh từ năm 1945 đến nay
  Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
  II. Giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX
  I. Giai đoạn từ 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX
  II. Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX
  Bảng thống kê
  Bản đồ thế giới
  Đông Nam á
  Tại sao Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc lại khởi đầu ở khu vực Đông Nam á?
  Bản đồ Đông Nam á
  Tổng thống Xucácno
  TT Xucácnô tuyên bố độc lập (17/8/1945)
  Bộ đội Pakhét Lào (năm1945)
  Hoàng thân Xuvanuvông
  Mít-tinh ở Nhà hát lớn Hà Nội (8/1945)
  CT Hồ Chí Minh
  Bản đồ Đông Nam á
  In - đô - nê - xi - a
  17/8/1945
  Việt Nam
  2/9/1945
  Lào
  12/10/1945
  Bản đồ Đông Nam á
  Tổng thống Xucácno
  TT Xucácnô tuyên bố độc lập (17/8/1945)
  Bộ đội Pakhét Lào (năm 1945)
  Hoàng thân Xuvanuvông
  Mít-tinh ở Nhà hát lớn Hà Nội (8/1945)
  CT Hồ Chí Minh
  Bảng thống kê
  Đông
  Nam á
  Inđônêxia 17/8/1945
  Việt Nam 2/9/1945
  Lào 12/10/1945
  Bản đồ thế giới
  Đông Nam á
  Bắc Phi
  Nam á
  ấn Độ
  1947
  J. Nê-ru
  Lễ trao trả quyền độc lập cho ấn Độ
  Bản đồ châu Phi
  Angiêri
  1954-`1962
  Ai Cập
  1952
  17 nước Châu Phi giành
  độc lập
  1960
  Bảng thống kê
  Inđônêxia 17/8/1945
  Việt Nam 2/9/1945
  Lào 12/10/1945
  Đông Nam
  á
  Nam á
  Châu Phi
  ấn Độ 1947
  Ai Cập 1952
  Angiêri 1954-1960
  17 nước 1960
  Bản đồ các nước trên thế giới
  Đông Nam á
  Bắc Phi
  Nam á
  Cu Ba
  Miền nam Châu Phi
  Cu Ba
  1/1/1959
  Lược đồ các nước Mĩ La-tinh
  Bảng thống kê
  Inđônêxia 17/8/1945
  Việt Nam 2/9/1945
  Lào 12/10/1945

  ấn Độ 1947

  Ai Cập 1952
  Angiêri 1954-1962
  17 nước 1960
  Đông Nam
  á

  Nam á

  Châu Phi

  La-tinh
  Cu Ba 1/1/1959
  Lược đồ các nước trên thế giới giữa những năm 60 (TK XX)
  Miền nam Châu Phi
  Lược đồ các nước đế quốc và thuộc địa đầu TK XX
  Nước đã giành độc lập
  Nước chưa giành độc lập
  Nêu nhận xét về hệ thống thuộc địa của CN đế quốc ở đầu TK XX so với giữa những năm 60 (TK XX).
  Bảng thống kê
  Inđônêxia 17/8/1945
  Việt Nam 2/9/1945
  Lào 12/10/1945

  ấn Độ 1947

  Ai Cập 1952
  Angiêri 1954-1962
  17 nước 1960

  Cu Ba 1/1/1959
  Đông Nam
  á

  Nam á

  Châu Phi

  La-tinh
  Hệ thống thuộc địa của CN đế quốc - thực dân về cơ bản đã bị sụp đổ.
  Lược đồ các nước trên thế giới
  1
  5
  4
  6
  3
  2
  Lược đồ các trên nước thế giới
  1. Cuba (1/1/1959)
  5. Inđônêxia (17/8/1945)
  4. Ai Cập (1952)
  6. Việt Nam (2/9/1945)
  3. ấn Độ (1947)
  2. Angiêri (1954-1962)
  Bảng thống kê
  Inđônêxia 17/8/1945
  Việt Nam 2/9/1945
  Lào 12/10/1945
  ấn Độ 1947
  Ai Cập 1952
  Angiêri 1954-1962
  17 nước 1960
  Cu Ba 1/1/1959
  Đông Nam
  á
  Nam á
  Châu Phi
  Mi La-tinh
  Miền nam
  Châu phi
  Ghi-nê Bít-xao 9/1974
  Mô-dăm-bích 6/1975
  Ăng-gô-la 11/1975
  Hệ thống thuộc địa của CN đế quốc - thực dân về cơ bản đã bị sụp đổ.
  Bản đồ châu Phi
  Ghi-nê Bít-xao
  9/1974
  Ăng-gô-la
  11/1975
  Mô-dăm-bích
  6/1975
  Bản đồ châu Phi
  Ghi-nê Bít-xao
  Ghi-nê xích đạo
  Ghi-nê
  Bảng thống kê
  Inđônêxia 17/8/1945
  Việt Nam 2/9/1945
  Lào 12/10/1945
  ấn Độ 1947
  Ai Cập 1952
  Angiêri 1954-1962
  17 nước 1960
  Cu Ba 1/1/1959
  Đông Nam
  á
  Nam á
  Châu Phi
  Mi La-tinh
  Miền nam
  Châu phi
  Ghi-nê Bít-xao 9/1974
  Mô-dăm-bích 6/1975
  Ăng-gô-la 11/1975
  Hệ thống thuộc địa của CN đế quốc - thực dân về cơ bản đã bị sụp đổ.
  Thể hiện thắng lợi quan trọng của PTGPDT ở Châu Phi
  Ba nước châu Phi giành được độc lập ở giai đoạn này thể hiện ý nghĩa gì?
  Người da đen ở CH Nam Phi bị đối xử phân biệt
  Em hiểu gì về chế độ phân biệt chủng tộc?
  Phong trào chống chủ nghĩa Apácthai ở CH Nam Phi
  Bản đồ châu Phi
  Namibia 1990
  Dim-ba- bu- ê 1980
  CH Nam Phi 1993
  Bảng thống kê
  Inđônêxia 17/8/1945
  Việt Nam 2/9/1945
  Lào 12/10/1945
  ấn Độ 1947
  Ai Cập 1952
  Angiêri 1954-1962
  17 nước 1960
  Cu Ba 1/1/1959
  Đông Nam
  á
  Nam á
  Châu Phi
  Mi La-tinh
  Miền nam
  Châu phi
  Miền nam
  Châu phi
  Ghi-nê Bít-xao 9/1974
  Mô-dăm-bích 6/1975
  Ăng-gô-la 11/1975
  Dimbabuê 1980
  Namibia 1990
  CH Nam Phi 1993
  Hệ thống thuộc địa của CN đế quốc đã bị sụp
  đổ hoàn toàn.
  Hệ thống thuộc địa của CN đế quốc - thực dân về cơ bản đã bị sụp đổ.
  Thể hiện thắng lợi quan trọng của PTGPDT ở Châu Phi
  Sự kiện ba nước châu Phi xoá bỏ được chế độ phân biệt chủng tộc có ý nghĩa gì?
  Thứ 3 ngày 21 tháng 8 năm 2007
  Chương II:
  Các nước á, Phi, Mĩ La-tinh từ năm 1945 đến nay
  Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
  II. Giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX
  I. Giai đoạn từ 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX
  II. Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX
  Hiện nay chế độ phân biệt chủng tộc (chế độ A-pác-thai) còn tồn tại không?
  Nhiệm vụ chung của các nước á, Phi, Mĩ La-tinh sau khi giành độc lập là gì?
  Thứ 3 ngày 21 tháng 8 năm 2007
  Chương II:
  Các nước á, Phi, Mĩ La-tinh từ năm 1945 đến nay
  Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
  II. Giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX
  I. Giai đoạn từ 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX
  II. Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX
  Nhận xét gì về Phong trào đấu giải phóng dân tộc từ năm 1945 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX?
  Gợi ý: Khí thế
  Địa điểm
  Thành phần tham gia
  Giai cấp lãnh đạo
  Hình thức đấu tranh
  Bản đồ các nước trên thế giới
  Đông Nam á
  Bắc Phi
  Nam á
  Cu Ba
  Trả lời:
  - Khí thế: đấu tranh sôi nổi mạnh mẽ
  - Địa điểm: diễn ra ở hầu hết các châu lục trên thế giới
  - Thành phần tham gia: đông đảo các tầng lớp, giai cấp nhân dân
  - Giai cấp lãnh đạo:
  - Hình thức đấu tranh: đa dạng, phong phú như biểu tình, bãi công, nổi dây cướp chính quyền
  Bảng thống kê
  Inđônêxia 17/8/1945
  Việt Nam 2/9/1945
  Lào 12/10/1945
  ấn Độ 1947
  Ai Cập 1952
  Angiêri 1954-1962
  17 nước 1960
  Cu Ba 1/1/1959
  Đông Nam
  á
  Nam á
  Châu Phi
  Mi La-tinh
  Miền nam
  Châu phi
  Miền nam
  Châu phi
  Ghi-nê Bít-xao 9/1974
  Mô-dăm-bích 6/1975
  Ăng-gô-la 11/1975
  Dimbabuê 1980
  Namibia 1990
  CH Nam Phi 1993
  Hệ thống thuộc địa của CN đế quốc đã bị sụp
  đổ hoàn toàn.
  Hệ thống thuộc địa của CN đế quốc - thực dân về cơ bản đã bị sụp đổ.
  Thể hiện thắng lợi quan trọng của PTGPDT ở Châu Phi
  Bài tập 1:
  Hãy nối các ô từ cột A (chỉ mốc thời gian) sang cột B (chỉ nước giành độc lập) sao cho đúng.
  1.Việt Nam
  b) 2-9-1945
  c) 12-10-1945
  d) 1-1-1959
  e) 1960
  a) 17-8-1945
  2. Lào
  4. Cu ba
  3. In đô nê xi a
  A
  B
  Bài tập 2
  Từ giữa những năm 60 đến những năm 70 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh giành độc lập diễn ra chủ yếu ở những nước nào? Hãy lựa chọn ý đúng.
  Các nước Nam á và Bắc Phi
  Các nước trên bán đảo Đông Dương
  Các nước Ăng-gô-la, Mô-dăm-bích, Ghi-nê Bít-xao
  Các nước Mĩ La tinh
  Các nước miền Nam châu Phi
  Bài tập 3
  Nhận xét nào dưới đây không đúng về quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến những năm 90 của thế kỉ XX:
  Phong trào phát triển đồng đều ở cả ba châu lục, nhưng mạnh mẽ nhất là ở châu Phi.
  B. Phong trào khởi đầu ở Đông Nam á, rồi lan sang Nam á, Bắc Phi và Mĩ La tinh.
  C. Phong trào làm tan rã từng mảng và đi tới sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.
  D. Các nước thuộc địa giành được độc lập dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau.
  Bài tập về nhà:
  Nêu đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc
  Gợi ý: Địa điểm ( khu vực )
  Thành phần tham gia
  Giai cấp lãnh đạo
  Hình thức đấu tranh
  Chúc các em học sinh chăm ngoan, học tốt !
  Cảm ơn các thầy cô giáo
   
  Gửi ý kiến