Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đàm Thị Luyện
  Ngày gửi: 08h:42' 14-04-2011
  Dung lượng: 13.0 MB
  Số lượt tải: 368
  Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Hải Yến)
  http://d.violet.vn/download.php?id=1085455&path=%2Fuploads%2Fresources%2F221%2F1085455%2F%2FQuang_Trung_xay_dung_dat_nuoc.ppt&file=Bai+26+quang+Trung+xay+dung+dat+nuoc&user=3376527DỰ GIỜ LỚP 7/2
  CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 7
  Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
  Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
  Kiểm tra bài cũ.
  * Ý nghĩa:
  - Lật đổ các tập đoàn phong kiến Nguyễn, Trịnh, Lê
  - Xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước.
  - Đánh tan quân xâm lược Xiêm, Thanh.
  * Nguyên nhân:
  - Tinh thần chiến đấu dũng cảm của quân sĩ
  - Sự tham gia ủng hộ của nhân dân.
  - Quang Trung và bộ chỉ huy lãnh đạo tài tình, sáng suốt.
  Nêu ý nghĩa lịch sử và những nguyên nhân thắng lợi của phong trào Tây Sơn từ năm 1771 - 1789?
  Tiết 57: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
  1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
  Phú Xuân kinh đô phong kiến cuối cùng của nước Việt
  Sau khi đánh thắng giặc ngoại xâm Quang Trung đã làm gì ?
  Sau khi đánh thắng ngoại xâm Quang Trung b¾t tay vµo viÖc x©y dùng chÝnh quyÒn míi, ®ãng ®« ë Phó Xu©n
  Tiết 57: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
  1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
  ? Vì sao sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm, lật đổ chính quyền phong kiến trong nước, Quang Trung lại chăm lo xây dựng kinh tế trong nước?
  a. Kinh tế.
  + Nông nghiệp:
  - Ban hành chiếu khuyến nông
  - Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ tô thuế.
  ? Để phục hồi nền kinh tế Quang Trung đã có những biện pháp gì?
  - Do chiến tranh loạn lạc, đất nước bị tàn phá,công nông nghiệp bị đình trệ, nhân dân đói khổ… -> cần xây dựng kinh tế để nhân dân ấm no, đất nước giàu mạnh.
  “ …Phàm những người dân nào trước đó kiều ngụ tha phương, trốn tránh lao dịch, hoặc vì có thê hương mẫu quán mà đến ở, hoặc vì đi buôn bán làm ăn mà ngụ cư được 3 đời trở lên mới cho ở, còn ngoài ra, bắt về bản quán hết thảy…Những ruộng công, ruộng tư đã trót bỏ hoang, nay đều cho về nhận lấy cày cấy…”
  (Trích chiếu khuyến nông)
  Tiết 57: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
  1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
  a. Kinh tế.
  + Nông nghiệp:
  - Ban hành chiếu khuyến nông
  - Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ tô thuế.
  - Vì nông nghiệp là bộ phận kinh tế chủ yếu và quan trọng nhất của nền kinh tế nước ta lúc đó.
  ? Vì sao Quang Trung chú ý đến
  phát triển nông nghiệp?
  ? Em có nhận xét gì về chính sách nông nghiệp của Quang Trung?
  - Chăm lo đến quyền lợi của nông dân.
  - Giải quyết ruộng đất bỏ hoang.
  - Khắc phục nạn lưu vong, phiêu tán
  Tiết 57: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
  1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
  a. Kinh tế.
  + Nông nghiệp:
  + Công thương nghiệp:
  - Phục hồi, mở rộng các làng nghề thủ công
  - Mở cửa ải, thông chợ búa trong nước.
  - Giảm thuế.
  * Tác dụng:
  + Hàng hóa được lưu thông…
  + Công thương nghiệp được phục hồi
  ? Tại sao “mở cửa ải thông chợ búa” thì CTN được phát triển?
  => Lưu thông hàng hóa trong nước, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân…
  ? Về công thương nghiệp. vua Quang Trung đã có những biện pháp gì?
  ? Tác dụng của những chính sách về Công thương nghiệp?
  Tiết 57: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
  1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
  a. Kinh tế.
  b. Văn hóa, giáo dục.
  - Ban hành Chiếu lập học.
  - Lấy chữ Nôm làm chữ viết chính thức của Nhà nước
  - Lập Viện sùng chính để dịch sách...
  Nội dung giáo dục chú trọng tính thiết thực sáng tạo “học ở sự nghe trông” phương pháp giáo dục “ học cho rộng ước lược cho gọn theo điều học biết mà làm”
  (Lời tâu của Nguyễn Thiếp)
  ? Quang Trung đã thi hành những chính sách gì để phát triển văn hóa, giáo dục?
  ? Chiếu lập học nói lên hoài bão gì của vua Quang Trung?
  -> Coi trọng giáo dục, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài, nâng cao dân trí góp phần xây dựng đất nước thịnh trị...
  Quang Trung nói “Xây dựng đất nước
  lấy việc dạy học làm đầu, tìm lẽ trị bình
  lấy việc tuyển chọn nhân tài làm gốc”
  (Trích chiếu lập học)
  Tiết 57: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
  1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
  a. Kinh tế.
  b. Văn hóa, giáo dục.
  - Ban hành Chiếu lập học.
  - Chữ Nôm được đề cao, là chữ chính thức củaNhà nước.
  - Lập Viện sùng chính.
  * Ý nghĩa:
  =>Thể hiện ý thức, tinh thần dân tộc sâu sắc.
  ? Việc sử dụng chữ Nôm của vua Quang Trung nói lên điều gì?
  Chữ Nôm
  Chứng tỏ Quang Trung là người có ý
  thức và tinh thần dân tộc sâu sắc.
  ? Những chính sách về văn hóa, giáo dục của vua Quang Trung nói lên điều gì?
  Tiết 57: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
  1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
  a. Kinh tế.
  b. Văn hóa, giáo dục.
  ? Vậy, những việc làm của Quang Trung đã có tác dụng gì đối với nền kinh tế và xã hội của đất nước?
  - Kinh tế được phục hồi nhanh chóng.
  - Xã hội dần dần ổn định.
  Tiết 57: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
  1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
  ? Nhà nước thống nhất song vua Quang Trung gặp phải những khó khăn gì?
  2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao.
  ? Trước những âm mưu của kẻ thù Quang Trung đã có những chính sách gì về quốc phòng ?
  - Thi hành chế độ quân dịch,
  - Củng cố quân đội về mọi mặt.
  - Chế tạo chiến thuyền lớn…
  + Quốc phòng:
  - Phía Bắc: Lê Duy Chỉ lén lút hoạt động ở biên giới Việt – Trung.
  - Phía Nam: Nguyễn Ánh cầu viện Pháp và chiếm Gia Định.
  a. Âm mưu của kẻ thù
  b. Chủ trương của Quang Trung:
  - Phía Bắc: Lê Duy Chỉ lén lút hoạt động.
  - Phía Nam: Nguyễn Ánh cầu viện Pháp.
  Tiết 57: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
  1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
  ? Đường lối đối ngoại của vua Quang Trung có ý nghĩa gì?
  2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao.
  * Ý nghĩa: Nâng cao uy tín, vị thế của Quang Trung và Đại Việt
  + Quốc phòng:
  + Ngoại giao:
  ? Chủ trương ngoại giao của vua Quang Trung là gì ?
  Quan hệ mềm dẻo với nhà Thanh nhưng cương quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia.
  * Ngày 16-9-1792, Quang Trung qua
  đời, nhiều dự định của ông không
  được thực hiện.
  Công chúa Ngọc Hân
  Ghi lại sự nghiệp
  Quang Trung:
  “Mà nay áo vải cờ đào
  Giúp dân dựng nước,
  xiết bao công trình.”
  Tiết 57: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
  1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
  N2 + N3. Những công lao to lớn của Quang Trung - Nguyễn Huệ đối với dân tộc?
  2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao.
  + Quốc phòng:
  + Ngoại giao:
  N1. Nhận xét về những chính sách của Quang Trung trên các lĩnh vực ?
  Thảo luận nhóm
  a. Kinh tế.
  b. Văn hóa, giáo dục.
  Tiết 57: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
  1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
  => Tiến bộ, tích cực, phù hợp với xu thế thời đại. Quang Trung mất không thực hiện triệt để gây tổn thất cho dân tộc?
  2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao.
  + Quốc phòng:
  + Ngoại giao:
  ? Nhận xét về những chính sách của Quang Trung trên các lĩnh vực ?
  Thảo luận nhóm
  a. Kinh tế.
  b. Văn hóa, giáo dục.
  ? Những công lao to lớn của Quang Trung - Nguyễn Huệ đối với dân tộc?
  Lật đổ các triều đại phong kiến
  Nguyễn, Trịnh, Lê; thống nhất
  đất nước.
  Đánh đuổi xâm lược Xiêm –
  Thanh giữ vững độc lập.
   Cũng cố - ổn định kinh tế, chính
  trị, văn hoá.
  Chiêú Nôm- Bút tích của Nguyễn Huệ
  Ấn triện
  Tiền
  đồng
  thời Tây
  Sơn
  Tiết 57: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
  Tiết 57: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
  Tiết 57: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
  Hình bia núi Bân (Phú Xuân, Huế) Nơi Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế và xuất quân
  Tiết 57: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
  Tiết 57: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
  Bài tập cũng cố
  Dựng cờ khởi nghĩa
  Lật đổ chuá Nguyễn ở Đàng trong
  Đánh tan quân xâm lược Xiêm
  Lật đổ chúa Trịnh ở Đàng ngoài
  Lật đổ chính quyền nhà Lê, thống nhất nước nhà.
  Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Quang Trung
  Đánh tan quân xâm lược Thanh
  Xây dựng đất nước
  Tiết 57: Bài 26. QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
  Hướng dẫn về nhà:
  - Nắm vững kiến thức bài học.
  - Làm bài tập 1, 2, 3 SGK trang133.
  - Ôn tập kiến thức chương V.
  Bài tập: Hãy lập bảng trình bày những biện pháp chủ yếu của vua Quang Trung đã thực hiện để xây dựng chính quyền mới, phục hồi và phát triển đất nước (theo mẫu)
   
  Gửi ý kiến