Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 8. Trọng lực - Đơn vị lực

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: SGK
  Người gửi: Hoàng Công Danh
  Ngày gửi: 20h:49' 20-10-2008
  Dung lượng: 2.3 MB
  Số lượt tải: 108
  Số lượt thích: 0 người
  Kiểm tra bài cũ
  1. Những kết quả tác dụng của lực?
  2. Khi một quả bóng đập vào bức tường thì lực mà bức tường tác dụng lên quả bóng sẽ gây ra những kết quả gì?

  A. Chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bóng
  B. Chỉ làm biến dạng quả bóng
  C. Không làm biến dạng cũng không làm biến đổi chuyển động của quả bóng
  D. Vừa làm biến dạng đồng thời biến đổi chuyển động của quả bóng
  Kiểm tra bài cũ
  1. Kết quả tác dụng của lực
  Lực tác dụng lên một vật có thể làm biến đổi chuyển động của vật đó hoặc làm nó biến dạng
  2. Khi một quả bóng đập vào bức tường thì lực mà bức tường tác dụng lên quả bóng sẽ gây ra những kết quả gì?

  A. Chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bóng
  B. Chỉ làm biến dạng quả bóng
  C. Không làm biến dạng cũng không làm biến đổi chuyển động của quả bóng
  D. Vừa làm biến dạng đồng thời biến đổi chuyển động của quả bóng
  Con: Bố ơi! Tại sao người đứng ở Nam Cực không bị rơi ra ngoài Trái Đất?
  Đặt vấn đề
  Bố: Con không biết là Trái Đất hút tất cả mọi vật, kể cả các vật ở Nam Cực à?
  Nam cực
  Tuần 8 - Tiết 8:
  I. TRỌNG LỰC LÀ GÌ?
  I. Trọng lực là gì?
  1. Thí nghiệm
  Treo vật nặng vào lò xo
  ->Thực hiện C1
  C1: Lò xo tác dụng lực vào quả nặng. Lực này có phương thẳng đứng, có chiều từ dưới lên. Quả nặng đứng yên vì chịu tác dụng của hai lực cân bằng
  I. TRỌNG LỰC LÀ GÌ?
  I. Trọng lực là gì?
  1. Thí nghiệm
  ->Thực hiện C2
  a. C1
  b. C2
  Cầm viên phấn trên cao, đột nhiên buông tay
  Viên phấn bị biến đổi chuyển động. Lực này có phương thẳng đứng, có chiều từ trên xuống dưới


  I. TRỌNG LỰC LÀ GÌ?
  I. Trọng lực là gì?
  1. Thí nghiệm
  a. C1
  b. C2
  C3
  Loø xo bò daõn daøi ra ñaõ taùc duïng vaøo quaû naëng moät löïc keùo leân phía treân. Theá maø quaû naëng vaãn ñöùng yeân. Vaäy phaûi coù moät löïc nöõa taùc duïng vaøo quaû naëng höôùng xuoáng phía döôùi ñeå(1)………………………………………vôùi löïc cuûa loø xo. Löïc naøy do(2)………………………………………taùc duïng leân quaû naëng.
  lực hút - trái đất - cân bằng - biến đổi
  Khi vieân phaán ñöôïc buoâng ra, noù baét ñaàu rôi xuoáng. Chuyeån ñoäng cuûa noù ñaõ bò(3)…………………………Vaäy phaûi coù moät(4)…………………………………vieân phaán xuoáng phía döôùi. Löïc naøy do(5)………………………………taùc duïng leân vieân phaán
  cân bằng
  Trái Đất
  biến đổi
  lực hút
  Trái Đất
  I. TRỌNG LỰC LÀ GÌ?
  I. Trọng lực là gì?
  1. Thí nghiệm
  a. C1
  b. C2
  cân bằng 2. trái đất
  3. biến đổi 4. lực hút
  5. trái đất
  C3
  I. TRỌNG LỰC LÀ GÌ?
  I. Trọng lực là gì?
  1. Thí nghiệm
  2. Kết luận
  (?)Trọng lực là gì?
  -Trọng lực là lực hút của Trái đất
  (?)Trọng lượng là gì?
  -Trọng lượng là cường độ của trọng lực
  SGK
  II. PHƯƠNG VÀ CHIỀU CỦA TRỌNG LỰC
  I. Trọng lực là gì?
  II. Phương và chiều của trọng lực
  1. Phương và chiều của trọng lực
  -Đọc thông tin SGK
  I. PHƯƠNG VÀ CHIỀU CỦA TRỌNG LỰC
  I. Trọng lực là gì?
  II. Phương và chiều của trọng lực
  1. Phương và chiều của trọng lực
  -Đọc thông tin SGK
  I. PHƯƠNG VÀ CHIỀU CỦA TRỌNG LỰC
  I. Trọng lực là gì?
  II. Phương và chiều của trọng lực
  1. Phương và chiều của trọng lực
  C4
  a) Khi quả nặng treo trên dây dọi đứng yên thì trọng lượng của qủa nặng đã(1)...........với lực kéo của sợi dây. Do đó phương của trọng lực cũng là phương của (2).................tức là phương
  (3).................
  b) Căn cứ vào hai thí nghiệm ở hình 8.1 và 8.2 ta có thể kết luận là chiều của trọng lực hướng(4)...........
  ............

  -thẳng đứng
  -từ trên xuống dưới
  -cân bằng
  -dây dọi

  cân bằng
  dây dọi
  thẳng đứng
  từ trên
  xuống dưới
  I. PHƯƠNG VÀ CHIỀU CỦA TRỌNG LỰC
  I. Trọng lực là gì?
  II. Phương và chiều của trọng lực
  1. Phương và chiều của trọng lực
  C4
  cân bằng
  2. Dy d?i
  3. Th?ng d?ng
  4. từ trên xuống dưới
  I. PHƯƠNG VÀ CHIỀU CỦA TRỌNG LỰC
  I. Trọng lực là gì?
  II. Phương và chiều của trọng lực
  1. Phương và chiều của trọng lực
  C4
  I. PHƯƠNG VÀ CHIỀU CỦA TRỌNG LỰC
  I. Trọng lực là gì?
  II. Phương và chiều của trọng lực
  1. Phương và chiều của trọng lực
  2. hướng về phía Trái đất
  C5:Trọng lực có phương
  (1).........và có chiều
  (2)..................
  thẳng đứng
  hướng về phía Trái đất
  C5
  2. K?t lu?n
  1. thẳng đứng
  III. ĐƠN VỊ LỰC
  I. Trọng lực là gì?
  II. Phương và chiều của trọng lực
  III. Đơn vị lực
  -Niutơn (N)
  200N
  10N
  50kg
  IV. VẬN DỤNG
  I. Trọng lực là gì?
  II. Phương và chiều của trọng lực
  III. Đơn vị lực
  IV. Vận dụng
  C6
  Phương thẳng đứng và mặt nằm ngang vuông góc nhau
  CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT
  TRÁI
  ĐẤT
  MẶT
  TRĂNG
  60kg
  60kg
  600N
  100N
  CŨNG CỐ
  Em hãy chọn câu đúng:
  Trọng lượng của một vật nặng 500g sẽ có chiều và độ lớn:
  A . hu?ng từ dưới lên, 50N.
  B . hu?ng từ trên xu?ng, 5N.
  C . hu?ng từ trái sang ph?i, 50N.
  D . hu?ng từ phải sang trái, 5N.
  -Trọng lực là lực hút của Trái đất
  -Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía Trái đất
  -Trọng lượng là cường độ của trọng lực
  -Đơn vị lực là Niutơn(N). Trọng lượng của một quả cân 100g là 1N
  GHI NH?
  HỌC BÀI
  LÀM BÀI TẬP TRONG SÁCH BÀI TẬP ĐỌC PHẦN "CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT"
  ÔN TẬP KIẾN THỨC ĐÃ HỌC TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN GIỜ ĐỂ TIẾT TỚI KIỂM TRA MỘT TIẾT
  XIN CHÂN THÀNH
  CẢM ƠN
  QUÝ THẦY CÔ
  CÙNG CÁC EM HỌC SINH
   
  Gửi ý kiến