Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 27. Lực điện từ

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: SGK
  Người gửi: Nguyễn Thị Hằng
  Ngày gửi: 09h:27' 28-11-2007
  Dung lượng: 1.6 MB
  Số lượt tải: 1167
  Số lượt thích: 0 người
  Về dự hội THảO CHUYÊN Đề
  Trường thcs lạc viên
  Qui định
  Phần phải ghi vào vở:
  Các đề mục.
  Khi nào có biểu tượng xuất hiện.
  Khi hoạt động nhóm, các thành viên đều phải hoạt động và giữ trật tự .
  ?
  ??
  Ki?m tra bi cu
  Trong thớ nghi?m phỏt hi?n t? tru?ng c?a dũng di?n:
  Cõu 1: Dõy d?n AB du?c b? trớ nhu th? no d? hi?n tu?ng x?y ra d? quan sỏt nh?t?
  T?o v?i kim nam chõm th? m?t gúc b?t kỡ.
  Song song v?i kim nam chõm th?.
  Vuụng gúc v?i kim nam chõm th?.
  T?o v?i kim nam chõm th? m?t gúc nh?n.
  Cõu 2: Hóy ki?m tra cỏc phỏt bi?u sau dõy, phỏt bi?u no l dỳng?
  Dũng di?n gõy ra t? tru?ng v cú kh? nang tỏc d?ng l?c t? lờn kim nam chõm th? d?t g?n nú.
  Cỏc h?t mang di?n cú th? t?o ra t? tru?ng.
  Cỏc v?t nhi?m di?n cú th? t?o ra t? tru?ng.
  Cỏc dõy d?n cú th? t?o ra t? tru?ng.
  H: Dũng di?n tỏc d?ng l?c t? lờn kim nam chõm. V?y ngu?c l?i, nam chõm cú tỏc d?ng l?c lờn dũng di?n hay khụng? H: Nờu m?t phuong ỏn ki?m tra d? doỏn c?a b?n?
  I. Tỏc d?ng c?a t? tru?ng lờn dõy d?n cú dũng di?n ch?y qua:
  1. Thớ nghi?m: (HS ho?t d?ng nhúm)
  M?c dớch:
  Chu?n b?:
  Ti?n hnh TN:
  + L?p m?ch di?n nhu hỡnh 27.1
  + Dúng khoỏ K, quan sỏt do?n dõy d?n AB
  Ti?t 29: L?C DI?N T?
  K
  Hỡnh 27.1
  C1: Hi?n tu?ng dú ch?ng t? di?u gỡ?
  Khi K dúng, do?n dõy AB b? d?y ra ngoi nam chõm ( ho?c hỳt vo trong lũng nam chõm ), ch?ng t? do?n dõy d?n AB ch?u tỏc d?ng c?a m?t l?c no dú ? l?c di?n t?.
  2. K?t lu?n: T? tru?ng tỏc d?ng l?c lờn do?n dõy d?n AB cú dũng di?n ch?y qua d?t trong t? tru?ng. L?c dú du?c g?i l l?c di?n t?.
  II. Chi?u c?a l?c di?n t? - Quy t?c bn tay trỏi:
  D?i chi?u dũng di?n ch?y qua dõy d?n AB
  Gi? nguyờn chi?u dũng di?n, d?i chi?u du?ng s?c t?

  1. Chi?u c?a l?c di?n t? ph? thu?c vo nh?ng y?u t? no?
  a. Thớ nghi?m: (HS ho?t d?ng nhúm)
  : chi?u l?c di?n t? thay d?i.
  : chi?u l?c di?n t? thay d?i
  B. K?t lu?n: Chi?u c?a l?c di?n t? tỏc d?ng lờn dõy d?n AB ph? thu?c vo chi?u dũng di?n ch?y trong dõy d?n v chi?u c?a du?ng s?c t?.
  - D?t bn tay trỏi sao cho cỏc du?ng s?c t? hu?ng vo lũng bn tay chi?u t? c? tay d?n ngún tay gi?a hu?ng theo chi?u dũng di?n
  2. Quy t?c bn tay trỏi:
  thỡ ngún tay cỏi choói ra
  90o ch? chi?u c?a l?c di?n t?.
  *Chỳ ý: Khi d?ng th?i d?i chi?u dũng di?n ch?y qua dõy d?n AB v d?i chi?u du?ng s?c t? thỡ chi?u l?c di?n t? khụng thay d?i.
  Ghi nh?:
  Dõy d?n cú dũng di?n ch?y qua d?t trong .....v khụng song song v?i ........ thỡ ch?u tỏc d?ng c?a .....
  Quy t?c bn tay trỏi:
  D?t bn tay trỏi sao cho cỏc du?ng s?c t? hu?ng vo lũng bn tay, chi?u t? c? tay d?n ngún tay gi?a hu?ng theo chi?u ..... thỡ ngún tay cỏi choói ra 90o ch? chi?u c?a .....
  t? tru?ng
  du?ng s?c t?
  l?c di?n t?
  dũng di?n
  l?c di?n t?
  III. V?n d?ng:
  C2: p d?ng quy t?c bn tay trỏi, xỏc d?nh chi?u dũng di?n ch?y qua do?n dõy d?n AB trong hỡnh 27.3

  Hỡnh 27.3
  ho?c
  p d?ng quy u?c chi?u du?ng s?c t? bờn ngoi nam chõm: di ra t? c?c B?c, di vo t? c?c Nam c?a nam chõm ? chi?u du?ng s?c t? di t? trờn xu?ng du?i.
  V?n d?ng quy t?c bn tay trỏi: D?t bn tay trỏi sao cho cỏc du?ng s?c t? hu?ng vo lũng bn tay, chi?u ngún tay cỏi choói ra 90o ch? chi?u c?a l?c di?n t? thỡ chi?u t? c? tay d?n ngún tay gi?a hu?ng theo chi?u dũng di?n. V?y chi?u dũng di?n di t? B ? A c?a do?n dõy d?n AB.

  C3:Hỡnh no mụ t? dỳng chi?u du?ng s?c t? (ho?c c?c) c?a nam chõm trờn hỡnh 27.4?

  Hỡnh c
  Hỡnh a
  Hỡnh b
  Hỡnh 27.4
  C4: Bi?u di?n l?c di?n t? tỏc d?ng lờn cỏc do?n AB , CD c?a khung dõy d?n cú dũng di?n ch?y qua trong hỡnh 27.5a, b , c. Cỏc c?p l?c di?n t? tỏc d?ng lờn AB v CD trong m?i tru?ng h?p cú tỏc d?ng gỡ d?i v?i khung dõy?


  VUI D? H?C
  Cú cỏc v?t sau : m?t thanh nam chõm, m?t thanh thộp, m?t mi?ng x?p nh?, m?t ch?u b?ng nh?a d?ng nu?c. Lm cỏch no em cú th? ch? t?o thanh thộp thnh thanh nam chõm?
  Lm nhi?m t? thanh thộp : Cho thanh thộp ti?p xỳc v?i nam chõm .
  D?t thanh thộp lờn mi?ng x?p .
  Th? nh? mi?ng x?p n?i trờn m?t nu?c trong ch?u .
  Ch? thanh thộp d?nh hu?ng theo phuong B?c - Nam d?a lớ .
  Dỏnh d?u c?c c?a thanh thộp .
   
  Gửi ý kiến