Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 9. Tổng kết chương I: Quang học

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thanh Trí
  Ngày gửi: 08h:17' 20-10-2008
  Dung lượng: 814.0 KB
  Số lượt tải: 105
  Số lượt thích: 0 người
  Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Châu Phú
  Trường THCS Cái Dầu
  Giáo viên:Nguyễn Thanh Trí

  Tổ:Lý-Hóa-Tin
  I.Tự kiểm tra:
  Câu 1:Khi nào ta nhìn thấy một vật?

  A.Khi vật được chiếu sáng

  B.Khi vật phát ra ánh sáng

  C. Khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta

  D.Khi có ánh sáng từ mắt chiếu sáng vật
  I.Tự kiểm tra:
  Câu 2:Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh:

  A. Ảnh ảo bé hơn vật và ở gần gương hơn vật
  B. Ảnh ảo bằng vật và cách gương một khòang bằng
  khỏang cách từ vật đến gương.
  C. Ảnh hứng được trên màn và lớn bằng vật
  D. Ảnh không hứng được trên màn và bé hơn vật
  I.Tự kiểm tra:
  Câu 3:Định luật truyền thẳng ánh sáng:
  Trong môi trường………………………..
  và …………….ánh sáng truyền
  đi theo………………
  trong suốt
  đồng tính
  đường thẳng
  I.Tự kiểm tra:
  Câu 4:Tia sáng khi gặp gương phẳng thì phản xạ lại theo định
  luật phản xạ ánh sáng:
  a)Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với………………
  và đường………………………….
  b)Góc phản xạ bằng……………………..
  tia tới
  pháp tuyến
  góc tới
  I.Tự kiểm tra:
  Câu 5&6:so sánh tính chất ảnh tạo bởi gương cầu lồi và
  Gương phẳng.
  Ảnh ảo không hứng được trên màn chắn
  -?nh b?ng v?t
  -?nh nh? hon
  v?t
  -Kh?ang cỏch t? v?t d?n guong b?ng kh?ang cỏch t? guong d?n ?nh
  I.Tự kiểm tra:
  Câu 7:Khi vật ở khỏang nào thì gương cầu lõm cho ảnhảo?
  -Khi vật ở sát gương
  -Ảnh lớn hơn vật
  I.Tự kiểm tra:
  Câu 8:Viết ba câu có nghĩa:
  Gương cầu lõm hứng được trên màn chắn bé hơn vật ảnh ảo
  Gương phẳng Không hứng được trên màn chắn bằng vật ảnh thật
  Gương cầu lồi lớn hơn vật
  1. ?nh ?o t?o b?i guong ph?ng khụng h?ng du?c trờn mn ch?n v b?ng v?t
  2. ?nh ?o t?o b?i guong c?u l?i khụng h?ng du?c trờn mn ch?n v bộ
  hon v?t

  3. ?nh ?o t?o b?i guong c?u lừm khụng h?ng du?c trờn mn ch?n v l?n hon v?t.
  I.Tự kiểm tra:
  Câu 9:cho một gương phẳng và một gương cầu lồi có cùng kích thước.So sánh vùng nhìn thấy của chúng khi đặt mắt ở cùng vị trí.
  Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.
  I.Tự kiểm tra:
  II.Vận dụng:
  C1:Có hai điểm sáng S1 và S2 trước gương phẳng
  Vẽ ảnh mỗi điểm sáng tạo bởi gương phẳng
  Vẽ hai chùm tia tới,tia phản xạ lớn nhất xúât phát từ S1 và S2
  Tìm vùng nhìn thấy ảnh S1 và S2.
  S2
  S1
  I.Tự kiểm tra:
  II.Vận dụng:
  C1:a)Vẽ ảnh của mỗi điểm sáng tạo bởi gương:
  S2
  S’2
  S1
  S’1
  I.Tự kiểm tra:
  II.Vận dụng:
  C 1:b)Vẽ hai chùm tia tới lớn nhất xuất phát từ
  S1 và S2 và hai chùm tia phản xạ tương ứng
  S1
  S2
  S’1
  S’2
  S1
  S2
  S’2
  S’1
  I.Tự kiểm tra:
  II.Vận dụng:
  C1:c)Vùng nhìn thấy hai ảnh:
  I.Tự kiểm tra:
  II.Vận dụng:
  Hình a
  Hình b
  Hình c
  Hãy cho biết tên gọi của gương trong các hình:
  Gương cầu lồi
  Gương phẳng
  Gương cầu lõm
  I.Tự kiểm tra:
  II.Vận dụng:
  C2:Hãy nêu điểm giống nhau và khác nhau ảnh của
  một vật tạo bởi gương cầu lồi ,gương cầu lõm và gương phẳng
  Đều là ảnh ảo

  Bằng
  vật
  Nhỏ hơn
  vật
  Lớn hơn vật
  I.Tự kiểm tra:
  II.Vận dụng:
  Thanh
  An
  Tủ đứng

  Hải
  C3:Ai nhìn thấy ai

  Tủ đứng
  Hải
  Thanh

  An
  C3:Hòan thành bảng:
  ?
  ?
  x
  I.Tự kiểm tra:
  II.Vận dụng:
  C3:Hòan thành bảng
  Tủ đứng
  Hải
  Thanh

  An
  I.Tự kiểm tra:
  II.Vận dụng:


  X
  C3:Hòan thành bảng sau
  Tủ đứng
  Hải
  Thanh

  An
  X
  I.Tự kiểm tra:
  II.Vận dụng:
  X


  1.V?t h?t l?i ỏnh sỏng t? v?t khỏc chi?u vo nú
  V ậ t s á n g
  I.Tự kiểm tra:
  II.Vận dụng:
  III.Trò chơi ô chữ:
  V ậ t s á n g

  2.Vật tự nó phát ra ánh sáng
  N g u ồ n s á n g
  I.Tự kiểm tra:
  II.Vận dụng:
  III.Trò chơi ô chữ:
  V ậ t s á n g

  3.Cái mà ta nhìn thấy trong gương phẳng
  N g u ồ n s á n g
  Ả n h ả o
  II.Vận dụng:
  I.Tự kiểm tra:
  III.Trò chơi ô chữ:
  V ậ t s á n g


  4.Các chấm sáng mà ta nhìn thấy trên trời ban đêm khi không có mây
  N g u ồ n s á n g
  Ả n h ả o
  N g ô i s a o
  I.Tự kiểm tra:
  II.Vận dụng:
  III.Trò chơi ô chữ:

  5.Đường thẳng vuông góc với mặt gương
  P h á p t u y ế n
  V ậ t s á n g
  N g u ồ n s á n g
  Ả n h ả o
  N g ô i s a o
  I.Tự kiểm tra:
  II.Vận dụng:
  III.Trò chơi ô chữ:

  6.Chỗ không nhận được ánh sáng trên màn chắn
  P h á p t u y ế n
  V ậ t s á n g
  N g u ồ n s á n g
  Ả n h ả o
  N g ô i s a o
  B ó n g t ố i
  I.Tự kiểm tra:
  II.Vận dụng:
  III.Trò chơi ô chữ:
  7.Dụng cụ dùng để soi ảnh của mình hằng ngày
  P h á p t u y ế n
  V ậ t s á n g
  N g u ồ n s á n g
  Ả n h ả o
  N g ô i s a o
  B ó n g t ố i
  G ư ơ n g p h ẳ n g
  Từ hàng dọc là gì?
  I.Tự kiểm tra:
  II.Vận dụng:
  III.Trò chơi ô chữ:
  Ôn lại tất cả các bài đã học chuẩn
  tiết sau kiểm tra 1 tiết
   
  Gửi ý kiến