Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 14. Đông Nam Á - đất liền và hải đảo

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Trường THCS Hùng Vương.
  Người gửi: Nguyễn Lương Hùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:25' 22-06-2009
  Dung lượng: 3.5 MB
  Số lượt tải: 3752
  Số lượt thích: 0 người
  Gv: Nguyễn Văn Hưng
  GIAÙO AÙN ÑIEÄN TÖÛ – MOÂN ÑÒA 8
                   Kieåm tra baøi cuõ :
  1) Em hãy nêu tên các nước, vùng lãnh thổ thuộc Đông Á?

  Khu vực Đông Á gồm phần đất liền và phần hải đảo: phần đất liền gồm Trung Quốc,TriềuTiên,Hàn Quốc, phần hải đảo gồm Nhật Bản, Đài Loan.
                   Kieåm tra baøi cuõ :
  2) Em hãy nêu những ngành sản xuất công nghiệp của Nhật Bản nổi tiếng hàng đầu thế giới ?

  Những ngành sản xuất nổi tiếng đứng hàng đầu thế giới của Nhật Bản là: Sản xuất ô tô, xe máy, máy tính điện tử, kim khí điện máy, đồng hồ, máy ảnh ?
  BÀI 14:
  GIAÙO AÙN ÑIEÄN TÖÛ – MOÂN ÑÒA 8
  Các em hãy xác định vị trí lãnh thổ của khu vực Đông Nam Á ?
  Khu vực ĐNÁ gồm phần đất liền là bán đảo Trung Ấn và quần đảo Mã Lai

  Các em hãy đọc tên 5 đảo lớn nhất của quần đảo Mã Lai
  Lu-Xôn
  Xu-ma-tơ-ra
  Ca-li-man-tan
  Xu-la-vê-di
  Ti-mo
  1
  2
  3
  5
  4
  Bài 14:
  ĐÔNG NAM Á - ĐẤT LIỀN VÀ HẢI ĐẢO
  I) VỊ TRÍ VÀ GIỚI HẠN CỦA KHU VỰC ĐÔNG NAM Á:
  vKhu vực Đông Nam Á gồm phần đất liền là bán đảo Trung Ấn và phần hải đảo là quần đảo Mã Lai .
  BẢN ĐỒ CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

  Cực Bắc : Thuộc Mi-an-ma.
  (Biên giới với Trung Quốc
  tại vĩ tuyến 28,5oB).

  Cực Đông : Biên giới với Niu Ghinê trên kinh tuyến 140oĐ


  Cực Tây : Thuộc Mi-an-ma.
  (Biên giới với Băng-La-đét
  kinh tuyến 92oĐ.)


  Cực Nam : Thuộc In-đô-nê-xi-a,
  vĩ tuyến 10,5oN.

  Em hãy đọc tên 2 đại dương lớn bao quanh khu vực Đông Nam Á?

  2
  Thái Bình Dương
  A
  Ấn Độ Dương
  Đông Nam Á
  Đông Nam Á nằm giữa 2 châu lục nào?
  B
  1
  Châu Á
  Châu Đại Dương
  Chiếc cầu nối giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương ; giữa Châu Á và Châu Đại Dương.
  Bài 14:
  ĐÔNG NAM Á - ĐẤT LIỀN VÀ HẢI ĐẢO
  I) VỊ TRÍ VÀ GIỚI HẠN CỦA KHU VỰC ĐÔNG NAM Á:
  vKhu vực Đông Nam Á gồm phần đất liền là bán đảo Trung Ấn và phần hải đảo là quần đảo Mã Lai .
  Là chiếc cầu nối giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, giữa châu Á và châu Đại Dương.
  II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN :
  Nhóm 1,3: Tìm hiểu về Bán đảo Trung Ấn.
  Nhóm 2,4: Tìm hiểu về quần đảo Mã Lai.
  Nhóm 2,4: Tìm hiểu tìm hiểu về quần đảo Mã Lai
  1) Địa hình :
  Đặc điểm địa hình của khu vực quần đảo Mã Lai?
  Dạng địa hình chủ yếu, hướng núi của quần đảo Mã Lai?
  Nét nổi bật về địa hình ở quần đảo Mã Lai?
  Phân bố của núi lửa ở quần đảo Mã Lai?
  Đặc điểm, phân bố và giá trị các đồng bằng ở quần đảo Mã Lai


  Nhoùm 1,3: Tìm hieåu veà baùn ñaûo Trung AÁn
  1) Ñòa hình:
  Ñaëc ñieåm ñòa hình cuûa khu vöïc baùn ñaûo Trung AÁn ?
  Daïng ñòa hình chuû yeáu, höôùng nuùi ôû baùn ñaûo Trung AÁn?
  Neùt noåi baät veà ñòa hình ôû khu vöïc baùn ñaûo Trung AÁn?
  Phaân boá cuûa nuùi löûa?
  Ñaëc ñieåm, phaân boá vaø giaù trò caùc ñoàng baèng ôû khu vöïc baùn ñaûo Trung AÁn?
  II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN :
  Đặc điểm
  Bán đảo Trung Ấn
  Quần đảo Mã Lai
  Địa hình
  * Chủ yếu núi cao,hướng núi Bắc_Nam , Tây Bắc _ Đông Nam. Các cao nguyên thấp.
  * Bị chia xẻ mạnh bởi các thung lũng sông .
  * Đồng bằng châu thổ phù sa màu mỡ, ở ven biển ,có giá trị lớn về kinh tế , tập trung dân cư đông .
  * Chủ yếu núi, hướng Đông _ Tây ,
  Đông Bắc _ Tây Nam, núi lửa .


  * Đồng bằng ven biển nhỏ hẹp
  Hình 14.3
  P
  Y
  Phiếu giao việc
  Nhóm 3,4: Tìm hiểu tìm hiểu về quần đảo Mã Lai:
  2) Khí hậu :
  - Đọc nhiệt độ , lượng mưa của Pa-đăng
  - Học sinh xác định vị trí trên lược đồ hình 14.1
  ? Kết luận biểu đồ thuộc kiểu khí hậu nào?
  - HS nhận xét các hướng gió ở k/vực quần đảo Mã Lai vào mùa hạ và mùa Đông .


  Nhoùm 1,2: Tìm hieåu veà baùn ñaûo Trung AÁn :
  2) Khí haäu :
  - Ñoïc nhieät ñoä, löôïng möa cuûa Y- an gun
  - Hoïc sinh xaùc ñònh vò trí treân löôïc ñoà hình 14.1
   Keát luaän bieåu ñoà thuoäc kieåu khí haäu naøo?
  - HS nhaän xeùt caùc höôùng gioù ôû khu vöïc baùn ñaûo Trung AÁn vaøo muøa haï vaø muøa Ñoâng .
  Nhóm 1,2: Tìm hiểu về Bán đảo Trung Ấn.
  Nhóm 3,4: Tìm hiểu về quần đảo Mã Lai.
  II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN :
  Đặc điểm
  Bán đảo Trung Ấn
  Quần đảo Mã Lai
  Khí hậu
  * Nhiệt đới gió mùa. Bão về mùa hè _ thu .
  ( Y - an - gun )
  * Xích đạo và nhiệt đới gió mùa. Bão nhiều
  ( Pa ? đăng )
  Sông ngòi :
  * Đặc điểm của sông ngòi .
  * Nơi bắt nguồn , hướng chảy , nguồn cung cấp nước , chế độ nước .
  * Giải thích nguyên nhân chế độ nước
  II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN :
  Đặc điểm
  Bán đảo Trung Ấn
  Quần đảo Mã Lai
  Sông ngòi
  Cảnh quan
  * 5 sông lớn, bắt nguồn từ vùng núi phía Bắc , chảy theo hướng Bắc-Nam, nguồn cung cấp nước chính là nước mưa, nên chế độ theo mùa mưa, hàm lượng phù sa nhiều .
  * Sông ngắn, dốc, đa số có chế độ nước điều hòa, ít giá trị giao thông, có giá trị thủy điện .
  * Röøng nhieät ñôùi , röøng thöa ruïng laù vaøo muøa khoâ , xavan .
  * Rừng rậm nhiệt đới , bốn mùa xanh tốt .
  II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN :
  Đặc điểm
  Bán đảo Trung Ấn
  Quần đảo Mã Lai
  Địa hình
  * Chủ yếu núi, hướng Đông _ Tây ,
  ĐB _ TN, núi lửa .

  * Đồng bằng ven biển nhỏ hẹp

  Khí hậu
  Cảnh quan
  Sông ngòi
  * Röøng nhieät ñôùi , röøng thöa ruïng laù vaøo muøa khoâ , xavan .
  * 5 sông lớn, bắt nguồn từ vùng núi phía Bắc , chảy theo hướng Bắc-Nam, nguồn cung cấp nước chính là nước mưa, nên chế độ theo mùa mưa, hàm lượng phù sa nhiều .
  * Nhiệt đới gió mùa. Bão về mùa hè _ thu . ( Y- an - gun )
  * Chủ yếu núi cao,hướng núi Bắc_Nam , TB _ ĐN.Các cao nguyên thấp.
  * Bị chia xẻ mạnh bởi các thung lũng sông .
  * Đồng bằng châu thổ phù sa màu mỡ, ở ven biển ,có giá trị lớn về kinh tế , tập trung dân cư đông .
  * Xích đạo và nhiệt đới gió mùa. Bão nhiều
  ( Pa ? đăng )
  * Rừng rậm nhiệt đới , bốn mùa xanh tốt .
  * Sông ngắn, dốc, đa số có chế độ nước điều hòa, ít giá trị giao thông, có giá trị thủy điện .
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  Bài tập trắc nghiệm
  Hãy sắp xếp các câu mang số mô tả đặc điểm tự nhiên của bộ phận bán đảo và bộ phận hải đảo ở Đông Nam Á vào các cột A và B dưới đây sau cho phù hợp :
  1)Đồng bằng ven biển nhỏ hẹp , núi là chủ yếu , có nhiều núi lửa .
  2)Cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm thường xanh, rừng thưa rụng lá, xavan .
  3)Nhiều núi, cao nguyên và đồng bằng châu thổ .
  4)Cảnh quan rừng nhiệt đới ẩm thường xanh, rừng rậm xích đạo .
  5)Khí hậu xích đạo gió mùa .
  6)Khí hậu nhiệt đới , cận nhiệt đới gió mùa .

  2, 3, 6
  1, 4, 5
  * Các em hãy trình bày đặc điểm khác nhau của gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ?

  * Xuất phát từ vùng cao áp Xia ? bia thổi về vùng áp thấp Xích đạo
  * Khô và lạnh
  * Xuất phát từ vùng cao áp của nửa cầu Nam thổi theo hướng đông nam, vượt qua Xích đạo và đổi hướng thành gió Tây Nam
  *Nóng , ẩm và mang lại nhiều mưa cho khu vực
  1
  2
  3
  4
  * Các em hãy trình bày đặc điểm khác nhau của gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ?
  Dặn dò:
  1) Học bài 14
  2) Làm bài tập1,2,3 SGK trang 50
  3) Làm bài tập thực hành trong sách thực hành địa lý 8
  4) Đọc và tìm hiểu trước bài 15 ở nhà .
   
  Gửi ý kiến