Menu nhanh

Thư mục

Chuyên môn Thành Viên

Cập nhật: 11h 25/8/2012 (113)
Tôi muốn gia nhập vào đây

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Truy cập từ các nước

  free counters

  Sắp xếp dữ liệu

  Menu chức năng 1

  Bài 7. Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Bình
  Ngày gửi: 23h:12' 09-04-2008
  Dung lượng: 5.2 MB
  Số lượt tải: 1348
  Số lượt thích: 0 người


  c
  TRƯỜNG THCS duy tân
  BÀI 7
  ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á
  BÀI 7 : ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á
  1.Vài nét về lịch sử phát triển của các nước Châu Á:
  Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của
  Châu Á thời cổ đại, trung đại
  1. Vài nét về lịch sử phát triển của các nước Châu Á:
  a.Thời cổ đại, trung đại: đạt nhiều thành tựu trong kinh tế và khoa học.
  b. Từ XVI đến chiến tranh thế giới lần thứ II:
  kinh tế rơi vào tình trạng chậm phát triển (trừ Nhật Bản).
  2. Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của các nước và lãnh thổ
  Châu Á hiện nay:
  Cơ cấu GDP(%)
  Dựa vào bảng 7.2 và H7.1hãy cho biết:
  N1:Sắp xếp các nước thuộc bốn nhóm nước .

  N2: Nước có bình quân thu nhập cao nhất gấp mấy lần nước có thu nhập thấp nhất?
  N3:So sánh giá trị nông nghiệp trong GDP giữa nước có mức thu nhập cao với nước có mức thu nhập thấp?
  N4: So sánh giá trị công nghiệp, dich vụ trong GDP giữa nước có mức thu nhập cao với nước có mức thu nhập thấp ?
  Cơ cấu GDP(%)
  1,5
  2. Đặc điểm phát triển kinh tế-xã hội của các nước và lãnh thổ Châu Á hiện nay:
  -Trình độ phát triển kinh tế- xã hội không đồng đều.
  Nền KT-XH toàn diện
  Nhật Bản


  NHẬT BẢN
  Nền KT-XH toàn diện
  Nhật Bản
  Mức độ công nghiệp hoá cao, nhanh
  Singapo , Hàn Quốc.
  SIN-GA PO
  Nền KT-XH toàn diện
  Nhật Bản
  Mức độ công nghiệp hoá cao, nhanh
  Singapo,Hàn Quốc.
  Nông nghiệp phát triển chủ yếu
  Việt Nam, Lào,
  Cam-pu-chia .
  VIỆT NAM
  Nền KT-XH toàn diện
  Nhật Bản
  Mức độ công nghiệp hoá cao, nhanh
  Singapo,Hàn Quốc.
  Nông nghiệp phát triển chủ yếu
  Việt Nam, Lào,
  Cam-pu-chia.
  Công nghiệp hoá nhanh, nông nghiệp có vai trò quan trọng
  Trung Quốc,Ấn Độ,
  Thái Lan .
  TRUNG QUỐC
  ẤN ĐỘ
  Nền KT-XH toàn diện
  Nhật Bản
  Mức độ công nghiệp hoá cao, nhanh
  Singapo-Hàn Quốc.
  Nông nghiệp phát triển chủ yếu
  Việt Nam, Lào.
  Công nghiệp hoá nhanh,NN có vai trò quan trọng
  Trung Quốc,Ấn Độ,Thái Lan..
  Khai thác dầu khí để xuất khẩu
  ArậpXêut, Brunây,
  Cô-oét .
  KHAI THÁC DẦU Ở Ả-RẬP-XÊ-ÚT
  2.Đặc điểm phát triển kinh tế-xã hội của các nước và lãnh thổ Châu Á hiện nay:
  -Trình độ phát triển kinh tế- xã hội không đồng đều.
  -Còn nhiều nước có thu nhập thấp,đời sống nhân dân nghèo khổ.
  BÀI 7 : ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á
  1.Vài nét về lịch sử phát triển của các nước Châu Á:
  - Thời cổ đại, trung đại
  -Từ XVI đến chiếntranh thế giới lần II
  2. Đặc điểm phát triển kinh tế- xã hội của các nước và vùng lãnh thổ Châu Á :
  -Trình độ phát triển kinh tế -xã hội không đồng đều.
  - Còn nhiều nước có thu nhập thấp, đời sống nhân dân nghèo khổ.
  Câu 1:Trong thời Cổ đại và Trung đại các nước Châu Á đã đạt trình độ phát triển :
  Đã biết khai thác, chế biến khoáng sản.
  Phát triển thủ công,trồng trọt,chăn nuôi, nghề rừng.
  Thương nghiệp phát triển.
  Chế tạo được máy móc hiện đại, tinh vi.
  a
  b
  c
  Câu 2: Điền vào chổ trống các kiến thức phù hợp để hoàn chỉnh hai câu sau
  a.Những nước có mức thu nhập trung bìnhvà thấp,thì tỷ trọng giá trị nông nghiệp trong cơ cấu GDP....ví dụ ......................
  b. Những nước có mức thu nhập khá cao và cao,thì tỷ trọng giá trị nông nghiệptrongcơcấu GDP....vídụ.................
  cao
  Lào,Udơbêkixtan,Việt Nam,Xiri.
  thấp
  Nhật Bản, Hàn Quốc,Côoet.
  Câu 3: Lựa chọn đáp án phù hợp:
  Chaâu AÙ coøn nhieàu quoác gia coù thu nhaäp thaáp, phaàn lôùn taäp trung ôû khu vöïc Nam AÙ vaø Ñoâng Nam AÙ.
  a. Ñuùng.
  b. Sai.
  a
  Học bài 7(chú ý bảng7.1,7.2 và H7.1)
  Làm câu 2,3 trang 24.
  Làm tập bản đồ : bài 7
  Chuẩn bị bài 8.
  0
  5.000
  10.000
  15.000
  20.000
  GDP/Người ( USD)
  Các nước
  Cô-oet
  Hàn Quốc
  Lào
  19.040
  8.861
  317
  Biểu đồ thể hiện mức thu nhập bình quân đầu người
  của Cô-oet, Hàn Quốc, Lào
   
  Gửi ý kiến